Domácí vyučování 3. ročník

2. týden

čtvrtek 14. 1. středa 13. 1. úterý 12. 1. pondělí 11. 1.

Dobrý den třeťáci!                                                           🦋🐜🐞🐭🐌🐌🐌🐭🐞🐜🦋

Ve čtvrtek 14.1.2021 si do online hodin připrav PAMATOVÁČEK a psací potřeby.

 • do MAT budeš potřebovat sešit do GEOMETRIE, čtverečkovaný sešit na písemné sčítání
 • do ČJ velký PS s Rózinkou, učebnice ČJ s folií
 • do Prvouky velký PS

Domácí samostatná příprava:                                    🦋🐜🐞🐭🐌🐌🐌🐭🐞🐜🦋

 • matematika – PS 36/3 stačí 3 sloupce
 • ČJ - do ČJ 2 přepiš z učebnice na str. 49 cv. 2
 • AJ - zopakuj si zájemena – I, you, he, she, it ze sešitu AJ1, v PS na str. 25 si znovu přečti každou větu několikrát nahlas.

Mějte krásný čtvrtek!                                                   🦋🐜🐞🐭🐌🐌🐌🐭🐞🐜🦋
Jana Heršálková

Dobrý den třeťáci!    🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Ve středu 13.1.2021 máme půlenou hodinu online.

 1. Skupina od 8.00 h matematika, ČJ – konec v 9.45 h

Filip Č., Filip Š., Adam, Dan, Šimon, David, Tom

 1. Skupina od 8.45 h ČJ, matematika do 10.00 h

Nela, Jolana, Radek, Ben, Bohdana, Lucka, Jáchym, Jonáš

 • do Matenatiky budeš potřebovat velký PS s Matýskem, minutovky
 • do ČJ velký PS s Rózinkou, bílá VS BFLM, ČJ1


Domácí samostatná příprava:        🌟🌟🌟🌟🌟

 • ČJ
- do sešitu ČJ1 si nalep slova k písničce a napiš si pod sebe vyjmenovaná slova po M – stejně, jako jsme to dělali u předcházejících řad
  - bílý pracovní sešit BFLM… str.31, cv. 10 se zkus naučit zpaměti, nebo rychle číst
  - přečti si další kapitolu Děti z Bullerbynu – Jdeme do školy a děláme si legraci z paní učitelky  str. 89 kapitolu si rozděl a čti postupně do neděle
 • AJ

- zopakuj si zájemena – I, you, he, she, it ze sešitu AJ1, potom doplň v PS na str. 25 horní cvičení. Zapisuj podle zadání zkrácený tvar: He´s nebo She´s. Každou větu

si po dopsání přečti několikrát nahlas.

Krásnou zasněženou středu!       🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jana Heršálková

Dobrý den třeťáci!
V úterý 12.1.2021 si do online hodin připrav PAMATOVÁČEK a psací potřeby.
Všichni se připojí ke schůzce v 8.00 h. Rozdělíme se až na čtení – vše si řekneme.

 • do Matenatiky budeš potřebovat velký PS a Matýskem, minutovky
 • do ČJ Čítanku
 • do Prvouky velký PS – budeme psát slíbenou desetiminutovku

Domácí samostatná příprava:

 • ČJ
- bílý pracovní sešit BFLM… str.29
  - kdo si nenalepil obrázková vyjmenovaná slova mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, dolepí dnes do sešitu vyjmenovaná slova – všechna 4 pod sebe na jednu stránku
 • AJ
- zopakuj si slovíčka happy, sad, angry
 

- v sešitě AJ 1 si přelož novou stránku a napiš si nová slovíčka a věty. Vše si nejdříve napiš, každou větu si přečti nahlas, vynechej vždy 1 řádek, piš pěkně. Až na závěr

 

si barevně zvýrazni.


Mějte krásné úterý!
Jana Heršálková

Dobrý den třeťáci!
11.1. slaví svátek Bohdana. Bohdi, všechno nejlepší, měj krásný a úspěšný den!!!
Na online vyučování budete potřebovat: psací potřeby, PAMATOVÁČEK

 • do matematiky velký pracovní sešit, malý sešit M1, M2, minutovky
 • do ČJ si připrav velký pracovní sešit, malý sešit vyjmenovaná slova, bílá VS BFLM….
 • místo prvouky si připrav ANGLIČTINU – učebnici, PS, malé sešity (změnu vysvětlím v hodině)

Domácí samostatná příprava:

 • PÍSANKA str. 30
 • MAT PS podle zadání z online hodiny
 • zopakuj si do prvouky látku z PS str. 19-23 na desetiminutovku

Užijte si krásné pondělí!
Jana Heršálková


1. týden

čtvrtek 7. 1. středa 6. 1. úterý 5. 1. pondělí 4. 1.

Dobrý den třeťáci!          🙂☹😬

Ve čtvrtek 7.1.2021 si do online hodin připrav PAMATOVÁČEK a psací potřeby.

 • do Matenatiky budeš potřebovat velký PS a Matýskem, minutovky
 • do ČJ nastříhané lístečky s vyjmenovanými slovy po M a velký PS s Rózinkou
 • do Prvouky velký PS

Domácí samostatná příprava:

  ČJ - začni se učit řadu vyjmenovaných slov po M – do pondělí
        - PÍSANKA str. 29

  AJ - zopakuj si nová slovíčka happy, sad, angry. Dnes ve větách.
           do AJ 1: nadpis na nové stránce EMOTIONS

I am

 I`m happy.

I`m sad.

I`m angry.

Obrázky mohou být přes 3 řádky, vždy si pak ještě mezi smajlíky jeden řádek vynechej.

Více slovíček si poslechni zde.

Mějte krásný čtvrtek! 😊 🙂 😄 😉 😌 😊 😉
Jana Heršálková

Dobrý den třeťáci!                🤴🤴‍🤴‍

Ve středu 6.1.2021 slaví svátek Tři králové. Už o nich hodně víme, něco připomeneme a něco doplníme ve vyučování i při samostatné práci. Popřemýšlej, co znamenají pranostiky: Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o skok dále.
Dnes máme online vyučování matematiky po skupinkách – první skupina začíná v 8.00h a druhá v 8.45 h – bude společný ČJ

 1. Skupina od 8.00 h matematika, ČJ – konec v 9.45 h:          Filip Č., Filip Š., Adam, Dan, Šimon, David, Tom
 2. Skupina od 8.45 h ČJ, matematika do 10.00 h:                     Nela, Jolana, Radek, Ben, Bohdana, Lucka, Jáchym, Jonáš
 • do Matematiky budeš potřebovat velký PS a Matýskem, malý sešit M2
 • do ČJ diktátový sešit, učebnici s čistou folií

Domácí samostatná příprava:

  do kulturního sešitu si napiš nadpis TŘI KRÁLOVÉ

 • slavíme 6. ledna
 • mudrci Kašpar, Melichar a Baltazar se přišli do města Betléma poklonit nově narozenému Ježíši a přinesli mu vzácné dary – mirhu, kadidlo, zlato
 • v dnešní době pořádá Charita České republiky Tříkrálovou sbírku = příspěvek pro lidi v nouzi vybírají koledníci – tři králové. Zpívají koledy a píší nad dveře křídou letopočet: K+M+B 2021
 • dokresli pěkný obrázek

  ČJ - v bílém PS BFLM pes se veze str. 25

 • z papírové složky nastříhej lístečky s vyjmenovanými slovy po M – světle modré sloupečky. Zkontroluj, jestli máš všechna a nachystej si je ve čtvrtek před hodinou na stůl

  AJ - učebnice str. 45 Colour clowns (klauni).

 • pusť si nahrávku č. 43, sleduj text v učebnici. Nahrávku si můžeš zastavovat a jednotlivé řádky opakovat nahlas. Pak zkus celou písničku nahlas přečíst. Nastříhej si další 3 kartičky a nakresli si na ně obličeje. Můžeš si je vybarvit nebo i dokreslit na klauny. (do pátku)

Dobrý den, třeťáci!                     🌟

V úterý 5.1.2021 si na online výuku připrav:

 • PAMATOVÁČEK, psací potřeby             🌟
 • do matematiky velký PS s Matýskem, minutovky, malé sešity M1, M2
 • do ČJ si připrav velký PS s Rózinkou, učebnici ČJ s folií – vygumovanou - dále pracovní list s doplňovacími cvičeními. Měli bychom mít v papírové složce (na jedné straně jsou cvičení na L – str. 6-7, na druhé 8 jsou po L a 9 jsou po M – nadpis: Slova se slabikami my (mý) – mi (mí). Kdo ho nenašel, může si vytisknout str. 8-9 znovu – v kanálu ČESKÝ JAZYK/soubory
 • do AJ všechny sešity – AJ1, AJ2, PS a učebnici
 • Ve středu budeme mít dělenou hodinu matematiky, předběžně se rozmysli, jestli chceš být v první skupině od 8.00h nebo ve druhé od 8.45h.


Domácí samostatná příprava:                     🌟🌟

 • Písanka str. 27 Leden přepiš bez nadpisu pěkně po řádcích. Ostatní cvičení podle zadání. Str. 26 je dobrovolná
 • Děti z Bullerbynu str. 86 – Lasse spadne do jezera – čtení si můžeš rozdělit na části, nebo popros sourozence, rodiče, prarodiče, aby se s tebou vystřídali. Alespoň půl strany přečti nahlas. Čti pozorně, zkus obsah kapitoly stručně povyprávět.
 • Nezapomeň postupně dopisovat Prvouku

 

Mějte krásné úterý!          🌟
Jana Heršálková

Zdravím všechny třeťáky!

Na pondělí 4.1.2021 budeš na online výuku potřebovat:

 • PAMATOVÁČEK, psací potřeby
 • do matematiky velký PS s Matýskem, minutovky, malý sešit M2
 • do ČJ si připrav velký PS s Rózinkou, bílý PS Vyjmenovaná slova BFLM…
 • do PRV velký PS a sešit s pirátemDomácí samostatná příprava:

 • doplň zápisy do sešitu Prvouka – zápisy můžeš psát postupně během celého týdne (do pátku). Názvy veličin a jednotek si pořádně procvičuj. Zopakujeme si je také v matematice. Po zopakování bude v příštím týdnu test.
 • přečti si v Čítance str. 30 ukázku To je cirkus a vypracuj úkoly na str. 31


Úspěšný start v Novém roce, mějte se krásně
Jana Heršálková


48. týden

pátek 27. 11. čtvrtek 26. 11. středa 25. 11. úterý 24. 11. pondělí 23. 11.

Máme tu poslední páteční online výuky v tomto roce!

Začínáme českým jazykem, budeš potřebovat: velký pracovní sešit, bílý sešit BFLM…
Matematika – minutovky, velký pracovní sešit
Čtení – Čítanka

Domácí samostatná příprava:
*Písanka str. 20
*Matematika – vyber si v PS na str. 27 jakákoliv 3 cvičení a vypracuj je.
*Trénuj si anglická slovíčka a věty, pokud máš chuť, můžeš trénovat na Školákov a pak si tam zahrát třeba šibenici ;-)

V PONDĚLÍ 30.11.2020
*Do školy přicházíme od 7.40 hod vchodem do šaten (jako obvykle), ale  POZOR, převlékat a přezouvat se budeme v malé šatně vlevo od vstupních dveří – vchodem u tělocvičny. Ráno bude v šatně „nápověda“ a pošle vás, kam bude potřeba. Do třídy si vezmete mikinu, budeme hodně větrat.

*Do školy si vemte všechny učebnice a pracovní sešity, Prázdninové procvičování, složku s pracovními listy a přibalte také svoji ilustraci vyjmenovaného slova. Nezapomeňte ani na svoji oblíbenou písničku nebo skupinu.

*Na uvítanou si hned v pondělí zorganizujeme „Čajový narozeninový dýchánek“. Slavit bude Adam, Ráďa a také David, který má narozeniny v prosinci. Přineste si proto hrneček s pytlíkem čaje, cukr nebo med. Dobrou náladu snad nemusím připomínat :-) :-) :-)

Zítra i v pondělí už se na vás moc těšíme!
Jana Heršálková
Iva Hofmanová
Zdravím všechny ve čtvrtek 26.11.2020

Čtvrteční online vyučování opět po skupinách – první v 8.00 hod, druhá v 8.45 hod.

Do angličtiny si připrav „cards with pictures“ ´= kartičky s obrázky, AJ1, book Chatterbox
Do ČJ pracovní sešit, bílá vyjmenovaná slova BFLM

Domácí samostatná příprava
ČJ - dokonči si příbuzná slova PS str. 27/1
Matematika – PS velký str. 26/1-4 Odčítání dvojciferných čísel
*Do pondělí si do sešitu Prvouka (s pirátskou lodí) zapiš zápis ze včerejší hodiny:
SKUPENSTVÍ LÁTEK
Látky kolem nás se vyskytují ve trojí podobě = skupenství.


*PEVNÉ SKUPENSTVÍ – látky mají stálý tvar, dají se držet: železo, kámen, tužka*KAPALNÉ SKUPENSTVÍ – dají se přelévat, udržíme je jen v nádobě (mají tvar nádoby): čaj, benzín, jar


*PLYNNÉ SKUPENSTVÍ – nemají stálý tvar, jsou rozptýleny kolem nás: vzduch, kouř, pára


Některé látky mohou mít různá skupenství. V přírodě je to např. VODA.

-pevné skupenství = led (tuhne nebo taje při 0°C)
-kapalné = tekoucí voda
-plynné = pára (odpařuje se při 100°C)

(obrázky si nakresli podle sebe, jen jednoduché)
*vyzkoušej pokus ze strany 19, výsledky si poznač do tabulky

Mějte krásný zbytek dne!
Jana Heršálková

Dobré ráno ve středu 25.11.2020

Dnes si na online vyučování do ČJ připrav: malý sešit Vyjmenovaná slova, 6 obrázků – vystřihni si dopředu: BYDLIT, OBYVATEL, BYT, PŘÍBYTEK, NÁBYTEK, DOBYTEK, lepidlo, velký pracovní sešit (s Rózinkou)
*Matematika velký oranžový Matýsek
*Pracovní sešit Hravá prvouka a velký sešit Prvouka (s pirátskou lodí)

Domácí samostatná příprava:
*ČJ – dolep do sešitu Vyjmenovaná slova zbylé obrázky – vždy 3 na stránku
*do sešitu čj2 přepiš z pracovního sešitu str. 26 cvičení 4 – každé pořekadlo na nový řádek
*angličtina – přehraj si slovíčka TOYS – kdo je průzkumník, tak už přišel na to, že hned nad slovíčky jsou kostičky čokolády (a chocolate) s nápisy Match up 1, Match up 2, Match up 3 – tady si můžeš slovíčka zkoušet jiným způsobem – přetahuješ amplion ke správnému slovu, slovo k obrázku … vyzkoušej si. Do sešitu AJ1 na novou stranu barevný nadpis TOYS: napsat si slovíčka pod sebe podle pracovního sešitu str. 16. Ke slovíčku malý jednoduchý obrázek. Mezi slovíčky si vždy vynechej jeden řádek.

S výhledem:
*v pondělí 30.11. se vracíme do školy a jak už jsem říkala, nebudou tělocviky ani hudební výchovy takové, na jaké jsme byli zvyklí. Promyslete si proto, jaká je vaše oblíbená písnička nebo hudební skupina – může být česká i zahraniční. Kdo má nějakou super oblíbenou a ví o zpěvákovi či celé kapele nějaké zajímavosti, může si připravit i krátkou zprávu pro ostatní. V pondělí se domluvíme, jak budou hodiny HV probíhat.

Mějte se prima – a když je venku nevlídno, tak si doma třeba zacvičte, zatancujte nebo se alespoň pořádně protáhněte ;-)

Jana Heršálková

Zdravím vás v úterý 24.11.2020

Dnes máme dělené online vyučování, první skupina začíná v 8.00 hod, druhá se přidá v 8.45 hod.
*do matematiky si připrav velkého Matýska, pracovní list Shodné úsečky (s barevnými pastelkami), pravítko
*do ČJ budeš potřebovat malý PS bílý – V,F,L,M…, velký PS s Rózinkou

Domácí samostatná příprava:
*doplň zápis do sešitu Prvouka (z pátku)
*angličtina – nakresli si na kartičky obrázky hraček, napiš správně název podle pracovního sešitu str. 16. Slova si říkej nahlas, můžeš přidat i barvu: This is a green bike… pusť si v Teamsech/ANGLIČTINA/Soubory/Chatterbox nahrávku č. 28. Podle pokynů si skládej kartičky s obrázky do řady, vždy si větu nahlas zopakuj. Nahrávku si můžeš zastavit a zopakovat i vícekrát.
*Matematika PS str. 23/2,4,5 vyřeš slovní úkoly. V levém rámečku bude zápis, v pravém příklad a v modrém odpověď.
*ČJ PS 26/1,2,3

A na závěr prosba: stále sbíráme sklenice od Nescafe – tvaru „kuželky“ s hnědým plastovým víčkem

Mějte pěkný den - Have a nice day!

Jana Heršálková

 

Krásné mrazivé ráno v pondělí 23.11.2020

*Dnes si na první online hodinu ČJ  připrav: kartičky s vyjmenovanými slovy po B (sv. zelené), velký pracovní sešit s Rózinkou, sešit Vyjmenovaná slova, lepidlo
*do matematiky budeš potřebovat: minutovky, velký oranžový PS
*do angličtiny volnou kartičku na slovíčka, pracovní sešit, učebnici
*pusť si: George's Birthday, and Mummy Pig's Birthday

Domácí samostatná příprava:
*do sešitu Vyjmenovaná slova si napiš zápis:
PŘÍBUZNÁ SLOVA K BÝT
= mají podobný význam a stejný kořen

 • zbytek, starobylý, živobytí, nadbytečný, přebytečný, nedobytný, ledabyle (nedbale), dobyvatel
 • vat (bývalo), ubývat, přibývat, nabývat (majetek), dobývat (uhlí, hrad), pobývat (v zahraničí)

*Matematika PS 22/3,4
*čtení Děti z Bullerbynu str. 54 Jak jsme se přestrojili
*do středy si dopiš do Prvouky zápis z pátku

Užijte si prima den.
Jana Heršálková


47. týden

pátek 20. 11. čtvrtek 19. 11. středa 18. 11. pondělí 16. 11.

A už po páté: krásný pátek!

Dnes si na online hodinu ČJ připrav: učebnici ČJ, pracovní sešit ČJ s Rózinkou a malý sešit Vyjmenovaná slova, zvýrazňovač.
Do matematiky velký oranžový PS, minutovky
Do prvouky také pracovní sešit, oblíbenou hračku nebo věc, kterou používáš denně a můžeš ji ukázat ostatním.

Samostatná domácí příprava:
*zápis do sešitu Prvouka (s pirátem):
nadpis VLASTNOSTI LÁTEK
*věci kolem nás jsou z různých materiálů = látek
*zkoumáme je všemi smysly :
ZRAK = barva, tvar, velikost, rozpustnost, hořlavost…
ČICH = vůně
CHUŤ = sladká, slaná, hořká, kyselá
SLUCH = při dopadu látky
HMAT = tvrdost, měkkost, křehkost, pevnost, ostrost…

*minutovky 21/42 a), b) všichni, c), d) dobrovolné
* bílá Vyjmenovaná slova BFLM… str. 3-4

Vyzkoušej si jestli poznáš vyjmenovaná slova po B
Kdo si troufá, může zkusit test na vyjmenovaná slova po B tady pozor, kdž budeš chtít změnit y-i, klikni dvakrát.

A to je vše, mějte krááásný víkend.
Jana Heršálková

Dobré ráno ve čtvrtek 19.11.2020

Na dnešní online výuku jsme opět rozděleni na skupinky. Druhá skupinka se připojuje v 8.45 hod.
Do angličtiny si připrav kartičky s obrázky barev a včerejší nové obrázky (dárek, přání, balonky, dort), sešit AJ1, učebnici Chattebox (barevná).
Do ČJ budeme potřebovat učebnici, malý sešit vyjmenovaná slova pro vlepování obrázků, velký pracovní sešit s Rozinkou. Pracovní list s obrázky vyjmenovaných slov po B – nerozstříhaný, nůžky, lepidlo.

POZOR! Dnes po vyučování vybíráme sešity ke kontrole. První skupina hned v 10.30, druhá 11.00 – 11.15 hod. Prosím o dodržení času. Prvňáci a druháci už chodí do školy a v 11.40 půjdou na oběd, tak abychom se vyhnuli.
Do igelitové tašky se jménem si připrav: Kulturní sešit (zápis přečtené knihy), sešit Prvouka (s pirátskou lodí), Diktáty (s opravami), sešit ČJ1 a M2. Nezapomeň na lísteček s pochvalou nebo přáním pro Radka (kdo minule nepřinesl, tak napíše i pro Adama )

Domácí samostatná příprava:
*na Teamsech v předmětu PRVOUKA si vyplň test na živou přírodu. Kdo si neopakoval, doporučuji, aby si nejdříve prošel pracovní sešit od str. 12-17. Test bys tentokrát měl vyplnit bez pomoci sešitu i rodiče. Opět dobrá rada: čti pozorně zadání a všechny možnosti, pak teprve správnou označ.
*Slohová výchova – pracovní sešit str. 21 – doplň podle obrázků cv. 5, cvičení 6 vypracuj do pondělí 23.11.2020
*Písanka 19

Užijte si hezký zbytek dne!
Jana Heršálková

Dobré ráno 18.11.2020

Dnes on line výuka:
ČJ – připrav si: malý sešit čj1, světle zelené kartičky s VS po B, pracovní list s příběhem JAK KOBYLA SKOČILA (s ilustracemi Miloše Nesvadby), pracovní list s texty písniček na vyjmenovaná slova: My – text, Sy – text, Vy – text… nůžky,lepidlo a zvýrazňovač.
MAT – velký pracovní sešit oranžový Matýsek, sešit M2
PRV – pracovní sešit, pastelky

Domácí samostatná příprava:
*Přečti si Děti z Bullerbynu str. 50 Začíná nám zase škola
*AJ – na kartičky s tvrdého papíru (rozděl jeden výkres na 8 kartiček) si nakresli: 1.narozeninový dort se svíčkami, 2. dárek s mašlí, 3. narozeninové přání = velký obdélník s barevným nápisem Happy Birthday – může být tiskacím, 4. nafukovací balónky (3-5) – nemusí být vybarvené. Obrázky pro inspiraci najdeš např. v pracovním sešitě str. 22. Ostatní kartičky si nechej prázdné na další slovíčka. Kartičky budeme potřebovat už ve čtvrtek, tak s výrobou neváhej.
Zopakuj si nahlas věty: What´s your name? I´m Jana.

       What´s this?; It´s a ….

                   Who´s this? This is my mum, dad…..

                   What colour is this? This is black. This is a black pen.

                   How old are you? I´m 9.

                   Happy Birthday to you!

Věty i odpovědi si řekni několikrát s jiným jménem, věcí, barvou, číslem… Už toho umíš dost, tak trénuj plynulost a pohotovost v odpovědích. Slovíčka, která ti nejdou vyslovit, si řekni vícekrát. (stejně jak trénujeme jazykolamy).

*Prohlédni si sešity, jestli máš vše pěkně splněno. Ve čtvrtek si je budu opět vyzvedávat ke kontrole.

Užij si hezkou středu!
Jana Heršálková

Zdravím všechny třeťáky po víkendu.

Týden bude tentokrát trošku kratší. Dnes vyučování, ale hned zítra je státní svátek, a tak si ten odpočinek trošku prodloužíme. 
Na první hodinu online výuky si do ČJ připrav z průhledné složky 2 sloupečky s vyjmenovanými slovy po B – jeden začíná slovem být, druhý kobyla. NESTŘÍHEJ, ale připrav si nůžky a kancelářskou sponku, učebnici ČJ s čistou folií na str. 31, PAMATOVÁČEK.
Do matematiky budeš potřebovat fialového i oranžového Matýska – pracovní sešit.
Do angličtiny učebnici i pracovní sešit Chatterbox.

Domácí samostatná příprava:
*písanka str. 18, pusť si na YouTube Vyjmenovaná po B v písni
*Matematika fialový Matýsek 42/1
*Nakresli ilustraci pro zadané vyjmenované slovo na tvrdý papír A4 – přes celý, pozadí můžeš vybarvit také. Kresli pastelkami, voskovkami nebo barvami, určitě nekresli fixem (nevybarvuj). Obrázek budeme potřebovat hned po návratu do školy. Ilustraci si můžeš vymyslet, nebo využij obrázky z pracovních listů, z učebnice, z internetu…
*Doplň do kulturního sešitu zápisy z přečtených knih. Každý by měl mít za první čtvrtletí alespoň jeden zápis. Sešity si budu vybírat ve čtvrtek.

Krásné pondělí i úterní státní svátek všem!
Jana Heršálková

 


46. týden

pátek 13. 11. čtvrtek 12. 11. středa 11. 11. úterý 10. 11. pondělí 9. 11.

Hezký pátek 13.11.2020 – na pověry nedáme a hezky si ho užijeme

A ještě více: zítra má narozeniny Radek a tak si opět rozmyslete, co hezkého byste mu chtěli napsat, za co pochválit, co popřát. Podepsané lístečky budeme vkládat do narozeninové krabičky se smajlíkama ve čtvrtek při další kontrole sešitů. Kdo má chuť, může vyrobit i přáníčko!

 

Online výuku začneme českým jazykem. Připrav si: pouzdro, zvýrazňovač, pracovní list ze sady – Obojetné souhlásky – souhrnná cvičení (kopie stránky 22 -23), malý sešit vyjmenovaná slova.
Do matematiky malý sešit M2, pracovní list Shodné úsečky, ořezanou tužku, proužek papíru (asi 3cm široký), pravítko
Prvouka – pracovní sešit, pastelky

Domácí samostatná práce:
*bílá VS str.68 – pozorně přečti a vypracuj úkoly
*Děti z Bullerbynu str. 47 kapitola Vždyť jsem to říkala…
*kdo nemá hotový týdenní úkol do matematiky, tak si doplní (str. 8 a 9)
*Pro radost: Prázdninové procvičování – nedělat více než str. 27.

A protože sezením u počítače ještě nikdo nezesílil, choďte ven, cvičte, posilujte, zkrátka HEJBEJTE SE!
O víkendu je na pohyb určitě více času než v pracovní dny. Tak si to moc užijte.
A Rady: všechno nejlepší, ať jsi zdravý, spokojený a máš kolem sebe hodné a spolehlivé lidičky!!!

Jana Heršálková

Dobré ráno ve čtvrtek 12.11.2020

Dnes si do online angličtiny připrav: učebnici AJ, pastelky, pero.
Český jazyk: pracovní list VYJMENOVANÁ SLOVA, který jsme včera rozpracovali. diktátový sešit (zebra nebo myška).
Vyučování máme dnes po skupinkách, druhá skupina se připojuje v 8.45 hod.

Úkoly pro domácí samostatnou práci:
*Matematika týdenní úkol
*ČJ Slohová výchova: přečti si bajku na str. 19/2 (už ji znáš, přečti si ji znovu, ať můžeš správně odpovědět na otázku
pod textem) a na str. 20 vypracuj cv. 3
*Prázdninové procvičování: lušti a doplňuj si postupně stránky příběhu až do str. 27 – v pátek za týden (20.11.) si řekneme, co se zatím v příběhu přihodilo.
*Kdo ještě nevyplnil test ze čtení, najde ho v Teamsech v předmětu ČESKÝ JAZYK. Dnes je poslední možnost odeslání, tak ať to stihneš!

Krátké dny si může prodloužit třeba nějakou hezkou veselou lucerničkou, kterou si vyrobíš ze zavařovací sklenice a pečicího papíru. Na ten nakresli voskovkami třeba jen veselé barevné puntíky, které celé rodině udělají určitě radost. Papírem sklenici oblep a popros maminku o svíčku.
Mlhavé dny patří k podzimu, tak si z nich nic nedělej, usmívej se a měj se krásně!

Jana Heršálková

Dobré ráno ve středu 11.11. – Dnes má svátek Martin.
Vzpomeneš si na nějaké pranostiky k tomuto svátku??? Zopakujeme si je v třídnické hodině, tak se rychle zamysli . Možná si i vzpomeneš, co jsme si ve druhé třídě pekli….

*Dnes v online vyučování začneme českým jazykem – připrav si pracovní list s příběhem ACH JO a obrázky Miloše Nesvadby, druhý pracovní list jsou také VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z – (možná je na druhé straně příběhu, zkontroluj si to). Budeš potřebovat i zvýrazňovač, pero a malý sešit Vyjmenovaná slova, do kterého jsme lepili obrázky.
*Do matematiky budeme potřebovat velký pracovní sešit a minutovky
*Prvouka opět pracovní sešit a také sešit Prvouka (s pirátskou lodí)

Domácí samostatná práce:
*Dnes si po vyučování zkus v Teamsech v Čekém jazyce vyplnit testík ze čtení : včera bylo za úkol přečíst si Děti z Bullerbynu kapitolu Stavíme si domeček. Kdo nečetl, musí si přečíst před testem. S vyplněním testu NESPĚCHEJ, OTÁZKY SI ČTI POZORNĚ!!!

*Nezapomeň na týdenní úkol z matematiky

*Domácí úkol angličtina: zopakuj si otázky a odpovědi. Každou větu řekni nejméně 5x a nejlépe nějakému parťákovi – sourozenci, rodičům, prarodičům.
What colour is it? It is black. (nebo jiná)
What is this? This is a pen. (nebo něco jiného)
It is a green pencil. The pencil is green.
( a a the, jsou členy a je nutné je používat)


Těšte se na martinskou husu nebo jiné dobroty, mějte krásný den!
Jana Heršálková

Dobré ráno v úterý 10.11.2020

Protože jsme měli včera technické problémy, bude malinká změna v dnešním online rozvrhu.
Dnes začíná první skupina angličtinou, kterou jsme včera nestihli, druhou hodinu budeme mít matematiku a třetí hodinu bude mít angličtinu druhá skupina.
Do Aj budeš potřebovat pracovní list The classroom and colours (na druhé straně omalovánky školních potřeb), pracovní sešit, malý sešit AJ1.
Do matematiky si připrav: fialového Matýska a malý sešit M2.


Domácí samostatná práce:
*Český jazyk PS bílý B, F, L, M pes se veze: vypracuj str. 67 celou – vše jsme dělali včera na online hodině. Na str. 69 udělej cv. 11. Na YouTube si můžeš pustit k vyjmenovaným slovům po Z písničku ZY
*Čtení  - Děti z Bullerbinu str. 45 Stavíme si domeček. Čti pozorně, zítra se budu ptát na obsah.
*Nezapomeň na týdenní úkol z matematiky

Jsem  moc zvědavá, jak nám to dneska půjde. Jste šikovní a tak doufám, že potíže s mikrofonem už nebudeme muset řešit. Myslete na ostatní a výuku si schválně nekažte!!! Děkuji.

Mějte krásné úterý.
Jana Heršálková

Zdravím všechny třeťáky v pondělí 9.11.2020

Dnes si na první online hodinu připrav: z průhledného euroobalu sloupeček vyjmenovaných slov po z – mají bílou barvu, rozstříhej a připrav si k nim kancelářskou sponku. Dále pracovní list  VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z , brzy – jazyk – nazývat – Ruzyně = KOPIE STRÁNKY 62, nový bílý pracovní sešit B, F, L, M pes se veze,  pero, žlutý zvýrazňovač.
Do matematiky budeme potřebovat Fialového i žlutého  Matýska. Do angličtiny pracovní list The classroom and colours (na druhé straně omalovánky školních potřeb), pracovní sešit, malý sešit AJ1.

Domácí samostatná příprava:
*Matematika – do pátku vypracuj str. 8 a 9 ze žlutého Matýska. Cvičení si rozplánuj nebo, když máš chuť a jde Ti to, tak si spočítej příkladů více a druhý den se věnuj jinému předmětu.
*Psaní – písanka str. 12
*ČJ – bílý pracovní sešit str. 66 – dokresli obrázky. Kdo by chtěl už teď trénovat vyjmenovaná slova po Z, může na Školákově vyjmenovaná slova po Z
*Popros rodiče o krabičku od čaje nebo malou plastovou krabičku s víčkem, do které si budeme ukládat malé barevné kartičky s vyjmenovanými slovy. Dnes si tam uložíš první sadu slov po Z. Kartičky si spoj kancelářskou sponkou.

Mějte krásný den
Jana Heršálková


45. týden

pátek 6. 11. čtvrtek 5. 11. středa 4. 11. úterý 3. 11. pondělí 2. 11.

Krásný pátek 6.11.2020

Pro online výuku si na ČJ připrav: nastříhané kartičky s obrázky vyjmenovaná slova po Z, nový malý sešit Vyjmenovaná slova, LEPIDLO, pastelky a bílý pracovní sešit „BFLM PES SE VEZE POZNÁVÁME VYJMENOVANÁ SLOVA“.
Druhá hodina geometrie: připrav si velký sešit do geometrie, ořezanou tvrdou tužku (číslo 2 nebo 3), pravítko.
Na třetí hodinu si připrav pracovní sešit do prvouky.

Samostatně si po vyučování doplň:
*angličtina pracovní sešit str. 13 dole – vybarvuj dárky podle zadání, barvy si říkej nahlas anglicky. Ukaž na vybarvený dárek a řekni celou větou: This is …(red)– Na počítači můžeš DOKONČIT OBRÁZEK ZDE pozorně poslouchej barvu a číslo, do štětce „naber“ správnou barvu a přesuň jej na správné číslo – neklikej do obrázku s číslem, ale přímo na číslo, jinak se obrázek nevybarví.
*matematika – minutovky str. 14/28

Zatím to vypadá, že nás čeká pěkný víkend, tak si ho moc užijte – nejlépe venku!
Zdraví

Jana Heršálková


 

Dobré ráno ve čtvrtek 5.11.2020

Dnes nás čeká online hodina angličtiny po skupinách a společný český jazyk.
První skupina se připojuje v 8.00, druhá v 8.45.
Na AJ si připrav kartičky se slovíčky z lekce „The classroom“ = pencil, bag… a nové kartičky s barvami, dále malý sešit AJ2, ve kterém máš mít předkresleny balónky.
Na Český jazyk si připrav učebnici a malý sešit ČJ1.

Po online výuce si budu vybírat sešity, pracuj proto pěkně, ať se mám na co těšit :D

Samostatná domácí práce:
*Matematika: minutovky str. 12 a 13 si zakroužkuj zeleně – na těchto stránkách můžeš trénovat násobilku kdykoliv, jak jsme zvyklí. Dnes vypracuj na str. 14 cvičení 27 – zopakuj si, jak se provádí zkouška: počítáme odzadu se změněným znaménkem. Nespěchej, číslice zapisuj krasopisně  Na str. 27 spočítej cvičení 53 – písemné sčítání.
*ČJ slohová výchova – na str. 12 si vyber, jestli chceš vypracovat cv. 3 nebo 4. V obou případech vymysli a napiš podle zadání nejméně 5 krátkých vět.
*Vyjmenovaná slova po Z: ze sady pracovních listů, kterou dostaneš při předávání sešitů si vystřihni slova s tvrdým Y po Z – brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně – každé je 3x, takže budeš mít 12 obrázků.
*Čtení – kdo včera nedočetl Děti z Bullerbynu, měl by dnes pokračovat.

Věřím, že dnes rozdám spoustu jedniček 1 – možná i s hvězdičkou *.
Mějte krásný den!

Jana Heršálková

Zdravím ve středu 4.11.2020

Dnes si na první hodinu online výuky připrav velký pracovní sešit do ČJ, na druhou hodinu budeš potřebovat barevné hlasovací kartičky, malý sešit M2 a velký pracovní sešit žlutý, na třetí hodinu pracovní sešit Prvouka.

Úkoly pro domácí yučování:
*matematika – procvičujeme sčítání a odčítání s přechodem a ZAOKROUHLOVÁNÍ - PS str.16/4. Kdo počítá pomalu násobilku, doporučuji každý den jedno cvičení ze školákova. Pokud budeš procvičovat každý den 5 minut, Tvoje rychlost se brzo zvýší 

*čtení – Děti z Bullerbynu do pátku: str. 41- 45 Jak jsme s Annou chtěly utéci

*angličtina -nakresli do malého sešitu AJ2 přes celou stránku balonky podle učebnice str. 22 dole – nevybarvuj. Nakresli si na katričky barevné kaňky (puntíky) opět podle učebnice str. 22 nahoře, pod kaňky napiš anglický název. Opisuj pozorně!
*V Teamsech v ANGLIČTINĚ nahoře v kartě Soubory/obrázky jsou pro „dobrovolníky“ uloženy zajímavé obrázky k vytištění. Když nebude hezké počasí na procházku, můžeš vybarvovat.
*zkontroluj si sešity, jestli máš vše pěkně doplněno, ve čtvrtek si vyberu ke kontrole. Podrobnosti zítra.

Přeji všem pěkný den!
Jana Heršálková

Dobré ráno v úterý 3.11.2020!

Na online hodinu se připoj přes kalendář. Pokud máš v úterý v kalendáři 2 schůzky vedle sebe, vyber si tu, která má dlouhé názvy předmětů = Matematika1, Český jazyk, Matematika2.
První skupina se připojí v 8.00 a připraví si: pracovní sešity s Matýskem fialový i žlutý (velký), pouzdro, žlutou pastelku.
Společná online hodina začíná v 8.45, potřebovat budeme velký pracovní sešit a malý sešit čj2.

Při domácí přípravě si napiš:
*v písance str. 15 – LISTOPAD. Nezapomeň, že básničku opisujeme přesně po řádcích. Nadpis nepiš. Stránku vypracuj celou. Nespěchej, piš pěkně! Zamysli se, co asi znamená pranostika na konci stránky.
*v angličtině si zopakuj barvy se Samem
Kliknutím na Sama si pusť otázku, ZOPAKUJ SI JI CELOU NAHLAS A ODPOVĚZ. Kliknutím na plechovku s barvou si zkontroluj svoji odpověď. Dole vpravo se šipkou posuň na další barvy.
Zkus si v Teamsech/ANGLIČTINA/Chatterbox/ pustit nahrávku č. 22, barvy si ukazuj v učebnici na str. 22 nahoře.
*v Čítamce na str. 26 si přečti pověst O Horymírovi a vypracuj úkoly 1.-6. Úkol 7 je dobrovolný.

Pracuj s radostí, ať Ti to jde pěkně rychle od ruky.
Zdraví Jana Heršálková

Pěkné "dušičkové" pondělí všem.
Dnes začínáme online výukou v 8.00 hod a bude to takto každý vyučovací den. V třídnické hodině si vše vysvětlíme, bude prostor i na dotazy. 😉
Na první vyučovací hodinu, která bude následovat ihned po třídnické, si připrav učebnici ČJ s čistou folií na str. 29, tužku a pouzdro.
Druhou hodinu bude matematika a třetí angličtina. Pomůcky si připravíme v průběhu online výuky.
V angličtině si společně ukážeme slovíčka k Halloweenu a naučíme se barvy. Procvičovat si můžeš např. zde BARVY

Distanční vyučování se skládá z výuky online a úkolů na samostatné domácí procvičování. V pondělí si ještě doplň:
*do sešitu ČJ1 na novou stranu napiš nadpis SLOVNÍ PŘÍZVUK  a z učebnice str. 29 si opiš žlutý rámeček. V ČJ PS vypracuj na str. 22 cv. 2. Postupuj podle zadání - nejdříve všechna slova doplň, pak vybarvuj podle nápovědy. Barvy si zkus říkat anglicky.
*ve fialovém Matýskovi si zopakuj násobení a dělení číslem 9 na str. 40 a 41 vypracuj vždy cv. 2. Ostatní cvičení jsou dobrovolná. Násobilku můžeš průběžně procvičovat školákově, cvičení si vybírej podle toho, co potřebuješ trénovat. ŠKOLÁKOV

Do všech sešitů piš pěkně, přemýšlej, zbytečně nezmizíkuj, škrtej jednou čarou. Ve čtvrtek budu sešity kontrolovat, tak doufám, že budou všude jen jedničky a smajlíci 
Nezapomeň, když uděláš každý den někomu radost, určitě bude den mnohem veselejší.

Ještě jednou všem pěkný den.
Jana Heršálková


43. týden

pátek 23. 10. čtvrtek 22. 10. středa 21. 10. úterý 20. 10. pondělí 19. 10.

Před námi jsou podzimní prázdniny, tak nám půjde práce určitě krásně od ruky. Na první on-line hodinu si připrav: pouzdro, zvýrazňovač nebo žlutou pastelku, diktátový sešit (zebra nebo s myškou), velký ČJ PS a písanku.

Druhou hodinu bude matematika a třetí prvouka. Pomůcky si budeme chystat až o přestávkách.

Po skončení vyučování si jako domácí úkol vypracuj v písance str. 14.

Během prázdnin kdykoliv si přečti 2 kapitoly z Dětí z Bullerbynu – po str. 41. Nezapomeň číst také svoji knihu. Kdo už nějakou dočetl, napíše si její obsah do Kulturního sešitu zezadu (máme tam nalepenou i osnovu, podle které zápis pěkně zvládneš).

Přeji všem krásné a pohodové podzimní prázdniny a pevné zdraví!

 Jana Heršálková


 

Pěkný den,

Doufám, že se všem včera podařilo pustit si anglické nahrávky. Rodičům jsem poslala také návod, takže kdo měl nějaké potíže, může si dnes zkusit znovu.

Úkoly na dnešní domácí výuku jsou:

 

ČESKÝ JAZYK – nauka o slově PS str.20/1 nahoře. Čti pozorně. Pod textem jsou úkoly. Pokud nebudeš vědět, můžeš si odpověď najít v textu.

On-line cvičení

 

PSANÍ – písanka str. 13, promysli si hádanku úplně dole a zkus přijít na odpověď. Nebo se někoho zeptej.

 

MATEMATIKA – geometrii budeme mít v pátek v Teamsech. Dnes rozcvička minutovky str. 11/22. Velký žlutý Matýsek str. 13 – zkouška správnosti. Stejně jako dnes jsme včera počítali zkoušku při sčítání a odčítání, můžeme ji provést také u násobení a dělení. Vždy postupujeme od konce a měníme znaménko na opačné. (Už to známe). Vypracuj cv. 2 a 4.

Na páteční výuku si, prosím, vyrobte „hlasovací“ kartičky – žlutý, červený, modrý a zelený obdélníček. Velikost bude stejná jako jsou kartičky se slovíčky do angličtiny. Kdo nemá barevné papíry, může si na bílé kartičky nakreslit doprostřed větší vybarvená kolečka.

 

ANGLIČTINA – v učebnici na str. 18 si projeď celou hru: čti si nahlas otázky, které říká Zak, odpovídej podle obrázků 1-10. (This is a … , nebo This is my… ).

Další příběh Pepa Pig

 

Mějte hezký čtvrtek!

Jana Heršálková ;-)

Hezký den

Dnes začínáme opět v Teamsech.

Na hodinu si připrav: pouzdro, matematické minutovky, malé sešity M1, M2, velký pracovní sešit Matýsek (žlutý). Pomůcky do prvouky a AJ si budeme chystat až po matematice.

 

Po vyučování a přestávce si ještě doplň:

ČESKÝ JAZYK – sloh – velký pracovní sešit Slohová výchova str. 11 – určitě víš, jaký je rozdíl mezi plyšovým a živým psem. Vypracuj obě cvičení.

 

Během dne si přečti další kapitulu z Dětí z Bullerbynu – od str. 29 – Je prima mít vlastní zvíře… Kapitola je delší, nemusíš ji přečíst najednou, rozděl si ji na části, pomalejší čtenáři mohou číst i zítra. Sleduj pozorně, o čem čteš.

 

Mějte pohodový den!

Jana Heršálková

Krásný den všem :-D, pohodlně se posaďte a začněte pracovat s chutí, ať vám to hezky ubývá.
ČESKÝ JAZYK – slova příbuzná: PS str.19. Kořeny ve cv. 1 a 4 označuj „ohrádkou“. Cvičení 3 je dobrovolné. Do sešitu ČJ
1 si dopiš ke včerejšímu zápisu ještě druhý rámeček z učebnice str. 26. Konec poučky = slova příbuzná si zvýrazni
nebo barevně podtrhni.
MATEMATIKA – procvič si slovní úlohy ve fialovém Matýskovi str. 35/1. Zápis máš předepsaný, výpočet = příklad. Do
dlouhého modrého okýnka zapiš odpověď celou větou. (velké písmeno na začátku, tečka na konci).
Trénuj násobení a dělení číslem 8. Z malého sešitu M1 si zopakuj nahlas řadu násobků čísla 8 – vzestupně i sestupně
3x. Ve středu budu zkoušet. V Minutovkách na str. 10 vypracuj cv. 19 a, b. Do sešitu M1 zapiš ke včerejšímu násobení
do druhé poloviny stránky příklady na dělení číslem 8.
ANGLIČTINA – my family: PS str. 9 nahoře a str. 11. Slova i věty si říkej nahlas. Kdo si nepouštěl prasátko Pepa nebo
interaktivní cvičení s medvídkem Samem, doplní si. Kdo si potřebuje procvičit, doporučuji totéž. Opakuj si také, jak se
slova píší!
PRVOUKA - do sešitu prvouka na novou stranu nadpis ZELENINA a zápis:
*zdravá je zejména syrová – vitamíny, vláknina, voda
*některé druhy zeleniny se používají jako koření: kmín, paprika
*podle toho, kterou její část jíme, rozlišujeme zeleninu:
Kořenovou -
Cibulovou -
Listovou -
Košťálovou -
Plodovou -
Ke každému druhu zeleniny zkus napsat alespoň 2 příklady. Můžeš použít učebnici.
Popros rodiče o nějaké letáky ze supermarketu. Pěkně vystríhej obrázky zeleniny a nalep je pod zápis.

Zdravím, dnes začínáme on-line vyučováním. Na první hodinu si připrav učebnici ČJ s čistou folii na str. 26, malý sešit ČJ 1 a pouzdro. Pak se teprve připoj přes kalendář ke schůzce. Prosí, vypni si hned mikrofon.

 

Angličtinu si nech až po „velké svačinkové přestávce“ nebo odpoledne.

 

ANGLIČTINA – téma My family - do sešitu AJ 1 na novou stranu nadpis MY FAMILY – pod to si postupně napiš slovíčka:

my /:maj:/ - moje

a family /:femily:/ - rodina

a mother = mum /:madr = mam:/ - maminka

a father = dad /:fadr = dad:/ - tatínek

a sister /:sistr:/ - sestra

a brother /:bradr:/ - bratr

Who is this/ Who´s this? /:hů is dys:/

Kdo je to?

This is my dad…. (Karel). /:dys iz maj…:/

Toto je můj/moje…

 

Vyzkoušej si cvičení s medvídkem Samem:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=English1_1/english1_1.mc&pageord=70

 

Sam pokládá otázku WHO´S THIS? (klikni si na otazníček, púoslechni si a zopakuj). Vezmi balónek (má ho Sam) a přetahuj ho jednotlivým členům rodiny, opakuj NAHLAS, NĚKOLIKRÁT.

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=English1_1/english1_1.mc&pageord=139

Stejná otázka, přetáhni obrázek do správného stínu a pusť si otazníček – opakuj nahlas.

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=English1_1/english1_1.mc&pageord=151

Pouštěj si otazníčky a opakuj, šipkou dole se posunuje k dalšímu obrázku.

 

V této interaktivní učebnici zvládnete od první strany do 14 všechna IC cvičení. Kromě těch, která už jsme dělali ve škole, si můžeš zahrát třeba i pexeso. Posunovat stránky můžeš vpravo rolováním kolečka, nebo dole na stránce pomocí šipek. Pokud si se cvičením nebudeš vědět rady, je nahoře tlačítko HELP, ve kterém najdeš českou nápovědu. Tlačítko BACK znamená zpět na stránku.


 


42. týden

pátek 16. 10. čtvrtek 15. 10. středa 14. 10.

Dobrý večer,

v pátek se v 9.00 uskuteční zkušební připojení přes MS Teams. Prosím, neklikejte na odkaz v kalendáři dříve, než 5 min před začátkem schůzky. Kalendář najdete vlevo ve svislé liště. Po otevření kalendáře se objeví v pátku schůzka nazvaná „zkouška spojení“ do které se připojíte. Uvidíme, jak nám to bude fungovat, řekneme si základní pravidla tak, aby se v pondělí mohly děti připojit bez Vaší pomoci. Idea :)

 

   Začni hned ráno s úsměvem a chutí.

1. Vypracuj si vždy jeden předmět, pak si udělej krátkou přestávku, např. 10 minut, napij se, uvolni se, protáhni se, pokračuj dalším předmětem.
2. Najdi si takový systém, který ti bude vyhovovat a při kterém uděláš co nejvíce práce a budeš přitom v pohodě.
3. Důležité je, aby tě učení bavilo.
4. Nezapomeň ale také chodit ven, jak jen je to možné. Mozek ti pak bude mnohem lépe vstřebávat informace a bude se ti lépe pracovat.

A teď do práce:

 

ČESKÝ JAZYK – citově zabarvená slova: v učebnici na str. 24 si přečti žlutý rámeček dole, vzpomeň si na nějaká lichotivá i hanlivá slova. Lichotivá jsou většinou zdrobněliny. Pak napiš do sešitu ČJ1 nadpis 5) SLOVA CITOVĚ ZABARVENÁ  a rámeček opiš. Slovo lichotivá a hanlivá si potrhni. V ČJ PS str. 17 vypracuj cvičení 1 a 2. V zadání na konci za otazník napiš, jestli jde o slova lichotivá nebo hanlivá.

Tady si můžeš procvičit slova opačná.

 

MATEMATIKA – rozcvička fialový Matýsek str. 32/2 ČTI POZORNĚ ZADÁNÍ!

Zopakuj si sčítání dvojciferných čísel – PS velký oranžový Matýsek str. 17/1,2,3,4 – pozor, při sčítání s jednotkami je musíš zapsat i do výsledku.

Kdo má chuť, může si vyzkoušet přiřazování hodin k digitálnímu času.

 

PRVOUKA – opakování ZELENINA str. 16. Popřemýšlej nad svým oblíbeným zeleninovým jídlem a do sešitu PRVOUKA napiš jeho stručný recept. Každou větu piš na nový řádek.  Např. RECEPT NA BRAMBORÁKY: Oloupat a nastrouhat brambory. Přidat sůl, vajíčko, majoránku. Na pánvi smažit placky dozlatova. Recept můžeš doplnit obrázkem. Po návratu do školy si recepty přečteme a možná si i připravíme nějakou dobrou zeleninovou svačinku J

 

Mějte krásný víkend!

Jana Heršálková

Dobrý den ve čtvrtek 15. 10. 2020

ČESKÝ JAZYK – slova mnohoznačná: projdi si v učebnice str. 24/1 ústně, do sešitu ČJ1 napiš nadpis 4) SLOVA MNOHOZNAČNÁ – opiš žlutý rámeček nahoře. Ze cv. 2 si vyber jeden obrázek, nakresli jej a napiš 2 věty s různým významem tohoto obrázku. Nezapomeň, věta začíná velkým písmenem a končí tečkou.

V ČJ PS vypracuj na str. 17 cv. 2 nahoře.

ČTENÍ – přečti si v čítance na str. 22 Ukolébavku, na str. 23 vypracuj cv. 4. obrázek je dobrovolný.

MATEMATIKA – zopakuj si sčítání a odčítání do 100 ve fialovém Matýskovi str. 33/1. Násobení a dělení na str. 31/2

Trénovat můžeš i na školákově ve 3.třídě v matematice:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pejsek/nasobeni7priklad4.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pejsek/deleni7priklad1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

ANGLIČTINA – My family – zopakuj si podle učebnice str. 14 nahoře: This is my…. mum, dad, sister, brother – říkej vždy celou větu. V PS str. 9 nahoře doplň čísla k obrázkům. Do malého sešitu AJ1 napiš na novou stranu nadpis My family a pod to na nový řádek napiš větu: This is my mum.; pod to This is my dad. ; pod to This is my brother. (pokud máš bratra, doplň i jeho jméno) a pod to This is my sister. (kdo má sestru, opět doplní jméno).

Kdo má chuť, může se podívat na Pepa pig, nebo si pustit písničku k tématu.

https://www.youtube.com/watch?v=JnuPPhmKre8https://www.youtube.com/watch?v=JnuPPhmKre8

https://www.youtube.com/watch?v=zKcHRjjx0yI

https://www.youtube.com/watch?v=E2MPOr2g0zg

U všech úkolů si čti pozorně zadání. Když budeš pracovat s chutí, půjde to rychle :-)

Moc všechny zdravím!


 

ČJ – v úterý děti opakovaly slova nadřazená, podřazená a souřadná, napíší si do sešitu ČJ1 nadpis:

2) SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ, SOUŘADNÁ a opíší si z učebnice str. 23 žlutý rámeček, vynechají řádek a bude

3) SLOVA SOUZNAČNÁ a rámeček ze str. 22 dole.

V ČJ PS str. 16/ cv. 1 a 2 nahoře zopakovat, co jsou slova souznačná (=synonyma)

ČTENÍ – Děti z Bullerbynu str.26 – Jak Olle dostal psa – cca 10 řádků nahlas, zbytek potichu. Převyprávět obsah.

MATEMATIKA – do sešitu M1 napsat dělení číslem 7, procvičit v Minutovkách str. 9/17b a cv. 18 a,b,c

Nepřihlášený