Od 18. 11. 2020 (středa) návrat 1. a 2. ročníku do školy. Pokračování v distanční výuce pro žáky 3., 4. a 5. ročníku

Výuka

 • Žáci 1. a 2. ročníku budou mít do doby návratu ostatních ročníků oddělené šatny
 • Každý ročník bude ve své třídě a na jiném patře, tudíž bude zamezeno potkávání dětí z různých ročníků o přestávkách a na toaletách.
 • Je zrušena hudební výuka (zpěv) a tělesná výchova (vycházka jako náhrada)
 • Rozvrh zůstává jako před uzavřením školy. Případné změny v rozvrhu upřesní třídní učitelé.
 • Zůstává povinnost nosit roušku v průběhu vyučování i o přestávkách. Pro rodiče to znamená vybavit děti dvěma a více rouškami v igelitových pytlících, aby si děti mohly v průběhu dne roušku měnit a použitou bezpečně ukládat.

 

Školní stravování

 • Na oběd budou žáci 1. a 2. ročníku chodit odděleně po třídách. Odhlášení všech žáků před uzavřením školy proběhlo automaticky. Opětovné přihlášení na obědy musí rodiče provést sami podle zájmu nejpozději do 16.11. (pondělí) 2020 do 14.00 hod z důvodu objednávky potravin.
 • Žáci 3., 4., a 5. ročníku, kteří zůstávají doma na distanční výuce, mají možnost odebírat jídlo do jídlonosičů. Doba výdeje do jídlonosičů je stanovena na dobu od 11.00 – do 11.30 hod (v případě většího zájmu o obědy se může doba výdeje upravit). Výdej obědů bude prováděn bočním vchodem do kuchyně (jak jste zvyklí na výdej při nemoci …). Z tohoto důvodu bych poprosil rodiče těch žáků, kteří budou mít o odběr obědů zájem, aby se přihlásili u vedoucí ŠJ paní Kozlové do 16.11.2020 do 14.00 hod z výše uvedených důvodů.


Školní družina

 • Školní družina bude pouze pro žáky 1. a 2. ročníku v běžném režimu.
 • Každý ročník bude ve své kmenové třídě.
 • I v družině platí nařízení nosit roušku.
 • Ranní družina je z důvodu zákazu míchání žáků z různých ročníků zrušena.

 

Mgr. Martečík Jozef
ředitel školy

Nepřihlášený