Informační materiál pro žáky a studenty týkající se vyřizování slev na jízdném a předplatních jízdenek

V letošním roce pracovníci přepravní kontroly velmi často postihovali žáky za nedodržení podmínek pro doložení nároku na slevu. Žáci pak museli i ze vzdálených oblastí Jihomoravského kraje cestovat do Brna nárok na slevu dokládat. Je snaha tyto zbytečné konflikty odbourat. Jihomoravský kraj rovněž postupně přechází na elektronické jízdní doklady pořízené prostřednictvím e-shopu provozovaného společností KORDIS JMK – https://eshop.idsjmk.cz. Je proto zapotřebí postupně učit studenty využívat i tento moderní způsob pořízení jízdního dokladu. Žáci a studenti do 18 let si jej mohou pořídit přímo z domu a nepotřebují žádné potvrzení o studiu. Informační materiál najdete zde.

Nepřihlášený