Zapojili jsme se do sběru použitých baterií

Z vybraných baterií prostřednictvím recyklace se získávají kovonosné suroviny a tím se šetří zdroje nerostných surovin. Zároveň tyto baterie neskončily na skládkách, kde by se z nich uvolňovaly škodlivé látky znečišťující ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.

Nepřihlášený