Provoz školy - od 4.1. (pondělí) 2021 návrat 1. a 2. ročníku do školy, distanční výuka pro žáky 3., 4. a 5. ročníku

Výuka

 • Žáci 1. a 2. ročníku budou mít do doby návratu ostatních ročníků oddělené šatny
 • Každý ročník bude ve své třídě a na jiném patře, tudíž bude zamezeno potkávání dětí z různých ročníků o přestávkách a na toaletách.
 • Je zrušena hudební výuka (zpěv) a tělesná výchova (vycházka jako náhrada)
 • Rozvrh zůstává jako před uzavřením školy. Případné změny v rozvrhu upřesní třídní učitelé.
 • Zůstává povinnost nosit roušku v průběhu vyučování i o přestávkách. Pro rodiče to znamená vybavit děti dvěma a více rouškami v igelitových pytlících, aby si děti mohly v průběhu dne roušku měnit a použitou bezpečně ukládat.
 • Žáci 3.,4. a 5. ročníku pokračují v distanční výuce v prostředí Teams ve stejném režimu jako při poslední distanční výuce. Případná změna nebo úprava rozvrhů bude upřesněna třídními učiteli.

 

Školní stravování

 • Na oběd budou žáci 1. a 2. ročníku chodit odděleně po třídách. Odhlášení žáků 3.,4. a 5. ročníku proběhne automaticky. Opětovné přihlášení na obědy po 10.1.2021 (pokud bude umožněn návrat žáků do školy) musí rodiče provést sami podle zájmu nejpozději do 8.1. (pátek) 2021 do 14.00 hod z důvodu objednávky potravin.
 • Žáci 3., 4., a 5. ročníku, kteří zůstávají doma na distanční výuce, mají možnost odebírat jídlo do jídlonosičů. Doba výdeje do jídlonosičů je stanovena na dobu od 11.00 – do 11.30 hod (v případě většího zájmu o obědy se může doba výdeje upravit). Výdej obědů bude prováděn bočním vchodem do kuchyně (jak jste zvyklí na výdej při nemoci …). Z tohoto důvodu bych poprosil rodiče těch žáků, kteří budou mít o odběr obědů zájem, aby se přihlásili u vedoucí ŠJ paní Kozlové do 4.1.2021 do 7.30 hod z výše uvedených důvodů (stačí mailem na ms-ochoz@volny.cz).


Školní družina

 • Školní družina bude pouze pro žáky 1. a 2. ročníku v běžném režimu.
 • Každý ročník bude ve své kmenové třídě.
 • I v družině platí nařízení nosit roušku.
 • Ranní družina je z důvodu zákazu míchání žáků z různých ročníků zrušena.

 

Mgr. Martečík Jozef
ředitel školy

Nepřihlášený