OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ<br /> V MATEŘSKÉ ŠKOLE V OCHOZI U BRNA NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ochoz u Brna ve školním roce 2022/2023 je k dispozici zde.

Nepřihlášený