Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v období letních prázdnin

  • Ředitel ZŠ a MŠ v Ochozi u Brna oznamuje, že po projednání se zřizovatelem, bude v mateřské škole přerušen provoz v období letních prázdnin od 19.7. 2021 do 31.8.2021.
  • Prázdninový provoz se uskuteční od 1.7.2021 do 16.7.2021 a bude se řídit aktuálními opatřeními ze strany MŠMT a MZd.
  • Přihlášení dětí k prázdninovému provozu bude možné od 9.6.2021 do 14.6.2021.
  • Přihlášení bude závazné.


Mgr. Jozef Martečík
ředitel školy

Nepřihlášený