OPATŘENÍ K ZÁPISU DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.
Termín zápisu pro naši školu byl stanoven na 19. 4. 2021. Žádosti o přijetí nebo odklad školní docházky je možné podávat již od 1. 4. 2021

K zápisu je nutné předložit:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ   ZÁPISNÍ LIST   ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

Možnosti podání žádosti:

1. pokud nemáte možnost elektronického podpisu, datové schránky:   2. pokud máte možnost elektronického podpisu, datové schránky:   3. pokud nemáte možnost elektronického podpisu, datové schránky, ani e-mailu:
               
 
 • nepodepsanou žádost o přijetí a zápisní list poslat na email školy zs_ochoz@volny.cz
 • k žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte (postačí ve formě prosté kopie, skenu)
 • k podpisu přihlášky budete vyzváni v nejbližší možné době.

 

Námi (a možná i Vámi) asi nejvíce preferovaný způsob podání Žádosti o přijetí. Podpis byste mohli např. připojit na 1. informativní schůzce.
   
 • žádost o přijetí  a zápisní list vyplnit
 • k žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte (postačí ve formě prosté kopie, skenu)
 • podepsat elektronickým podpisem a poslat (datová schránka školy č. jdeqtwz, email: zs_ochoz@volny.cz )
   
 • žádost o přijetí a zápisní list vyplnit
 • k žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte (postačí ve formě prosté kopie, skenu)
 • vytisknutou, podepsat a poslat poštou.
 • na obálku napište ZÁPIS 2021.
 


Žádost o odklad:

Pokud žádáte o odklad, vyplňte žádost o přijetí, následně  vyplňte  žádost o odklad školní docházky a zápisní list ( zároveň, pro ujasnění následujícího postupu, kontaktujte ředitele
školy na tel. čísle 731 554 614
)
 
K žádosti o odklad bude nutné doložit:

 1. doporučení dětské lékařky
 2. doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo klinického psychologa

Po ukončení mimořádných opatření, bude realizována informační schůzka. Termín bude včas zveřejněný na našich www stránkách.
Mgr. Martečík Jozef, ředitel školy

Nepřihlášený