Domácí vyučování 2. ročník

47. týden

pondělí 16. 11.

Ahoj děti,

posílám poslední dopis!

Nachystejte si:

pouzdro, krabičku, barevné papírové desky, sešit M1, knihu O podivuhodné zahrádce.

Společná práce:

Dnes si budeme opakovat abecedu, vlastní jména, druhy vět a přečteme si společně další pohádku v knize O podivuhodné zahrádce.

Do matematiky M1 budeme řešit slovní úlohy a pokud stihneme, pustíme se do matematických her a hádanek.


Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • Napíšete do písanky 2 str. 22 a 23.

 • matematických minutovkách vypočítáte příklady str. 22/43, 44

(zapište, prosím, kolik minut jste tuto stránku počítaly).

 • Přečtete si ještě jednou třetí příběh v knize O podivuhodné zahrádceO velkém prádle a splníte úkol do sešitu Čtení.

Na první linku napíšete název pohádky a datum. Na další řádky napíšete jen čísla otázek a odpovědi na tyto otázky:

 1. Jaké ovoce má Judra nejraději? str. 12

 2. V čem se vyválel Judra když spadl? str. 14

 3. Jak se jmenoval list, který vypadal jako vějíř? str. 15

 4. Jak byla sladká jahoda? str. 16

Milé děti, pozorně si prohlédněte sešity a učebnice, jestli jste splnily všechny úkoly. Napište si opravy, a když budete se vším hotové, zabalte si všechny učebnice, pracovní sešity, sešity, papírové desky, pouzdro, krabičku a materiály, které jsem vám dala, do aktovky. Snad se vám to do aktovky všechno vleze.

Ve středu si vše, co nebudete potřebovat nosit domů, vyberu a nechám ve škole. Takže zpátky půjdete už s lehkou aktovkou.

Když budete mít učení sbaleno, tak si užijte krásné volné úterý a těšte se na středu, kdy se konečně sejdeme v naší třídě.

Vaše paní učitelka


46. týden

pátek 13. 11. čtvrtek 12. 11. středa 11. 11. úterý 10. 11. pondělí 9. 11.Ahoj děti, je tu pátek!


Nachystejte si:

pouzdro, krabičku,

sešit ČJ Diktáty, učebnici ČJ, pracovní sešit do ČJ


Společná práce:

Dnes se budeme učit o slovech souznačných, v učebnici splníme ústně cvičení na str. 38/1, 2, 3, a v pracovním sešitu ČJ splníme cvičení na str. 25/1,3.

Pak si napíšeme diktát ze strany 31/6 do sešitu ČJ – Diktáty.

Pokud stihneme, pustíme se do matematických her a hádanek.


Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • Opíšete do sešitu ČJ1 žlutou poučku na str. 38 (nezapomeňte napsat datum) a napíšete do sešitu také pět dvojic slov ze cvičení 38/4

 • učebnici matematiky vypočítáte příklady na str. 58 /3 a 59/1,2 (stránku 57 nechávám na dobrovolné trénování). Kdo chce, může si pustit výukové video:

 • Čítance si přečtěte příběh na str. 34 a poznejte, se kterým skřítkem se Terezka seznámila

 • trénování k učivu můžete vyzkoušet na těchto odkazech:

Po splnění úkolů si užijte víkend.

Paní učitelka

Ahoj děti!

Nachystejte si:

pouzdro, krabičku,

sešit do PRV, učebnici PRV, knihu O podivuhodné zahrádce, sešit Čtení


Společná práce:

Dnes si přečteme o stěhovavých ptácích na str. 19. Naučíme se poučku Co jsou to ptáci? Pak společně splníme vlepený pracovní list v sešitu PRV – Savci a ptáci.

Pak spolu budeme číst v knížce O podivuhodné zahrádce druhou pohádku O ztracené tečce na str. 7 – 10.


Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • Do sešitu prvouky si opíšete na novou stránku tuto poučku:

Co jsou to ptáci?

Ptáci se líhnou z vajec.

Dýchají plícemi.

Tělo mají pokryté peřím.

Přední končetiny se přeměnily v křídla.

a pod zápisek nakreslíte tento obrázek čápa, a popíšete mu části těla (kreslete obrázek velký tak, aby se vám do něj vešly i názvy částí těla).

 • Do matematiky můžete trénovat dobrovolněProcvičování s Matýskem na stranách 31 až 35.

 • Přečtete si ještě jednou druhý příběh v knize O podivuhodné zahrádce – O ztracené tečce a splníte úkol do sešitu Čtení.

Na první linku napíšete název pohádky a datum. Na další řádky napišete jen čísla otázek a odpovědi na tyto otázky:


 1. Jaké bylo roční období? str. 7
 2. Kdo chyběl na hostině? str. 8
 3. Kdo uviděl beruščinu sedmou tečku? str. 9
 4. Kde byla tečka schovaná? str. 10

Protože je čtvrtek, tak je nejvyšší čas dokončit projekt do naší třídní soutěže – Originální písmena z abecedy. Vyfocená písmenka pošlete, prosím, na můj mail. Už se těším.


 • trénování k učivu můžete vyzkoušet na těchto odkazech:

Jste šikovní, určitě to zvládnete.

Paní učitelkaAhoj děti!

Nachystejte si:

pouzdro, krabičku, sešit ČJ 1, učebnici ČJ, pracovní sešit do ČJ, sešit M1, učebnici M, magický čtverecSpolečná práce:

Dnes se budeme učit o slovech protikladných, v učebnici splníme ústně cvičení na str. 37/1, 2, 3, 5 a v pracovním sešitu ČJ splníme cvičení na str. 24/2,3.

Pak budeme společně vyplňovat pracovní list - Matematika se Čtyřlístkem 2 (z papírových desek) na známky.


Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • Opíšete do sešitu ČJ1 žlutou poučku na str. 37 (nezapomeňte napsat datum) a napíšete do sešitu také dvojice slov ze cvičení 37/4

 • Procvičujeme s Matýskem vypočítáte příklady na str. 36 a 37 (stránky 31 až 35 nechávám na dobrovolné trénování).

 • V písance 2 opíšete hádanku na str. 21.

 • Čítance si natrénujete čtení na str. 33 – v pátek budeme číst na známky. • trénování k učivu můžete vyzkoušet na těchto odkazech:

Přeji hodně úspěchů. Paní učitelka

Ahoj děti!


Nachystejte si:

pouzdro, krabičku, sešit do PRV, učebnici PRV, ČÍTANKUSpolečná práce:

Dnes si přečteme o významu lesa, zopakujeme učivo o savcích na str. 16 a 17 a naučíme se poučku - Co jsou to savci? (na str. 17 dole). Pak budu zkoušet hodiny na PL vlepeném v sešitu PRV a společně splníme vlepený pracovní list v sešitu PRV – Rostliny v lese.

Budeme číst v Čítance pohádku na str. 31. Po přečtení splňte tento úkol:

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • učebnice ČJ napíšete do sešitu ČJ1 cvičení 33/3(nezapomeňte napsat datum)

 • v pracovním sešitu ČJ splníte cvičení na str. 23/1,2,3

 

 • v učebnici matematiky si nejdříve pustíte výukové video, a pak splníte stránky 55 a 56

 

 • do sešitu prvouky si opíšete na novou stránku žlutou poučku s nadpisem - Co jsou to savci? ( ze str. 17) a pod zápisek nakreslíte obrázek lišky ze strany 16 a popíšete její části těla. Kreslete obrázek velký tak, aby se vám do něj vešly i názvy částí těla.

 

 • trénování k učivu můžete vyzkoušet na těchto odkazech:

S chutí do toho a po práci určitě jděte ven.

Paní učitelkaAhoj děti!

Nachystejte si:

pouzdro, krabičku, sešit ČJ 1, učebnici ČJ, pracovní sešit do ČJ, sešit M1, učebnici M, hodinySpolečná práce:

Dnes si zopakujeme abecedu, splníme v učebnici ústně str. 31/4, 5.

Přečteme si v učebnici ČJ nové učivo na str. 33 a splníme cvičení na str. 33 a 34.

Pak budeme procvičovat hodiny a splníme společně v učebnici matematiky str. 53. Do sešitu M1 budeme řešit slovní úlohy.Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • Opíšete do sešitu ČJ1 žlutou poučku na str. 33 (nezapomeňte napsat datum)

 • v pracovním sešitu ČJ splníte cvičení na str. 22/1,2,3(4 je dobrovolně)

 • v učebnici matematiky vypočítáte příklady na str. 54/1, 2

 • písance 2 opíšete věty na str. 20

 • trénování k učivu můžete vyzkoušet na těchto odkazech:


Ať se vám práce daří.

Paní učitelka


45. týden

pátek 6. 11. čtvrtek 5. 11. středa 4. 11. úterý 3. 11. pondělí 2. 11.Ahoj děti!

Nachystejte si:

pouzdro, krabičku, barevné papírové desky, sešit ČJ – Diktáty, sešit Písanka 2, učebnici prvouky, hodiny, magický čtverec a čítanku. Nezapomeňte na přečtené knihy do čtenářské soutěže.


Společná práce:

Dnes si vlepíme a doplníme do ČJ – Diktáty opakování z 1. třídy, které máme v papírových deskách. Zopakujeme si abecedu a budeme psát do písanky na str. 19.

V prvouce se budeme učit o zvířatech v podzimním lese a zopakujeme si hodiny. Nakonec si budeme povídat o přečteném příběhu v čítance na str. 29 a vyhodnotíme vaše podzimní výrobky a výkresy.

Po tak pilné práci vám začnu číst na pokračování novou knihu.

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • budete psát do písanky 2 na str. 18 (stačí napsat krásně jen jedno slovo na řádek)

 • matematických minutovkách vypočítáte příklady na str. 21

 • samostatně si prohlédněte a přečtěte ještě jednou v učebnici prvouky str. 16 a 17 (zjistěte odpověď na otázku: Co jsou to savci? – v pondělí se zeptám)

 • trénování k těmto stranám určitě vyzkoušejte na těchto odkazech:

Ať se vám práce daří.

Paní učitelka

Ahoj!

Nachystejte si:

pouzdro, krabičku, barevné papírové desky,

učebnici matematiky, magický čtverec

a čítanku.


Dnes si napíšeme opakování z 1. třídy, které máme v papírových deskách.

V matematice se budeme učit o teplotě a nakonec si budeme číst v čítance.


Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • budete psát do písanky 2 na str. 16 (stačí napsat krásně jen jedno slovo na řádek) a 17/1 (nejdříve si promyslete, která slova se hodí k zimě, a pak napište jen 3 věty)

 • učebnici matematiky vypočítáte příklady na str. 51/2 a 52/1,2,3 (příklad 52/4 je dobrovolný pro šikulky)

 • trénování k této stránce určitě vyzkoušejte na těchto odkazech:


 • dočtete si příběh v čítance na str. 29

 

Ať se vám práce daří.

Paní učitelka

Ahoj druháci,

včera jste se všichni úplně vzorně a včas přihlásili a pracovali jste na jedničku. Pan ředitel vás taky moc chválil.


Dnes si v češtině zopakujeme vlastní jména a abecedu, společně napíšeme cvičení 8 v ČJ 1, pak budeme číst O roztrhané pavučině z knížky O podivuhodné zahrádce.

Nakonec si napíšeme v matematice Test 7, který si nalepíme do sešitu M – Testy, budeme počítat slovní příklady a pohrajeme si s magickými čtverci. 


Po výuce samostatně vypočítáte v učebnici matematiky str. 49 /1,2,3.

Pak si trochu odpočinete a s chutí si ulovíte a vybarvíte podle návodu rybičku v učebnici Barevná čeština na str. 3.

Na protrénování čtení si ještě jednou přečtete příběh O roztrhané pavučině a do sešitu čtení odpovíte na 2., 3. a 4. otázku. Kdo odpoví správně, dostává nálepku. Pro vás to bude jako nic.

Přeji hodně zdaru při práci.

Paní učitelka.

Ahoj druháci,

včera jsme si pěkně popovídali a po trochu obtížném zahájení jste už dobře pracovali. Hlavně chválím, že jste si už neskákali do řeči.

Po společném učení si dnes dopočítáte příklady v učebnici matematiky na str. 48 /1,2,3 (Lucka a Jakub, kteří se s námi neučí, udělají samostatně i celou stranu 47).

písance 2 napíšete stranu 14 a cvičení 15/1.

sešitě ČJ 1 na vlepeném papíru doplníte správně velká písmena do jmen pohádkových bytostí (cvičení 8 zatím nebudete dělat).

Doufám, že vám vše půjde hladce. Jste moc šikovní.

Připomínám velkou třídní soutěž o nejkrásnější podzimní obrázek, stavbu nebo výrobek z přírodnin. Můžete tvořit v přírodě nebo doma. Pak jen vyfotíte telefonem a pošlete na můj mail. V pátek si ukážeme.

 Tak s chutí do toho.

Milí druháci,

podzimní prázdniny jsou za námi a nám nastává zase čas učení. Dnes začneme společně třídnickou hodinou. Vysvětlíme si, jak se budete v dalších dnech učit, řekneme si, co jste dělali o prázdninách a podíváme se na materiály, které jste v neděli dostali domů. Nakonec si popovídáme si o knihách, které jste přečetli.

Po přestávce si zopakujeme dopravní značky, hodiny, měsíce, stromy, zeleninu, ovoce a budeme si povídat o podzimu.

 

Po společné výuce budete samostatně dělat toto:

Prvouka – samostatně si zapíšete do sešitu na novou stránku:

Podzim

Podzim začíná 23. září.

Podzimní měsíce jsou září, říjen, listopad.

Venku se ochlazuje, často prší, fouká studený vítr.

Sklízíme brambory a další druhy zeleniny.

Ze stromů češeme ovoce a ořechy.

Listy na listnatých stromech mění barvu a opadává.

Stěhovaví ptáci odlétají na zimu do jižních zemí.

Kdo bude chtít, tak si může dolů na stránku nakreslit obrázek k podzimu.

 

Čtení -

V sešitě Čtení splníte úkoly na 1. straně. Bude to detektivní zábava. Pak si přečtete pěkný příběh v čítance na str. 28. V úterý si vyzkouším, jak ho budete umět číst.

 

Matematika -

Vypočítáte v Procvičujeme s Matýskem str. 29 a 30. Před rýsováním na straně 30 si pořádně ořežte tvrdou tužku. Kdo by si potřeboval vzpomenout na body a čáry, tak se podívá do učebnice na str. 25 a 37, nebo na tyto odkazy:

Je na nich vše pěkně vysvětleno tak, jak jsme se to učili ve škole.

 

Kdo by měl chuť ještě trénovat, tak může na školákově trénovat :

(pro ty, kteří rádi malují)

 

A to je vše. Jen nezapomeňte na to, že v pátek si zase vyberu všechny sešity, podívám se, jak jste šikovní a odmněním vás nálepkami

a jedničkami.

Vaše paní učitelka.

 

 


43. týden

pátek 23. 10. čtvrtek 22. 10. středa 21. 10. úterý 20. 10. pondělí 19. 10.

Český jazyk

Společně si napíšeme diktát ze strany 26/8. Pak budeme společně opakovat abecedu, di, ti, ni – dy, ty, ny, ů-ú, vlastní jména a druhy vět.

Pracovní sešit str. 19/1,2,3 – vypracuj samostatně

 

Prvouka

Společně si povíme a zapíšeme učivo o ovoci na podzim. Zopakujeme měsíce, hodiny a značky.

 

Matematika

učebnice str. 45, 46

než začneš pracovat, tak si pusť, prosím, výukové video, a pracuj postupně podle něj.

 

Když splníš celou stránku, tak vpravo dole ťukni na otočení strany a dostaneš se na stranu 46. Tady dej pozor na názvy obchodů. Pamatuješ, jak děti špatně počítaly nákupy, protože pletly názvy obchodů?

pracovní sešit str. 28 – vypočítej samostatně

 

Čtení

Čítanka na str. 27 – nahlas přečti (třeba mamince, bráškovi, sestřičce, …) a zkus si pak společně odpovědět na otázky.

 

Milí žáci,

vím, že toho není málo, ale musíte se všichni co nejvíc snažit, aby z vás vyrostli šikovní a vzdělaní dospělí. Jedině tak se opravdu v budoucnosti můžete stát těmi, kterými chcete být. Pamatujete? Říkali jste – prezident, vědec, kosmonaut, lékař, entomolog, policista…

Není to nemožné. Jen musíte být všichni dostatečně pilní.

 Moc zdravím a přeji hodně zdraví.

Paní učitelka.

 

 

Milí druháci,

 za chvíli jsou tu podzimní prázdniny, takže se máte na co těšit. Už jen dva dny a přijde zasloužený odpočinek. Ve čtvrtek se učíte samostatně, takže s chutí do toho a půl je hotovo.