Domácí vyučování 2. ročník

14. týden

pátek 9. 4. čtvrtek 8. 4. středa 7. 4. úterý 6. 4.

Ahoj děti 9. 4.!

Na společnou práci si před připojením nachystejte:

pouzdro, krabičku, učebnici ČJ, sešit Diktáty, vytisknutý pracovní list, který najdete v TEAMS – ČESKÝ JAZYK–tisk SPODOBA – H-CH 16, sešité pracovní listy do M, kde budeme společně plnit úkoly do geometrie, pravítko a ořezanou tvrdou tužku, barevné papírové desky s materiály

 

Společná práce:

Zopakujeme učivo BĚ, PĚ, VĚ, MĚ v učebnici ČJ na str. 88 a napíšeme si diktát do sešitu Diktáty. Vyluštíme pracovní list SPODOBA 16 – H-CH. V matematice budeme společně plnit úkoly do geometrie v PL – Přímka a Úsečka.

 

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

Do sešitu ČJ1 napište cvičení z učebnice ČJ na str. 88/2 (každou trojici, která k sobě patří, na jeden řádek). V Pracovním sešitu ČJ splňte cvičení na str. 25/1a,c.

V Procvičujeme s Matýskem udělejte cvičení str. 46/1a,b,c a 47/1,2,3

Splňte druhou stranu pracovního listu str. 20 a 21 do psaní. Je na něm básnička Jarní, kterou doplníte, vzorně opíšete, a pak vypracujete všechna další cvičení.

 

Rady, jak se nachystáte na pondělí:

 1. Během víkendu si zkontrolujte podle dopisů, že máte splněny všechny úkoly v sešitech, pracovních učebnicích i pracovních listech. Vše si dodělejte, budu kontrolovat a známkovat.

 2. Na pondělí si nachystejte do aktovky všechny učebnice, sešity, papírové desky, pracovní listy, učební materiály, krabičku, tabulky, pravítka, …, které jste dostaly domů – budu je vybírat. Pokud se věci nevejdou do aktovky, zabalte si je ještě do další kabely. Slibuji, že domů už půjdete nalehko jako ptáčci.

 3. Prohlédněte si s rodiči dopis pana ředitele a letáčky k testům a ničeho se nebojte. Kdo chce, může si s maminkou zkusit v nosíku podle letáčku zakroužit obyčejnou vatovou tyčinkou, aby věděl, že není, čeho se bát.

 4. Nezapomeňte si nachystat roušku nebo respirátor.

 5. Začněte se těšit na kamarády, třídu a spoustu dobrodružství, zábavy a legrace. V pondělí se konečně sejdeme v našem orlím hnízdu a užijeme si to!!!!!!!

Mějte se krásně, ať se vám práce daří.

Na shledanou v pondělí. Paní učitelka

Ahoj děti 8. 4.!

Na společnou práci si před připojením nachystejte:

pouzdro, krabičku, mazací tabulku, učebnici a sešit ČJ1, vytisknutý pracovní list, který najdete v TEAMS – ČESKÝ JAZYK–tisk SPODOBA – Ď-Ť 12, sešité pracovní listy do M, kde budeme

společně plnit úkoly do geometrie, barevné papírové desky s materiály

Společná práce:

Zopakujeme učivo BĚ, PĚ, VĚ, MĚ v učebnici na str. 85 a 86 a napíšeme si do sešitu ČJ1 žluté poučky ze str. 85. Vyluštíme pracovní list SPODOBA 12 – Ď-Ť.

V matematice budeme společně plnit úkoly do geometrie v PL – Přímka a Úsečka.

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

Do sešitu ČJ1 napište cvičení z učebnice ČJ na str. 86/5. Dobrovolně můžete trénovat diktát na str. 86/9.

Procvičujeme s Matýskem splňte cvičení str. 48/1,2,3

Ve Čtení s porozuměním si přečtěte krátkou pohádku na str. 8 a splňte úkoly na str. 9. Pokud se vám pohádka bude líbit, najdete ji v knize Miloše Macourka – Pohádky a můžete si ji pak s maminkou přečíst před spaním. Je opravdu pěkná. V pátek si pak můžeme říct, jak dopadla.

 

Slíbené odkazy na kukačku a čápa do PRV najdete v TEAMS – PRVOUKA.

Mějte se krásně, ať se vám práce daří. Paní učitelka

 

Ahoj děti 7. 4.!

Na společnou práci si před připojením nachystejte:

pouzdro, krabičku, učebnici a sešit PRV, vytisknutý pracovní list Ptáci na jaře, který najdete v papírovýchdeskách, Čtení s porozuměním.

 

Společná práce:

Společně si zopakujeme učivo o jaru a vypracujeme obě strany pracovního listu. Budeme společně číst ve Čtení s porozuměním str. 6 a 7 a splníme některé úkoly.

 

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

Ve Čtení s porozuměním si napíšete správně věty ve 2. úkolu a slova ve 3. úkolu na str. 7.

učebnici M si nejprve prohlédněte výukové video a vyřešte cvičení str. 60/1. Pak pokračujte zhlédnutím videa ke cvičení 60/2. Vždy spolu s videem splňte dané cvičení. Pak vypočítejte v Procvičujeme s Matýskem str. 43/1,2.

Na procvičování matematiky doporučuji dobrovolně IC.

Nakonec vyluštěte pracovní list, který najdete v TEAMS – ČESKÝ JAZYK- tisk SPODOBA – str. 09 jpg.

 

Mějte se krásně, ať se vám práce daří. Paní učitelka

Ahoj děti 6. 4.!

Na společnou práci si před připojením nachystejte:

pouzdro, krabičku, pracovní sešit ČJ, vytisknutý pracovní list, který najdete v TEAMS – ČESKÝ JAZYK- tisk SPODOBA – str. 06 jpg., barevné papírové desky s učebními materiály

 

Společná práce:

Povíme si, co jste zažily o Velikonocích, budeme pracovat v pracovním sešitě ČJ a budeme společně trénovat počítání zpaměti.

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

V pracovním sešitě ČJ splňte cvičení na str. 23/8.

učebnici M si nejprve prohlédněte výukové video Matýskova matematika, 5. díl – strana 45 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz) a vyřešte cvičení str. 45/1. Pak pokračujte zhlédnutím videí ke cvičením 45/2 a 3. Vždy spolu s videem splňte dané cvičení.

Na pracovním listu do psaní uloženém v papírových deskách (str. 22, 23 - Velikonoční pro kluky a Velikonoční pro holky) si vyberte jednu báseň a opište ji krasopisně na vytištěné linky. Pak zkuste složit slovo z písmen.

čítance si na str. 125 a 126 nahlas přečtěte příběh a promyslete odpovědi na všechny otázky pod textem. Do sešitu Čtení napište písemně odpovědi na otázky 125/1,4 a 126/1,5.

 

Mějte se krásně, ať se vám práce daří. Paní učitelka


13. týden

středa 31. 3. úterý 30. 3. pondělí 29. 3.

Ahoj děti 31. 3.!

Na společnou práci si před připojením nachystejte:

pouzdro, krabičku, vytisknuté pracovní listy do ČJ, učebnici Procvičujeme s Matýskem, barevné papírové desky s učebními materiály a složku barevné papíry s výtvarnými potřebami, mašličku, nebo provázek na zavázání zajíčka

 

Společná práce:

Všichni mi zarecitujete básničku, kterou jste si vybraly. Napíšete si testík do matematiky na písemné sčítání a odčítání. Doplníme i – y do sloupečku v PL do ČJ.

Dočteme si příběh o Velikonocích a na závěr vyrobíme zajíčka ze sáčku. Posílám také odkaz na Velikonoční nadílku: Velikonoční nadílka — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

Do pracovních listů ČJ doplňte i – y do cvičení 2 (ukážeme si které při výuce).

Procvičujeme s Matýskem vypočítejte cvičení str. 42/1,2

Protože bude zítra apríl, nachystala jsem pro vás samostatnou práci s krásným příběhem Bláznivé jaro. Najdete ho v TEAMS ve ČTENÍ a do kroniky pak splníte všechny úkoly tak, jako u pohádky První sněženka.

Na úkolech můžete klidně pracovat i na APRÍLA – 1. 4. Nespěchejte a užijte si to.

 

Mějte se krásně, velikonočně i aprílově. Ať se vám práce daří. Paní učitelka

Ahoj děti 30. 3.!

Na společnou práci si před připojením nachystejte:

pouzdro, krabičku, mazací tabulku, vytisknutý pracovní list, který najdete v TEAMS – ČESKÝ JAZYK- tisk SPODOBA – str. 06 jpg., barevné papírové desky s učebními materiály a složku barevné papíry s výtvarnými potřebami

 

Společná práce:

Povíme si, kdo si dočetl příběh, který vyprávěl tatínek dětem o Velikonocích, budeme trénovat velikonoční počítání, rozcvičíme si ruku na psaní a vyrobíme jarní přáníčka. Po výuce bude v 10:00 čtenářský klub – při poslouchání můžete kreslit jarního zajíce s brýlemi.

Posílám také odkaz na krásnou pohádku o Velikonocích - Chaloupka na vršku: Jak se pomlázky ztratily — iVysílání — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

Do sešitu ČJ1 napište cvičení z učebnice ČJ na str. 83/11 (přeložte si stránku a pište jen do dvou sloupců pod sebe).

Procvičujeme s Matýskem vypočítejte cvičení str. 41/1,2

Na pracovním listu Jarní básničky v TEAMS si vyberte báseň, která se vám nejvíc líbí, přepište ji krasopisně do sešitu čtení a naučte se ji zpaměti. Kdo zarecituje bez chyby, dostane jedničku.

 

Mějte se krásně, ať se vám práce daří. Paní učitelka

Ahoj děti 29. 3.!

POZOR!!! V pondělí se uvidíme vyjímečně celá třída společně v 08:00 na TEAMS.

Na společnou práci si před připojením nachystejte:

pouzdro, krabičku, mazací tabulku, vytisknutý pracovní list, který najdete v TEAMS – ČESKÝ JAZYK- tisk SPODOBA – str. 06 jpg., vyfouknutá čistá vajíčka

Společná práce:

Připojte se všichni ráno v 8:00 normálně přes kalendář. Povíme si, jak se mi líbily vaše sešity a pracovní listy. Budeme si povídat o Velikonočních svátcích, společně si přečteme několik příběhů, zahrajeme si hry a nakonec si zkusíme společně nakreslit permanentní fixou pár kraslic. Na vyrábění budete v pondělí potřebovat několik vyfouknutých čistých vajec. Čtenářský klub překládám na úterý.

 

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

V pracovní učebnici Čtení s porozuměním si přečtěte str. 3, 4 a 5. Pak splňte úkol na str. 5 - pište plnicím perem.

Z pilnosti můžete trénovat ČJ a M na odkazech v TEAMS a také psaní. Třeba si zkuste napsat nějakou jarní básničku, nebo koledu. V úterý si je můžete navzájem přečíst.

Odpoledne si v 16:00 přijďte ke škole pro tašku s učením.

 

Mějte se krásně, ať se vám práce daří. Paní učitelka


12. týden

pátek 26. 3. čtvrtek 25. 3. středa 24. 3. úterý 23. 2. pondělí 22. 3.

Ahoj děti 26. 3.!

 

Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:

pouzdro, krabičku, sešit ČJ- Diktáty, pracovní sešit ČJ, učebnici ČJ, čítanku,  Procvičujeme s Matýskem

Společná práce:

Napíšeme si diktát do ČJ- Diktáty. Splníme samostatně úkoly na str. 22 /2,3,4 v Pracovním sešitě ČJ. V čítance budeme na známky číst připravený příběh na str. 107 a 108. Budeme počítat. Zopakujeme si, co vše máte dnes odevzdat na kontrolu.

Tady je seznam:

-žákovskou knížku – Vaneska a Honzík (ostatní děti už odevzdaly)

-sešity - Kronika, Prvouka, ČJ1, M1, ČJ- Diktáty, M-Opakování, M-Geometrie, ČJ – Čtení

-papírové desky s vyplněnými pracovními listy do M a ČJ, 3 pracovní listy s opakováním hodin, hádanky do PRV

-písanku 3. díl, pracovní učebnici M, Procvičujeme s Matýskem, pracovní sešit do ČJ, Barevnou češtinu

 

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

Doneste mi, prosím, ke škole do 11 hodin pevnou kabelu se zabaleným učením na kontrolu.

Přečtěte si příběh v Čítance na str. 112 a 113 a promyslete si do pondělí odpovědi na otázky, které jsou ke článku napsané.

 

POZOR!!! V pondělí se uvidíme výjimečně celá třída společně v 08:00 na TEAMS. Připojte se všichni ráno v 8:00 normálně přes kalendář. Povíme si, jak se mi líbily vaše sešity a pracovní listy. Budeme si povídat o Velikonocích, zkusíme si společně vyrobit velikonoční kuřátka z vyfouknutých vajíček a nakreslit permanentní fixou pár kraslic. Na vyrábění budete v pondělí potřebovat několik vyfouknutých čistých vajec, trochu obyčejné vaty, pastelky, obyčejný nebo barevný papír, nůžky a lepidlo.

 

Mějte se krásně, ať se vám práce daří. Paní učitelka

Ahoj děti 25. 3.!


Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:

pouzdro, krabičku, sešit ČJ1, pracovní sešit ČJ, učebnici ČJ, učebnici M, vytisknutý pracovní list, který najdete v TEAMS – MATEMATIKA- tisk ČAS -09jpg., barevné papírové desky s pracovními listy

Společná práce:

Napíšeme si poučku do sešitu ČJ1 z nového učiva na str. 82 a budeme opakovat probrané učivo.

V matematice budeme trénovat digitální hodiny na pracovním listu a budeme počítat v učebnici matematiky strany 61 a 62.

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

V matematice si postupně pusťte výuková videa ke str. 63/1,2,3 na odkazu Matýskova matematika, 5. díl – strana 63 a výuková videa ke str. 64/1,2,3 na odkazu: Matýskova matematika, 5. díl – strana 64 (pracujte do učebnice na stejné straně a u cvičení 64/2 rýsujte po prohlédnutí videa společně do sešitu geometrie bez linek). Bude to takové zopakování hodin a geometrie a zároveň videa pomohou všem dětem, které ještě hodiny moc neumí, nebo něčemu nerozumí. Vždy si pusťte postupně všechna tři videa pod sebou na stránce a pak teprve jděte na další stránku.

Do sešitu ČJ1 napište věty ze cvičení v učebnici ČJ na str. 82/8.

Na pátek můžete natrénovat čtení příběhu na známky v čítance na str. 107 a 108.

Mějte se krásně, ať se vám práce daří. Paní učitelka

 

 

Ahoj děti 24. 3.!

Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:

pouzdro, krabičku, učebnici PRV a 5 hádanek, barevné papírové desky s pracovními listy, mazací tabulku, sešit do čtení, čítanku a něco, čím byste mohly ťukat do rytmu (dvě dřívka, dvě kostky ze stavebnice, dvě pastelky, …)

 Společná práce:

Přečteme si navzájem hádanky do PRV, které jste vymyslely. Povíme si o jarních pranostikách a vyťukáme si je do rytmu. Budeme společně číst příběh v čítance na str. 107 a 108.

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • Do učebnice matematiky  vypočítejte co nejrychleji cvičení str. 57/1,2,3,4,5.
 • Do sešitu čtení napište odpovědi na otázky 107/1,2 a 108/1,2 k příběhu Jak se vyklubal Škubánek v čítance, který si společně ráno přečteme.
 • Do pracovního listu Měření času, výpočet časového posunu,  v papírových deskách, pozorně přečtěte a zaznamenejte úkoly na str. 62 a 63 (str. 61 máme už hotovou).

Protože je středa, zkontrolujte si, jestli máte splněny všechny úkoly z dopisů, vlepte si dopis sluníčku do kroniky, najděte všechny sešity do PRV, ČJ a M (staré i nové ze druhé třídy a vložte je do jednoho obalu), najděte všechny splněné pracovní listy a vložte do papírových desek, protože v pátek mi budete po vyučování do 11 hodin odevzdávat vše ke kontrole. Věřím, že pracujete celou dobu pečlivě a zasloužíte si odměnu.

Mějte se krásně, ať se vám práce daří. Paní učitelka

Ahoj děti 23. 3.!

Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:

nádobku s vatou nebo hlínou na sázení a semínko, pouzdro, krabičku, sešit ČJ1, pracovní sešit ČJ, učebnici ČJ, učebnici M, vytisknutý pracovní list, který najdete v TEAMS – MATEMATIKA- tisk ČAS -08jpg., barevné papírové desky s pracovními listy

Společná práce:

Budeme společně opakovat učivo do češtiny, psát opakování do sešitu ČJ1,začneme nové učivo.

V matematice budeme trénovat digitální hodiny a budeme dál počítat do 100.

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

V matematice si postupně pusťte výuková videa do geometrie ke str. 34/1,2,3 v učebnici:

Matýskova matematika, 5. díl – strana 34 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz) (pracujte do učebnice na stejné straně a u cvičení 34/2 rýsujte společně do sešitu geometrie bez linek) a 49/1,2,3 v učebnici: Matýskova matematika, 5. díl – strana 49 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz) (pracujte do učebnice na stejné straně a u cvičení 49/2 rýsujte do sešitu geometrie bez linek).

Barevné češtině splňte s rozmyslem úkoly 44/2, 46/3 a 47.

Dobře si ještě jednou prohlédněte stránky 48,49 a 50 v  prvouce na odkazech https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=25 https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=26 Pusťte si videa a prohlédněte fotky. Pak si nachystejte 5 hádanek na papír, nebo se je naučte zpaměti, aby vám ostatní děti dobře rozuměly a mohly hádanky uhádnout.

Mějte se krásně, ať se vám práce daří. Už se těším na hádanky. Paní učitelka

Ahoj děti 22. 3.!

Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:

pouzdro, krabičku, sešit kronika, učebnici PRV a než se připojíte na vyučování, tak si promyslete, jaký významný den byl o víkendu

Společná práce:

Povíme si, jak jste se měly a jak se vám v pátek samostatně pracovalo. Zkontrolujeme splněné úkoly v kronice a společně si přečteme další příběh, tentokrát Neposednou ptačí písničku, kterou jsem vám dala

do TEAMS. Při čtení budeme řešit hádanky.


Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • Přečtete si poslední stranu příběhu Neposedná ptačí písnička v TEAMS. Pak do kroniky napíšete na novou stranu na 1. linku název příběhu a datum. Pod nadpis napište větu: Když ráno vstanu, musím ……..(podívejte se na obrázky a dopište do věty v kronice pěkně česky vše, co musíte ráno udělat, než si jdete hrát, nebo jdete do školy). Možná se někomu bude chtít nakreslit do kroniky pod svou větu krásný obrázek, jak ráno vstává, snídá, nebo si čistí zuby. Je to dobrovolné.

 • Do Procvičujeme s Matýskem vypočítejte co nejrychleji cvičení str. 37/2 a 38/2.

 • Pracovním sešitě ČJ splňte úkoly na str. 20/2, 3. Cvičení 20/4 je dobrovolný úkol.

 • Prvouce Já a můj svět si dobře prohlédněte strany 48, 49 a 50. Přečtěte si názvy všech rostlin i živočichů a na 5 názvů, které si vyberete si vymyslete pro ostatní děti hádanky, které si napíšete někam na papír a vložíte do učebnice PRV na středu. Čím budou zajímavější, tím lépe.

 

Mějte se krásně, ať se vám práce daří. Paní učitelka


11. týden

pátek 19. 3. čtvrtek 18. 3. středa 17. 3. úterý 16. 3. pondělí 15. 3.

Ahoj děti 19. 3.!

 Dnes vás čeká dopoledne samostatná práce s pohádkovým příběhem:

 • Nejdříve si v TEAMS ve čtení zobrazte pohádku První sněženka.

 • Pozorně si pohádku po jednotlivých listech přečtěte. Třeba ji čtěte mamince nebo sourozenci.

 • Pak si zobrazte nebo vytiskněte 6. list ve složce První sněženka, na kterém jsou napsané úkoly k pohádce, a postupně je do kroniky splňte.

 • V pondělí si všechny úkoly společně zkontrolujeme a uvidíme, kdo dostane nálepku a velkou 1 do žákovské knížky.

 • Buďte samostatní a zkuste pracovat bez rodičů.

 

Mějte se krásně, ať se vám práce daří. Paní učitelka

Ahoj děti 18. 3.!

 

Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:

pouzdro, krabičku, sešit ČJ- diktáty, pracovní sešit ČJ, učebnici ČJ, učebnici M, sešit M1, barevné papírové desky s pracovními listy

Společná práce:

Budeme společně opakovat učivo do češtiny. Zkontrolujeme úkol v pracovním sešitu do ČJ, napíšeme si diktát.

V matematice budeme trénovat zápisy slovních příkladů do sešitu M1.

 

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • Dnes si určitě všichni pusťte na Školákově toto cvičení. Budete trénovat poznávání květin, ale hlavně budete číst hádanky nahlas a protrénujete tím čtení: Jarní rostliny (skolakov.eu) (nahlas přečtete hádanku, kliknete na název rostliny a pak kliknete na berušku, která vám ukáže rostlinku).

 • Do matematiky posílám odkazy na zajímavé počítání:

Slovní úloha (skolasnadhledem.cz) Slovní úlohy (skolasnadhledem.cz) Stavebnice 20 (skolasnadhledem.cz)

V cukrárně (skolasnadhledem.cz) Včelí úly (skolasnadhledem.cz) Odčítání do sta 2 (skolasnadhledem.cz)

 • Barevné češtině splňte s rozmyslem úkoly 42/1, 2, 3.

 • Písance splňte úkoly na stranách 26 a 27 (před psaním si dobře uvolněte ruku a správně se posaďte).

 

Připomínám, že jste mi ještě všichni neposlali dopis sluníčku.

 

Mějte se krásně, ať se vám práce daří. Paní učitelka

Ahoj děti 17. 3.!
Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:
pouzdro, krabičku, Procvičování s Matýskem, učebnice PRV, sešit PRV, čítanku, mazací tabulku

Společná práce:
Budeme poznávat jarní květiny, které už v přírodě vykvetly a zahrajeme si květinovou hru (snad nás tentokrát opět nezradí technika). Pak budeme opakovat hodiny a lidské tělo. V učebnici Já a můj svět si přečteme str. 47.
Budeme číst z Čítanky na str. 102 a 103 a pracovat s textem.   
Na konci společné práce napíšete krátký test do Procvičujeme s Matýskem.

Úkoly na samostatné domácí vyučování:
- Vyberete si jednu básničku z Čítanky na str. 102 a tu i s nadpisem krásně přepíšete do sešitu čtení (u básně se píše na řádek jen jeden verš, jinak by se báseň nerýmovala).
- Do sešitu PRV si na novou stránku napíšete nadpis :
   KVĚTINY A STROMY a pak barevně nakreslíte a popíšete květinu z učebnice PRV na str. 46 a strom ze st. 47.  
- V Procvičujeme s Matýskem vypočítejte str. 33/1a,b,c,d, 36/3, 37/1
- V Učebnici ČJ trénujte na čtvrteční diktát. Budu diktovat některá slova ze cvičení na str. 79/1,2 a 80/6,9.

Mějte se pěkně, pomáhejte doma a udělejte si čas i na hraní venku.
Paní učitelka

Ahoj děti 16. 3.!

 

Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:

pouzdro, krabičku, sešit ČJ1, pracovní sešit ČJ, učebnici ČJ, učebnici M, sešit M1, barevné papírové desky s pracovními listy

Společná práce:

Budeme společně opakovat v učebnici na str. 80. Pak doplníte i – y do slov ve sloupečku v pracovním listu. Společně budeme číst bajku v učebnici na str. 81.

V matematice budeme trénovat rychlé počítání do 100 ve stovkové tabulce, vyzkoušíme magické čtverce a budeme písemně sčítat a odčítat do sešitu M1.


 

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

Posílám odkazy na zajímavé trénování do prvouky:

Jaro Jaro – změny v přírodě (skolasnadhledem.cz)

Jarní květiny Jarní rostliny (skolakov.eu) Jarní květiny (skolasnadhledem.cz)

Posílám odkazy na zajímavé trénování do matematiky:

Domečky (skolasnadhledem.cz) Hadi 100 (skolasnadhledem.cz) Najdi číslo do 100 dle popisu (skolasnadhledem.cz)

 • Pracovním sešitě ČJ si přečtěte pečlivě bajku na str. 21. Pak splňte s rozmyslem úkoly 21/1b, 1c, 2a, b, c, d, 3.

 • V písance splňte úkoly na stranách 18 a 19 (před psaním si dobře uvolněte ruku a správně se posaďte).

 

Dnes jste se opravdu moc snažily. Určitě si zasloužíte pěknou nálepku na záložku za dopisy sluníčku. Pošlete mi je, prosím, mailem, dám je na stránky školy. Určitě si je všichni rádi přečtou.

 

Mějte se krásně, ať se vám práce daří. Paní učitelka

Ahoj děti 15. 3.!

Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:

pouzdro, krabičku, učebnice PRV, sešit PRV, čítanku, mazací tabulku, dopis sluníčku

Společná práce:

Povíme si, jak zajímavě jste strávily víkend. Ukážeme si květiny, které už v přírodě vykvetly a zahrajeme si květinovou hru. Pak budeme opakovat hodiny. V učebnici Já a můj svět si přečteme str. 46.

Popovídáme si o  příběhu z Čítanky na str. 100 a 101, který jste si přes víkend natrénovaly a nakonec přečtete dopisy sluníčku, které jste vymyslely.

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • Barevné češtině splníte cvičení na str. 38/2,3 (Při hledání stromů si dělejte čáry se šipkou←↑→↓ hned vedle písmen, neškrtejte písmena, protože často patří písmeno do více názvů. Já jsem našla opravdu všech 16 a jsou mezi nimi i ovocné stromy), pak ještě splňte str. 40/1,2,3 (str. 41 je jen dobrovolná).

 • Učebnici Matematiky vypočítejte str. 59/1,2,3,4,5


Mějte se krásně a po učení máme pro zájemce v 10:00 čtenářský klub.

Pak určitě běžte ven a zasportujte si. Paní učitelka


10. týden

pátek 12. 3. čtvrtek 11. 3. středa 10. 3. úterý 9. 3. pondělí 8. 3.

Ahoj děti 12. 3.!

 

Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:

pouzdro, krabičku, sešit ČJ- diktáty, učebnici ČJ, učebnici M, barevné papírové desky s pracovními listy

Společná práce:

Napíšeme si diktát 80/8 do ČJ – diktáty a budeme společně opakovat na str. 79 a 80. Pak doplníte i – y do slov ve sloupečku v pracovním listu.

V matematice budeme trénovat rychlé počítání do 100 na druhé straně pracovního listu (číslo 31 – jsou zde vpravo nahoře koláčky). Něco uděláme společně a zbytek vypočítáte samostatně.

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

Posílám odkazy na zajímavé trénování do českého jazyka, jen si nezapomeňte před doplněním zdůvodnit písmenko jiným tvarem slova:

Párové hlásky uvnitř slova – poslech (skolasnadhledem.cz)

Párové souhlásky na konci slov 1 (skolasnadhledem.cz)

Párové souhlásky na konci slov 2 (skolasnadhledem.cz)


 

 • Do  ČJ1 napište cvičení z učebnice str. 79/1 (dopoledne si ho společně odůvodníme).

 • Vypočítáte samostatně nedokončená cvičení na pracovním listu 31/15, 16, 17, 18, 19 (nepočítejte před společnou výukou, protože někdo třeba stihne vypočítat při společné výuce všechno a nabude tak mít do matematiky úkol).

 • Čítance si přečtete a natrénujete krásný příběh - Jak přivolali jaro na str. 100 a 101. Pak si na papír si napíšete krátký dopis jarnímu sluníčku, nebo samotnému jaru. V pondělí si v hodině navzájem své dopisy přečteme. Můžete k dopisu nakreslit i obrázek.

 • Kdo chce, může si přečíst, co jsem napsala sluníčku já. Neopisujte ale ode mne a napište jen to, co samy vymyslíte. Už se těším na pondělí.

Ahoj sluníčko,

jsem ráda, že se k nám teď v březnu začínáš vracet. Víc hřeješ a to těší nejen mne, ale i zvířátka, ptáčky, kytičky a stromy.

Když se dobře podíváš na mou zahrádku, uvidíš, jak tam tvé zlaté paprsky rozpouští led na jezírku, zahřívají sýkorkám a kosům peří a také vytahují kytičky ze země.

Každý den mi děti hlásí, jaké kytičky už v přírodě zahlédly. Jejich bílé, žluté, modré i růžové hlavičky jsou jako krásné drahokamy, které někdo upustil na zem.

Sluníčko, sviť, prosím, na celou zem, ať se vše zelená a roste. Ať ptáčátkům v hnízdech není zima, vzduch je teplý a voňavý a děti si můžou vesele hrát venku. Měj se krásně sluníčko, přeji ti modrou oblohu, veselý ptačí zpěv a hodné kamarádky hvězdy.

Karla Junáková

 

Dnes jste se opravdu moc snažily a od některých jsem už také dostala mail s fotkou nakresleného kartáčku a zubní pasty. Určitě si zasloužíte krásnou nálepku na záložku.

Mějte se krásně, ať se vám práce daří. Paní učitelka

 

Ahoj děti 11. 3.!

 

Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:

pouzdro, krabičku, blok nebo prázdný papír na kreslení, pastelky nebo voskovky, svůj kartáček na zuby a zubní pastu, čítanku, barevné papírové desky s pracovními listy a tabulkami

Společná práce:

 • Popovídáme si o příběhu v Čítance na str. 84 a 85 a odpovíte mi na 1. otázku za příběhem. Povíme si, jak se mají správně čistit zuby a ukážeme si navzájem své kartáčky na zuby a oblíbenou zubní pastu. U pohádky si je pak nakreslíte do sešitu.
 • Budeme opakovat tvrdé a měkké souhlásky a doplňování hlásek do slov.
 • V matematice budeme počítat příklady v pracovním listu.

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

Byl jednou jeden život-14 Ústa a zuby - YouTube

Věřím, že pak si budete zuby čistit mnohem pečlivěji.

Mějte se krásně a po učení si určitě zasportujte. Paní učitelka  

Ahoj děti 10. 3.!

 

Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:

pouzdro, krabičku, učebnice PRV, sešit PRV, čítanku, barevné papírové desky s pracovními listy a tabulkami

Společná práce:

Napíšete si test, ve kterém ukážete, jak znáte digitální hodiny. V učebnici Já a můj svět si zopakujeme na str. 40 a 41 roční doby a měsíce.

Přečtete mi na známky z Čítanky básničku, kterou jste si natrénovaly. Napíšete krátký dopis pro jarní slunce.

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • Učebnice ČJ napíšete do sešitu ČJ1 cvičení 78/2 (nezapomeňte na datum a číslo strany /cvičení).
 • Pracovních listech na doplňování doplníte do posledního sloupečku i – y (začíná slovy salát k večeři). Nad sloupec napište datum 10. 3.  
 • Čítance si přečtěte nahlas příběh na str. 84 až 85 (ten, komu moc nejde čtení, bude číst dvakrát). Ve čtvrtek mi na začátku vyučování odpovíte na 1. otázku za příběhem. Ještě si promyslete, jak se mají správně čistit zuby a třeba nám můžete ve čtvrtek i ukázat svůj kartáček na zuby a oblíbenou zubní pastu.

U pohádky si je ve čtvrtek nakreslíte do sešitu.

 • Procvičujeme s Matýskem  vypočítejte str. 31/1,2

 

Mějte se krásně a po učení si určitě zasportujte. Paní učitelka

Ahoj děti 9. 3.!

 

Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:

pouzdro, krabičku, sešit ČJ1, pracovní sešit ČJ2, brožurku Tvrdé a měkké slabiky, učebnici M, barevné papírové desky s pracovními listy

Společná práce:

Napíšeme si poučku ze strany 77 do sešitu ČJ1, budeme trénovat v brožurce Tvrdé a měkké slabiky, splníme ústně v učebnici ČJ str. 77/3,4,7 doplníme společně další sloupeček do pracovního listu.

V matematice budeme trénovat rychlé počítání do 100, budeme trénovat hodiny na stranách 6,31,48 a 68, zkusíme magické čtverce a domečky.

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 

 • Pracovním sešitu ČJ2 splňte úkoly str. 18/2,3,4 (tady využijete poučku z učebnice na str. 77, kterou si dnes zapíšeme do sešitu)

 • V Písance 3 si na str. 16 obtáhněte všechna předepsaná písmena, pak krásně napište, na str. 17 splňte cvičení 1 a napište psacím písmem.

 • Procvičujeme s Matýskem vypočítejte str. 32/1,2,3 a 34/1,2,3. Pak trénujte hodiny na středu, kdy budeme psát test. Tady jsou odkazy na interaktivní cvičení ke stránkám v učebnici matematiky : str.6str.31, str.48, str.63

 • Čítance ještě si natrénujete výrazné čtení básničky, kterou jste si v pondělí vybraly na středeční čtení.

 

Jste šikovní, je vidět, že se moc snažíte, a i když se nám někdy zasekne obraz, nebo někomu nejde zvuk, tak všichni pilně pracujete. Mrkněte se taky do pouzdra, jestli máte ořezané tužky a pastelky a jestli si uklízíte všechny tabulky a pracovní listy zpět do papírových desek.

Za pečlivost vám zítra nalepím nálepku na záložku.

Mějte se krásně, ať se vám práce daří. Paní učitelka

Ahoj děti 8. 3.!

 

Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:

pouzdro, krabičku, učebnice PRV, sešit PRV, čítanku, barevné papírové desky s pracovními listy a tabulkami

Společná práce:

Povíme si, co jste zažily o víkendu, zopakujeme si digitální hodiny, přečteme si v učebnici Já a můj svět str. 38 o nemoci a úrazu, povíme si něco o první pomoci a o tom, co prospívá zdraví.

Přečteme si a domyslíme příběh Zlomená noha v Čítance na str. 96 -97.

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • Učebnice ČJ napíšete do sešitu ČJ1 cvičení 77/5 (nezapomeňte na datum a číslo strany /cvičení).

 • Barevné češtině splníte cvičení 22/2

 • Trénujte hodiny, protože budeme ve středu psát opakovací test na poznávání hodin. Trénovat můžete

na Školákově - Určujeme čas

na Nové škole - Media Creator Viewer for Web

 • Učebnice M si nejdříve pustíte výukové video Matýskova matematika, 5. díl – strana 30, a pak vypočítáte stranu 30/1,2,3

 • Čítance si přečtěte dvě básničky o zdraví a nemocech na str. 88, 92 a natrénujte si jejich krásné recitování. Ve středu mi každý z vás jednu básničku přečte na známku.


Držím palce, aby se vám práce dařila. Paní učitelka


9. týden

pátek 5. 3. čtvrtek 4. 3. středa 3. 3. úterý 2. 3. pondělí 1. 3.

Ahoj děti 5. 3.!

Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:
pouzdro, krabičku, sešit ČJ- diktáty, pracovní sešit ČJ2, sešit M1, barevné papírové desky s pracovními listy
Společná práce:
Napíšeme si diktát slov do ČJ diktátový sešit, splníme str. 17/2,3 v pracovní sešitu ČJ2, budeme číst na známky pohádku z Čítanky str. 81.
V matematice budeme trénovat rychlé počítání do 100, budeme psát do sešitu M1 příklady na písemné sčítání a odčítání.

Úkoly na samostatné domácí vyučování:
    • V Barevné češtině splníte úkoly str. 34/1,2,3,4 a úkol na str. 35.
    • V Písance 3 si na str. 15 přečtete básničku, uhádnete, a pak krásně přepíšete  tak, jak se básničky opisují- přesně po řádcích. Cvičení 15/3 je jen nepovinné.
    • V Procvičujeme s Matýskem vypočítáte stranu 30/1,2,3.
    • V Čítance si přečtěte příběh na str. 82 a do sešitu Čtení napište datum a odpověď na 1. otázku pod příběhem.

Protože je pátek, tak si můžete o víkendu trénovat matematiku a češtinu na Školákově, nebo na výletě, jen tak ústně s rodiči. Také pokračujte ve čtení svých knih do čtenářské soutěže, protože v pondělí v 10:00 se můžete přihlásit do čtenářského klubu a povykládat nám o knize, kterou  jste přečetli. Pak si můžete užít poslech pohádky a malování, nebo vyrábění.
Držím palce, aby se vám práce dařila. Paní učitelka   

Ahoj děti 4. 3.!

Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:
pouzdro, krabičku, učebnici ČJ, sešit ČJ- diktáty, brožurku Tvrdé a měkké slabiky, mazací tabulku, učebnici M, sešit M1, barevné papírové desky s pracovními listy
Společná práce:
Splníme stránku v učebnici 76, zopakujeme druhy vět a abecedu.  Doplníme sloupeček v pracovním listu podle diktátu. Pak budeme společně číst s porozuměním.
V matematice budeme trénovat rychlé počítání do 100, zopakujeme součet a rozdíl, splníme v učebnici str. 53 a 54.

Úkoly na samostatné domácí vyučování:
    • Přečtete si v Čítance nahlas příběh na str. 81 a do sešitu Čtení napíšete datum a odpovědi na tyto otázky:
1.  Co uvařila liška?
2. Co uvařil čáp?
3. Byli dříve liška a čáp přátelé?
4. Do čeho nalil čáp jídlo?
Čtěte poctivě, protože budu v pátek zkoušet čtení tohoto příběhu.
    • V Písance 3 obtáhnete písmena a slova na str. 14, a pak napíšete.
    • V Procvičujeme s Matýskem vypočítáte stranu 29/1, 2
    • Můžete trénovat, protože v pátek budeme psát do sešitu ČJ- diktáty diktát slov z učebnice 75/5.
    • Opište si vyprávění o jarních prázdninách do Kroniky na novou stránku. Nezapomeňte na nadpis a datum. Stačí, když vyprávění napíšete do neděle, abyste na to měly hodně času. Kdo ale chce mít volno o víkendu, může začít psát už teď. Je to na známky.
Držím palce, aby se vám práce dařila. Paní učitelka   

Ahoj děti 3. 3.!

Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:
pouzdro, krabičku, napsané vyprávění o jarních prázdninách, učebnici prvouky – Prvouka 2, sešit do PRV, mazací tabulku, zalaminovanou tabulku Pět slov s číslem 94 (najdete ji v papírových deskách), čítanku

Společná práce:
Každý přečte své vyprávění o prázdninách, zopakujeme si vše, co jsme probíraly o lidském těle, zapíšeme si do sešitu Prv o lidských orgánech, budeme si povídat o smyslech.
Ve čtení budeme na rozcvičení číst jednoslabičná slova z tabulky Pět slov s číslem 94, pak budeme číst v čítance str.80

Úkoly na samostatné domácí vyučování:
• do sešitu Prvouka si napíšete na novou stránku datum a nadpis Lidské smysly. Pod nadpis  si nakreslíte podle učebnice Prv na str. 27 vždy obrázek a k němu napíšete větu.
1. (obrázek oka) Okozrak – vnímáme světlo, barvy a tvary okolního světla
2. (obrázek nosu) Nosčich – vnímáme vůně a pachy
3. (obrázek ucha) Uchosluch – vnímáme zvuky a polohu těla
4. (obrázek jazyka) Jazykchuť – vnímáme hořkou, slanou, sladkou a kyselou chuť
5. (obrázek ruky) – Kůžehmat – vnímáme povrchem celého těla bolest, tlak, chlad a teplo
Ten kdo bude mít krásné obrázky a hezky zapsáno, dostane určitě jedničku.
• V  Pracovním sešitu ČJ splníte cvičení 16/2, 3,4
• V Procvičujeme s Matýskem vypočítáte stranu 27/1,2.

Přeji hodně úspěchů. Paní učitelka

Ahoj děti 2. 3.!

Na společnou práci si před připojením nachystejte vedle počítače:
pouzdro, krabičku, Pracovní sešit ČJ2, brožurku Tvrdé a měkké slabiky, mazací tabulku, učebnici M, sešit M1, barevné papírové desky s pracovními listy
Společná práce:
Dnes si zopakujeme, jak se zdůvodňuje psaní písmen ve slovech, budeme hrát jazykové hry, roztrénujeme ruku na mazací tabulce. Pak budeme společně vyplňovat sloupeček v pracovním listu.
V matematice si zopakujeme digitální hodiny, budeme putovat se součtem a rozdílem v pracovní tabulce, zkusíme magické čtverce a uvidíme, jestli stihneme i lovit matematické rybičky.

Jsem také moc zvědavá, kdo si všiml kytiček na zahradě vedle školy.
Úkoly na samostatné domácí vyučování:
    • Přečtete si v Čítance nahlas příběh na str. 78  a do sešitu Čtení napíšete datum a odpovědi na tyto otázky:
1.  Jakou barvu měl Zuzančin domeček?
2. Z čeho by měla  Zuzka největší radost?
3. Na čem přijel listonoš?
4. Jak vypadalo koťátko Min-Čin?
    • V Písance 3 obtáhnete písmena a slova na str. 12 a splníte také celou str. 13/1,2,3.
    • V Procvičujeme s Matýskem vypočítáte stranu 26/1,2.

Přeji hodně úspěchů. Paní učitelka   

Zdravím v pondělí 1. 3.!

Milé děti,

je mi líto, že se nemůžeme učit ve škole, ale tři týdny utečou jako voda, a pak budeme zase spolu v naší třídě. Od úterý se budeme učit ve dvou skupinkách každý den podle rozvrhu v kalendáři na Teams. Rodiče vám řeknou, do které skupinky patříte, a vy se pak vždy přes kalendář ve správnou dobu na výuku přihlásíte. Už nám to na podzim šlo moc dobře. Dnes si pro vás ve škole nachystám sešity, učebnice a další pomůcky a v 10:00 vám pověsím podepsané tašky na plot u schodů do šatny. Až si pro ně půjdete, tak se podívejte do zahrádky vedle školy, jestli tam už náhodou nekvetou nějaké jarní kytičky. Já jsem si na své zahradě už jednu rozkvetlou kytičku pro vás vyfotila. Hádejte, která to je. V úterý se zeptám. Uvidíme, kdo vyhraje nálepku.

Úkoly na samostatné domácí vyučování v pondělí:

a pak vyřešte celou stranu. Věřím, že to všem půjde, protože hodiny jsme už probraly a mnohokrát trénovaly.

Pak vypočítejte v učebnici stranu 50/1,2,3,4,5 a v Procvičujeme s Matýskem stranu 28/1,2

-na volný papír napište vyprávění o tom, co jste dělaly o jarních prázdninách, co se vám moc líbilo (ve středu si vše společně přečteme, a pak zapíšete do kroniky jako slohovou práci)

Vaše paní učitelka


47. týden

pondělí 16. 11.

Ahoj děti,

posílám poslední dopis!

Nachystejte si:

pouzdro, krabičku, barevné papírové desky, sešit M1, knihu O podivuhodné zahrádce.

Společná práce:

Dnes si budeme opakovat abecedu, vlastní jména, druhy vět a přečteme si společně další pohádku v knize O podivuhodné zahrádce.

Do matematiky M1 budeme řešit slovní úlohy a pokud stihneme, pustíme se do matematických her a hádanek.


Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • Napíšete do písanky 2 str. 22 a 23.

 • matematických minutovkách vypočítáte příklady str. 22/43, 44

(zapište, prosím, kolik minut jste tuto stránku počítaly).

 • Přečtete si ještě jednou třetí příběh v knize O podivuhodné zahrádceO velkém prádle a splníte úkol do sešitu Čtení.

Na první linku napíšete název pohádky a datum. Na další řádky napíšete jen čísla otázek a odpovědi na tyto otázky:

 1. Jaké ovoce má Judra nejraději? str. 12

 2. V čem se vyválel Judra když spadl? str. 14

 3. Jak se jmenoval list, který vypadal jako vějíř? str. 15

 4. Jak byla sladká jahoda? str. 16

Milé děti, pozorně si prohlédněte sešity a učebnice, jestli jste splnily všechny úkoly. Napište si opravy, a když budete se vším hotové, zabalte si všechny učebnice, pracovní sešity, sešity, papírové desky, pouzdro, krabičku a materiály, které jsem vám dala, do aktovky. Snad se vám to do aktovky všechno vleze.

Ve středu si vše, co nebudete potřebovat nosit domů, vyberu a nechám ve škole. Takže zpátky půjdete už s lehkou aktovkou.

Když budete mít učení sbaleno, tak si užijte krásné volné úterý a těšte se na středu, kdy se konečně sejdeme v naší třídě.

Vaše paní učitelka


46. týden

pátek 13. 11. čtvrtek 12. 11. středa 11. 11. úterý 10. 11. pondělí 9. 11.Ahoj děti, je tu pátek!


Nachystejte si:

pouzdro, krabičku,

sešit ČJ Diktáty, učebnici ČJ, pracovní sešit do ČJ


Společná práce:

Dnes se budeme učit o slovech souznačných, v učebnici splníme ústně cvičení na str. 38/1, 2, 3, a v pracovním sešitu ČJ splníme cvičení na str. 25/1,3.

Pak si napíšeme diktát ze strany 31/6 do sešitu ČJ – Diktáty.

Pokud stihneme, pustíme se do matematických her a hádanek.


Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • Opíšete do sešitu ČJ1 žlutou poučku na str. 38 (nezapomeňte napsat datum) a napíšete do sešitu také pět dvojic slov ze cvičení 38/4

 • učebnici matematiky vypočítáte příklady na str. 58 /3 a 59/1,2 (stránku 57 nechávám na dobrovolné trénování). Kdo chce, může si pustit výukové video:

 • Čítance si přečtěte příběh na str. 34 a poznejte, se kterým skřítkem se Terezka seznámila

 • trénování k učivu můžete vyzkoušet na těchto odkazech:

Po splnění úkolů si užijte víkend.

Paní učitelka

Ahoj děti!

Nachystejte si:

pouzdro, krabičku,

sešit do PRV, učebnici PRV, knihu O podivuhodné zahrádce, sešit Čtení


Společná práce:

Dnes si přečteme o stěhovavých ptácích na str. 19. Naučíme se poučku Co jsou to ptáci? Pak společně splníme vlepený pracovní list v sešitu PRV – Savci a ptáci.

Pak spolu budeme číst v knížce O podivuhodné zahrádce druhou pohádku O ztracené tečce na str. 7 – 10.


Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • Do sešitu prvouky si opíšete na novou stránku tuto poučku:

Co jsou to ptáci?

Ptáci se líhnou z vajec.

Dýchají plícemi.

Tělo mají pokryté peřím.

Přední končetiny se přeměnily v křídla.

a pod zápisek nakreslíte tento obrázek čápa, a popíšete mu části těla (kreslete obrázek velký tak, aby se vám do něj vešly i názvy částí těla).

 • Do matematiky můžete trénovat dobrovolněProcvičování s Matýskem na stranách 31 až 35.

 • Přečtete si ještě jednou druhý příběh v knize O podivuhodné zahrádce – O ztracené tečce a splníte úkol do sešitu Čtení.

Na první linku napíšete název pohádky a datum. Na další řádky napišete jen čísla otázek a odpovědi na tyto otázky:


 1. Jaké bylo roční období? str. 7
 2. Kdo chyběl na hostině? str. 8
 3. Kdo uviděl beruščinu sedmou tečku? str. 9
 4. Kde byla tečka schovaná? str. 10

Protože je čtvrtek, tak je nejvyšší čas dokončit projekt do naší třídní soutěže – Originální písmena z abecedy. Vyfocená písmenka pošlete, prosím, na můj mail. Už se těším.


 • trénování k učivu můžete vyzkoušet na těchto odkazech:

Jste šikovní, určitě to zvládnete.

Paní učitelkaAhoj děti!

Nachystejte si:

pouzdro, krabičku, sešit ČJ 1, učebnici ČJ, pracovní sešit do ČJ, sešit M1, učebnici M, magický čtverecSpolečná práce:

Dnes se budeme učit o slovech protikladných, v učebnici splníme ústně cvičení na str. 37/1, 2, 3, 5 a v pracovním sešitu ČJ splníme cvičení na str. 24/2,3.

Pak budeme společně vyplňovat pracovní list - Matematika se Čtyřlístkem 2 (z papírových desek) na známky.


Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • Opíšete do sešitu ČJ1 žlutou poučku na str. 37 (nezapomeňte napsat datum) a napíšete do sešitu také dvojice slov ze cvičení 37/4

 • Procvičujeme s Matýskem vypočítáte příklady na str. 36 a 37 (stránky 31 až 35 nechávám na dobrovolné trénování).

 • V písance 2 opíšete hádanku na str. 21.

 • Čítance si natrénujete čtení na str. 33 – v pátek budeme číst na známky. • trénování k učivu můžete vyzkoušet na těchto odkazech:

Přeji hodně úspěchů. Paní učitelka

Ahoj děti!


Nachystejte si:

pouzdro, krabičku, sešit do PRV, učebnici PRV, ČÍTANKUSpolečná práce:

Dnes si přečteme o významu lesa, zopakujeme učivo o savcích na str. 16 a 17 a naučíme se poučku - Co jsou to savci? (na str. 17 dole). Pak budu zkoušet hodiny na PL vlepeném v sešitu PRV a společně splníme vlepený pracovní list v sešitu PRV – Rostliny v lese.

Budeme číst v Čítance pohádku na str. 31. Po přečtení splňte tento úkol:

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • učebnice ČJ napíšete do sešitu ČJ1 cvičení 33/3(nezapomeňte napsat datum)

 • v pracovním sešitu ČJ splníte cvičení na str. 23/1,2,3

 

 • v učebnici matematiky si nejdříve pustíte výukové video, a pak splníte stránky 55 a 56

 

 • do sešitu prvouky si opíšete na novou stránku žlutou poučku s nadpisem - Co jsou to savci? ( ze str. 17) a pod zápisek nakreslíte obrázek lišky ze strany 16 a popíšete její části těla. Kreslete obrázek velký tak, aby se vám do něj vešly i názvy částí těla.

 

 • trénování k učivu můžete vyzkoušet na těchto odkazech:

S chutí do toho a po práci určitě jděte ven.

Paní učitelkaAhoj děti!

Nachystejte si:

pouzdro, krabičku, sešit ČJ 1, učebnici ČJ, pracovní sešit do ČJ, sešit M1, učebnici M, hodinySpolečná práce:

Dnes si zopakujeme abecedu, splníme v učebnici ústně str. 31/4, 5.

Přečteme si v učebnici ČJ nové učivo na str. 33 a splníme cvičení na str. 33 a 34.

Pak budeme procvičovat hodiny a splníme společně v učebnici matematiky str. 53. Do sešitu M1 budeme řešit slovní úlohy.Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • Opíšete do sešitu ČJ1 žlutou poučku na str. 33 (nezapomeňte napsat datum)

 • v pracovním sešitu ČJ splníte cvičení na str. 22/1,2,3(4 je dobrovolně)

 • v učebnici matematiky vypočítáte příklady na str. 54/1, 2

 • písance 2 opíšete věty na str. 20

 • trénování k učivu můžete vyzkoušet na těchto odkazech:


Ať se vám práce daří.

Paní učitelka


45. týden

pátek 6. 11. čtvrtek 5. 11. středa 4. 11. úterý 3. 11. pondělí 2. 11.Ahoj děti!

Nachystejte si:

pouzdro, krabičku, barevné papírové desky, sešit ČJ – Diktáty, sešit Písanka 2, učebnici prvouky, hodiny, magický čtverec a čítanku. Nezapomeňte na přečtené knihy do čtenářské soutěže.


Společná práce:

Dnes si vlepíme a doplníme do ČJ – Diktáty opakování z 1. třídy, které máme v papírových deskách. Zopakujeme si abecedu a budeme psát do písanky na str. 19.

V prvouce se budeme učit o zvířatech v podzimním lese a zopakujeme si hodiny. Nakonec si budeme povídat o přečteném příběhu v čítance na str. 29 a vyhodnotíme vaše podzimní výrobky a výkresy.

Po tak pilné práci vám začnu číst na pokračování novou knihu.

Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • budete psát do písanky 2 na str. 18 (stačí napsat krásně jen jedno slovo na řádek)

 • matematických minutovkách vypočítáte příklady na str. 21

 • samostatně si prohlédněte a přečtěte ještě jednou v učebnici prvouky str. 16 a 17 (zjistěte odpověď na otázku: Co jsou to savci? – v pondělí se zeptám)

 • trénování k těmto stranám určitě vyzkoušejte na těchto odkazech:

Ať se vám práce daří.

Paní učitelka

Ahoj!

Nachystejte si:

pouzdro, krabičku, barevné papírové desky,

učebnici matematiky, magický čtverec

a čítanku.


Dnes si napíšeme opakování z 1. třídy, které máme v papírových deskách.

V matematice se budeme učit o teplotě a nakonec si budeme číst v čítance.


Úkoly na samostatné domácí vyučování:

 • budete psát do písanky 2 na str. 16 (stačí napsat krásně jen jedno slovo na řádek) a 17/1 (nejdříve si promyslete, která slova se hodí k zimě, a pak napište jen 3 věty)

 • učebnici matematiky vypočítáte příklady na str. 51/2 a 52/1,2,3 (příklad 52/4 je dobrovolný pro šikulky)

 • trénování k této stránce určitě vyzkoušejte na těchto odkazech:


 • dočtete si příběh v čítance na str. 29

 

Ať se vám práce daří.

Paní učitelka

Ahoj druháci,

včera jste se všichni úplně vzorně a včas přihlásili a pracovali jste na jedničku. Pan ředitel vás taky moc chválil.


Dnes si v češtině zopakujeme vlastní jména a abecedu, společně napíšeme cvičení 8 v ČJ 1, pak budeme číst O roztrhané pavučině z knížky O podivuhodné zahrádce.

Nakonec si napíšeme v matematice Test 7, který si nalepíme do sešitu M – Testy, budeme počítat slovní příklady a pohrajeme si s magickými čtverci. 


Po výuce samostatně vypočítáte v učebnici matematiky str. 49 /1,2,3.

Pak si trochu odpočinete a s chutí si ulovíte a vybarvíte podle návodu rybičku v učebnici Barevná čeština na str. 3.

Na protrénování čtení si ještě jednou přečtete příběh O roztrhané pavučině a do sešitu čtení odpovíte na 2., 3. a 4. otázku. Kdo odpoví správně, dostává nálepku. Pro vás to bude jako nic.

Přeji hodně zdaru při práci.

Paní učitelka.

Ahoj druháci,

včera jsme si pěkně popovídali a po trochu obtížném zahájení jste už dobře pracovali. Hlavně chválím, že jste si už neskákali do řeči.

Po společném učení si dnes dopočítáte příklady v učebnici matematiky na str. 48 /1,2,3 (Lucka a Jakub, kteří se s námi neučí, udělají samostatně i celou stranu 47).

písance 2 napíšete stranu 14 a cvičení 15/1.

sešitě ČJ 1 na vlepeném papíru doplníte správně velká písmena do jmen pohádkových bytostí (cvičení 8 zatím nebudete dělat).

Doufám, že vám vše půjde hladce. Jste moc šikovní.

Připomínám velkou třídní soutěž o nejkrásnější podzimní obrázek, stavbu nebo výrobek z přírodnin. Můžete tvořit v přírodě nebo doma. Pak jen vyfotíte telefonem a pošlete na můj mail. V pátek si ukážeme.

 Tak s chutí do toho.

Milí druháci,

podzimní prázdniny jsou za námi a nám nastává zase čas učení. Dnes začneme společně třídnickou hodinou. Vysvětlíme si, jak se budete v dalších dnech učit, řekneme si, co jste dělali o prázdninách a podíváme se na materiály, které jste v neděli dostali domů. Nakonec si popovídáme si o knihách, které jste přečetli.

Po přestávce si zopakujeme dopravní značky, hodiny, měsíce, stromy, zeleninu, ovoce a budeme si povídat o podzimu.

 

Po společné výuce budete samostatně dělat toto:

Prvouka – samostatně si zapíšete do sešitu na novou stránku:

Podzim

Podzim začíná 23. září.

Podzimní měsíce jsou září, říjen, listopad.

Venku se ochlazuje, často prší, fouká studený vítr.

Sklízíme brambory a další druhy zeleniny.

Ze stromů češeme ovoce a ořechy.

Listy na listnatých stromech mění barvu a opadává.

Stěhovaví ptáci odlétají na zimu do jižních zemí.

Kdo bude chtít, tak si může dolů na stránku nakreslit obrázek k podzimu.

 

Čtení -

V sešitě Čtení splníte úkoly na 1. straně. Bude to detektivní zábava. Pak si přečtete pěkný příběh v čítance na str. 28. V úterý si vyzkouším, jak ho budete umět číst.

 

Matematika -

Vypočítáte v Procvičujeme s Matýskem str. 29 a 30. Před rýsováním na straně 30 si pořádně ořežte tvrdou tužku. Kdo by si potřeboval vzpomenout na body a čáry, tak se podívá do učebnice na str. 25 a 37, nebo na tyto odkazy:

Je na nich vše pěkně vysvětleno tak, jak jsme se to učili ve škole.

 

Kdo by měl chuť ještě trénovat, tak může na školákově trénovat :

(pro ty, kteří rádi malují)

 

A to je vše. Jen nezapomeňte na to, že v pátek si zase vyberu všechny sešity, podívám se, jak jste šikovní a odmněním vás nálepkami

a jedničkami.

Vaše paní učitelka.

 

 


43. týden

pátek 23. 10. čtvrtek 22. 10. středa 21. 10. úterý 20. 10. pondělí 19. 10.

Český jazyk

Společně si napíšeme diktát ze strany 26/8. Pak budeme společně opakovat abecedu, di, ti, ni – dy, ty, ny, ů-ú, vlastní jména a druhy vět.

Pracovní sešit str. 19/1,2,3 – vypracuj samostatně

 

Prvouka

Společně si povíme a zapíšeme učivo o ovoci na podzim. Zopakujeme měsíce, hodiny a značky.

 

Matematika

učebnice str. 45, 46

než začneš pracovat, tak si pusť, prosím, výukové video, a pracuj postupně podle něj.

 

Když splníš celou stránku, tak vpravo dole ťukni na otočení strany a dostaneš se na stranu 46. Tady dej pozor na názvy obchodů. Pamatuješ, jak děti špatně počítaly nákupy, protože pletly názvy obchodů?

pracovní sešit str. 28 – vypočítej samostatně

 

Čtení

Čítanka na str. 27 – nahlas přečti (třeba mamince, bráškovi, sestřičce, …) a zkus si pak společně odpovědět na otázky.

 

Milí žáci,

vím, že toho není málo, ale musíte se všichni co nejvíc snažit, aby z vás vyrostli šikovní a vzdělaní dospělí. Jedině tak se opravdu v budoucnosti můžete stát těmi, kterými chcete být. Pamatujete? Říkali jste – prezident, vědec, kosmonaut, lékař, entomolog, policista…

Není to nemožné. Jen musíte být všichni dostatečně pilní.

 Moc zdravím a přeji hodně zdraví.

Paní učitelka.

 

 

Milí druháci,

 za chvíli jsou tu podzimní prázdniny, takže se máte na co těšit. Už jen dva dny a přijde zasloužený odpočinek. Ve čtvrtek se učíte samostatně, takže s chutí do toho a půl je hotovo.