ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 / 2022 na ZŠ A MŠ OCHOZ U BRNA

  • mateřská škola: dne 1.září 2021 v 6.15 hod.

Vedoucí učitelka MŠ informuje rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu, že informační schůzka pro rodiče se letos nekoná. Rodiče dětí obdrží veškeré informace individuálně nebo prostřednictvím e-mailu.

  • základní škola: dne 1.září 2021 v 8.00 hod.

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne na školní zahradě. V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení školního roku ve třídách.

Konec prvního školního dne je stanoven na 8.45 hod.

  • školní družina: zahájení provozu dne 2.9. 2021

- ranní provoz od  6.45 hod.

- odpolední od 11.40 do 16.30 hod.

  • školní jídelna:

- pro děti mateřské školy je v provozu od 1.9.2021

- pro žáky základní školy od 2.9.2021

Pro žáky 2. až 5. ročníku proběhne screeningové testování na Covid – 19 neinvazivními antigenními testy hned v první den školy 1.9. 2021. Pro žáky 1. ročníku až druhý den školy 2.9. 2021. Další testování proběhne 6.9. a 9.9. 2021. Ve společných prostorech nosíme ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu dle platných opatření.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Více informací s ohledem na testování na webových stránkách školy www.zsochozubrna.cz

Nepřihlášený