Domácí vyučování 4. ročník

pondělí 18. 1.
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pondělí 18. 1.
Uvidíme se opět ve skupinách. Něco uděláme online, něco napíšete samostatně.
Mějte se báječně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 47 budeme dělat společně online
UČ str. 47/3 napiš do ČJ2 samostatně (napiš datum a číslo strany a cvičení) - piš pěkně
matematika
UČ str. 8 porovnávání čísel (budeme dělat společně online)
UČ str. 8/2 napiš do M2 (nezapomeň napsat datum, číslo strany a cvičení)
angličtina
UČ str. 29 MP3 č. 29, MP3 č. 30,  několikrát si poslechni, pak čti zároveň s poslechem
PS str. 29 samostatně vyplnit (napiš big/small, long/short)
video - čtení knihy - Animals in winter (cca 7 min) - velmi zajímavé, jak živočichové přežívají zimu
 
přírodověda
UČ str. 34, 35 přečíst - kapitola Louka
video - opakování kapitoly Les (písemka nanečisto)

2. týden

pátek 15. 1. čtvrtek 14. 1. středa 13. 1. úterý 12. 1. vlastivěda 13. a 15. 1. pondělí 11. 1.
Moji milí žáci,
posílám vám úkol na pátek 15. 1.
Samostatně máte napsat pouze slohovou výchovu. Vše ostatní bude během online vyučování - jako každý pátek (budeme společně opakovat). Nachystejte si ČJ2, M2, AJ2, pouzdro.
 
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
Slohová výchova PS str. 4, 5 samostatně písemně vypracovat (vyprávění příběhu)
Moji milí žáci,
posílám úkoly na čtvrtek 14. 1.
Lekce nám začíná 8.00 je do 9.30. Dobrovolnou hodinu s paní asistentkou máte od 9.45.
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 46 - rod a číslo podst. jmen - budeme dělat společně online
PS str. 31 - online s paní asistentkou nebo samostatně
matematika
PS str. 23 - online s paní asistentkou nebo samostatně
přírodověda
PS str. 14, 15 vypracovat písemně
online - budeme si společně kontrolovat odpovědi z pondělí (máte mít napsáno zezadu v sešitě přírodovědy) - uč str. 33/1, 2, 3, 4, 5, 6
angličtina
videa:
 
čtení
Myšák str. 36, 37 - Angličané - vyplnit písemně
Moji milí žáci,
posílám úkoly na středu 13. 1. Opět něco stihneme v online hodině, něco uděláte samostatně.
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
PS str. 30 samostatně
- opakování vyjm. slova po P, S, V
 
matematika
UČ str. 7 rýsování - budeme dělat společně online
 
angličtina
budeme opakovat 6. lekci online (+slovíčka)
UČ str. 27, 28 budeme dělat společně online
PS str. 27, 28 - vyplnit písemně
Moji milí žáci,
posílám učivo na úterý. Doufám, že všichni užíváte krásného počasí a chodíte hodně ven. Mnozí trávíte hodně času u , tak to musíte nějak kompenzovat a jít se ven proběhnout, zaskákat, bobovat, sáňkovat....
Je dobře, že to tak někteří děláte a nesedíte jen doma jako pecky.
Zítra budeme první 2 hodiny (8.00 - 8.30) procvičovat Čj, M, AJ. Nachystejte si vše potřebné.
V dobrovolné hodině budete dělat s paní asistentkou ČJ PS a Čítanku (Knihovna), kdo bude chtít, na tuto lekci se připojí.
Úkoly jsou též v Teams (i s nahrávkami Chatterboxu) nebo na stránkách školy (viz 4. třída).
Mějte se báječně, těším se na Vás
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 45 - budeme dělat online + zápis do ČJ1 také online (výpisky žlutá tabulka)
PS str. 29 - možnost online s paní asistentkou nebo samostatně
 
matematika
UČ str. 6 - budeme dělat online
samostatně UČ str. 6/21 první 3 příklady do M2
samostatně UČ str. 6/22 první 4 příklady do M2
(nezapomeň napsat datum, číslo strany a cvičení)
 
angličtina
UČ str. 26 - mp3 č. 27
PS str. 26 - vyplnit písemně
čtení
Hravá čítanka (Knihovna) str. 60, 61, 62 - článek Čas - přečíst, vyplnit úkoly - možnost online s paní asistentkou
nezapomeň číst každý den vlastní knihu

Milí čtvrťáci,

posílám učivo na tento týden. Všechny úkoly máte vloženy na Teams v předmětu Vlastivěda. Zde se se mnou taky můžete spojit, pokud budete něco potřebovat.
Učivo na 13. a 15. 1. 2021: Husitské války
Tento týden vyplňte on-line kvíz Lucemburkové. Před spuštěním kvízu si kapitolu zopakujte (uč. str. 25-29). Odkaz na kvíz máte vložený na Teams. Odkaz se zobrazí ve středu 13. 1. v 8.00 hodin, termín splnění úkolu je neděle 17. 1.
Motivační videa ke kapitole Husitské války najdete zde, nebo zde.
V učebnici si přečtěte str. 34-35. Do sešitu si napište zápis, můžete si ho vytisknout, vyplnit a nalepit, nebo opsat.
Přeji vám úspěšný týden.
paní učitelka Přikrylová
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pondělí 11. 1.
Užijte si krásný víkend, snad ještě se . Ale doufám, že bude i svítit. Snad už každý z vás stihl postavit nějakého .
Těším se na vás v pondělí.
Mějte se báječně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 43 - budeme dělat společně online
samostatně: UČ str. 43/13 d) do ČJ2 napiš správně Čertí rozpočitadlo (pozor, je to napsané ve verších - musíš dodržet 1 verš v učebnici = 1 řádek v sešitě), nakresli k tomu vlastní ilustraci (nezapomeň - vynech 2 řádky, napiš datum, 43/13)
 
matematika
UČ str. 5 - budeme dělat společně online
samostatně: UČ 5/14 dva sloupečky napsat do M2 (nezapomeň: vynech 2 řádky, napiš dnešní datum, číslo příkladu z učebnice 5/14)
 
angličtina
opakuj si časování slovesa mít (I have got, you have got...) a slovesa být (I am, you are...) - máš to napsané v AJ1 i na kartičkách v pouzdře
UČ str. 25 poslouchat, opakovat mp3 č. 25 a mp3 č. 26
PS str. 25
dlouhodobý úkol (do pondělí 18. 1.):napiš si slovíčka ze 7. lekce do slovníčku AJ1 (slovíčka, která bezpečně znáš psát nemusíš, pokud je umíš i napsat), výslovnost si zkus napsat alespoň u třech slovíček, ať si procvičíš výslovnostní znaky
pusť si krátká videaprvní, druhé, a třetí
 
přírodověda
UČ str. 32, 33 - přečti, prohlédni obrázky
UČ str. 33/1, 2, 3, 4, 5, 6 - napiš krátké odpovědi zezadu do sešitu přírodovědy (opakování kapitoly Les)

1. týden

pátek 8. 1. čtvrtek 7. 1. středa 6. 1. vlastivěda 6. a 8. 1. úterý 5. 1.
Moji milí žáci,
posílám úkol na pátek 8. 1.
Přeji vám krásný den.
A. S. Tříďas
 
PS Slohová výchova str. 8, 9 Můj mazlíček (popis zvířete). Vypracovat písemně.
Vše ostatní budeme dělat v online hodině.
 
český jazyk
procvičování slovních druhů, vyjmenovaných a příbuzných slov
 
matematika
písemné násobení, dělení, slovní úlohy
 
angličtina
procvičování 5. a 6. lekce
Vážení a milí rodiče,
dochází k drobné změně. Vzhledem k lepší organizaci a hladšímu průběhu online výuky, bude v úterý a ve čtvrtek prodloužena časová dotace dobrovolné hodiny s paní asistentkou M. Polákovou. Bude tedy trvat od 9.45 do 11.15. Nebude již další hodina doučování, na kterou by se znovu děti přihlašovaly. V těchto hodinách budou mít možnost znovu procvičit, doplnit učivo ti, kteří mají problém samostatněji pracovat, nebo se jim lépe pracuje v kolektivu.
Přeji pěkný večer
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na čtvrtek 7. 1. Doufám, že jste si dnes alespoň na chvilku užili sníh. Byla to nádhera...
Mějte se krásně.
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 42 - budeme dělat online
PS str. 28 opakování, vyplnit písemně
matematika
UČ str. 4 - budeme dělat společně online
UČ str. 4/9 napsat do M2 (vypočítej první, druhý, čtvrtý, pátý sloupeček - piš přehledně, nezapomeň datum)
přírodověda
UČ str. 28, 29, 30, 31 - přečíst, prohlédnout obrázky
čtení
čtení s porozuměním - Myšák str. 30, 31 - přečíst, vyplnit písemně
Moji milí žáci,
posílám vám úkoly na středu 6. 1. Něco stihneme společně v online hodině, něco zvládnete samostatně. Chválím vás, že jste si všichni přišli pro učebnice (ti, kteří mohli). MP3 k angličtině máte také nahrané v Teams - soubory, stejně jako úkoly na středu.
Přeji vám hodně zdaru.
Zítra se na vás těším.
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 41 - přečíst, doplnit cvičení ústně - většinu budeme dělat online
UČ str. 41/3 napsat do ČJ2 bez a), b) - jen opsat a správně doplnit (nezapomeň vynechat 2 řádky, napsat datum a číslo strany + cvičení z učebnice)
matematika
UČ (modrá - 2. díl) - str. 3 přečíst + slovní úlohy (budeme dělat společně)
UČ str. 3/5 napsat první čtyři sloupečky do M2 (opakování) - zpaměti (ne písemně pod sebou), opět: vynech 2 řádky, napiš datum, číslo strany a cvičení, dbej na pěknou úpravu
- pro ty z vás, kteří zapomněli: 457 + 42 =
(42 si rozdělím na 40 a 2, řeknu si 457 + 40 + 2 = toto všechno počítám v hlavě )
angličtina
- opakuj si slovíčka z 5. a 6. lekce
UČ str. 23 (mp3 23)
PS str. 23 vyplnit písemně
UČ str. 24 - story (poslechnout si několikrát) mp3 24

Milí čtvrťáci,

vítám vás po prázdninách a přeji vše nejlepší v novém roce. Jelikož se opět neuvidíme v lavicích, posílám učivo na tento týden. Všechny úkoly budete mít vloženy na Teams v předmětu Vlastivěda. Pokud budete něco potřebovat, můžete mi napsat na chat.

Učivo na 6. a 8. 1. 2021: Český stát za vlády Lucemburků (opakování)

Zkontrolujte si, zda máte doplněný a v sešitu nalepený zápis z poslední hodiny před prázdninami, učivo o Václavu IV. a Zikmundu Lucemburském (uč. str. 28). 

V uč. str. 29 najdete náměty k opakování kapitoly. Přečtěte si otázky a zkuste na ně odpovídat. Na příští týden připravím on-line kvíz z tohoto učiva.

V Teams v předmětu Vlastivěda splňte úkol Český stát za vlády Lucemburků a zašlete mi ho ke kontrole. Zadání se vám zobrazí ve středu v 8.00 hodin. Termín splnění úkolu je neděle 10. 1.

Ať se vám všechno daří. :)

paní učitelka Přikrylová

Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na úterý, dále posílám pár informací.
Vzhledem k tomu, že žáci nemají některé učebnice u sebe, je potřeba, aby si je vyzvedli ve škole. Zítra od 9.15 do 9.45 si pro ně přijdou. Budou mít vše nachystané v igelitové tašce (opatřené jejich číslem) na věšáku v šatně. Půjdou hlavním vchodem, kterým vcházeli před vánočními prázdninami.
Někteří mi již hlásili, že jsou v karanténě, těm to paní asistentka přinese k domu ve středu odpoledne.
Dále jsem upravila rozvrh, aby žáci měli více online hodin, tudíž i možností pracovat společně. Některé hodiny zůstaly po skupinách, některé jsou společné, další jsou dobrovolné, aby se každý mohl připravovat co nejlépe.
pondělí úterý středa čtvrtek pátek
skupina 1 10.00 - 10.45 celá třída 8.00 - 9.30 skupina 1 10.00 - 10.45 celá třída 8.00 - 9.30 skupina 1 10.00 - 11.00
skupina 2 11.00 - 11.45

celá třída

(dobrovolná hodina)

9.45 - 10.45 skupina 2 11.00 - 11.45

celá třída

(dobrovolná hodina)

9.45 - 10.45 skupina 2 11.15 - 12.15
Dále budu psát e-mail některým rodičům, jejichž děti budou mít možnost využít další podpory p. asistentky Polákové při online vyučování...
Přeji vše dobré v tomto roce. Hodně zdraví, pohody a radosti...
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám vám úkoly na úterý 5. 1. Něco budeme dělat společně, je to vždy u předmětu napsané. Přijdete si vyzvednout učebnice do školy mezi 9.15 až 9.45. Vše bude nachystané v šatně.
Mějte se moc pěkně, zítra se na vás těším.
A. S. Tříďas
úterý 5. 1.
český jazyk
UČ str. 40 - zopakovat slovní druhy, napsat žlutou tabulku do ČJ1 - budeme dělat společně online
PS str. 27 - opakování vyjm. slova po P
matematika
- opakování písemného násobení a dělení - budeme dělat společně online
přírodověda
UČ str. 24, 25 (opakování), 26, 27 - přečíst, prohlédnout obrázky

48. týden

pátek 27. 11. čtvrtek 26. 11. středa 25. 11. vlastivěda 25. a 27. 11. úterý 24. 11. pondělí 23. 11.

Vážení a milí rodiče,

velmi Vám děkuji za spolupráci během celé distanční výuky. Vím, že pro mnohé z Vás to bylo náročné období. Je to za námi. A zvládlo se to!
Od pondělí 30. 11. budou děti opět ve školních lavicích. Moc se na všechny těším.

Čtvrťáci půjdou hlavním vchodem - budeme mít šatnu přestěhovanou v chodbě u naší třídy. Škola je pro žáky otevřená od 7.40.
Přeji Vám vše dobré do dalších dní, též krásnou adventní neděli.
A. Strašková

Moji milí žáci,
dnešním e-mailem naše posílání úkolů končí... V pátek se ještě uvidíme naposledy online přes počítač a v pondělí již naživo ve třídě.

Chválím vás za práci během distanční výuky. Uvidíte, že se vám pilná příprava vyplatí. Slíbila jsem vám méně úkolů na pátek. Tento čas využijte na přípravu na pondělní nástup do školy. Dejte si do aktovky vše potřebné, doneste pravítka, tabulky, krabičky, ořežte si pastelky a tužky...Někteří si možná potřebují ještě dokončit některé úkoly...
Kdo si odnesl bačkory, v pondělí si je nezapomene.
Na online výuce se domluvíme, co si z učení přinesete zpět.

Mějte se krásně, opatrujte se.
A. Strašková

Český jazyk
do ČJ1:
vynech 2 řádky, napiš dnešní datum 27. 11.

(nadpis: Vyjmenovaná slova po M)
napiš si řadu vyjmenovaných slov po M (žlutá tabulka UČ str. 30)
vynech řádek
(nadpis: Dvojice slov)

UČ str. 30/2 - přelož si stranu sešitu ČJ1 v polovině, napiš si tabulku (u některých nakresli malý obrázek)
vynech řádek
napiš si do ČJ1:
POZOR Y!

mys, myrta, mýtus, mykologie
UČ str. 31 - budeme dělat online (opakování vyjm. slov po B, L, M)

 

PS Slohová výchova str. 26, 27 (V roli básníka) - něco stihneme online, vyplníme písemně
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na čtvrtek 26. 11.
Děkuji za předání.
Přeji pěkný večer
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám učivo na čtvrtek 26. 11.
Ráno je online hodina v 8.00 celá třída - PŘ + ČT.
Mějte se pěkně
A. Strašková
 
Český jazyk
PS str. 24 - opakování vyjm. slova po L
 
Matematika
vypadá, že toho je hodně, ale vždy je to jen část cvičení
vynech 2 řádky, napiš dnešní datum, mezi jednotlivými cvičeními vynech řádek, aby bylo vše přehledné
UČ str. 48/2 první, druhý, třetí příklad napsat do M2
UČ str. 48/6 napsat do M2
UČ str. 48/8 první sloupeček napsat do M2
UČ str. 48/9 šest příkladů (= tři sloupečky) napsat do M2
UČ str. 49/12 dva příklady napsat do M2
 
Přírodověda
PS str. 10, 11 - vyplň písemně
UČ str. 20/ 1, 2, 3, 4, 5, 6 - odpovědět ústně (opakování kapitoly Živočichové)
video - nejdéle žijící živočichové:
 
Čtení
Čítanka "Duch" str. 55, 56 - Talisman Kuky (budeme číst společně)
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na středu 25. 11.
Děkuji za předání.
Mějte se pěkně
A. Strašková
 
Moji milí čtvrťáci,
dnes jste byli moc šikovní při online angličtině s rodilým mluvčím. Měla jsem z toho radost.
Výborně se vám také dařilo na dobrovolné hodině. Hodně jsme toho stihli. Takže velká pochvala.
Chválím také ty, kteří pracují samostatně. Mnozí se velmi zlepšujete. Je vidět vaše pilná práce.
Posílám vám úkoly na středu 25. 11. Ať se vám učení daří.
Online hodiny jsou:
Skupina 1 v 10.00 a Skupina 2 v 11.00, jak jste zvyklí.
Mějte se moc pěkně, těším se na vás.
A. Strašková
 
Český jazyk
PS str. 23 vyplnit písemně (něco stihneme online)
 
Matematika
PS str. 22 vyplnit písemně (co kdo zvládne, něco stihneme online)
 
Angličtina
- napsat slovíčka z 5. lekce do slovníčku AJ1 (nezapomeň rozdělit stranu na 3 sloupečky, ať je vše přehledné)
UČ str. 19 - mp3 20
PS str. 19 - vyplň písemně
Čtení
- pokračovat ve čtení vlastní knihy

Milí čtvrťáci,

posílám poslední učivo naší distanční výuky. Příští týden se uvidíme již ve škole. :)
Učivo na 25. a 27. 11. 2020: VZNIK ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ, VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ
Přečtěte si uč. str. 21 - 23. Na konci kapitoly máte otázky, na které byste měli umět odpovědět. To si vyzkouším až po návratu do školy. :)
V příloze vám posílám zápis kapitoly z minulého týdne. Můžete si jen vytisknout a nalepit do sešitu, nebo si ho do sešitu opište, abyste si kapitolu zopakovali.
Tento týden posílám k vyplnění ještě jeden kvíz. Před jeho vyplněním si učivo zopakujte, při testu nepoužívejte žádné nápovědy. Otázky k opakování kapitoly najdete v uč. na str. 20. Odkaz na kvíz budete mít vložený i na Teams v předmětu Vlastivěda Zadání.
Kvíz se vám opraví automaticky. Vyplňujte kvíz samozřejmě jen jednou (buď na tomto odkazu, nebo na Teams). Kvíz bude možné vyplnit do neděle 29. 11. do 18.00. Pozdní odeslání vzhledem k návratu do školy nebude možné. 
Přeji vám krásný podzimní týden a těším se na setkání příští týden ve škole. :) Děkuji vám za vaši usilovnou práci do vlastivědy a za všechny úkoly, které jste poctivě splnili. Všem rodičům děkuji za pomoc a podporu při distanční výuce. Velmi si toho vážím.
 
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na úterý 24. 11.
Děkuji za předání.
Přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na úterý 24. 11.
Nezapomeňte, zítra je výjimečné úterý. Je konverzace s rodilým mluvčím Marcem. Jste rozděleni do 2 skupin tak, jak jste zvyklí, jen Skupina 1 (Group 1) začíná v 8.00 a Skupina 2 (Group 2) začíná 9.00. Každá skupina má cca 45 min angličtiny. Přihlašujte se přes kalendář, jak jste zvyklí. Dnes jsem s Marcem mluvila, těší se na vás. Má připravené zajímavé téma, takže se máte také na co těšit.
Pokud by někdo potřeboval pomoci s dalším učením (M, ČJ), můžu vám být k dispozici ve 12.00 - můžeme si zavolat. Napište mi do chatu, nebo mi dejte zítra po konverzaci vědět, ať se domluvíme...
Mějte se báječně
A. Strašková
 
Český jazyk
PS str. 22 celá, vyplň písemně (procvičování vyjmenovaných slov po B)
 
Matematika
PS 21/1, 2, 4, 5 - povinné, vyplň písemně
PS 21/3, 6, 7 - dobrovolné
 
Čtení
PS Čtení s porozuměním (Myšák) str. 22, 23 - Záhada v obchodním domě - přečti si, vyplň písemně vše, co zvládneš (je to zajímavý příběh, myslím si, že by vás mohl bavit)

Vážení a milí rodiče,

posílám úkoly na pondělí 23. 11.

Děkuji za předání.

Přeji pěkný víkend

A. Strašková

 

Moji milí žáci,

posílám úkoly na pondělí 23. 11.

začíná nám poslední týden distanční výuky, pak (podle dosavadních informací) půjdeme zpět do školy! Těším se na vás.

Přeji všem krásný a barevný podzimní víkend!

A. Strašková

 

Český jazyk

UČ str. 29/3 - do ČJ1 - vynech řádek, napiš datum, zapiš si dvojice slov (podle vzoru - po B, rozděl stranu na polovinu...), nakresli vždy malý obrázek, po každé dvojici vynech řádek, ať máš zápis přehledný

vynech řádek, napiš si:

Pozor Y:

vlys, lyra, lyceum, olympiáda, slynout, plytký

UČ str. 30 (budeme dělat online)

 

Matematika

PS str. 20 - co kdo zvládne, něco stihneme online

 

Přírodověda

UČ str. 20 (+ 19 zopakovat) - přečíst

online učebnice s odkazy: první a druhá

 

opakování - video

 

zajímavé video - ryby (dobrovolné)

 

zajímavé video - koně (dobrovolné):

 

Zápis (doporučuji napsat, kdo chce, může si vytisknout a nalepit): do zápisu si sám/sama doplň alespoň 2 zástupce jednotlivých skupin obratlovců (vždy celý název - rodové i druhové jméno - např. datel černý), ke každé skupině nakresli obrázek

 

Angličtina

UČ str. 18 - přečíst, pojmenuj věci na obrázku

PS str. 18 - vyplň písemně

opakuj slovíčka ze 3. a 4. lekce, sloveso být

 

Čtení

PS Čtení s porozuměním ("Myšák")  str. 20, 21 - To je jízda - vyplň co nejvíce úkolů zvládneš


47. týden

pátek 20. 11. čtvrtek 19. 11. 18. a 20. 11. vlastivěda středa 18. 11. pondělí 16. 11.
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na další den, tedy pátek 20. 11.
Moc Vám děkuji za předání.
Přeji krásný podzimní den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
tak už je další týden za námi. Chci vás moc pochválit za vaši pilnou práci.Vím, že je pro vás náročné se soustředit. Jste šikovní, na online výuce se snažíte dávat pozor, jen dál vydržte, pěkně pracujte, uvidíte, že se vám to všechno vyplatí.
V pátek je online výuka opět po skupinách v 10.00 a 11.00 (hlaste se přes kalendář). Nezapomeňte si nachystat věci na ČJ, tabulku, pouzdro.
Mějte se krásně, opatrujte se.
A. Strašková
 
Tady je učivo na pátek 20. 11.
Český jazyk
UČ str. 25 - přečíst (bude online) - sloh
PS str. 20/1, 2 dole (kdo nemá, vypracuje písemně) - sloh (vysvětlíme si online)
UČ 29/4 pěkně napsat do ČJ2 (nezapomeň vynechat řádek, napsat dnešní datum)
videa, písničky vyjm. slova b, l: první, druhé, třetí a čtvrté
 
Matematika
PS str. 19 - co kdo zvládne, u slovních úloh vezmi barevnou pastelku, nebo fixu a podtrhni si, co je důležité (co znáš), slovní úlohy ti pak půjdou lépe vypočítat
video - opakování násobilky 7:
 
Čtení
PS Hravá čítanka ("Knihovna") - str. 55 - Co lidi vidí - přečti si alespoň dvakrát nahlas, doplň úkoly
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na čtvrtek 19. 11.
Děkuji za předání.
Přeji krásný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na čtvrtek 19. 11.
Nezapomeňte na ranní online výuku od 8.00. Bude čtení (čítanka "Duch") a přírodověda. Pokud by někdo chtěl pokračovat dále  do 9.45, bude dobrovolná hodina M a ČJ (jak jste zvyklí).
Mějte se báječně.
Užívejte krásné počasí.
A. Strašková
 
Český jazyk
UČ str. 29 - přečíst
do ČJ1 - napiš dnešní datum, napiš si:
pozor na slova, piš správně Y:
! babylon, babyka, labyrint !
(vynech 2 řádky) nadpis:
Vyjmenovaná slova po L
 - slyšet, mlýn blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš
UČ str. 28/6 bez a), pěkně napiš do ČJ2 (nezapomeň dnešní datum)
 
Matematika
PS str. 15
 
Přírodověda
UČ. str. 18, 19 - přečíst, projdi si odkaz v online učebnici, je tam mikrofon, můžete si spustit čtení, je tam mnoho fotografií navíc...)
 
 
Zápis - doporučuji napsat (kdo chce, může si vytisknout)

Milí čtvrťáci,

posílám učivo do vlastivědy na tento týden. 
Učivo na 18. a 20. 11. 2020: Život za vlády prvních Přemyslovců
Přečtěte si uč. str. 18 - 19.
K učení dále můžete využít:
Na Teams v předmětu Vlastivěda najdete Zadání s názvem Přemyslovská knížata. Splňte tento úkol a pošlete mi ho přes Teams. Zadání se zobrazí ve středu 18. 11. v 8.00 hodin. Kdybyste potřebovali pomoct s posláním úkolu, napište mi na Teams. Úkol bude hodnocen slovně.
Přeji vám úspěšný týden.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na středu 18. 11.
Děkuji za předání.
Přeji pěkný večer a zítřejší sváteční den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
děkuji všem, kteří se zapojili do Matematické soutěže Klokan, kategorie Cvrček.
Byli to Julinka, Kuba, Beatka, Jiřík, Anička, Adélka, Natálka. Všem patří velká pochvala, protože udělali něco navíc. Velmi to oceňuji.Jste šikulky.
Počty bodů pošlu během týdne přímo na e-mail rodiče, který zasílal výsledky.
V úterý je státní svátek, takže online výukou pokračujeme ve středu, jak jste zvyklí. Vše je v kalendáři Teams.
Mějte se báječně.
A. Strašková
 
Středa 18. 11.
Český jazyk
UČ str. 28 - budeme společně dělat online
do ČJ 1 - zapsat modrou tabulku na str. 28 (přehnout si list sešitu na polovinu), napsat vždy slovo z tabulky, ke každému slovu nakreslit malý obrázek pro lepší představu, co to slovo znamená (více si vysvětlíme na online výuce)
 
Matematika
PS str. 16 - pokud budete potřebovat, vysvětlíme si online
 
Angličtina
- opakovat slovíčka ze 4. lekce
- opakovat barvy
- opakovat sloveso být
UČ str. 17 - listen and sing (poslouchej a zpívej) - mp3 č. 19 - máte i v souborech Teams, několikrát si pusť, přitom si zpívej nebo říkej, ať se naučíš používat slovíčka
PS str. 17 - vypracuj písemně
 
Čtení
PS čtení s porozuměním ("Myšák") str. 18, 19 - Templetonovic dvojčata - přečti si nahlas, vyplň vše, co zvládneš, přemýšlej, namáhej mozkovnu, úkoly nejsou jednoduché, ale věřím, že většinu z nich zvládneš
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na pondělí 16. 11.
Velmi děkuji za předání i výbornou spolupráci.
Přeji krásný víkend
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pondělí 16. 11.
Tento den bude také probíhat online výuka, jak jste zvyklí.
Ti, kteří neprezentovali projektovou práci z AJ se toho zhostí během online výuky ve své skupince (tak, jak jsme se dnes domluvili v pátek).
Věřím vám, že si všichni poctivě nachystáte, co je k prezentaci potřeba (jen připomínám - pokud by někdo zapomněl - AJ - My school - např. podle UČ. str. 13 nebo podle PS str. 13, 14 - je to podobné, samozřejmě můžete zpracovat toto téma i podle sebe).
Skupina 1 v 10.00.
Skupina 2 v 11.00.
V úterý 17. 11. je státní svátek, nebudu tedy na tento den posílat úkoly, ani nebude online výuka. Pošlu úkoly až na středu 18. 11.
Ráda bych pochválila Jiříka, Beatku a Julinku, protože mi do této chvíle poslali Matematického klokana. Super mám z vás radost. Udělali jste něco navíc.
Věřím, že přijdou odpovědi i od dalších dětí. Termín je do neděle 15. 11. Nezapomeňte, že to děláte pro sebe. Více si procvičíte, uděláte také něco zajímavého.
Mějte se krásně, přeji všem pěkné počasí a barevný víkend
A. Strašková
 
Český jazyk
UČ str. 26, 27 přečíst - něco stihneme společně online
Do ČJ 1 vynech 2 řádky, napiš dnešní datum, nadpis:
Vyjmenovaná slova po B
být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav.
(vynech řádek)
různé tvary slovesa být:
např. byl, byla, bylo, byli, byly, bych, bychom, bys, byste, kdyby, kdybys, kdybychom, aby, abych, abychom, býval, bývávali...
 
Matematika
PS str. 14, i rýsování
připomínka rýsování kolmic, videa (opravdu si pusťte, ať si toto rýsování připomenete, každé z nich má cca do 3 min):
 
Angličtina
zopakuj si slovíčka 4. lekce, pouštěj si je z nahrávky mp3 č. 16 (UČ str. 15), uč se správně vyslovovat
-nahrávky si můžete pouštět i z Teams - soubory
UČ str. 16 - story (mp3 č. 18) - několikrát si pusť, čti společně s lektorem
PS str. 16 - vypracuj písemně
videa (procvičování slovní zásoby z této lekce):
 
Přírodověda
UČ str. 17 přečíst
odkaz na online učebnici (můžete si rozkliknout odkazy, zajímavosti přímo k látce v učebnici):
 
Zápis do sešitu (napiš dnešní datum):
 
Čtení
Čítanka (hnědá - knihovna) str. 37 přečíst bajky, 37/1 vyplň písemně

46. týden

pátek 13. 11. Matematický klokan 2020 čtvrtek 12. 11. 11. a 13. 11. vlastivěda středa 11. 11. úterý 10. 11. pondělí 9. 11.
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na pátek 13. 11.
Děkuji za předání a přeji pěkný a úspěšný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám vám úkoly na pátek 13. 11.
Společně se uvidíme po skupinkách v 10.00 a v 11.00 (tak, jak jste zvyklí).
Ať je dnes váš šťastný den! Přeji všem hodně legrace.
A. Strašková
 
Český jazyk
PS str. 18 - opakování zdvojené souhlásky
 
Matematika
PS str. 13 - co kdo zvládne
Kdo chce, posílala jsem dnes odkaz na soutěž Matematický klokan. Doporučuji všem, kteří si chtějí zkusit zajímavé příklady.
 
Čtení
- pokračovat ve čtení vlastní knihy
Vážení a milí rodiče, moji milí žáci,
posílám možnost podílet se na soutěži Matematický klokan 2020. Tato soutěž měla proběhnout minulý školní rok na jaře.
Kvůli vzniklé situaci ji pořadatelé přesunuli na podzim. Situace stále trvá, a proto se rozhodli dát ji jako soutěž online - děti ji nevyplní ve škole, jak to vždy bývalo, ale doma.
Pořadatelé chtějí, aby žáci měli kategorii, která by jim připadla minulý školní rok, tedy ve 3. třídě - CVRČEK.
Pro otevření dokumentu je třeba zadat heslo.
Pro kategorii CVRČEK: §avokN@avE! (stačí, když se zkopíruje).
Odpovědi mi prosím posílejte nejpozději do 15. 11. na můj e-mail, a to co nejjednodušeji - ve formě např.
Petr Novák
1a 2d 3b 4c atd.
Pokud někdo neví odpověď, nechce na otázku odpovídat, napíše u čísla pomlčku např. 7 -
(do předmětu e-mailu prosím zadejte Matematický klokan - odpovědi)
Celá aktivita je dobrovolná. Jsou tam moc zajímavé úlohy. Akce je pro děti, které matematika baví, chtějí si vyzkoušet něco jiného.
Těším se na odpovědi. Držím palce při vyplňování.
Přeji pěkný den
A. Strašková
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na čtvrtek 12. 11.
Děkuji Vám za předání.
Přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na čtvrtek 12. 11.
Společná hodina bude od 8.00, tak se nezapomeňte včas přihlásit. Vím, že někteří byste byli raději ještě v posteli a zdá se vám to moc brzy.
Ale víte, co se říká: "Ranní ptáče, dál doskáče." Takže abyste mohli dobře skákat, musíte ráno brzy vstávat...
Pro ty z vás, kteří by měli chuť, můžeme opět protáhnout o další hodinu (jako v úterý) a doplnit si i něco z M a ČJ. Někteří jste zůstali déle, byli jste velmi šikovná skupinka vytvalých studentů. A díky tomu jsme toho hodně stihli.
Těším se na vás.
Mějte se báječně
A. Strašková
 
Český jazyk
PS str. 17 - opakování (kdo pozapomněl, přečte si v učebnici str. 21)
video s vysvětlením (čas 3 min. - celé video je delší (cca 14 min), vám stačí první 3 min, to jsme se společně učili):
kdo by si chtěl vyzkoušet diktát - video s řešením na konci
 
Matematika
PS str. 12 - porovnávání čísel, opakování - převody jednotek
 
Přírodověda
PS str. 8, 9 (opakování kapitoly Rostliny) - pečlivě si přečti úkoly, pokud nebudeš vědět odpověď, vyhledej si ji v sešitě nebo v učebnici
Skrytá krása opylování (Jsem zvědavá, kdo si všimne netopýra, který opyluje kaktus. Netopýr má u sebe na těle mláďátko.):
 
Čtení
Čítanka (duch) str. 51, 52, 53 - Tatínek není k zahození (budeme číst společně na hodině)
Milí čtvrťáci,
na Teams jsem vám vytvořila nový předmět Vlastivěda, kam vám budu vkládat samostatnou práci, kterou budu vyžadovat k odevzdání. Zde se se mnou můžete také spojit, když budete mít nějaký dotaz k učivu z vlastivědy. Děkuji všem, kteří mi minulý týden poslali vyplněný kvíz. Vaše výsledky jsem si zapsala a úkol považuji za splněný.
Ti, kteří mi kvíz neposlali, budou mít odkaz na kvíz v Zadání na Teams v předmětu Vlastivěda a prosím vás o splnění úkolu. Pro jistotu přikládám odkaz ještě jednou. Kvíz se uzavře v neděli 15. 11. v 18.00.
Učivo na 11. a 13. 11. 2020: Přemyslovská knížata
Přečtěte si uč. str. 17.
Motivační videa  až po číslo 20.
Výukové video  číslo 48 a 49.
Do sešitu si opište zápis kapitoly. Najdete ho na Teams (vlastivěda, soubory), pro jistotu přikládám i zde.
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na středu 11. 11.
Děkuji za předání, přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na středu 11. 11. (Pěkné datum, že?)
Uvidíme se ve skupinkách na online výuce Skupina 1 v 10.00, Skupina 2 v 11.00.
Do Teams jsem vám nahrála (najdete to pod názvem Soubory) zápisy z Př, slovíčka z Aj, nahrávky z Aj (mp3), Čj pádové otázky. Třeba to pro někoho bude jednodušší a přístupnější.
Ať máte dnes všichni dobrou náladu
Mějte se krásně A nezapomeňte chodit ven...
A. Strašková
 
Český jazyk
PS str. 16 - opakování - vypracuj písemně
- opakuj si pádové otázky, nauč se je zpaměti (při učení přemýšlej)
- kdo si nestihl zapsat, zde jsou znovu (doporučuji zapsat do Čj1):
Pádové otázky:
 1. pád Kdo, co?
 2. pád (bez) Koho, čeho?
 3. pád (ke) Komu, čemu?
 4. pád (vidím) Koho, co?
 5. pád Oslovujeme, voláme.
 6. pád (o) Kom, čem?
 7. pád (s) Kým, čím?
Nezapomeňte, že předložky mohou být i jiné, v závorkách jsou pouze orientační. U pádů mohu použít více předložek.
 
Matematika
PS str. 11 společně si vysvětlíme na online hodině
 
Angličtina
pokud nemáš zapsáno, dopiš si slovíčka ze 4. lekce do slovníčku AJ1
UČ str 16 story (příběh) - mp3 č 18 - třikrát si poslechni, pak si přečti společně s nahrávkou
PS str. 16 - vyplň písemně (společně si zkontrolujeme v pátek)
- k vyplnění PS potřebuješ vědět, co znamenají slovíčka: MY /mai/ - můj, moje, YOUR /jór/ tvůj, tvoje (předpokládám, že téměř všichni znají, tak jen pro jistotu )
 
Čtení
- Čtenářský deník - kdo má přečtenou další knihu, napíše si ji podle osnovy do Čtenářského deníku, nakreslí vlastní ilustraci
- kdo už má hotovo, nebo ještě nemá nic dalšího přečteného, pokračuje ve čtení vlastní knihy...

Vážení a milí rodiče,

posílám úkoly na úterý 10. 11.
Ráda bych připomněla, že je možnost zapůjčit pc techniku ze školy. Pokud někdo používá tablet či telefon, možná by se mu zápůjčka přišla vhod. Dále opět nabízím možnost spolupráce při vypracovávání úkolů s paní asistentkou. V případě zájmu o pc nebo vyučování s paní asistentkou se na mne obraťte, ráda zařídím vše potřebné.
Přeji pěkný večer
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na úterý 10. 11. Online hodina začíná v 8.00. Společně si řekneme, jak budete pracovat, abyste vše co nejlépe zvládli sami. Projdeme si společně úkoly na dnešní den.
Mějte se báječně
A. Strašková
 
Český jazyk
PS str. 15 celá - opakování předpony a předložky od, nad, pod, před - vždy píšeme -d
 
Matematika
PS str. 10 celá (opakování)
UČ str. 30/5 napsat do M1 - velmi jednoduše (číslo, pod to šipky - tisíce T, stovky S, desítky D, jednotky J) - Nadpis: Čísla do 10 000
 
Angličtina
napiš si z papíru slovíčka 4. lekce (pokud je to pro tebe hodně najednou, rozděl si práci na polovinu a zbytek si napiš ve středu)
UČ str. 15 - listen, repeat and point (poslouchej, opakuj, ukazuj) - výslovnost nových slovíček mp3 č. 16
UČ str 15 - listen, ask and answer (poslouchej, ptej se a odpověz) - procvičování otázky What´s this? (Co je to?) mp3 č. 17
PS str. 15 vypracuj písemně
 
Čtení

PS Čtení s porozuměním ("myšák") str. 16, 17 - příběh Tadeáš - vyplň co nejvíce, podaří se někomu vyluštit všechny úkoly?

Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na pondělí 9. 11.
Děkuji za předání.
Přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
začíná nám další týden distančního vyučování.
Každý den se uvidíme společně na online výuce.
Pracujte i samostatně na svých úkolech. Přemýšlejte, když si čtete zadání. Pokud nebudete něčemu rozumět, máte možnost se zeptat při online vyučování. Využijte toho. Je velmi důležité, abyste se cvičili v samostatné práci. K tomu je třeba umět pozorně číst a svědomitě si plánovat čas.
Skupiny i nadále zůstávají - po, st, pá.
Společné hodiny jsou út, čt od 8.00.
Pokud někdo chybí na online vyučování, je třeba omluvenka (přes e-mail).
Skupina 1 v 10.00
Skupina 2 v 11.00
Podívejte se vždy na naplánovanou schůzku v kalendáři, abyste věděli, co si máte připravit.
Mějte se báječně
A. Strašková
 
Pondělí 9. 11.
Český jazyk
PS str. 14 - předložky a předpony (opakování)
 
Matematika
PS str. 9 - co kdo zvládne
 
Angličtina
UČ str. 14 - opakování 1. - 3. lekce - přečti si otázky či pokyny, zkus odpovědět nebo udělat podle pokynu
např. stand up, please (postavíš se)
songs: first, second, third
 
Přírodověda
UČ str. 16 přečíst
UČ 16/1, 2, 3, 4 otázky dole pod textem - odpovědět na ně zezadu do sešitu
Napsat: Dnešní datum, pod něj 16/1 (+ odpověď), takto vypracuj všechny čtyři otázky. Odpovědi by měly být krátké, jednoduché, výstižné. Nepiš zbytečnosti. (pokud nevíš odpověď hned, podívej se do sešitu nebo do učebnice) Tyto otázky slouží k opakování kapitoly Rostliny.
odkaz k učebnici str. 16 (elektronická učebnice s odkazy):
 
Čtení
Hravá čítanka (hnědá - knihovna) str. 36 Lev a myš - přečti, vypracuj úkoly

45. týden

pátek 6. 11. čtvrtek 5. 11. středa 4. 11. 4. a 6. 11. - vlastivěda úterý 3. 11. pondělí 2. 11.
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na pátek 6. 11. Děkuji za předání.
Moc děkuji všem rodičům, kteří své dítě, pokud na online výuce z nějakého důvodu chybí, řádně omlouvají.
Přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pátek 6. 11.
Nezapomeňte na online výuku.
Skupina 1 v 10.00
Skupina 2 v 11.00
Připojujte se prosím přes kalendář.
Mějte se krásně, těším se na viděnou
A. Strašková
 
pátek 6. 11.
Český jazyk
PS str. 12/1 - spodní polovina strany - Slohová cvičení - pracovní postup: Výroba bambulky (sloh) - vypracuj písemně
 
Matematika
PS str. 8 - vypracovat písemně
 
Čtení
Hravá pracovní čítanka (hnědá s knihovnou) str. 38, 39 - Proč je v lese tráva nízká, vylušti úkoly 1, 2 na str. 39
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na čtvrtek 5. 11.
Děkuji za předání.
Přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám vám úkoly na čtvrtek 5. 11.
Bude online hodina, a to od 8.00. Přihlašujte se prosím v 7.55 přes kalendář. Bude to třídnická hodina a hodina čtení. Podrobnosti máte napsané v Teams.
Těším se na vás.
A. Strašková
 
Středa 5. 11.
Český jazyk
UČ str. 22 - přečti si znovu žlutou tabulku
napiš si zápis do ČJ1:
Zdvojené souhlásky
- dvě stejná písmena - rozhraní předpony a kořene př. bezzubý, oddělení
- podobně znějící hlásky - rozhraní předpony a kořene př. bezstarostný, odtržený
(nezapomeň vždy napsat datum a stranu + cvičení, které píšeš)
UČ str. 22/2 napsat do ČJ2 (nezapomeň - synonyma jsou slova stejného nebo podobného významu)
- vynech řádek, UČ str. 22/3 napsat do ČJ2 (dělali jsme spolu ústně online ve středu, takže doufám, že budete mít všichni správně)
doporučuji: video s vysvětlením - učebnice, kontrola cvičení (cca 5 min, video je jinak delší):
 
Matematika
27/32 - 6 příkladů do M2
27/37 - napiš do M2
27/39 napiš do M2 (zápis, výpočet, odpověď)
dobrovolně - příklady z této strany ústně (čím více spočítáte, tím více se naučíte , ale nechávám na vaší přípravě)
 
Přírodověda
- napiš si nebo nalep zápis do sešitu  Přírodověda  - doporučuji napsat, abyste si co nejvíce procvičili psaní, i si více zapamatujete, naučíte, ale nechám na vás, jak se rozhodnete
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na středu 4. 11.
Děkuji za předání.
Přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na středu.
Mám velkou radost, že jsme se v úterý společně sešli na online výuce. Bylo to s vámi super.
Jak by se řeklo: "Bezva pokec!"
Mějte se krásně
A. Strašková
 
Středa - online
Skupina 1 v 10.00
Skupina 2 v 11.00
 
Středa 4. 11.
 
Český jazyk
PS str. 13 vyplň vše, co zvládneš
kořen - společný pro všechna příbuzná slova
předpona  - před kořenem
příponová část (přípona, koncovka) - za kořenem
př. porybný: předpona po-, kořen -ryb-, příponová část -ný
UČ str. 22 přečíst (budeme dělat společně online - nová látka)
 
Matematika
UČ str. 26/24, 30 napsat do M2
UČ str. 26/25, 26, 27, 28, 29 - ústně (něco stihneme online)
 
Angličtina
UČ str. 13 Me and my school přečíst (budeme dělat společně online)
PS str. 13, 14 - vyplň písemně
Dlouhodobý úkol: Na čtvrtku anglicky napiš a nakresli povídání o sobě, nadpis: Me and my school - ukážete mi na online hodině ve čtvrtek 12. 11., později mi odevzdáte ve škole
 
Čtení
Čítanka (zapůjčená s tvrdými deskami) str. 25 báseň Strýc MUMU - přečti si několikrát, i nahlas, soustřeď se na pěkný přednes
Jaký máš názor na tuto báseň? Líbí se ti? Proč? Nelíbí se ti? Proč?

Diskuse proběhne ve čtvrtek. Těším se na vaše názory.

Milí čtvrťáci, distanční výuka pokračuje, takže posílám učivo na tento týden. Zde najdete vyplněný zápis z minulého zadání, nemusíte nic tisknout, jen si zkontrolujte, zda máte vše správně vyplněno, ať se neučíte s chybami. 

Na tento týden jsem pro vás připravila malý on-line kvíz. Do jeho řešení se pusťte, až si učivo zopakujete, jedná se o kapitolu Velkomoravská říše v uč. str. 13-15. 

Po jeho odeslání si můžete ihned zobrazit správné odpovědi a dosažený počet bodů. Při vyplňování kvízu pracujte samostatně, poctivě a bez nápověd. Kvíz můžete vyplňovat kdykoliv, bude otevřený do neděle 8. 11. do 18.00, poté kvíz uzavřu a již nebude možné jej vyplnit.  Také moc děkuji za zaslané dobrovolné úkoly a ukázky vaší samostatné práce, moc jste mě tím potěšili a máte ode mě velikou pochvalu za práci, kterou jste udělali. Všechno vynaložené úsilí se vám vrátí. :)

 
Nové učivo na 4. 11. a 6. 11.: VZNIK ČESKÉHO STÁTU, VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT
Přečtěte si uč. str. 16, podívejte se na videa.
Motivační videa:  první a druhé
 
Využít k učení můžete i tuto prezentaci na tomto odkazu , číslo 46 a 47, nebo tuto prezentaci.
 
Přeji vám pěkné dny a ať se vám učení daří.
paní učitelka Přikrylová
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na úterý 3. 11.
Děkuji za předání, přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na úterý. V 8.00 bude začínat třídnická hodina. Pokyny k ní máte v Teamsech. Mějte se krásně
A. Strašková
 
Český jazyk
PS str. 12/1 a, b, c, d, e, f, g (bez slohu) - opakování: slova mnohoznačná, lichotivá, souřadná, nadřazená, souznačná
 
Matematika
UČ str. 25/16 do M2
UČ str. 25/17, 18, 19, 20 ústně
UČ str. 25/21 jen vypočítej do M2 (bez vymýšlení slovních úloh) - pozor: Závorky mají přednost. Pokud nejsou vyznačeny závorky, přednost má násobení a dělení.
 
Angličtina
procvičování 3. lekce, procvičovat sloveso být (slovníček AJ1)
UČ str. 12 listen and match (poslouchej a spoj - co k sobě patří)
PS str. 12 vyplň, použij slova z rámečku, napiš je do bublin
- dopiš zbylá slovíčka ze 3. lekce do sešitu AJ1
 
Čtení
PS Čtení s porozuměním (kdo nemá) str. 12, 13 - Danny, mistr světa - vyplň, co zvládneš
Vážení a milí rodiče,
bohužel školy zůstávají ještě dále zavřené. Proto přecházíme k dalším opatřením, abychom co nejvíce podpořili žáky a jejich rodiče.
Ráda bych se s Vámi podělila o některé novinky, které nás čekají od příštího týdne.
Výuka bude pokračovat pondělí, středa, pátek po skupinách (tak, jak to bylo před podzimními prázdninami), kde se budu zaměřovat na vysvětlení nového učiva, procvičení hlavních předmětů ČJ, M, AJ.
Skupina č. 1 začíná vždy v 10.00, skupina č. 2 v 11.00 (po, st, pá). Dále vyučuji v pondělí a ve středu pedagogické intervence (ti, kterých se to týká budou připomenutím zvlášť informováni).
Přidávám další hodiny v úterý a ve čtvrtek vždy od 8.00 do 8.45. Jde o třídnickou hodinu. Slouží k tomu, abychom si řekli, jak vypracovat úkoly na daný den, aby se děti společně viděly, popovídaly si, pokud by měl někdo problém s učením, abych mohla více pomoci. Nic není konečné. To znamená, že vyzkoušíme, jak bude rozvrh tímto způsobem fungovat, v případě potřeby se bude dále upravovat. Jde mi o to, aby mělo vše co nejhladší průběh, aby se dětem suplovala i socializační část školní docházky. Jsem si vědoma toho, že pro děti i pro Vás, rodiče, není tato forma výuky jednoduchá. Ani pro mne to není snadné.  Moc ráda bych se vrátila k prezenční výuce, ale zatím to nejde.
Děkuji Vám tímto za stálou spolupráci.
Dále bych Vám chtěla připomenout, že je možné ze školy zapůjčit PC techniku (někteří rodiče tuto možnost již využili). Proto, pokud by měl někdo problém s připojováním - např. má více dětí, které absolvují výuku ve stejnou dobu (např. má ještě druhostupňáka), nebo zjistil, že připojení přes tablet či telefon je nevyhovující, napište mi. Váš požadavek předám panu řediteli. Škola se Vám bude snažit v zápůjčce maximálně vyjít vstříc.
Dále bych chtěla nabídnout možnost konzultací a pomoci s vypracovánáním úkolů od paní asistentky, která působí v naší třídě. Někteří tuto nabídku již využívají. Pokud by byli ještě další zájemci, paní asistentka si ráda přidá tyto žáčky do svého plánu. Stačí, když se mi ozvete, dáme vše dohromady, abychom mohli tuto dobu co nejlépe zvládnout.
Když budete mít nějaký dotaz, nebo budete potřebovat něco prokonzultovat, neváhejte se na mne obrátit. Ráda pomohu, pokud to bude v mé moci.
Přeji vše dobré, pěkné podzimní dny
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
moc mne mrzí, že se ještě nevracíme společně do školních lavic. 😞 Nic s tím momentálně neuděláme. Takže jsem se tomu snažila přizpůsobit i další rozvrh a výuku. Abych vám co nejvíce mohla pomoci a také abyste se častěji viděli a slyšeli, budete mít možnost se připojovat ještě v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 8.45. Zatím to nazveme třídnická hodina. Budeme si tam povídat, konzultovat případné vaše problémy s učivem, s pochopením látky apod. Uvidíme, jak to bude fungovat, kdyžtak v případě potřeby to změníme na výuku nějakého předmětu. Spolu se o tom poradíme, stejně jako při rozdělování hodin na skupiny. Budu chtít znát váš názor. Zajímá mě to. Chtěla bych, aby vám to co nejlépe pasovalo, abyste se mohli i v této situaci při distanční výuce co nejvíce zlepšovat a pokračovat dál ve vašem růstu...
Posílám také úkoly na pondělí. Co nejvíce zkusíme opět stihnout při online výuce, něco čeká pak na vaši samostatnou práci.
Vím že se každý z vás snaží, jak nejlépe umí. A o to jde. Držím všem palce.
V pondělí bude videokonference podle skupin (jak jste si odhlasovali). Najdete vše v kalendáři Teams.
Přeji krásný víkend a v pondělí se na vás těším 🤗
A. S. Tříďas
 
Pondělí 2. 11.
Monday 2nd November
Český jazyk (Czech language)
UČ str. 21 přečíst
UČ str. 21/3 první odstavec napiš do ČJ2
 
Matematika (Maths)
UČ str. 24/8 napsat barevně do M1 - nadpis Písemné dělení
UČ str. 24/9, 14 do M2
UČ str. 24/10, 11 ústně
 
Angličtina (English)
- napiš si dalších 10 slovíček ze 3. lekce do sešitu AJ1(z papíru)
UČ str. 11 přečíst, poslouchat a opakovat správně výslovnost č. 13 mp3
find /faind/ najít (najdi)
PS str. 11 vyplnit - numbers /nambrs/ čísla, food /fůd/ jídlo
PS str. 10 vyplnit, pokud zvládneš (můžeš použít ke kontrole UČ str. 10 - story)
písnička:
 
Přírodověda (Science)
UČ str. 14, 15, 16 přečíst, prohlédnout obrázky
doporučuji, podívejte se na elektronickou učebnici s odkazy (můžete si poslechnout čtení, prohlédnout další obrázky...):
 
Čtení
Hravá čítanka (hnědá) Starosti s princem str. 28, 29, 30 přečti si, vyplň, co zvládneš

43. týden

pátek 23. 10. čtvrtek 22. 10. středa 21. 10. úterý 20. 10. pondělí 19. 10.
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na pátek 23. 10.
Děkuji za předání.
Přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pátek 23. 10.
S těmi, kteří jsou online se také uvidíme a uslyšíme ve videokonferenci. Bude to opět po skupinách, to se nám dobře osvědčilo. 1. skupina od 10.00, 2. skupina od 11.05 hod. Těším se na vás. 😉
Opatrujte se,🤗 přeji vám krásné prázdniny, ať se i počasí vydaří!☀
A. S. Tříďas
 
Český jazyk
Slohová výchova PS 24, 25 Nepostradatelný pomocník - vyplň písemně
 
Čtení
Pracovní čítanka (hnědá) str. 27 přečíst, vyplnit - dostanete se k dalšímu klíči.
 
Matematika
Uč. str. 23/1 - přečíst, prozkoumat, 2 písemné dělení do M2, procvičovat násobilku
video (opakování vysvětlení, již jsem vám posílala), znovu se na to prosím podívejte, ať to dobře pochopíte, zároveň si to s výkladem můžete i psát do sešitu:
 
Přírodověda
Posílám odkaz, kde si můžete rozklikat mnoho obrázků, pustit si čtení, dostat se na stránky vztahující se k učivu. Jsou to 2 dvojstrany z učebnice přírodovědy, které jsme probrali. Mrkněte, třeba se vám z toho bude dobře učit.👍
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na čtvrtek 22. 10.
Děkuji za předání.
Mějte se pěkně
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
jak se vám dnes daří? Doufám, že dobře. Posílám vám úkoly na čtvrtek. Ať vám to jde pěkně od ruky! 😉 Nezapomeň při práci používat hlavu👦, několikrát si přečti zadání, ať všemu porozumíš co nejvíce samostatně.
Přeji vám krásný den 😄
A. S. Tříďas
 
Český jazyk
video - opakování slova citově zabarvená (pouze si poslechni a tím zopakuj)
 
PS str. 11 vypracuj, co se ti podaří...
ČJ1 zapiš si (společně jsme dělali ve videokonferenci uč. str. 18, 19):
Předložky
- píšeme zvlášť, čteme dohromady se slovem
- mezi předložku a podst. jméno mohu vložit např. přídavné jméno (před domem - před krásným domem)
- píšeme d - před, od, nad, pod
 
Předpony
- jsou součástí slova - s kořenem dohromady 1 slovo
- odjet, nadjet, předjet, podjet - kořen -jet
- píšeme d - před-, od-, nad-, pod-
 
Matematika
zhlédni video (pokračování vysvětlení písemného dělení)
 
UČ. str. 23/3, 4, 6, 7
video o tom, co má v matematice při počítání přednost
 
Přírodověda
UČ. str. 12, 13 - přečíst
- zápis do velkého sešitu (viz příloha) - můžeš si vytisknout a nalepit (nezapomeň zastřihnout, ať papír nepřesahuje sešit), nebo přepsat ručně
- nakreslit obrázky (UČ. str. 12, 13 - viz zápis)
 
Čtení
Čítanka (růžová s obrázkem ducha, tlustá) - str. 46 báseň Most a Drozd - přečíst, zamyslet se nad otázkami 1, 2 pod textem
str. 46, 47, 48 - Pišťucha má problémy - přečíst (polovinu strany nahlas, dále tiché čtení)
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly pro Vaše děti.
Děkuji za předání a přeji pěkný večer.
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám vám úkoly na středu 21. 10. Dnes budeme volat po skupinách. Obě skupiny budou mít ČJ, M, popř. AJ.
V závěru přeposílám vlastivědu od paní učitelky Přikrylové.
Těším se na vás na online výuce! 😊
Z učiva se snažte zvládnout co nejvíce samostatně. Ale zbytečně se nestresujte. 😱Když vám něco nepůjde, nezoufejte😰. Kdo je na online výuce, může se zeptat, pokud něčemu nerozumí🤔 . Nebo mi může napsat e-mail. Ráda pomůžu.
Neseďte ale celý den pouze u 💻 a neklikejte stále 🖱nebo na ⌨.
Užívejte krásné počasí😎. Hlavně mějte dobrou náladu! 😁
 
Přeji krásný den!
A. S. Tříďas
 
Skupina 1: 10.00 až 10.55
Patří do ní tito žáci (čísla, která máte ve škole): 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17
 
Skupina 2: 11.05 až 12.00
Patří do ní tito žáci (čísla, která máte ve škole): 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18
 
Český jazyk
PS str. 10 - opakování - spisovná, nespisovná slova (co kdo zvládne) - vždy si pečlivě přečti zadání, podtrhni si barevně, co máš dělat, lépe se ti bude pracovat slova příbuzná - opakování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5864
 
Matematika
UČ. str. 20/27, 28, 29, 30, 31, 32 - do M2 (co kdo zvládne)
podívej se na video s novou látkou (písemné dělení), zatím se nemusíš učit, jen zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=yzNEt1-St5w
 
Angličtina
PS. str. 9 - Numbers. (čísla) - vyplnit písemně
(nahrávky jsou také v Teams - soubory)
dobrovolné (doporučuji k procvičování, opakování):
videa - čísla do 20:
hry:
 
Vlastivěda 21. 10. a 23. 10. 2020 distanční výuka (4. ročník)
(od paní učitelky Přikrylové)
 
Opakování č. 2 - Velkomoravská říše (uč. str. 15)
Milí čtvrťáci, v příloze vám posílám zápis do sešitu. Kdo máte možnost, můžete si jej vytisknout, zápis vyplňte, vybarvěte si obrázek a nalepte do sešitu, papír si trochu zastřihněte (stačí okraje), ať se vám vejde na stránku sešitu. Pokud nemůžete tisknout, opište si zápis do sešitu. Obrázek si nakreslete vlastní, využijte učebnici str. 13.
V učebnici na straně 15 najdete otázky k opakování, přečtěte si je a zkuste na ně odpovídat. Pokud nebudete znát odpověď, vraťte se na strany 13-14, nebo se podívejte do svého doplněného zápisu.
Dobrovolný úkol: Zkus nakreslit na papír vybrané písmeno (nebo víc písmen) z hlaholice. Pokud umíš pracovat v počítačovém programu Malování, můžeš kreslit i v něm. Pokud to zvládneš, pošli mi svůj obrázek na email infozsochoz@seznam.cz, nebo mi ho ukážeš při návratu do školy.
 
Ať se vám daří co nejlépe, přeji krásné prázdniny a těším se na viděnou.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
Vážení a milí rodiče,
píši úkoly na úterý 20. 10.
Děkuji za předání.
Mějte se pěkně
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
jsem moc ráda, že jsem téměř všechny dnes viděla během společné videokonference. Jde vám to většině moc dobře, jen někteří by mohli dávat větší pozor. Od příště si vás rozdělím do dvou skupin, ale vše se včas dozvíte. Mnozí měli ke konci druhé hodiny již problém se soustředit, dvě skupiny by tuto potíž měly odstranit.😉
Přeji vám pěkné učení, většina by to měla zvládnout bez problémů sama.
Mějte se báječně a nezapomeňte chodit ven 😊(pokud můžete). Je krásné počasí, tak si to ještě užijte...😁
A. S. Tříďas
 
Český jazyk
- UČ. str. 18 zopakovat - pouze přečíst, prohlédnout obrázky nahoře (říci si rozdíl mezi předponou, předložkou)
- PS str. 9 - kdo co zvládne
Matematika
- UČ str. 22 - přečíst si o kolmých přímkách (rýsovali jsme společně do sešitu ještě ve škole) - vypracovat ústně
video k opakování:
Angličtina
- napsat do AJ1 slovíčka ze 3. lekce - až ke slovíčku twins (včetně) - z papíru, který jste dostávali ode mne ve škole (na začátku roku)
- opakovat 2. lekci slovíčka, sloveso být
- opakovat UČ. str 8, 9 (viz příloha 1, příloha 2) - všechny nahrávky jsou také v týmu 4. třída - soubory
- PS. str 8 - vypracovat písemně
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na pondělí 19. 10.
Moc Vám děkuji za spolupráci.
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
je pondělí 19. 10. Kdybychom byli ve škole, povídali bychom si o tom, jak jste se měli o víkendu. Určitě jste zažili něco zajímavého...
Tady jsou úkoly na dnešní den. Jste šikulky, jistě to dobře zvládnete. 👍
V 10.00 začíná videokonference, nezapomeňte se připojit. Nachystejte si vše potřebné dopředu, máte to napsané v Teams - kalendář.
Přeji všem krásný den, těším se na vás 😉
A. S. Tříďas
 
Český jazyk
PS str. 8 - opakování - slova protikladná (opozita = antonyma), souznačná (synonyma), vyplnit písemně
 
Matematika
UČ str. 20/21, 22, 23, 24, 25 do M2 - kdo co zvládne
 
Přírodověda
UČ str. 11, 12 přečíst k nadpisu fotosyntéza (včetně = i fotosyntéza)
PS 8/1 vypracovat - můžeš i s pomocí učebnice
 
Angličtina
- opakovat slovíčka UČ str. 7
- opakovat písničku UČ str.8 (nahrávka č. 8, 9 - soubory Teams)
PS str. 7 vypracovat písemně
video - slovíčka školní potřeby:
 
Čtení
- pokračovat ve čtení vlastní knihy

42. týden

pátek 16. 10. čtvrtek 15. 10. středa 14. 10.
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na pátek 16. 10.
Přeji pěkný večer
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
doufám, že se všichni máte dobře.😉
V pátek v 9.30 nás čeká zkouška Teams, je to vše napsané v naší skupině (naplánovaná videokonference).
Dala jsem vám tam také nahrané soubory angličtiny se zvukovými nahrávkami z 1. a 2. lekce, abyste si mohli lépe opakovat. Kliknete si na náš tým, nahoře kliknete na soubory a najdete si Chatterbox, příslušnou nahrávku - song, story...podle malého čísla v kolečku. Nahrála jsem Vám tam také úkoly na pátek.
Dále tam máte naplánované schůzky na pondělní online učení.
Nezapomeňte na každodenní čtení vlastní knihy. Polovinu strany čtěte vždy nahlas, dále pokračujte v tichém čtení.
Mějte se krásně, užijte si víkend😊
A. S. alias Tříďas
 
Český jazyk - sloh
PS Slohová výchova str. 10, 11 (charakteristika osoby), vyplnit podle zadaných úkolů, čtěte pozorně
 
Matematika
PS str. 7/1, 2, 3, 4, 5 - kdo co zvládne, čtěte pozorně, v zadání slovních úloh si podtrhávejte barevně, co znáte, ať se vám lépe pracuje 
 
Čtení
PS Pracovní čítanka (hnědá) str. 24, 25, 26 - přečíst
str. 26/1, 2 - odpovědět na otázky
Vážení a milí rodiče,
prosím o předání úkolů Vašim dětem.
Pokud by některé z dětí mělo již svůj e-mail a chtělo by posílat a vyzvedávat si úkoly samo, stačí, když mi napíšete, přidám adresu k příjemcům (úkoly by tedy chodily na e-mail Vám i Vašemu dítěti). Tuto možnost nabízím, neboť se v praxi mnohým osvědčila. Záleží na Vás a Vašich dětech.😉
Moc děkuji za spolupráci, vážím si toho.
Přeji pěkný večer
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na další den, tedy na čtvrtek 15. 10., pěkně pracujte, jste šikulky👍. Zkuste co nejvíce úkolů splnit samostatně. Měli byste to bez potíží zvládnout.  Jen se ničeho nebojte, usmějte se na sebe do zrcadla a hned od rána se dejte do práce. S chutí do toho a půl je hotovo😉 A s další chutí máte hotovou celou přípravu do školy😁
Mějte se krásně, držím palce, ať jde vše jako po másle (ale pozor, abyste neuklouzli).
A. Strašková
 
1. Vypracuj si vždy jeden předmět, pak si udělej krátkou přestávku, např. 10 minut, napij se, uvolni se, protáhni se, pokračuj dalším předmětem.
2. Najdi si takový systém, který ti bude vyhovovat a při kterém uděláš co nejvíce práce a budeš přitom v pohodě.
3. Důležité je, aby tě učení bavilo.
4. Nezapomeň ale také chodit ven, jak jen je to možné. Mozek ti pak bude mnohem lépe vstřebávat informace a bude se ti lépe pracovat.
 
Český jazyk
PS str. 8 vypracovat písemně vše, co zvládneš
(pokud  neporozumíš hned zadání 🤔, nevzdávej se, přečti si klidně třikrát, podtrhni si v zadání důležitá slova, zvýrazni si nebo si zadání přečti nahlas - to také mnohdy pomáhá, aby se lépe rozumělo)
 
Matematika
PS str. 6 napsat a procvičit celou stranu včetně rýsování (vše, co zvládneš)
 
Přírodověda
UČ str. 9, 10 četli jsme společně ve škole, prohlédni si obrázky
do sešitu si napiš:
Houby:
- výživa - např. rozkladem odumřelých těl rostlin a živočichů nebo z kořenů rostlin
- rozmnožují se výtrusy
 
Pravidla sběru hub:
1. Sbíráme houby, které známe.
2. Kontrola dospělým člověkem.
3. Dáváme je do košíku.
4. Podhoubí necháme a zahrneme.
5. 🍄, které nesbíráme, neničíme.
toto si nepiš, jen si přečti:
(Mohou sloužit jako potrava 🐿🐗🐻🐌 nebo jako skrýš 🐛🐜🕷🐌)
videa k opakování, která mne zaujala:
 
Vlastivěda - posílá paní učitelka Přikrylová:

Vlastivěda 14. 10. a 16. 10. 2020 distanční výuka (4. ročník)

Velkomoravská říše
Uč. str. 13-14
Milí čtvrťáci, tuto kapitolu jste si už četli minulou hodinu, po jejím zvládnutí byste měli být schopni odpovědět na otázky na straně 14. Můžete si kapitolu znovu přečíst, nebo můžete využít následující odkazy na výuková videa a procvičování učiva. Nechám na vás, co ke svému učení využijete. 
Nabídka výukových videí: https://www.youtube.com/watch?v=N3DqW2bOkAQ

Vážení a milí rodiče,

posílám informace k distanční výuce. Zároveň přeposílám informace od pana ředitele a úkoly na 14. 10.. Postupně budu zasílat další zprávy, abyste se dozvěděli vše ve správný čas.

Předem Vám velmi děkuji za spolupráci, vážím si toho. Vím, že to není pro mnohé z Vás jednoduchá situace, ani pro mne to není jednoduché, ale společně to jistě dobře zvládneme. :-)

Přeji pěkný večer, hodně sil do dalších dní. A. Strašková

 

úkoly - středa 14. 10.

Český jazyk

 • uč. str. 17 přečíst, 17/2 ústně
 • třikrát pomalu přečíst žlutou tabulku, říci si, co je důležité (co bych si z toho měl/a zapsat, pamatovat)
 • zápis do ČJ1 (nezapomeň podtrhávat barevně, podle pravítka):
 • příbuzná slova

          - stejný kořen, souvisí významem (př. lov, lovec, výlov)

          - kořen - společná část, i samostatné slovo (lov)

          - předpona - před kořenem (/lov)

          - příponová část - za kořenem (lov/ec/ký)

          - slova nesouvisí významem - nejsou příbuzná (letuška - letní)

 

Matematika

PS str. 5/1, 2, 5, 6, 7- kdo zvládne, může udělat celou stranu, pokud nerozumíš, přečti si znovu, pracuj co nejvíce samostatně

- ve slovních úlohách barevně podtrhni, co znáš, ať se ti lépe pracuje

- opakování - video Matýskova matematika (geometrie - kolmice):

https://www.youtube.com/watch?v=7bhpujrieh0

opakování - jednotky délky:

https://www.youtube.com/watch?v=9YkbnGH1EnE&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=54

https://www.youtube.com/watch?v=T7i57l_xZTY&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=55

 

Angličtina

- opakovat 1. a 2. lekci, učit se sloveso být (napsané v AJ 1, v pouzdře je kartička)

videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY

https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

Nepřihlášený