Žáci přijatí do 1. ročníku ZŠ Ochoz u Brna ve školním roce 2023-2024

Základní škola a mateřská škola, Ochoz u Brna, 664 02 okres Brno-venkov

IČ: 494 59 473 Tel.: 544 212 723
e-mail.: zs_ochoz@volny.cz č.účtu: 101 196 583/0300
č. j.: ZSMSOUB/100/2023 V Ochozi u Brna dne 28. 4. 2023

Datum zveřejnění přijetí dětí do 1. ročníku: 28. 4. 2023

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 36, § 46, §165, odst. 2, písm. e) a v souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl takto:

 

Poř.číslo

Registrační č.

Rozhodnutí

Poř.číslo

Registrační č.

Rozhodnutí

1.

1/2023-ZŠ

Přijat/-a

16.

16/2023-ZŠ

Přijat/-a

2.

2/2023-ZŠ

Přijat/-a

17.

17/2023-ZŠ

Přijat/-a

3.

3/2023-ZŠ

Přijat/-a

18.

18/2023-ZŠ

Přijat/-a

4.

4/2023-ZŠ

Přijat/-a

19.

19/2023-ZŠ

Přijat/-a

5.

5/2023-ZŠ

Přijat/-a

20.

20/2023-ZŠ

Přijat/-a

6.

6/2023-ZŠ

Přijat/-a

21.

21/2023-ZŠ

Přijat/-a

7.

7/2023-ZŠ

Přijat/-a

22.

22/2023-ZŠ

Přijat/-a

8.

8/2023-ZŠ

Přijat/-a

23.

23/2023-ZŠ

Přijat/-a

9.

9/2023-ZŠ

Přijat/-a

24.

24//2023-ZŠ

Přijat/-a

10.

10/2023-ZŠ

Přijat/-a

25.

25/2023-ZŠ

Odklad

11.

11/2023-ZŠ

Přijat/-a

26.

26/2023-ZŠ

Přijat/-a

12.

12/2023-ZŠ

Přijat/-a

27.

27/2023-ZŠ

Přijat/-a

13.

13/2023-ZŠ

Přijat/-a

28.

28/2023-ZŠ

Přijat/-a

14.

14/2023-ZŠ

Přijat/-a

29.

29/2023-ZŠ

Přijat/-a

15.

15/2023.ZŠ

Přijat/-a

     

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Mgr. Jozef Martečík
ředitel školy

Nepřihlášený