Uzavření 1. stupně základních škol

Dne 12. 10. 2020 rozhodla vláda ČR o uzavření 1.stupně základních škol od 14. 10. 2020 (středa) do 23. 10. 2020 (pátek). Od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 ministr školství Plaga vyhlásil prodloužené podzimní prázdniny. Předpokládaný nástup do školy je 2. 11. 2020 v 8.00 hod.
Vzhledem k výše uvedenému naše škola od zítřejšího dne přechází podle § 184a zákona č.561/2004 (Školský zákon) na distanční výuku, která je pro žáky povinná. O způsobu distanční výuky pro Vaše děti budete podrobněji informováni prostřednictvím jednotlivých třídních učitelů. Všechny informace týkající se nastalé situace a distanční výuky budou rovněž zde.
Věřím, že tak jako v jarních měsících letošního roku, i tuto nepříjemnou situaci zvládneme.
Přeji Vám pevné zdraví a hodně sil
Mgr.Martečík Jozef, ředitel školy

Nepřihlášený