Domácí vyučování 4. ročník

Pondělí 12. 4.

Moji milí žáci,

posílám vám poslední zprávu před prezenčním nástupem do školy.

Ráda bych vám řekla, že jste byli báječní a všichni jste pracovali podle svých možností, jak to nejlépe šlo. Vím, že pro mnohé z vás to bylo velmi náročné období na učení, ale postupně jste si našli svůj způsob jak vše zvládnout, abyste zůstali v pohodě a s dobrou náladou. Pozorovala jsem každého z vás, jak si nacházíte svou cestu. I to je zkušenost...

Tímto bych vás chtěla všechny moc pochválit za to, jak jste dané situace zvládali, jistě si některé budete pamatovat ještě dlouho...

V pondělí 12. 4. se opět po delší době uvidíme naživo. Moc se na vás těším.

Jen připomínám, jak to bude probíhat (říkali jsme si v pátek, ale kdyby někdo zapomněl...).

V 7.45 přijdete do školy (nezapomeň chirurgickou roušku nebo respirátor, ale to všichni jistě víte).

Převléknete se v šatně, přezujete.

Půjdete do třídy, sednete si ke stolečku, kde bude položená cedulka s vaším jménem.

Nachystáte si věci na 1. hodinu (čtení) do lavice.

V 8.00 začneme společně zhlédnutím videa jak probíhá testování.

Bude následovat testování, vše si ukážeme (žádný stres, budu tam s vámi, zvládneme to).

Ve zbytku hodiny budeme mít čtení.

Rozvrh hodin na pondělí: ČJ(čtení) ČJ  M  AJ  Př

Nachystejte si učení do aktovky podle rozvrhu.

Můžete si vzít i čtenářský deník, slohovou výchovu, čítanky...

V pondělí nebo v úterý si doneste oblečení na tělocvik.

Nezapomeňte pouzdro (ořezané tužky a pastelky), žákovskou knížku, deníček.

Určitě si s sebou vezměte dobrou náladu, můžete si připravit nějaký vtípek, abychom se společně zasmáli...

Mějte se báječně, užijte si krásný víkend

A. S. Tříďas


14. týden

pátek 9. 4. čtvrtek 8. 4. středa 7. 4. vlastivěda 7. a 9. 4. úterý 6. 4.
Moji milí žáci,
posílám úkoly na poslední den distanční výuky, tedy na pátek 9. 4.
Budete toho mít na samostatnou práci málo jako každý pátek. Vše ostatní budeme dělat společně v online výuce. O 8.30 je dobrovolná lekce s paní asistentkou. Následují povinné lekce po skupinách. V nich si připomeneme, co si vezmete s sebou v pondělí do školy.
Mějte se báječně.
A. S. Tříďas
český jazyk
čítanka "Duch" - str. 122 - napiš pěkně do ČJ2 báseň Sousedovi uletěly včely (nezapomeň na autora, datum), mezi slokami vynech 1 řádek - podtrhni barevně rýmy, které k sobě patří. Nakresli svou vlastní ilustraci. Dej si na práci záležet.
Moji milí žáci,
posílám vám úkoly na zítřek, tedy na čtvrtek 8. 4.
Začínáme opět v 8.00 společnou lekcí (nachystej si ČJ, M, čít. "Duch"), následuje dobrovolná hodina s paní asistentkou (práce v PS).
Mějte se skvěle
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 72 - rod mužský (společně online)
PS str. 10 - opakování vzor žena
matematika
UČ str. 40 - procvičování rovnic (společně online)
PS str. 4/7, 8, 9, 10
přírodověda
UČ str. 51 - dočti si o ekosystému PARK, pečlivě si prohlédni obrázky, připrav si ústně odpovědi na otázky 51/1, 2, 3, 4, 5
Moji milí žáci,
posílám úkoly na zítra, tedy na středu 7. 4. Od 8.30 máte možnost pracovat s paní asistentkou, pak následují povinné hodiny.
Mějte se a smějte se báječně, opatrujte se
A. S. Tříďas
český jazyk
UČ str. 71 - vzory rodu mužského (společně online)
UČ str. 71/4 - napiš do ČJ2 (barevné rozlišení na mužský životný a neživotný je dobrovolné)
matematika
UČ str. 39 - čtení v jízdních řádech - seznámení (společně online)
UČ str. 37/21 - vymysli si libovolná čísla do zeleného rámečku a napiš řetěz do M2
opakování geometrie:   první, druhé
angličtina
- nejprve si poslechni a přečti si v učebnici, pak doplň PS
UČ str. 50 - poslechni si MP3 č. 55
PS str. 50 - vyplň písemně
procvičení slovíček + něco navíc: první, druhé, třetí, čtvrté, páté
čtení
čtení s porozuměním "Myšák" - str. 42, 43 - Šaty s pávy a housaty - přečti si nahlas, vyplň písemně (vynech úkol č. 3)

Milí čtvrťáci,

posílám učivo na tento týden. Kdybyste potřebovali poradit s úkoly z vlastivědy, napište mi na Teams.
Učivo na 7. 4. a 9. 4. 2021: Česká republika - demokratický stát
Přečtěte si v učebnici str. 13 - 14. Na straně 14 dole je 6 otázek, na které byste měli být schopni odpovědět. Otázky jsi pročtěte a zkuste si na ně ústně odpovědět, pokud nebudete znát správnou odpověď, vyhledejte si odpověď v textu na zadaných stranách.
Zapište si do sešitu:

 

Česká republika – demokratický stát

ČR vznikla 1. 1. 1993. Hlavním městem je Praha. V čele státu stojí prezident, který sídlí na Pražském hradě. Chod státu řídí vláda složená z ministrů, kteří se starají o jednotlivá ministerstva (např. ministerstvo školství, zdravotnictví atd.). V čele vlády stojí předseda vlády (premiér). Parlament ČR projednává a schvaluje zákony, skládá se z Poslanecké sněmovny a Senátu. Nejvyšším zákonem ČR je Ústava České republiky. Mezi práva občanů patří svobodné vyjadřování názorů, svobodné volby, právo na život, na vzdělání, volbu povolání, vlastnit majetek atd.

 

!KONTROLNÍ KVÍZ!: Tento týden vyplňte kontrolní kvíz Kraje a krajská města. Před otevřením kvízu si učivo zopakujte (uč. str. 7 - 12), při vyplňování otázek pracujte samostatně a bez nápověd. Kvíz se opraví automaticky, známku připíšu poté dodatečně. Zadání se zobrazí ve středu v 8.00, kvíz bude uzavřen v neděli 11. 4. v 18.00 a jeho dodatečné vyplnění nebude možné. Pokud někdo kvíz nevyplní, na dalším postupu se s dotyčným domluvím individuálně.
Přeji vám úspěšný týden.
paní učitelka Přikrylová
Moji milí žáci,
posílám úkoly na úterý 6. 4., jak jsem vám slíbila. Přeji všem krásné velikonoční prázdniny. A nezapomeňte, že zítra je 1. dubna. Takže, ať si užijete spoustu legrace. Opatrujte se!
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 71 - úvod do skloňování podstatných jmen rodu mužského (společně online)
PS str. 9 - skloňování podstatných jmen rodu ženského (opakování)
matematika
UČ str. 38 - geometrie - osa úsečky a střed úsečky (společně online)
PS str. 3/1, 2, 3, 4 - opakování, slovní úlohy
 
angličtina
- opakuj si slovíčka z 11. lekce
UČ str. 49 - přečíst, MP3 č. 54
PS str. 49 - doplň písemně křížovku, doplň have/has
připomeň si, že has se používá ve 3. osobě j. čísla (he, she, it has), ve všech ostatních osobách se používá have
přírodověda
UČ str. 49, 50 - přečti si o ekosystému Parky a městská zeleň, pečlivě si prohlédni obrázky
 
týdenní plán 6. - 9. 4.
český jazyk
PS str. 10
matematika
PS str. 4/7, 8, 9, 10
angličtina
UČ str. 50
PS str. 50
čtení
čtení s porozuměním str. 42, 43 (bez úkolu č. 3)

13. týden

středa 31. 3. vlastivěda 31. 3. úterý 30. 3. pondělí 29. 3.
Moji milí žáci,
posílám úkoly na středu 31. 3. Od 8.30 máte možnost se přihlásit na dobrovolnou hodinu. Dále následují povinné lekce ve skupinách. Nachystej si ČJ, M, AJ.
Mějte se báječně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 70 - opakování rodu ženského a vzorů (společně online)
matematika
UČ str. 37 - opakování rovnice (společně online)
UČ str. 37/20 - 4 příklady (2 sloupečky) - písemné násobení - samostatně
zhlédni videa - rovnice - první, druhé:
čtení
čtení s porozuměním - " Myšák" str. 34, 35 - Děvčátko a ukradený čas - přečti si nahlas a vyplň písemně úkoly

Milí čtvrťáci,

posílám učivo na tento týden. Kdybyste potřebovali poradit s úkoly z vlastivědy, napište mi na Teams.
Učivo na 31. 3. 2021: Kraje a krajská města
Tento týden budete pracovat podobně jako v minulém zadání, pokračujete v učivu o krajích ČR. Přečtěte si v učebnici str. 11 - 12.  Vyberte si videa o krajích, o kterých budete číst v učebnici. Zvolte si jeden z krajů, který vás něčím zaujal, a napište si o něm zápis do sešitu podle následující osnovy. Vybírejte jeden z krajů uvedený na zadaných stranách. Ti z vás, kteří si minulý týden zapsali některý z moravských krajů, napište si nyní jeden z krajů ležící v Čechách (tedy v uč. str. 9 - 10).
1. Název kraje
2. Krajské město
3. Řeky protékající krajem
4. Čím je kraj významný (výroba, průmysl atd.)
5. Zajímavost o kraji
Při psaní zápisu použijte údaje z učebnice, ze zhlédnutých videí, nebo z internetu.
Protože jsou tento týden velikonoční prázdniny, nebude žádný nový kontrolní úkol. Někteří můžete čas využít k dodělání úkolu z minulého týdne, který jste mi neodevzdali, upozorním vás soukromým chatem na Teams. Ostatní moc chválím za vaši práci do vlastivědy. Kontrolní úkol bude až po Velikonocích.
Přeji vám krásné velikonoční prázdniny.
paní učitelka Přikrylová
Moji milí žáci,
posílám úkoly na úterý 30. 3. Od 9.45 máte možnost se připojit na dobrovolnou hodinu s paní asistentkou, kde se budete věnovat práci v pracovních sešitech.
Od 8.00 je povinná výuka. Nachystej si ČJ, M, Čít. "Duch".
Ať se vám všem daří!
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 70 - opakování vzorů rodu ženského (společně online) - nachystej si ČJ2 s deseti podst. jmény (úkol z pondělí)
PS str. 8 - opakování skloňování podst. jmen rodu středního
matematika
UČ str. 37 - opakování, slovní úlohy - společně online
PS (2. díl) str. 2 - opakování
angličtina
UČ str. 48 - story - poslechni si MP3 č. 53
PS str. 48 - vypracuj písemně, na pomoc si můžeš vzít učebnici
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pondělí 29. 3. a také týdenní plán do středy 31. 3. Ve čtvrtek, pátek a pondělí jsou velikonoční prázdniny.
Přeji vám všem krásný víkend, opatrujte se.
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 70 - opakování rodu ženského - společně online
ČJ2 - napiš si 10 podstatných jmen - 5 rodu středního, 5 rodu ženského (budeme s tím v úterý pracovat v online hodině)
ČJ1 - napiš si zápis: Podstatná jména rodu ženského
matematika
UČ str. 37 - opakování slovní úlohy - písemné násobení dvojciferným činitelem - (společně online)
UČ str. 37/17 - napiš do M2, nezapomeň napsat datum
angličtina
- napiš si slovíčka z 11. lekce do sešitu AJ1 (stačí česky, anglicky), budu kontrolovat ve středu 31. 3.
UČ str. 47 MP3 č. 51MP3 č. 52 - naposlouchej výslovnost slovíček (části těla), písnička Head and shoulders
PS str. 47 - vypracuj písemně
přírodověda
- v pondělí budete prezentovat svou projektovou práci POLE (zadanou v pondělí 22. 3.)
týdenní plán 29. - 31. 3.:
český jazyk
PS str. 8 - vyplnit písemně
matematika
PS (2. díl) str. 2 - vyplnit písemně bez č. 15
angličtina
UČ str. 48
PS str. 48
čtení
- čtení s porozuměním "Myšák" str. 34, 35 - Děvčátko a ukradený čas - přečti si nahlas a vyplň písemně

12. týden

pátek 26. 3. čtvrtek 25. 3. vlastivěda 24. a 26. 3, středa 24. 3. úterý 23. 3. pondělí 22. 3.
Moji milí žáci,
posílám úkol na pátek 26. 3. - opět slohová výchova, jak jste zvyklí. Ostatní učivo budeme dělat v online hodině.
Také se ještě vrátím k soutěži Matematický klokan.
Moc chválím všechny, kteří se zapojili. Soutěž byla dobrovolná a vypracovalo ji 11 dětí. Tito všichni byli aktivní a udělali něco pro sebe. Veliká pochvala pro Aničku, Vendulku, Adélku, Alexe, Julinku, Beatku, Šárku, Davídka, Natálku, Jiříka a Domču. (jména jsou seřazena podle třídního seznamu). Dávám palec nahoru. Oceňuji, že jste udělali práci navíc, máte u mne zapsanou jedničku s hvězdičkou za aktivitu v matematice, a to se vyplatí.
Přeji vám krásný den s úsměvem
A. S. Tříďas
 
Slohová výchova
PS str. 14, 15 - Plánování výletu (zpráva z výletu)
Představte si, že je možnost cestování neomezená. Ve své fantazii si můžete vybrat, co chcete. Kam byste jeli? Každý si napíše podle sebe. Představ si, že nemusíš jet jen po naší republice, ale kamkoli. Můžeš si vybrat jakýkoliv dopravní prostředek...Fantazii se meze nekladou...
Moji milí žáci,
posílám úkoly na čtvrtek 25. 3. Od 8.00 je povinná lekce. Nachystej si k počítači kromě ČJ, M i AJ, čítanku Duch. Následuje dobrovolná hodina, ve které se opět zaměříte na opakování v pracovních sešitech.
Mějte se báječně!
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 70 - opakování vzorů rodu ženského (budeme dělat společně online)
PS str. 7 - opakování vzoru stavení, vyplnit písemně (samostatně nebo s paní asistentkou)
matematika
UČ str. 36 - pokračování násobení dvojciferným činitelem (budeme dělat společně online)
PS (2. díl)  str. 1 - vyplnit písemně (samostatně nebo s paní asistentkou) , úkol č. 4 je dobrovolný
přírodověda
- pokračuj v práci na dlouhodobém úkolu - Ekosystém POLE (který byl zadán v pondělí)

Milí čtvrťáci,

posílám učivo na tento týden. Kdybyste potřebovali poradit s úkoly z vlastivědy, napište mi na Teams.
Učivo na 24. 3. a 26. 3. 2021: Kraje a krajská města
Přečtěte si v učebnici str. 9 - 10. Vyberte si videa o krajích České republiky, o kterých budete číst v učebnici. Zvolte si jeden z krajů, který vás něčím zaujal, a napište si o něm zápis do sešitu podle následující osnovy:
1. Název kraje
2. Krajské město
3. Řeky protékající krajem
4. Čím je kraj významný (výroba, průmysl atd.)
5. Zajímavost o kraji
Při psaní zápisu použijte údaje z učebnice, ze zhlédnutých videí, nebo z internetu.
KONTROLNÍ ÚKOL: Kontrolní úkol na tento týden má název Kraje v Čechách. Zobrazí se v Zadání Teams v předmětu Vlastivěda ve středu v 8.00 hodin, termín splnění je pondělí 29. 3.
Moji milí žáci,
posílám úkoly na středu 24. 3. Máte možnost se opět připojit od 8.30 na dobrovolnou lekci s paní asistentkou. Následuje povinná výuka ve skupinkách.
Mějte se báječně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 70 - opakování vzory rodu ženského (budeme dělat společně online)
UČ str. 70/6 + a) napiš do ČJ2 - podtrhni (podle pravítka) podst. jména rodu mužského modře, rodu ženského oranžově, rodu středního žlutě
matematika
UČ str. 36 - písemné násobení dvojciferným činitelem (budeme dělat společně)
UČ str. 36/13 - i se zkouškou, napiš do M2
angličtina
UČ str. 45 - poslechni si MP3 č. 50
PS str. 45 - vyplň písemně, druhá polovina stránky - podle popisu správně vybarvi
čtení
- čtení s porozuměním - "Myšák" str. 68, 69 - Deník Mimoňky - přečti si nahlas a vyplň pečlivě písemné úkoly
Moji milí žáci,
posílám úkoly na zítřek - tedy úterý 23. 3. Ráno začínáme společně v 8.00 (nachystejte si i čítanku "Duch"), následuje dobrovolná hodina s paní asistentkou (od 9.45).
Chválím všechny, kteří se zatím zapojili do Matematického klokana. Jste šikulky.
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 70 - opakování vzory rodu ženského (společně online)
PS str. 6 - vzor kuře - opakování (samostatně nebo společně s paní asistentkou)
matematika
UČ str. 36 - násobení dvojciferným činitelem (společně online)
PS str. 40/1, 3 - samostatně nebo společně s paní asistentkou
angličtina
UČ str. 45 - poslechni si písničku, opakování barev MP3 48, MP3 49
PS str. 45 - vypracuj písemně (doplň slova z rámečku do vět)
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pondělí 22. 3.
Vzhledem k tomu, že mě někteří z vás žádali, abych dávala úkoly dopředu na celý týden, posílám zároveň týdenní plán učiva. Zkusíme, jak bude fungovat to, na čem jsme se domluvili během dnešní hodiny. To znamená, dopředu budu posílat úkoly k procvičování na další týden např. z pracovních sešitů.
Dejte však pozor, ať si vše dobře zapisujete a úkoly pečlivě plníte. Nepolevujte v přípravách a v učení. Každý den máte možnost se připojit k dobrovolným hodinám s paní asistetkou, což je pro vás velká pomoc, pokud si nejste v samostatné práci jistí nebo se nemůžete "přinutit" k samostatné činnosti. Také mi můžete napsat do chatu, pokud něco potřebujete. Mnozí toho již využili, takže ví, že to také funguje...
Na příští týden jsem pro vás nachystala krátké kvízy k opakování hlavních předmětů ČJ, M, AJ, Př. Postupně je budete během týdne vyplňovat.
Přeji vám všem krásný víkend. Ať se vám daří!
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 69 - opakování skloňování podstatných jmen rodu ženského (společně online)
UČ str. 69/4 - napiš do ČJ 2 - bez a), b) - samostatně nebo s paní asistentkou
vzor: Rád se dívám na televizi (na růži). atd.
matematika
UČ str. 33 - geometrie - trojúhelníková nerovnost (společně online)
UČ str. 35/7 - písemné odčítání (příklady si napiš správně pod sebou), nezapomeň - postupuj odspodu směrem nahoru - samostatně nebo s paní asistentkou
 
angličtina
opakuj si do 9. lekce (slovíčka + věty)
UČ str. 44 - poslechni a několikrát si přečti story MP3 č. 47
PS str. 44 - vypň písemně podle zadání
 
přírodověda
- zopakuj si ekosystém les (houby, rostliny, živočichové, chování v lese)
- projektová práce - do pondělí 29. 3. nakresli a napiš do sešitu Př:
nadpis: Ekosystém pole
- nakresli a popiš (rodové a druhové názvy) - rostliny, živočichy, které můžeme na poli spatřit - jako nápovědu můžeš použít UČ str. 42 až 48
- zapiš si k tomuto tématu vše, co považuješ za důležité, můžeš použít zajímavosti z knih, internetu (na konec napiš, kde jsi dané informace zjistil/a - zdroje)
- napiš, zda tento ekosystém je podle tebe důležitý nebo ne, svůj názor zdůvodni
- v pondělí 29. 3. budete práci prezentovat ve skupinkách, nestačí si jen připravit do sešitu, je třeba si též připravit podle sešitu své povídání pro ostatní (cca na 4 min)
 
dobrovolná VV:
(pracovní postup - krepový nebo barevný papír se zmuchlá do malých kuliček a nalepí se - podle předem připravených vzorů)
 
pro ty, kteří chtějí pracovat dopředu (dobrovolné): týdenní plán (22. - 26. 3):
český jazyk
PS str. 6, 7
 
čtení
čtení s porozuměním "Myšák" str. 68, 69 - DENÍK MIMOŇKY
 
slohová výchova
PS str. 14, 15 - představte si plánování výletu
 
matematika
PS (1. díl) str. 40/1, 3
PS (2. díl) str. 1 - celá strana
 
angličtina
UČ str. 44, 45, 46
PS str. 44, 45, 46
 
přírodověda

- ekosystém les (opakování), ekosystém pole (projektová práce - vyhledávání a shromažďování informací)


11. týden

pátek 19. 3. čtvrtek 18. 3. vlastivěda 17. a 19. 3. středa 17. 3. úterý 16. 3. pondělí 15. 3.
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pátek 19. 3. Je opět možnost začít online výukou od 8.30, následují lekce ve skupinách. Posílám úkol ze slohové výchovy, vše ostatní stihneme v online hodinách.
Zítra vám pošlu zadání soutěže Matematický klokan. Zapojit se může úplně každý, doporučuji vyzkoušet...
Pod úkolem máte video, o kterém jsme dnes mluvili na hodině, kdo chce, může se na něj podívat.
Mějte se krásně.
A. S. Tříďas
Slohová výchova
PS Slohová výchova str. 28, 29 - Viděl jsem... (filmová recenze) - vyplň písemně, nakresli ilustrace
Moji milí žáci,
posílám úkoly na čtvrtek 18. 3. Začínáme v 8.00 povinnou lekcí, pak následuje od 9.45 dobrovolná hodina s paní asistentkou.
Dnes jste mě někteří opět mile překvapili tím, že doma vytváříte krásné výrobky. Těším se, že zítra někdo z vás opět něco pěkného ukáže...
Mějte se báječně
A. S. Tříďas
český jazyk
UČ str. 68 - vzor kost - budeme dělat společně online
PS str. 5 - opakování - vzor moře (samostatně nebo s paní asistentkou)
matematika
UČ str. 35 - písemné násobení dvojciferným činitelem, slovní úlohy (pokračování) - budeme dělat společně online
PS str. 38, 39 - netradiční úlohy (trošku na protrénování mozkových závitů)
přírodověda
PS str. 23, 24 - část stihneme společně online

Milí čtvrťáci,

posílám učivo na tento týden. Kdybyste potřebovali poradit s úkoly z vlastivědy, napište mi na Teams.
Učivo na 17. 3. a 19. 3. 2021: Členění území České republiky, kraje a krajská města
Přečtěte si v učebnici str. 7 - 8. Podívejte se na motivační video o našem hlavním městěMůžete si vytisknout slepou mapu krajů, vyplnit a nalepit do sešitu. Vyplňujte za pomoci učebnice str. 7 názvy krajů a připište i jejich krajská města. Pokud se vám celé názvy nevejdou přímo do mapy, pište i mimo mapu. Můžete si mapku i vybarvit, nechám to na vás. Pokud nemáte možnost tisku, názvy krajů s jejich krajskými městy do sešitu vypište pod sebe, přehledně a čitelně, nadpis Kraje a krajská města. Pište každý kraj a jeho krajské město na samostatný řádek pod sebe např. Jihomoravský kraj - Brno atd. Krajů je 14, Hlavní město Praha je samostatný kraj.
 
KONTROLNÍ ÚKOL: Nezapomeňte splnit kontrolní úkol na tento týden, má název Praha. Zobrazí se v Zadání Teams v předmětu Vlastivěda ve středu v 8.00 hodin, termín splnění je pondělí 22. 3. 
 
Přeji vám všem úspěšný týden.
paní učitelka Přikrylová
Moji milí žáci,
posílám úkoly na středu 17. 3. Ráno se můžete opět připojit na lekci s paní asistentkou od 8.30. Následují povinné hodiny.
Přeji všem krásný den
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 68 - vzor kost (společně si vysvětlíme online)
UČ str. 67/3 - napiš pečlivě do ČJ2 (nezapomeň si vždy určit správný vzor)
matematika
UČ str. 35 - písemné násobení dvojciferným činitelem (společně si vysvětlíme online)
UČ str. 32/17 - napiš do M2 - doplň tabulku, pokud budeš potřebovat, udělej si výpočty vedle tabulky nebo pod ní
angličtina
UČ str. 43 - poslechni si (zopakuj si výslovnost oblečení) MP3 č. 45, MP3 č. 46
PS str. 43 - doplň písemně
video: první, druhé
čtení
čtení s porozuměním - "Myšák" str. 80, 81 - Kdo to přichází ze tmy? (Jaroslav Foglar) - přečti si nahlas a písemně doplň úkoly
Moji milí žáci,
společně začínáme vyučování v 8.00, možnost připojení na dobrovolnou hodinu je od 9.45.
Mějte se báječně!
A. S. Tříďas
český jazyk
UČ str. 67 - pokračování vzoru píseň (budeme dělat společně online)
PS str. 4 - opakování vzoru město (samostatně nebo společně s p. asistentkou)
matematika
UČ str. 32 - slovní úlohy (společně online)
PS str. 36, 37 - zkus vymyslet řešení - jsou to neobvyklé úkoly
angličtina
- procvičuj slovíčka 9., 10. lekci
UČ str. 41 - rodina (budeme dělat společně online)
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pondělí 15. 3. Od 8.30 máte možnost se připojit na vysvětlení úkolů k paní asistentce. Následují povinné hodiny.
Přeji všem krásný víkend! Užijte si jarní počasí...
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 67 - vzor píseň (budeme dělat online společně)
UČ str. 66/7 napsat ve správném tvaru do ČJ2, do závorky napiš i správný tvar vzoru - viz př. (nezapomeň datum a číslo cvičení)
př. vydrami (ženami), bělici (růži)...
video: první, druhé
matematika
UČ str. 32 - opakování  (budeme dělat společně online)
UČ str. 32/12 - písemné násobení - napiš do M2 (nezapomeň datum a číslo cvičení)
angličtina
- opakování slovíček 10. lekce
přírodověda
UČ str. 48 - přečti si pečlivě závěr kapitoly o ekosystému POLE
UČ str. 48/1, 2, 3, 4, 5, 6 - opakování - připrav si odpovědi ústně nebo písemně zezadu do sešitu Př - úkol do pátku 19. 3. (budu kontrolovat)

10. týden

pátek 12. 3. čtvrtek 11. 3. vlastivěda 10. a 12. 3. středa 10. 3. úterý 9. 3. pondělí 8. 3.
Moji milí žáci,
posílám úkol ze slohové výchovy.  Od 8.30 máte možnost se připojit na dobrovolnou lekci s paní asistentkou. Následuje povinná skupinová výuka.
Přeji všem krásný den!
A. S. Tříďas
PS Slohová výchova str. 35 - Knoflík z moduritu - vyplň písemně
PS Slohová výchova str. 36 - Chytací kornout - nakresli obrázky k popsanému návodu
Kdo chce, může si kornout podle návodu vytvořit, a pak nám ho v hodině ukázat.
Vzhledem k tomu, že se blíží víkend, opět poslílám možnosti vytvořit si tentokrát velikonoční dekoraci. (dobrovolné)
Těším se, že nám kreativci své výrobky v některé z následujích hodin ukáží.
video - velikonoční tvoření: první, druhé
Moji milí žáci,
posílám úkoly na čtvrtek 11. 3. Od 8.00 je povinná lekce. Od 9.45 je možnost připojit se na dobrovolnou hodinu s paní asistentkou.
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 66 - pokračování vzoru růže (budeme dělat společně online)
PS str. 3/1, 4, 5 - samostatně, nebo s paní asistentkou
matematika
UČ str. 30, 31 - rovnice (pokračování) - budeme dělat společně online
PS str. 35/2, 3, 4 - samostatně, nebo společně s paní asistentkou
přírodověda
UČ str. 46, 47 - přečti si pečlivě další informace o ekosystému pole, dobře si prohlédni obrázky

Milí čtvrťáci,

posílám učivo na tento týden. Začínáme již novou učebnici, kterou jste dostali - "modrou". Červenou učebnici si zkontrolujte a schovejte na místo, kde ji najdete, až se budou učebnice odevzdávat. Známky z kvízu z minulého týdne jsem vám poslala na Teams, najdete je ve  vráceném zadání. Chválím vás za poctivé a samostatné vyplnění testu. Kdybyste potřebovali poradit s úkoly z vlastivědy, napište mi na Teams.
Učivo na 10. 3. a 12. 3. 2021: Naše vlast - Česká republika, Obyvatelé České republiky
Přečtěte si v učebnici str. 5 - 6. 
 
Po zhlédnutí videa zapište odpovědi na otázky, které se vám zobrazí v Zadání Teams v úkolu na tento týden s názvem Česká republika.
 
V sešitu na novou stranu napište přes celou stránku slova Česká republika - zeměpis, stránku si můžete dozdobit obrázky. Tento list s obrázkem pak vynechte a na další list napište datum a nadpis Poloha České republiky. Jako zápis opište a doplňte následující věty: ČR leží uprostřed E............ Je to v...................... stát, protože neleží u moře. Sousedí se čtyřmi státy: s................................ Je členským státem E...............u.......... Území ČR bylo rozděleno na tři historické země: ............................... Žije zde asi ............ milionů obyvatel, kromě Čechů, Moravanů a Slezanů jsou obyvatelé našeho státu také národnostní menšiny, např. .........................................Úředním jazykem je ....................... Měnou ČR je ..........................
 
KONTROLNÍ ÚKOL: Nezapomeňte splnit kontrolní úkol na tento týden, má název Česká republika. Zobrazí se v Zadání Teams v předmětu Vlastivěda ve středu v 8.00 hodin, termín splnění je pondělí 15. 3. 
 
 
Přeji hodně úspěchů.
paní učitelka Přikrylová
Moji milí žáci,
posílám úkoly na středu 10. 3. Od 8.30 máte možnost se připojit na lekci s paní asistentkou. Následují povinné hodiny.
Mějte se pěkně
A. S. Tříďas
český jazyk
UČ str. 66 - pokračování vzor růže (budeme dělat společně online)
UČ str. 65/3 - napiš do ČJ2 - použij slova z nabídky ve správném tvaru
matematika
UČ str. 30, 31 - pokračování rovnic - budeme dělat společně online
UČ str. 31/8 napiš do M2 - opakování písemného sčítání, odčítání (odhad si nemusíš psát, stačí udělat v hlavě)
- připomínám, že odhad se dělá zaokrouhlením - kvůli tomu, abychom věděli přibližný výsledek
angličtina
UČ str. 40 - poslech MP3 č. 42, MP3 č. 43
 
čtení

čtení s porozuměním "Myšák" str. 70, 71 - Bílý tesák - pečlivě nahlas přečíst, vyplnit písemně

Moji milí žáci,
posílám úkoly na úterý 9. 3. Od 8.00 do 9.30 je povinná lekce. Pro ty z vás, kteří chtějí pracovat společně v PS následuje dobrovolná hodina od 9.45 do 11.15 s paní asistentkou.
Mějte se báječně
A. S. Tříďas
český jazyk
UČ str. 65 - pokračování skloňování podle vzoru růže (společně online)
ČJ 2. díl PS str. 2 - vyplnit písemně (samostatně, nebo s paní asistentkou)
matematika
UČ str. 30 - rovnice (budeme dělat společně online)
PS str. 32/7, 8, 9 - vyplnit písemně (samostatně, nebo s paní asistentkou)
video (rovnice):  první a druhé
angličtina
- připomínám do pátku napsat slovíčka z 10. lekce
- procvičovat slovíčka z předchozích lekcí
PS str. 40 - opakování I´m..., I ´ve got... - vyplň písemně
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pondělí 8. 3. Máte možnost se opět přihlásit na dobrovolnou lekci od 8.30. Následuje výuka ve skupinách.
Přeji vám krásný víkend.
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 65 - skloňování podst. jmen - vzor růže (budeme dělat spolu online)
- do ČJ 1 - napsat zápis - (je to též v teams - soubory - zápisy ČJ 1)
matematika
UČ str. 30 - slovní úlohy, rovnice, neznámá (budeme dělat spolu online)
UČ str. 28/22 - písemné sčítání napiš do M2 (opakování), nemusíš dělat zkoušku, ale piš správně pod sebe (jednotky pod jednotky, desítky pod desítky atd.)
angličtina
- do pátku 12. 3. napiš slovíčka z 10. lekce - budu kontrolovat (v sešitě si můžeš stranku rozdělit jen na dva sloupce, nemusíš psát výslovnost) - pokud někdo ztratil list se slovíčky, je nahraný v teams - soubory - NewChatterboxwlst
PS str. 39 - vyplnit písemně
video songs, dialogue: první   druhé   třetí
přírodověda
 UČ str. 44, 45 - přečíst podrobněji o rostlinách na poli - Které rostliny řadíme mezi obilniny, okopaniny, olejniny, luskoviny, pícniny a textilní plodiny? K čemu je používáme?
video:  první    druhé   třetí

9.  týden

pátek 5. 3. čtvrtek 4. 3. vlastivěda 3. a 5. 3. středa 3. 3. úterý 2. 3. pondělí 1. 3.
Moji milí žáci,
jak jste zvyklí, v pátek máte málo samostatných úkolů, tak tomu bude i zítra.
Od 8.30 je opět možnost připojit se k dobrovolné lekci. Následují skupinové hodiny jako každý pátek.
Dnes jste někteří během online hodiny tesknili po prázdninách u moře. Momentálně nejsou prázdniny, ani se k moři podívat nemůžete. Ale můžete si to představit! Takže hurá, pojďme společně do světa fantazie, kde je všechno možné...
A toho se právě týká zítřejší úkol ze slohové výchovy. Budete snít o úžasných prázdninách.
Mějte se báječně!🤗
Přeji všem krásné zážitky na cestě do fantazie.😄
A. S. Tříďas🤓
P. S. Pod textem vám posílám jednu fotku z mých posledních prázdnin u moře.
sloh - popis místa
PS Slohová výchova str. 39, 40 - Prázdniny snů - vyplnit písemně
Moji milí žáci,
posílám úkoly na další den. Jen připomínám, že zítra bude společná hodina od 8.00 do 9.30. Nachystej si k počítači AJ, ČJ, M. Dobrovolná hodina zítra nebude. Pokud by někdo potřeboval, může zůstat v půl desáté připojen a vysvětlíme si, co budete potřebovat.
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 64 - pokračujeme vzor žena (budeme dělat online)
UČ 64/2 - napsat do ČJ2
matematika
UČ str. 28 - budeme dělat online
UČ str. 29/25 - napiš levou polovinu do M2- zelený + růžový sloupeček
angličtina
UČ str. 38 - několikrát si poslechni příběh, čti společně s poslechem MP3 č. 40
UČ str. 39 - písnička - poslouchej, postupně se uč ji zpívat MP3 č. 41
PS str. 38 - vypracuj písemně

Milí čtvrťáci,

naše putování hlavními událostmi nejstarších českých dějin tento týden končí. Události novějších českých dějin vás čekají v pátém ročníku. Na druhé pololetí dostanete novou učebnici vlastivědy, zde budeme putovat po krásných místech naší vlasti. Doufám, že se vám i tato část vlastivědy zalíbí a bude se vám dobře pracovat. Pokud byste potřebovali něco vysvětlit, nebo poradit s úkoly z vlastivědy, napište mi na Teams. 
Učivo na 3. 3. a 5. 3. 2021: Renesance
Přečtěte si v učebnici str. 43-44. 
 
 
Zápis si vytiskněte, vyplňte a nalepte do sešitu, nebo zápis do sešitu opište. Informace k doplnění zápisu najdete v učebnici na str. 41-44.
 
!KONTROLNÍ KVÍZ! Tento týden vyplňte v Zadání Teams kvíz s názvem První Habsburkové, renesance. Zadání se zobrazí ve středu v 8.00, termín odevzdání je pondělí 8. 3. Před zobrazením kvízu si učivo zopakujte podle učebnice (str. 41 - 44), nebo vám pomohou zápisy v sešitě. Při vyplňování kvízu pracujte samostatně a bez nápověd. Kvíz bude hodnocen známkou. Kvíz se vám opraví automaticky, známku vám pak připíšu dodatečně.
 
Ať se vám v novém týdnu vše podaří.
paní učitelka Přikrylová
Moji milí žáci,
posílám úkoly na středu 3. března. Od 8.30 máte možnost se připojit k dobrovolné lekci "Vysvětlení úkolů". Pak jsou povinné hodiny ve skupinách.
Přeji vám krásný den
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 64 - podrobnější rozbor - vzor žena (budeme dělat společně online)
UČ str. 63/7 - napsat do ČJ2 bez a), b)
matematika
UČ str. 27 - slovní úlohy (budeme dělat společně)
UČ str. 27/18 - číselný řetěz - napiš do M2
geometrie (trojúhelník):   video 1, video 2
angličtina
UČ str. 37 - zopakuj si, co jsme dělali společně online
PS str. 37 - doplň písemně: Yes, I can./ No, I can´t.
čtení
čtení s porozuměním - "Myšák" str. 66, 67 - Makej, makaku!
Moji milí žáci,
po prázdninách jsme se opět sešli na online výuce. Jsem ráda, že jste se měli všichni v rámci možností dobře.☺
Zítra bude pouze povinná část výuky od 8.00 do 9.30. Dobrovolná lekce odpadá. Místo toho si přijdete do školy pro další díly učebnic a pracovních sešitů, jak jsme se dnes domluvili na online hodině.
Půjdete hlavním vchodem (velkými dřevěnými dveřmi), vezmete si připravené uč. a ps.📚 . Nezapomeňte si tašku. Do školy přijďte v časovém rozmezí 9.45 až 10.15. V šatně se nebudete shlukovat. Vezmete a odejdete. Přinesete do školy PS český jazyk 1. díl a odevzdáte ho. Ještě vám to připomenu na povinné lekci.
Ať se vám daří!🤗
A. S. Tříďas🤓
 
před hodinou měj u počítače nachystáno: ČJ, M, AJ, Př
český jazyk
UČ str. 63 - budeme dělat společně online (vzory podstatných jmen rodu ženského)
UČ str. 63/8 krasopisně přepsat + doplnit vhodná slova z nabídky - do ČJ2, nakreslit ilustraci (nezapomeň napsat datum)
matematika
UČ. str. 25 - geometrie - konstrukce trojúhelníka - budeme dělat společně online
UČ str. 27/13 - dva sloupečky napiš do M2 (opakování dělení se zbytkem)
UČ str. 27/14 - první sloupeček (dva příklady) vypočítej do M2 + zkouška (opakování písemného dělení)
Moji milí žáci,
posílám vám úkoly na pondělí 1. března, jak jsem slíbila.
Celý příští týden máte jarní prázdniny. Užijte si je ve zdraví. Omezte co nejvíce aktivity na počítači a soustřeďte se na to, abyste trávili čas jinak. Vezměte si knihu a čtěte si. Zahrajte si stolní hry - např. člověče, karty, dostihy...Udělejte si černou hodinku, i když jde proud a vyprávějte si příběhy. Najděte si zajímavý recept a připravte nějaké jídlo. Vyrobte si něco zajímavého. Nakreslete obrázek. Vymyslete písničku, básničku nebo napište příběh...Těším se, až mi po prázdninách budete vyprávět, co jste zažili.
Mějte se báječně, opatrujte se!
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 62 - budeme dělat společně online
UČ str. 61/3 - napiš do ČJ2 se správnou koncovkou (urči si vzor a dosaď za slovo), do závorky vždy napiš vzor (připomínám - řekneš si: to křídlo bez křídla - jako to město bez města, mávat křídly - jako mávat městy - tvrdé y)
61/3
Mávat křídly (městy),...
matematika
UČ str. 26 - slovní úlohy - budeme dělat společně
UČ str. 26/8 - napiš do M2 - písemné násobení, zkouška dělením je dobrovolná
přírodověda
UČ str. 42, 43 - pečlivě přečíst, prohlédnout obrázky
angličtina
 - ti, kteří neměli napsaná slovíčka z 9. lekce je budou mít + 15 nových slovíček (téma je libovolné), slovíčka mi přečtete v hodině a ukážete
- procvičovat 8. lekci slovíčka
výtvarná výchova - dobrovolná aktivita:
Beatka přišla s nápadem, abych vám posílala také možnosti úkolů z výtvarky. Toto je první, těším se, až mi ukážete svoje výtvory.

7. týden

pátek 19. 2. čtvrtek 18. 2. středa 17. 2. vlastivěda 17. a 19. 2. úterý 16. 2. pondělí 15. 2.
Moji milí žáci,
posílám úkol na pátek 19. 2. Tentokrát je trošku změna, budete pracovat s čítankou "Duch". Ostatní stihneme online (Př, Čj, M, Aj)
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
čtení
čítanka "Duch" str. 97, 98, 99 - přečíst pečlivě
na str. 99 - jsou čtyři úkoly - napiš na ně odpověď do sešitu ČJ2
Moji milí žáci,
posílám úkoly na čtvrtek 18. 2. Od 8.00 do 9.30 je povinná lekce. Od 9.45 do 11.15 je dobrovolná lekce s paní asistentkou, ve které se budete věnovat procvičování z pracovních sešitů.
Ať se vám všem daří!
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 61 - budeme opakovat společně online (podstatná jména rodu středního a jejich vzory)
PS str. 40 - samostatně nebo online s paní asistentkou v dobrovolné hodině
- jedná se o slohové cvičení - vyprávění podle obrázkové osnovy, nejprve si pečlivě prohlédni všechny obrázky, promysli si vyprávění, ke každému obrázku napiš alespoň 2 věty (Co se na obrázku děje?)
- pokud chceš, obrázky si můžeš vybarvit.
matematika
UČ str. 26 - procvičování - budeme dělat společně online
PS str. 31/1, 3, 4, 5 - samostatně nebo online s paní asistentkou v dobrovolné hodině
přírodověda
PS 22 - pololetní opakování (budeme dělat společně online) - připrav si pracovní sešit k počítači

Moji milí žáci,

posílám vám úkoly na další den, tedy na středu 17. 2. Ráno máte možnost od 8.30 pracovat s paní asistentkou. Pak je povinná hodina od 10.00 skupina 1 a od 11.00 skupina 2.
Mějte se báječně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
- opakuj si pádové otázky
UČ str. 61 - opakování: vzory rodu středního (budeme dělat společně online)
UČ str. 60/3 napsat do ČJ2 (nezapomeň datum, číslo cvičení) - zdůvodni si podle vzorů
matematika
- opakuj si násobení, dělení - je třeba, abyste uměli svižně říkat výsledky - někteří stále nezvládají a dlouze přemýšlí o výsledku (nabaluje se na to další učivo - trénovat každý den alespoň 10 příkladů)
např. 4 . 6 =____, 72 : 9 =_____
UČ str. 25 - rýsování trojúhelníku - toto téma budeme dělat společně online
UČ str. 24/12 napiš do M2 - vyznač vždy barevně stejný počet nul (škrtni je), pak teprve napiš výsledek
video:
čtení
čtení s porozuměním "Myšák" str. 60, 61 - Doktor Proktor - přečti si pečlivě a písemně vyplň

Milí čtvrťáci,

posílám učivo na tento týden. Pokud byste potřebovali něco vysvětlit, nebo poradit s úkoly z vlastivědy, napište mi na Teams. 
Učivo na 17. 2. a 19. 2. 2021: První Habsburkové na českém trůně
Přečtěte si v učebnici str. 41-42. 
 
Motivační videa:
 
Císař Rudolf II. bývá ztvárňován i v nejznámějších českých filmech. Možná znáte historickou veselohru s názvem Císařův pekař a Pekařův císař, ze které byla i písnička zmíněná v úkolu z minulého týdne. Tento příběh sice neodpovídá přesně historické pravdě, ale zavede vás do Prahy na císařský dvůr Rudolfa II., který ze všeho nejvíc touží objevit elixír mládí a najít legendárního Golema.
 
!Úkol k odevzdání! Tento týden vyplňte v Zadání Teams úkol s názvem První Habsburkové a zašlete mi ho ke kontrole. Zadání se zobrazí ve středu v 8.00, termín odevzdání je pondělí 22. 2. 
 
Ať se vám všechno podaří a příští týden si užijte krásné jarní prázdniny. :)
paní učitelka Přikrylová
Moji milí žáci,
posílám úkoly na úterý. Pracovní sešity - máte možnost spolupracovat s paní asistentkou v dobrovolných hodinách od 9.45. Povinná lekce začíná v 8.00. Nachystejte si i čítanku "Duch".
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 60 - vzor stavení - budeme dělat společně online
PS str. 39 - celá
matematika
UČ str. 24 - budeme dělat online
PS str. 30/7, 8, 10, 11
angličtina
- opakuj si slovíčka z 8. lekce
- připomínám úkol do AJ2 na středu 17. 2. - My family tree (každý mi odprezentuje)
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pondělí 15. 2. Opět napadlo hodně sněhu, takže nás čeká stále ještě krásné zimní počasí. Jupííí. Je to jako v pohádce...Užívejte sněhu. Kdo ví, jak dlouho ještě bude.
Přeji všem krásný víkend
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 60 vzor stavení - budeme dělat online
UČ str. 59/4 - napiš do ČJ2 (dělali jsme společně ústně) - pozor na koncovky podstatných jmen, urči si vždy vzor (město, moře, kuře)
matematika
UČ str. 23 - budeme dělat společně
UČ str. 23/9 - napiš do M2 - pozor, co má přednost: závorky, násobení, dělení
angličtina
- opakování 8. lekce, sloveso mít a být (máte ve slovníčku AJ1)
- napiš si do AJ1 slovíčka z 9. lekce (stačí ta, která neznáš) - do pátku 19. 2.
přírodověda
- PS str. 21 - vyplnit písemně "opakování II."
- UČ str. 40 - opakování - vypracuj si ústně během po, út, st, čt (budu se na to v pátek 19. 2. ptát)

6. týden

pátek 12. 2. čtvrtek 11. 2. středa 10. 2. vlastivěda 10. a 12. 2. úterý 9. 2. pondělí 8. 2.
Moji milí žáci,
posílám úkol ze slohové výchovy, který jste si v dnešní hodině odhlasovali... V 8.30 máte možnost se připojit na dobrovolnou lekci "Vysvětlení úkolů" k paní asistentce. Jinak jsou povinné skupinové lekce jako každý pátek.
Přeji všem krásný zasněžený den
A. S. Tříďas
 
slohová výchova
PS Slohová výchova str. 12, 13 "Můj kamarád" (charakteristika osoby) - vyplň písemně, pečlivě se nad tím zamysli
Moji milí žáci,
posílám úkoly na další den, tedy na čtvrtek.
Budeme začínat povinnou lekcí v 8.00. Pak od 9.45 máte možnost pracovat opět v dobrovolné hodině s paní asistentkou.
Běžte ven, radujte se ze sněhu, užijte si zimní počasí.
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 59 - budeme pokračovat vzor kuře (společně online)
PS str. 38 - samostatně nebo společně v dobrovolné hodině
matematika
UČ str. 22 - společně online
PS str. 29/1 - třetí a čtvrtý řádek (dělení) - samostatně nebo společně v dobrovolné hodině
PS str. 29/5, 6 - samostatně nebo společně v dobrovolné hodině
přírodověda
UČ str. 40, 41 - společné opakování (online)
angličtina
- dlouhodobý úkol do středy 17. 2. do AJ2 (nebo na papír, pak vlepit do sešitu) - budete prezentovat (+ ukážete mi na kameru svou práci)
- make your FAMILY TREE (inspirace v UČ str. 36, přídavná jména UČ str. 35) - ke každému z rodiny si napiš 1 nebo více vět, nakresli obrázky
používej věty: He´s got.... He hasn´t got...She´s got... She hasn´t got...He is... He isn´t... She is.... She isn´t...
Moji milí žáci,
posílám vám učivo na středu 10. 2. Ráno od 8.30 je opět možnost připojit se prostřednictvím kalendáře na schůzku "Vysvětlení úkolů" k paní asistentce. Následuje práce ve skupinách, jak jste zvyklí.
Přeji vám krásný den
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 59 - vzor kuře (společně online)
UČ str. 58/4 - napsat do ČJ2 - (dělali jsme ústně v úterní hodině)
matematika
UČ str. 21 - budeme dělat společně online
UČ str. 20/7 - vypočítat do M2 (opakování sčítání, odčítání - mínus si můžeš zakroužkovat barevně, zkouška není povinná)
angličtina
- opakovat 8. lekci
- v hodině zadám dlouhodobý úkol
čtení
- PS "Myšák" str. 40, 41 - "Babylónská věž" - přečti si pozorně (nahlas), vyplň následující úkoly

Milí čtvrťáci,

posílám učivo na tento týden. Pokud byste potřebovali něco vysvětlit, nebo poradit s úkoly z vlastivědy, napište mi na Teams. 
Učivo na 10. 2. a 12. 2. 2021: Život ve středověku
Přečtěte si v učebnici str. 30-31. Podle jednotlivých obrázků zkuste popisovat a srovnávat, jak vypadal život šlechty, život na vesnici a život ve městě.
 
Zápis kapitoly si můžete vytisknout, vyplnit a nalepit do sešitu, nebo opsat.
!Úkol k odevzdání! Tento týden vyplňte v Zadání Teams úkol s názvem Život ve středověku a zašlete mi ho ke kontrole. Zadání se zobrazí ve středu v 8.00, termín odevzdání je pondělí 15. 2. 
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
Moji milí žáci,
posílám úkoly na úterý 9. 2. Společná hodina je od 8.00.
Dobrovolná lekce s paní asistentkou začíná 9.45 - budete dělat společně PS.
Přeji vám pěkný den
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 58 - budeme dělat online společně (opakování) - vzor moře
PS str. 37 - udělej celou stranu (opakování) - možnost společně s paní asistentkou nebo samostatně
matematika
UČ str. 21 - budeme dělat společně online (opakování - dělení čísly 10, 100, 1000)
PS str. 29/1 - pouze 2 řádky (násobení) - možnost společně s p. asistentkou nebo samostatně
PS str. 29/2, 3, 4 - možnost společně s p. asistentkou nebo samostatně
angličtina
 - procvičuj sloveso have got
UČ str. 36 - pečlivě si přečti
PS str. 36 - vyplň písemně (najdi slova)
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pondělí 8. 2.
Připomínám to, co jsem vám říkala v pátek na online výuce. Od příštího týdne vždy v pondělí, ve středu a v pátek se budete mít možnost ráno v 8.30 připojit k online výuce s paní asistentkou (je to dobrovolná lekce). Slouží k tomu, abyste se ráno "nastartovali" a co nejvíce stihli dopoledne, pak měli odpoledne volné. Společně si vysvětlíte zadání úkolů, aby vám bylo vždy jasné, co máte v daném cvičení dělat a pracovalo se vám lépe. V úterý a ve čtvrtek zůstávají dobrovolné hodiny. Povinné hodiny také zůstávají tak, jak to bylo.
Přeji vám krásný víkend.
Ať se vám daří!
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 58 - společně online si vysvětlíme další vzor rodu středního - moře
UČ str. 57/2 - napiš do ČJ2 (nezapomeň datum, číslo cvičení) - samostatně
napiš podle vzoru:
pravítko (č. j., p. 3.) - (ke komu, čemu) pravítku
matematika
UČ str. 20 - společně online
UČ str. 20/5 - správně doplň jednotky - napiš do M2 - samostatně
UČ str. 20/8 - napiš do M2 dva příklady (se zkouškou) - samostatně
angličtina - samostatně
UČ str. 35 poslechni si několikrát, ať si naposloucháš výslovnost, opakuj, zpívej podle lektora MP3 č. 37MP č. 38
PS str. 35 - vyplň písemně podle vzoru
přírodověda - samostatně
PS str. 19, 20 opakování učiva louka a pastvina - vyplň písemně
(pokud nebudeš vědět odpovědi zpaměti, můžeš si je najít v UČ str. 34 - 39)

5. týden

pátek 5. 2. čtvrtek 4. 2. vlastivěda 3. a 5. 2. středa 3. 2. úterý 2. 2. pondělí 1. 2.
Moji milí žáci,
posílám vám úkol na pátek. Je ze slohové výchovy.
Vše ostatní stihneme online.
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
PS Slohová výchova str. 30, 31, 32 - Vaříme, pečeme
- recept - vyplň písemně. Popřemýšlej o tom, co
jsi dobrého, zvláštního, zajímavého nebo
netradičního jedl /jedla. Kde to bylo? Líbí se
ti, když je jídlo pěkně naservírované? Umíš
sám/ sama připravit stůl ke společnému
jídlu? Pomáháš doma nebo u babičky
s přípravou pokrmů? Pamatuji se, že
když jsem byla malá, vždy jsem
ráda něco s babičkou kuchtila,
nebo s maminkou doma
připravovala. Moc mne to bavilo
a baví mne to stále. Zkoušet nové
recepty, vymýšlet, co přidat, co
udělat jinak, nebo hledat nějaké
staré a zapomenuté...Někdy je to
skoro jako detektivka. Jeden recept
jsem zrovna nedávno vyzkoušela.
Není to těžké. A výsledek - dala
bych vám ochutnat.....Ale nejde to,
tak vám posílám alespoň fotku. Je
to velmi starý recept na ořechový dort .
Ingredience:
6 vajec
špetka soli
100 g mletých ořechů
180 - 200 g cukru
40 g strouhanky
40 g polohrubé mouky
Postup:
Z bílků vyšleháme tuhý sníh (se špetkou soli, aby nám zůstal
tuhý co nejdéle). Nedoporučuji používat sníh, který právě venku
napadne. Nebylo by to jaksi ono...Do něj (tedy raději toho sněhu z bílků)
pomalu zapracujeme žloutky- jeden po druhém. Postupně zamícháme
cukr, mouku, strouhanku a mleté ořechy. Vše děláme pomalu a s citem, abychom
nevystrašili bílky a sníh se nelekl a nespadl nám. Vymažeme a vysypeme moukou dortovou formu a vylijeme do ní připravené těsto. Pečeme ve vyhřáté toubě na 150 stupňů 45 - 60 min. Upečený dort necháme vychladnout, rozřízneme a plníme oblíbeným krémem. Dobrou chuť!

V PS sešitě máte také úkol na vytvoření vašeho receptu. Těším se, až si přečtu, jaké recepty jste vymysleli.

Moji milí žáci,
posílám úkoly na další den, tedy na čtvrtek 4. 2. Povinná hodina je od 8.00 do 9.30. Bude také dobrovolná hodina od 9.45 do 11.15 hod. Kdo se bude chtít připojit, má možnost.
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 56, 57 - společně online opakování
PS str. 36 - v dobrovolné hodině nebo samostatně (jak kdo chce)
matematika
UČ str. 16, 17 - budeme dělat společně online
PS str. 28 - v dobrovolné hodině nebo samostatně (jak kdo chce)
angličtina

video počasí, písnička

čtení
čítanka "Duch" - budeme společně číst v online hodině (nachystej si ji k počítači na online výuku)

Milí čtvrťáci,

posílám učivo na tento týden. Pokud byste potřebovali něco vysvětlit, nebo poradit s úkoly z vlastivědy, napište mi na Teams. Upozorňuji žáky, kteří mi neposílají zadané úkoly, že budou po návratu do školy ze zadané látky přezkoušeni. Všechny úkoly (kromě testu z Lucemburků) jsou stále otevřené, můžete je tedy kdykoliv dokončit a poslat mi je dodatečně. Je to ve vašem zájmu, nezapomeňte, že začínáme hodnotit do druhého pololetí. :)
Učivo na 3. 2. a 5. 2. 2021: Jagellonci na českém trůně
Přečtěte si v učebnici str. 39, ústně si zkuste odpovědět na otázky uvedené na této straně.
Do sešitu si jako zápis napište odpovědi na následující otázky: Který panovnický rod se po smrti Jiřího z Poděbrad chopil vlády v Čechách?
Které významné stavby vznikly za panování Vladislava Jagellonského? Kde zemřel Ludvík Jagellonský? Napište vždy otázku a k ní odpověď.
!DŮLEŽITÉ! Tento týden vyplňte v Zadání Teams on-line test Husitské války a české země po husitských válkách. Před otevřením testu si kapitolu zopakujte (uč. str. 34-39, nebo zápisy v sešitě), poté již pracujte samostatně, spoléhejte se pouze na své vědomosti. Odkaz na test máte vložený na Teams v našem předmětu Vlastivěda, zobrazí se ve středu v 8.00, termín splnění úkolu je neděle do 18.00 hodin. Poté se odkaz uzavře a již nebude možné test vyplnit. Kvíz se tentokrát neopravuje automaticky, budu ho opravovat dodatečně, proto se nedivte, když budete mít po odeslání kvízu nula bodů. Na základě vašich odpovědí vám body přidělím.
Přeji vám úspěšný týden.
paní učitelka Přikrylová
Moji milí žáci,
posílám úkoly na středu 3. 2.
Opět něco budeme dělat společně online, něco budete dělat samostatně.
Přeji vám krásný den
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 57 - budeme dělat společně online
UČ str. 57/4 - napiš do ČJ2 (nezapomeň datum a číslo strany a cvičení) - samostatná práce
matematika
UČ str. 16 - budeme dělat společně online
UČ str. 16/7 - 2 příklady (1. sloupeček) + zkouška písemně do M2 (samostatná práce)
UČ str. 17/11 - písemně do M2 (samostatná práce)
angličtina
UČ str. 34 - poslechni si několikrát, čti s poslechem MP3 č. 36
PS str. 34 - vyplň písemně - samostatně
čtení
PS "Myšák str. 38, 39 - Jak se kos učil od vrabce - vyplň písemně (samostatně)
Moji milí žáci,
vzhledem k tomu, že někteří se nebudou moci připojit kvůli výpadku elektrické energie, budeme mít online výuku od 8.00 do 8.45.
Posílám úkoly na úterý, ti kteří nebudou připojeni online, budou pracovat samostatně.
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 55 přečíst celá - budeme dělat online
matematika
UČ str. 16/2 - písemné odčítání napiš do M2, zkoušku psát nemusíš (nezapomeň datum, číslo cvičení) - všichni samostatně
angličtina
- procvičovat slovíčka 7., 8. lekce
- procvičovat sloveso mít a být
- PS str. 75 pouze FAMILY vyplň (my picture dictionary) - všichni samostatně
Moji milí žáci,
posílám vám úkoly na pondělí 1. 2. Tentokrát budete pracovat samostatně. Jak jsem vám říkala již ve čtvrtek, v pondělí budu mít seminář, takže nebude online výuka. Schůzky jsem na tento den v kalendáři zrušila. Pracujte pečlivě, samostatně. Začněte hned ráno, pak budete mít odpoledne volné a můžete jít ven. Ať nesedíte celý den jen u .
Mějte se báječně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ 56/6 - přečti si modrou tabulku
UČ str. 56/7 napiš do ČJ2 (vynech řádek, nezapomeň datum, číslo cvičení), ústně si udělej a), b)
vzory rodu středního - video 1, video 2
matematika
UČ str. 14/19 - slovní úloha (zápis, výpočet, odpověď) - napiš do M2
UČ str. 14/21 do M2 napiš 4 příklady (2 sloupečky) + zkoušky
přírodověda
PS str. 17, 18 - vyplň písemně, kde je třeba nakresli obrázky (pokud potřebuješ, najdi si odpovědi v UČ str. 30, 31, 32, 33)
angličtina
- kdo nemá, napíše si slovíčka z 8. lekce do AJ1
UČ str. 33 poslechni si několikrát MP3 č. 35 (viz příloha)
PS str. 35 - vyplň písemně

4. týden

čtvrtek 28. 1. středa 27. 1. vlastivěda 27. a 29. 1. úterý 26. 1. pondělí 25. 1.
Moji milí čtvrťáci,
Posílám vám úkoly na čtvrtek 28. 1. Od 9.45 je opět dobrovolná hodina s paní asistentkou. Budete společně vyplňovat PS.
Nezapomeňte, v pátek máte pololetní prázdniny.
Vysvědčení pošlu rodičům na e-mail.
Přeji vám krásný prodloužený víkend.
A. S. Tříďas
 
český jazyk
PS str. 36/1, 2, 3 - samostatně nebo online s paní asistentkou
matematika
PS str. 27/2, 3, 5, 6 - samostatně nebo online s paní asistentkou
přírodověda
opakování - uděláme společně online
čtení
 - čítanka "Duch" - budeme číst společně online
Moji milí čtvrťáci,
posílám úkoly na středu 27. 1.
Ať se vám daří!
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 54 - budeme dělat společně online
UČ 50/9 - přepiš báseň do ČJ2, barevně vyznač rýmy, nakresli vlastní ilustraci
vzory podstatných jmen: video 1, video 2, písnička
matematika
UČ str. 15 - budeme dělat společně online
UČ str. 15/7 napiš do M2 (bez odhadu a zkoušky), písemné sčítání, napiš správně pod sebe
čtení
čti si vlastní knihu

Milí čtvrťáci,

posílám učivo na tento týden. Pokud byste potřebovali něco vysvětlit, nebo poradit s úkoly z vlastivědy, napište mi na Teams. Chválím všechny, kteří poctivě plníte zadané úkoly do vlastivědy. V pátek jsou pololetní prázdniny, takže posílám pouze učivo na středu.
Učivo na 27. 1. 2021: České země po husitských válkách
V učebnici si přečtěte str. 38. Zápis si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, nebo opsat. V Zadání Teams splňte úkol Husité (opakování) a zašlete ho ke kontrole. Zadání se zobrazí ve středu v 8.00. Termín splnění je neděle 31. 1.
Motivační videa ke kapitole:
Přeji vám úspěšný týden, pěkné vysvědčení a odpočinkové pololetní prázdniny.
paní učitelka Přikrylová
Moji milí žáci,
moc mne potěšilo, že většina z těch, kteří neměli hotový úkol z angličtiny, se dnes aktivně přihlásili a odprezentovali velmi pěkně svou práci...
Posílám vám úkoly na úterý 26. 1. Opět budete mít možnost práce s paní asistentkou, budete procvičovat z pracovních sešitů ČJ, M (dobrovolná hodina).
Ať se vám daří!
A. S. Tříďas
 
český jazyk
samostatná práce: úkol z pondělní hodiny: UČ. str. 52/3 - úkol do ČJ2 na středu 27. 1. (každý mi to přečte) -
a) vymysli nadpis
b) vymysli osnovu (1 slovo či sousloví ke každému obrázku)
c) vymysli krátký příběh
Nadpis:_________________________
Osnova:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
vynech řádek
příběh k obrázkům (max 10 vět)
 
UČ str. 53 - budeme dělat online společně
PS str. 35 (celá) - online s paní asistentkou nebo samostatně
matematika
UČ str. 14 - společně online
PS str. 26/9, 10, 11, (12), 13, 14 - online s paní asistentkou nebo samostatně
video (čísla 0 - 100 000) opakování: video 1, video 2, video 3
angličtina
- napsat slovíčka z 8. lekce do AJ1 - do konce týdne (ty, které neznáš, nebo alespoň 3)
- procvičovat 7. lekci, sloveso mít a být
čtení
- číst pravidelně vlastní knížku, kdo má přečteno, pečlivě si zapíše do čtenářského deníku
Moji milí žáci,
máme tu poslední týden tohoto pololetí. Rychle to utíká...
Posílám úkoly na pondělí 25. 1. Ti, kteří neprezentovali v pátek angličtinu My monster, budou ji prezentovat v příštím týdnu. Sami se přihlásí (Šárka, Honza, Dominik, David).
Čtěte pečlivě, co vám píši na každý den. Dávám si s tím práci a moc mne mrzí, když si to někteří ani nepřečtou. Pak neví, co se dělá, co se má kdy odevzdávat. Snažte se být samostatnější. Někteří stále hodně spoléhají na rodiče, že jim všechno nachystají a připomenou... Ale oni mají svou práci a spoustu dalších věcí na chystání... Buďte zodpovědní.
Moje babička mi vždycky říkala, že dospělí mají práci a děti mají školu, aby se naučily připravovat, být spolehlivé, a pak zvládly další úkoly až budou dospělí, tedy např. i svou práci.
Chválím všechny, kteří přistupují ke školním povinnostem odpovědně a pečlivě.
Mějte se krásně, užijte si víkend.
V pondělí se na vás těším.
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ. str. 52 - Vyprávění příběhu podle obrázkové osnovy - budeme dělat společně online (v hodině s i zadáme úkol)
matematika
UČ. str. 13 Sčítání a odčítání zpaměti - budeme dělat společně online
UČ. str. 13/2 samostatně písemně do M2 (vynech řádek, napiš dnešní datum) - Pozor na počty nul!
angličtina
UČ str. 32 - poslechni si několikrát MP3 č. 33, MP3 č. 34
listen and guess (poslouchej a hádej), listen and play
- procvičuj slovíčka ze 7. lekce
online procvičování:
 
přírodověda
- nejprve UČ str. 38, 39 - dočti kapitolu Louka a pastvina, prohlédni si obrázky
- dlouhodobý úkol (do středy 3. 2.): do velkého sešitu Př na 1 nebo 2 strany (jak kdo chce) nakresli co nejpěknější louku (rostliny, živočichové), pojmenuj rostliny a živočichy, které jsi nakreslil/a
- kdo chce, může si vyhledat nějakou zajímavost, připsat k obrázku
čtení
- pokračuj ve čtení vlastní knihy, vždy si přečti alespoň půl stránky nahlas, pak můžeš pokračovat v tichém čtení

3. týden

pátek 22. 1. čtvrtek 21. 1. vlastivěda 20. a 22. 1. středa 20. 1. úterý 19. 1. pondělí 18. 1.
Moji milí žáci,
posílám úkol na pátek 22. 1. Je pouze ze slohové výchovy. Vše ostatní stihneme v online hodině.
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
PS Slohová výchova str. 22, 23 Narozeninová párty - vyplň písemně, pečlivě se zamysli nad otázkami
přírodověda (opakování): video 1, video 2, video 3
Moji milí žáci,
posílám úkoly na čtvrtek 21. 1. Připomínám: od 9.45 máte možnost pracovat v dobrovolné hodině s paní asistentkou.
Přeji vám pěkný den
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 50 - společně online
PS str. 34 - možnost práce s paní asistentkou v dobrovolné hodině, jinak samostatně
matematika
UČ str. 11 společně online
PS str. 25/2, 3, 4, 5, 6 - možnost práce s paní asistentkou v dobrovolné hodině, jinak samostatně
geo (čtverec, obdélník): video 1, video 2
angličtina
PS str. 31
přírodověda
UČ str. 36, 37 - přečíst o louce, pečlivě si prohlédni obrázky

Milí čtvrťáci,

posílám učivo na tento týden. 
Učivo na 20. a 22. 1. 2021: Husitské války
Motivační videa ke kapitole můžete zhlédnout zde:
V učebnici si přečtěte str. 36. Na konci stránky je 5 otázek, na které byste měli být schopni po zvládnutí kapitoly odpovědět. Do sešitu si jako zápis napište odpovědi na následující otázky (napište vždy otázku a k ní odpověď): Kdo vedl husity po smrti Jana Žižky? Které husitské bitvy znáte? Kde se odehrála poslední bitva husitských válek a jak bitva dopadla? 
 
V Zadání Teams splňte úkol s názvem Husitské války a odešlete mi ho ke kontrole. Úkol se vám zobrazí ve středu 20.1. v 8.00 hodin. Termín splnění je neděle 24.1.
Přeji vám krásný zimní týden.
paní učitelka Přikrylová
Moji milí žáci,
posílám úkoly na středu 20. 1.
Samostatné úkoly řešte pečlivě, dobře se soustřeďte, ať máte co nejlepší výsledky.
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 49 - budeme dělat společně online
samostatně UČ str. 49/5 bez a - napiš do ČJ2 (nezapomeň datum, číslo cvičení)
matematika
UČ str. 12 - geometrie (obdélník, čtverec) - budeme dělat online
samostatně UČ str. 11/6 - napiš do M2 (nezapomeň datum, číslo cvičení)
angličtina
UČ str. 31 - poslech This is my family MP3 č. 32 - několikrát si poslechni, sleduj podle textu
PS str. 32 - vyplnit písemně
připomínám: pracuj na úkolu My monster (prezentace v pátek)
video:
čtení
nezapomínej na čtení vlastní knihy, mnozí mi již ukazovali čtenářský deník,

tak se těším na další

Moji milí žáci,
posílám úkoly na úterý 19. 1. Něco uděláme společně, něco máte možnost vypracovat s pomocí paní asistentky v dobrovolných hodinách. Kdo chce, může vyplnit úkoly samostatně.
Přeji vám pěkný den
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 48 - budeme dělat společně online
PS str. 33 - možnost práce s paní asistentkou nebo samostatně
matematika
UČ str. 10 - budeme dělat společně online
PS str. 24/7, 8, 9, 10 - možnost práce s paní asistentkou nebo samostatně
angličtina
UČ str. 30 story MP3 č. 31 - několikrát si poslechnout, společně s mluvením si číst
PS str. 30 vyplň písemně
 - nakresli a popiš příšeru - My monster - do AJ2 (vysvětlíme si v online hodině) - úkol splň do pátku, v páteční hodině budete prezentovat své práce
čtení
Myšák str. 48, 49 Mary Poppinsová - přečti si, úkoly vyplň písemně
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pondělí 18. 1.
Uvidíme se opět ve skupinách. Něco uděláme online, něco napíšete samostatně.
Mějte se báječně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 47 budeme dělat společně online
UČ str. 47/3 napiš do ČJ2 samostatně (napiš datum a číslo strany a cvičení) - piš pěkně
matematika
UČ str. 8 porovnávání čísel (budeme dělat společně online)
UČ str. 8/2 napiš do M2 (nezapomeň napsat datum, číslo strany a cvičení)
angličtina
UČ str. 29 MP3 č. 29, MP3 č. 30,  několikrát si poslechni, pak čti zároveň s poslechem
PS str. 29 samostatně vyplnit (napiš big/small, long/short)
video - čtení knihy - Animals in winter (cca 7 min) - velmi zajímavé, jak živočichové přežívají zimu
 
přírodověda
UČ str. 34, 35 přečíst - kapitola Louka
video - opakování kapitoly Les (písemka nanečisto)

2. týden

pátek 15. 1. čtvrtek 14. 1. středa 13. 1. úterý 12. 1. vlastivěda 13. a 15. 1. pondělí 11. 1.
Moji milí žáci,
posílám vám úkol na pátek 15. 1.
Samostatně máte napsat pouze slohovou výchovu. Vše ostatní bude během online vyučování - jako každý pátek (budeme společně opakovat). Nachystejte si ČJ2, M2, AJ2, pouzdro.
 
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
Slohová výchova PS str. 4, 5 samostatně písemně vypracovat (vyprávění příběhu)
Moji milí žáci,
posílám úkoly na čtvrtek 14. 1.
Lekce nám začíná 8.00 je do 9.30. Dobrovolnou hodinu s paní asistentkou máte od 9.45.
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 46 - rod a číslo podst. jmen - budeme dělat společně online
PS str. 31 - online s paní asistentkou nebo samostatně
matematika
PS str. 23 - online s paní asistentkou nebo samostatně
přírodověda
PS str. 14, 15 vypracovat písemně
online - budeme si společně kontrolovat odpovědi z pondělí (máte mít napsáno zezadu v sešitě přírodovědy) - uč str. 33/1, 2, 3, 4, 5, 6
angličtina
videa:
 
čtení
Myšák str. 36, 37 - Angličané - vyplnit písemně
Moji milí žáci,
posílám úkoly na středu 13. 1. Opět něco stihneme v online hodině, něco uděláte samostatně.
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
PS str. 30 samostatně
- opakování vyjm. slova po P, S, V
 
matematika
UČ str. 7 rýsování - budeme dělat společně online
 
angličtina
budeme opakovat 6. lekci online (+slovíčka)
UČ str. 27, 28 budeme dělat společně online
PS str. 27, 28 - vyplnit písemně
Moji milí žáci,
posílám učivo na úterý. Doufám, že všichni užíváte krásného počasí a chodíte hodně ven. Mnozí trávíte hodně času u , tak to musíte nějak kompenzovat a jít se ven proběhnout, zaskákat, bobovat, sáňkovat....
Je dobře, že to tak někteří děláte a nesedíte jen doma jako pecky.
Zítra budeme první 2 hodiny (8.00 - 8.30) procvičovat Čj, M, AJ. Nachystejte si vše potřebné.
V dobrovolné hodině budete dělat s paní asistentkou ČJ PS a Čítanku (Knihovna), kdo bude chtít, na tuto lekci se připojí.
Úkoly jsou též v Teams (i s nahrávkami Chatterboxu) nebo na stránkách školy (viz 4. třída).
Mějte se báječně, těším se na Vás
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 45 - budeme dělat online + zápis do ČJ1 také online (výpisky žlutá tabulka)
PS str. 29 - možnost online s paní asistentkou nebo samostatně
 
matematika
UČ str. 6 - budeme dělat online
samostatně UČ str. 6/21 první 3 příklady do M2
samostatně UČ str. 6/22 první 4 příklady do M2
(nezapomeň napsat datum, číslo strany a cvičení)
 
angličtina
UČ str. 26 - mp3 č. 27
PS str. 26 - vyplnit písemně
čtení
Hravá čítanka (Knihovna) str. 60, 61, 62 - článek Čas - přečíst, vyplnit úkoly - možnost online s paní asistentkou
nezapomeň číst každý den vlastní knihu

Milí čtvrťáci,

posílám učivo na tento týden. Všechny úkoly máte vloženy na Teams v předmětu Vlastivěda. Zde se se mnou taky můžete spojit, pokud budete něco potřebovat.
Učivo na 13. a 15. 1. 2021: Husitské války
Tento týden vyplňte on-line kvíz Lucemburkové. Před spuštěním kvízu si kapitolu zopakujte (uč. str. 25-29). Odkaz na kvíz máte vložený na Teams. Odkaz se zobrazí ve středu 13. 1. v 8.00 hodin, termín splnění úkolu je neděle 17. 1.
Motivační videa ke kapitole Husitské války najdete zde, nebo zde.
V učebnici si přečtěte str. 34-35. Do sešitu si napište zápis, můžete si ho vytisknout, vyplnit a nalepit, nebo opsat.
Přeji vám úspěšný týden.
paní učitelka Přikrylová
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pondělí 11. 1.
Užijte si krásný víkend, snad ještě se . Ale doufám, že bude i svítit. Snad už každý z vás stihl postavit nějakého .
Těším se na vás v pondělí.
Mějte se báječně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 43 - budeme dělat společně online
samostatně: UČ str. 43/13 d) do ČJ2 napiš správně Čertí rozpočitadlo (pozor, je to napsané ve verších - musíš dodržet 1 verš v učebnici = 1 řádek v sešitě), nakresli k tomu vlastní ilustraci (nezapomeň - vynech 2 řádky, napiš datum, 43/13)
 
matematika
UČ str. 5 - budeme dělat společně online
samostatně: UČ 5/14 dva sloupečky napsat do M2 (nezapomeň: vynech 2 řádky, napiš dnešní datum, číslo příkladu z učebnice 5/14)
 
angličtina
opakuj si časování slovesa mít (I have got, you have got...) a slovesa být (I am, you are...) - máš to napsané v AJ1 i na kartičkách v pouzdře
UČ str. 25 poslouchat, opakovat mp3 č. 25 a mp3 č. 26
PS str. 25
dlouhodobý úkol (do pondělí 18. 1.):napiš si slovíčka ze 7. lekce do slovníčku AJ1 (slovíčka, která bezpečně znáš psát nemusíš, pokud je umíš i napsat), výslovnost si zkus napsat alespoň u třech slovíček, ať si procvičíš výslovnostní znaky
pusť si krátká videaprvní, druhé, a třetí
 
přírodověda
UČ str. 32, 33 - přečti, prohlédni obrázky
UČ str. 33/1, 2, 3, 4, 5, 6 - napiš krátké odpovědi zezadu do sešitu přírodovědy (opakování kapitoly Les)

1. týden

pátek 8. 1. čtvrtek 7. 1. středa 6. 1. vlastivěda 6. a 8. 1. úterý 5. 1.
Moji milí žáci,
posílám úkol na pátek 8. 1.
Přeji vám krásný den.
A. S. Tříďas
 
PS Slohová výchova str. 8, 9 Můj mazlíček (popis zvířete). Vypracovat písemně.
Vše ostatní budeme dělat v online hodině.
 
český jazyk
procvičování slovních druhů, vyjmenovaných a příbuzných slov
 
matematika
písemné násobení, dělení, slovní úlohy
 
angličtina
procvičování 5. a 6. lekce
Vážení a milí rodiče,
dochází k drobné změně. Vzhledem k lepší organizaci a hladšímu průběhu online výuky, bude v úterý a ve čtvrtek prodloužena časová dotace dobrovolné hodiny s paní asistentkou M. Polákovou. Bude tedy trvat od 9.45 do 11.15. Nebude již další hodina doučování, na kterou by se znovu děti přihlašovaly. V těchto hodinách budou mít možnost znovu procvičit, doplnit učivo ti, kteří mají problém samostatněji pracovat, nebo se jim lépe pracuje v kolektivu.
Přeji pěkný večer
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na čtvrtek 7. 1. Doufám, že jste si dnes alespoň na chvilku užili sníh. Byla to nádhera...
Mějte se krásně.
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 42 - budeme dělat online
PS str. 28 opakování, vyplnit písemně
matematika
UČ str. 4 - budeme dělat společně online
UČ str. 4/9 napsat do M2 (vypočítej první, druhý, čtvrtý, pátý sloupeček - piš přehledně, nezapomeň datum)
přírodověda
UČ str. 28, 29, 30, 31 - přečíst, prohlédnout obrázky
čtení
čtení s porozuměním - Myšák str. 30, 31 - přečíst, vyplnit písemně
Moji milí žáci,
posílám vám úkoly na středu 6. 1. Něco stihneme společně v online hodině, něco zvládnete samostatně. Chválím vás, že jste si všichni přišli pro učebnice (ti, kteří mohli). MP3 k angličtině máte také nahrané v Teams - soubory, stejně jako úkoly na středu.
Přeji vám hodně zdaru.
Zítra se na vás těším.
Mějte se krásně
A. S. Tříďas
 
český jazyk
UČ str. 41 - přečíst, doplnit cvičení ústně - většinu budeme dělat online
UČ str. 41/3 napsat do ČJ2 bez a), b) - jen opsat a správně doplnit (nezapomeň vynechat 2 řádky, napsat datum a číslo strany + cvičení z učebnice)
matematika
UČ (modrá - 2. díl) - str. 3 přečíst + slovní úlohy (budeme dělat společně)
UČ str. 3/5 napsat první čtyři sloupečky do M2 (opakování) - zpaměti (ne písemně pod sebou), opět: vynech 2 řádky, napiš datum, číslo strany a cvičení, dbej na pěknou úpravu
- pro ty z vás, kteří zapomněli: 457 + 42 =
(42 si rozdělím na 40 a 2, řeknu si 457 + 40 + 2 = toto všechno počítám v hlavě )
angličtina
- opakuj si slovíčka z 5. a 6. lekce
UČ str. 23 (mp3 23)
PS str. 23 vyplnit písemně
UČ str. 24 - story (poslechnout si několikrát) mp3 24

Milí čtvrťáci,

vítám vás po prázdninách a přeji vše nejlepší v novém roce. Jelikož se opět neuvidíme v lavicích, posílám učivo na tento týden. Všechny úkoly budete mít vloženy na Teams v předmětu Vlastivěda. Pokud budete něco potřebovat, můžete mi napsat na chat.

Učivo na 6. a 8. 1. 2021: Český stát za vlády Lucemburků (opakování)

Zkontrolujte si, zda máte doplněný a v sešitu nalepený zápis z poslední hodiny před prázdninami, učivo o Václavu IV. a Zikmundu Lucemburském (uč. str. 28). 

V uč. str. 29 najdete náměty k opakování kapitoly. Přečtěte si otázky a zkuste na ně odpovídat. Na příští týden připravím on-line kvíz z tohoto učiva.

V Teams v předmětu Vlastivěda splňte úkol Český stát za vlády Lucemburků a zašlete mi ho ke kontrole. Zadání se vám zobrazí ve středu v 8.00 hodin. Termín splnění úkolu je neděle 10. 1.

Ať se vám všechno daří. :)

paní učitelka Přikrylová

Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na úterý, dále posílám pár informací.
Vzhledem k tomu, že žáci nemají některé učebnice u sebe, je potřeba, aby si je vyzvedli ve škole. Zítra od 9.15 do 9.45 si pro ně přijdou. Budou mít vše nachystané v igelitové tašce (opatřené jejich číslem) na věšáku v šatně. Půjdou hlavním vchodem, kterým vcházeli před vánočními prázdninami.
Někteří mi již hlásili, že jsou v karanténě, těm to paní asistentka přinese k domu ve středu odpoledne.
Dále jsem upravila rozvrh, aby žáci měli více online hodin, tudíž i možností pracovat společně. Některé hodiny zůstaly po skupinách, některé jsou společné, další jsou dobrovolné, aby se každý mohl připravovat co nejlépe.
pondělí úterý středa čtvrtek pátek
skupina 1 10.00 - 10.45 celá třída 8.00 - 9.30 skupina 1 10.00 - 10.45 celá třída 8.00 - 9.30 skupina 1 10.00 - 11.00
skupina 2 11.00 - 11.45

celá třída

(dobrovolná hodina)

9.45 - 10.45 skupina 2 11.00 - 11.45

celá třída

(dobrovolná hodina)

9.45 - 10.45 skupina 2 11.15 - 12.15
Dále budu psát e-mail některým rodičům, jejichž děti budou mít možnost využít další podpory p. asistentky Polákové při online vyučování...
Přeji vše dobré v tomto roce. Hodně zdraví, pohody a radosti...
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám vám úkoly na úterý 5. 1. Něco budeme dělat společně, je to vždy u předmětu napsané. Přijdete si vyzvednout učebnice do školy mezi 9.15 až 9.45. Vše bude nachystané v šatně.
Mějte se moc pěkně, zítra se na vás těším.
A. S. Tříďas
úterý 5. 1.
český jazyk
UČ str. 40 - zopakovat slovní druhy, napsat žlutou tabulku do ČJ1 - budeme dělat společně online
PS str. 27 - opakování vyjm. slova po P
matematika
- opakování písemného násobení a dělení - budeme dělat společně online
přírodověda
UČ str. 24, 25 (opakování), 26, 27 - přečíst, prohlédnout obrázky

48. týden

pátek 27. 11. čtvrtek 26. 11. středa 25. 11. vlastivěda 25. a 27. 11. úterý 24. 11. pondělí 23. 11.

Vážení a milí rodiče,

velmi Vám děkuji za spolupráci během celé distanční výuky. Vím, že pro mnohé z Vás to bylo náročné období. Je to za námi. A zvládlo se to!
Od pondělí 30. 11. budou děti opět ve školních lavicích. Moc se na všechny těším.

Čtvrťáci půjdou hlavním vchodem - budeme mít šatnu přestěhovanou v chodbě u naší třídy. Škola je pro žáky otevřená od 7.40.
Přeji Vám vše dobré do dalších dní, též krásnou adventní neděli.
A. Strašková

Moji milí žáci,
dnešním e-mailem naše posílání úkolů končí... V pátek se ještě uvidíme naposledy online přes počítač a v pondělí již naživo ve třídě.

Chválím vás za práci během distanční výuky. Uvidíte, že se vám pilná příprava vyplatí. Slíbila jsem vám méně úkolů na pátek. Tento čas využijte na přípravu na pondělní nástup do školy. Dejte si do aktovky vše potřebné, doneste pravítka, tabulky, krabičky, ořežte si pastelky a tužky...Někteří si možná potřebují ještě dokončit některé úkoly...
Kdo si odnesl bačkory, v pondělí si je nezapomene.
Na online výuce se domluvíme, co si z učení přinesete zpět.

Mějte se krásně, opatrujte se.
A. Strašková

Český jazyk
do ČJ1:
vynech 2 řádky, napiš dnešní datum 27. 11.

(nadpis: Vyjmenovaná slova po M)
napiš si řadu vyjmenovaných slov po M (žlutá tabulka UČ str. 30)
vynech řádek
(nadpis: Dvojice slov)

UČ str. 30/2 - přelož si stranu sešitu ČJ1 v polovině, napiš si tabulku (u některých nakresli malý obrázek)
vynech řádek
napiš si do ČJ1:
POZOR Y!

mys, myrta, mýtus, mykologie
UČ str. 31 - budeme dělat online (opakování vyjm. slov po B, L, M)

 

PS Slohová výchova str. 26, 27 (V roli básníka) - něco stihneme online, vyplníme písemně
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na čtvrtek 26. 11.
Děkuji za předání.
Přeji pěkný večer
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám učivo na čtvrtek 26. 11.
Ráno je online hodina v 8.00 celá třída - PŘ + ČT.
Mějte se pěkně
A. Strašková
 
Český jazyk
PS str. 24 - opakování vyjm. slova po L
 
Matematika
vypadá, že toho je hodně, ale vždy je to jen část cvičení
vynech 2 řádky, napiš dnešní datum, mezi jednotlivými cvičeními vynech řádek, aby bylo vše přehledné
UČ str. 48/2 první, druhý, třetí příklad napsat do M2
UČ str. 48/6 napsat do M2
UČ str. 48/8 první sloupeček napsat do M2
UČ str. 48/9 šest příkladů (= tři sloupečky) napsat do M2
UČ str. 49/12 dva příklady napsat do M2
 
Přírodověda
PS str. 10, 11 - vyplň písemně
UČ str. 20/ 1, 2, 3, 4, 5, 6 - odpovědět ústně (opakování kapitoly Živočichové)
video - nejdéle žijící živočichové:
 
Čtení
Čítanka "Duch" str. 55, 56 - Talisman Kuky (budeme číst společně)
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na středu 25. 11.
Děkuji za předání.
Mějte se pěkně
A. Strašková
 
Moji milí čtvrťáci,
dnes jste byli moc šikovní při online angličtině s rodilým mluvčím. Měla jsem z toho radost.
Výborně se vám také dařilo na dobrovolné hodině. Hodně jsme toho stihli. Takže velká pochvala.
Chválím také ty, kteří pracují samostatně. Mnozí se velmi zlepšujete. Je vidět vaše pilná práce.
Posílám vám úkoly na středu 25. 11. Ať se vám učení daří.
Online hodiny jsou:
Skupina 1 v 10.00 a Skupina 2 v 11.00, jak jste zvyklí.
Mějte se moc pěkně, těším se na vás.
A. Strašková
 
Český jazyk
PS str. 23 vyplnit písemně (něco stihneme online)
 
Matematika
PS str. 22 vyplnit písemně (co kdo zvládne, něco stihneme online)
 
Angličtina
- napsat slovíčka z 5. lekce do slovníčku AJ1 (nezapomeň rozdělit stranu na 3 sloupečky, ať je vše přehledné)
UČ str. 19 - mp3 20
PS str. 19 - vyplň písemně
Čtení
- pokračovat ve čtení vlastní knihy

Milí čtvrťáci,

posílám poslední učivo naší distanční výuky. Příští týden se uvidíme již ve škole. :)
Učivo na 25. a 27. 11. 2020: VZNIK ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ, VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ
Přečtěte si uč. str. 21 - 23. Na konci kapitoly máte otázky, na které byste měli umět odpovědět. To si vyzkouším až po návratu do školy. :)
V příloze vám posílám zápis kapitoly z minulého týdne. Můžete si jen vytisknout a nalepit do sešitu, nebo si ho do sešitu opište, abyste si kapitolu zopakovali.
Tento týden posílám k vyplnění ještě jeden kvíz. Před jeho vyplněním si učivo zopakujte, při testu nepoužívejte žádné nápovědy. Otázky k opakování kapitoly najdete v uč. na str. 20. Odkaz na kvíz budete mít vložený i na Teams v předmětu Vlastivěda Zadání.
Kvíz se vám opraví automaticky. Vyplňujte kvíz samozřejmě jen jednou (buď na tomto odkazu, nebo na Teams). Kvíz bude možné vyplnit do neděle 29. 11. do 18.00. Pozdní odeslání vzhledem k návratu do školy nebude možné. 
Přeji vám krásný podzimní týden a těším se na setkání příští týden ve škole. :) Děkuji vám za vaši usilovnou práci do vlastivědy a za všechny úkoly, které jste poctivě splnili. Všem rodičům děkuji za pomoc a podporu při distanční výuce. Velmi si toho vážím.
 
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na úterý 24. 11.
Děkuji za předání.
Přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na úterý 24. 11.
Nezapomeňte, zítra je výjimečné úterý. Je konverzace s rodilým mluvčím Marcem. Jste rozděleni do 2 skupin tak, jak jste zvyklí, jen Skupina 1 (Group 1) začíná v 8.00 a Skupina 2 (Group 2) začíná 9.00. Každá skupina má cca 45 min angličtiny. Přihlašujte se přes kalendář, jak jste zvyklí. Dnes jsem s Marcem mluvila, těší se na vás. Má připravené zajímavé téma, takže se máte také na co těšit.
Pokud by někdo potřeboval pomoci s dalším učením (M, ČJ), můžu vám být k dispozici ve 12.00 - můžeme si zavolat. Napište mi do chatu, nebo mi dejte zítra po konverzaci vědět, ať se domluvíme...
Mějte se báječně
A. Strašková
 
Český jazyk
PS str. 22 celá, vyplň písemně (procvičování vyjmenovaných slov po B)
 
Matematika
PS 21/1, 2, 4, 5 - povinné, vyplň písemně
PS 21/3, 6, 7 - dobrovolné
 
Čtení
PS Čtení s porozuměním (Myšák) str. 22, 23 - Záhada v obchodním domě - přečti si, vyplň písemně vše, co zvládneš (je to zajímavý příběh, myslím si, že by vás mohl bavit)

Vážení a milí rodiče,

posílám úkoly na pondělí 23. 11.

Děkuji za předání.

Přeji pěkný víkend

A. Strašková

 

Moji milí žáci,

posílám úkoly na pondělí 23. 11.

začíná nám poslední týden distanční výuky, pak (podle dosavadních informací) půjdeme zpět do školy! Těším se na vás.

Přeji všem krásný a barevný podzimní víkend!

A. Strašková

 

Český jazyk

UČ str. 29/3 - do ČJ1 - vynech řádek, napiš datum, zapiš si dvojice slov (podle vzoru - po B, rozděl stranu na polovinu...), nakresli vždy malý obrázek, po každé dvojici vynech řádek, ať máš zápis přehledný

vynech řádek, napiš si:

Pozor Y:

vlys, lyra, lyceum, olympiáda, slynout, plytký

UČ str. 30 (budeme dělat online)

 

Matematika

PS str. 20 - co kdo zvládne, něco stihneme online

 

Přírodověda

UČ str. 20 (+ 19 zopakovat) - přečíst

online učebnice s odkazy: první a druhá

 

opakování - video

 

zajímavé video - ryby (dobrovolné)

 

zajímavé video - koně (dobrovolné):

 

Zápis (doporučuji napsat, kdo chce, může si vytisknout a nalepit): do zápisu si sám/sama doplň alespoň 2 zástupce jednotlivých skupin obratlovců (vždy celý název - rodové i druhové jméno - např. datel černý), ke každé skupině nakresli obrázek

 

Angličtina

UČ str. 18 - přečíst, pojmenuj věci na obrázku

PS str. 18 - vyplň písemně

opakuj slovíčka ze 3. a 4. lekce, sloveso být

 

Čtení

PS Čtení s porozuměním ("Myšák")  str. 20, 21 - To je jízda - vyplň co nejvíce úkolů zvládneš


47. týden

pátek 20. 11. čtvrtek 19. 11. 18. a 20. 11. vlastivěda středa 18. 11. pondělí 16. 11.
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na další den, tedy pátek 20. 11.
Moc Vám děkuji za předání.
Přeji krásný podzimní den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
tak už je další týden za námi. Chci vás moc pochválit za vaši pilnou práci.Vím, že je pro vás náročné se soustředit. Jste šikovní, na online výuce se snažíte dávat pozor, jen dál vydržte, pěkně pracujte, uvidíte, že se vám to všechno vyplatí.
V pátek je online výuka opět po skupinách v 10.00 a 11.00 (hlaste se přes kalendář). Nezapomeňte si nachystat věci na ČJ, tabulku, pouzdro.
Mějte se krásně, opatrujte se.
A. Strašková
 
Tady je učivo na pátek 20. 11.
Český jazyk
UČ str. 25 - přečíst (bude online) - sloh
PS str. 20/1, 2 dole (kdo nemá, vypracuje písemně) - sloh (vysvětlíme si online)
UČ 29/4 pěkně napsat do ČJ2 (nezapomeň vynechat řádek, napsat dnešní datum)
videa, písničky vyjm. slova b, l: první, druhé, třetí a čtvrté
 
Matematika
PS str. 19 - co kdo zvládne, u slovních úloh vezmi barevnou pastelku, nebo fixu a podtrhni si, co je důležité (co znáš), slovní úlohy ti pak půjdou lépe vypočítat
video - opakování násobilky 7:
 
Čtení
PS Hravá čítanka ("Knihovna") - str. 55 - Co lidi vidí - přečti si alespoň dvakrát nahlas, doplň úkoly
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na čtvrtek 19. 11.
Děkuji za předání.
Přeji krásný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na čtvrtek 19. 11.
Nezapomeňte na ranní online výuku od 8.00. Bude čtení (čítanka "Duch") a přírodověda. Pokud by někdo chtěl pokračovat dále  do 9.45, bude dobrovolná hodina M a ČJ (jak jste zvyklí).
Mějte se báječně.
Užívejte krásné počasí.
A. Strašková
 
Český jazyk
UČ str. 29 - přečíst
do ČJ1 - napiš dnešní datum, napiš si:
pozor na slova, piš správně Y:
! babylon, babyka, labyrint !
(vynech 2 řádky) nadpis:
Vyjmenovaná slova po L
 - slyšet, mlýn blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš
UČ str. 28/6 bez a), pěkně napiš do ČJ2 (nezapomeň dnešní datum)
 
Matematika
PS str. 15
 
Přírodověda
UČ. str. 18, 19 - přečíst, projdi si odkaz v online učebnici, je tam mikrofon, můžete si spustit čtení, je tam mnoho fotografií navíc...)
 
 
Zápis - doporučuji napsat (kdo chce, může si vytisknout)

Milí čtvrťáci,

posílám učivo do vlastivědy na tento týden. 
Učivo na 18. a 20. 11. 2020: Život za vlády prvních Přemyslovců
Přečtěte si uč. str. 18 - 19.
K učení dále můžete využít:
Na Teams v předmětu Vlastivěda najdete Zadání s názvem Přemyslovská knížata. Splňte tento úkol a pošlete mi ho přes Teams. Zadání se zobrazí ve středu 18. 11. v 8.00 hodin. Kdybyste potřebovali pomoct s posláním úkolu, napište mi na Teams. Úkol bude hodnocen slovně.
Přeji vám úspěšný týden.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na středu 18. 11.
Děkuji za předání.
Přeji pěkný večer a zítřejší sváteční den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
děkuji všem, kteří se zapojili do Matematické soutěže Klokan, kategorie Cvrček.
Byli to Julinka, Kuba, Beatka, Jiřík, Anička, Adélka, Natálka. Všem patří velká pochvala, protože udělali něco navíc. Velmi to oceňuji.Jste šikulky.
Počty bodů pošlu během týdne přímo na e-mail rodiče, který zasílal výsledky.
V úterý je státní svátek, takže online výukou pokračujeme ve středu, jak jste zvyklí. Vše je v kalendáři Teams.
Mějte se báječně.
A. Strašková
 
Středa 18. 11.
Český jazyk
UČ str. 28 - budeme společně dělat online
do ČJ 1 - zapsat modrou tabulku na str. 28 (přehnout si list sešitu na polovinu), napsat vždy slovo z tabulky, ke každému slovu nakreslit malý obrázek pro lepší představu, co to slovo znamená (více si vysvětlíme na online výuce)
 
Matematika
PS str. 16 - pokud budete potřebovat, vysvětlíme si online
 
Angličtina
- opakovat slovíčka ze 4. lekce
- opakovat barvy
- opakovat sloveso být
UČ str. 17 - listen and sing (poslouchej a zpívej) - mp3 č. 19 - máte i v souborech Teams, několikrát si pusť, přitom si zpívej nebo říkej, ať se naučíš používat slovíčka
PS str. 17 - vypracuj písemně
 
Čtení
PS čtení s porozuměním ("Myšák") str. 18, 19 - Templetonovic dvojčata - přečti si nahlas, vyplň vše, co zvládneš, přemýšlej, namáhej mozkovnu, úkoly nejsou jednoduché, ale věřím, že většinu z nich zvládneš
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na pondělí 16. 11.
Velmi děkuji za předání i výbornou spolupráci.
Přeji krásný víkend
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pondělí 16. 11.
Tento den bude také probíhat online výuka, jak jste zvyklí.
Ti, kteří neprezentovali projektovou práci z AJ se toho zhostí během online výuky ve své skupince (tak, jak jsme se dnes domluvili v pátek).
Věřím vám, že si všichni poctivě nachystáte, co je k prezentaci potřeba (jen připomínám - pokud by někdo zapomněl - AJ - My school - např. podle UČ. str. 13 nebo podle PS str. 13, 14 - je to podobné, samozřejmě můžete zpracovat toto téma i podle sebe).
Skupina 1 v 10.00.
Skupina 2 v 11.00.
V úterý 17. 11. je státní svátek, nebudu tedy na tento den posílat úkoly, ani nebude online výuka. Pošlu úkoly až na středu 18. 11.
Ráda bych pochválila Jiříka, Beatku a Julinku, protože mi do této chvíle poslali Matematického klokana. Super mám z vás radost. Udělali jste něco navíc.
Věřím, že přijdou odpovědi i od dalších dětí. Termín je do neděle 15. 11. Nezapomeňte, že to děláte pro sebe. Více si procvičíte, uděláte také něco zajímavého.
Mějte se krásně, přeji všem pěkné počasí a barevný víkend
A. Strašková
 
Český jazyk
UČ str. 26, 27 přečíst - něco stihneme společně online
Do ČJ 1 vynech 2 řádky, napiš dnešní datum, nadpis:
Vyjmenovaná slova po B
být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav.
(vynech řádek)
různé tvary slovesa být:
např. byl, byla, bylo, byli, byly, bych, bychom, bys, byste, kdyby, kdybys, kdybychom, aby, abych, abychom, býval, bývávali...
 
Matematika
PS str. 14, i rýsování
připomínka rýsování kolmic, videa (opravdu si pusťte, ať si toto rýsování připomenete, každé z nich má cca do 3 min):
 
Angličtina
zopakuj si slovíčka 4. lekce, pouštěj si je z nahrávky mp3 č. 16 (UČ str. 15), uč se správně vyslovovat
-nahrávky si můžete pouštět i z Teams - soubory
UČ str. 16 - story (mp3 č. 18) - několikrát si pusť, čti společně s lektorem
PS str. 16 - vypracuj písemně
videa (procvičování slovní zásoby z této lekce):
 
Přírodověda
UČ str. 17 přečíst
odkaz na online učebnici (můžete si rozkliknout odkazy, zajímavosti přímo k látce v učebnici):
 
Zápis do sešitu (napiš dnešní datum):
 
Čtení
Čítanka (hnědá - knihovna) str. 37 přečíst bajky, 37/1 vyplň písemně

46. týden

pátek 13. 11. Matematický klokan 2020 čtvrtek 12. 11. 11. a 13. 11. vlastivěda středa 11. 11. úterý 10. 11. pondělí 9. 11.
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na pátek 13. 11.
Děkuji za předání a přeji pěkný a úspěšný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám vám úkoly na pátek 13. 11.
Společně se uvidíme po skupinkách v 10.00 a v 11.00 (tak, jak jste zvyklí).
Ať je dnes váš šťastný den! Přeji všem hodně legrace.
A. Strašková
 
Český jazyk
PS str. 18 - opakování zdvojené souhlásky
 
Matematika
PS str. 13 - co kdo zvládne
Kdo chce, posílala jsem dnes odkaz na soutěž Matematický klokan. Doporučuji všem, kteří si chtějí zkusit zajímavé příklady.
 
Čtení
- pokračovat ve čtení vlastní knihy
Vážení a milí rodiče, moji milí žáci,
posílám možnost podílet se na soutěži Matematický klokan 2020. Tato soutěž měla proběhnout minulý školní rok na jaře.
Kvůli vzniklé situaci ji pořadatelé přesunuli na podzim. Situace stále trvá, a proto se rozhodli dát ji jako soutěž online - děti ji nevyplní ve škole, jak to vždy bývalo, ale doma.
Pořadatelé chtějí, aby žáci měli kategorii, která by jim připadla minulý školní rok, tedy ve 3. třídě - CVRČEK.
Pro otevření dokumentu je třeba zadat heslo.
Pro kategorii CVRČEK: §avokN@avE! (stačí, když se zkopíruje).
Odpovědi mi prosím posílejte nejpozději do 15. 11. na můj e-mail, a to co nejjednodušeji - ve formě např.
Petr Novák
1a 2d 3b 4c atd.
Pokud někdo neví odpověď, nechce na otázku odpovídat, napíše u čísla pomlčku např. 7 -
(do předmětu e-mailu prosím zadejte Matematický klokan - odpovědi)
Celá aktivita je dobrovolná. Jsou tam moc zajímavé úlohy. Akce je pro děti, které matematika baví, chtějí si vyzkoušet něco jiného.
Těším se na odpovědi. Držím palce při vyplňování.
Přeji pěkný den
A. Strašková
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na čtvrtek 12. 11.
Děkuji Vám za předání.
Přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na čtvrtek 12. 11.
Společná hodina bude od 8.00, tak se nezapomeňte včas přihlásit. Vím, že někteří byste byli raději ještě v posteli a zdá se vám to moc brzy.
Ale víte, co se říká: "Ranní ptáče, dál doskáče." Takže abyste mohli dobře skákat, musíte ráno brzy vstávat...
Pro ty z vás, kteří by měli chuť, můžeme opět protáhnout o další hodinu (jako v úterý) a doplnit si i něco z M a ČJ. Někteří jste zůstali déle, byli jste velmi šikovná skupinka vytvalých studentů. A díky tomu jsme toho hodně stihli.
Těším se na vás.
Mějte se báječně
A. Strašková
 
Český jazyk
PS str. 17 - opakování (kdo pozapomněl, přečte si v učebnici str. 21)
video s vysvětlením (čas 3 min. - celé video je delší (cca 14 min), vám stačí první 3 min, to jsme se společně učili):
kdo by si chtěl vyzkoušet diktát - video s řešením na konci
 
Matematika
PS str. 12 - porovnávání čísel, opakování - převody jednotek
 
Přírodověda
PS str. 8, 9 (opakování kapitoly Rostliny) - pečlivě si přečti úkoly, pokud nebudeš vědět odpověď, vyhledej si ji v sešitě nebo v učebnici
Skrytá krása opylování (Jsem zvědavá, kdo si všimne netopýra, který opyluje kaktus. Netopýr má u sebe na těle mláďátko.):
 
Čtení
Čítanka (duch) str. 51, 52, 53 - Tatínek není k zahození (budeme číst společně na hodině)
Milí čtvrťáci,
na Teams jsem vám vytvořila nový předmět Vlastivěda, kam vám budu vkládat samostatnou práci, kterou budu vyžadovat k odevzdání. Zde se se mnou můžete také spojit, když budete mít nějaký dotaz k učivu z vlastivědy. Děkuji všem, kteří mi minulý týden poslali vyplněný kvíz. Vaše výsledky jsem si zapsala a úkol považuji za splněný.
Ti, kteří mi kvíz neposlali, budou mít odkaz na kvíz v Zadání na Teams v předmětu Vlastivěda a prosím vás o splnění úkolu. Pro jistotu přikládám odkaz ještě jednou. Kvíz se uzavře v neděli 15. 11. v 18.00.
Učivo na 11. a 13. 11. 2020: Přemyslovská knížata
Přečtěte si uč. str. 17.
Motivační videa  až po číslo 20.
Výukové video  číslo 48 a 49.
Do sešitu si opište zápis kapitoly. Najdete ho na Teams (vlastivěda, soubory), pro jistotu přikládám i zde.
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na středu 11. 11.
Děkuji za předání, přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na středu 11. 11. (Pěkné datum, že?)
Uvidíme se ve skupinkách na online výuce Skupina 1 v 10.00, Skupina 2 v 11.00.
Do Teams jsem vám nahrála (najdete to pod názvem Soubory) zápisy z Př, slovíčka z Aj, nahrávky z Aj (mp3), Čj pádové otázky. Třeba to pro někoho bude jednodušší a přístupnější.
Ať máte dnes všichni dobrou náladu
Mějte se krásně A nezapomeňte chodit ven...
A. Strašková
 
Český jazyk
PS str. 16 - opakování - vypracuj písemně
- opakuj si pádové otázky, nauč se je zpaměti (při učení přemýšlej)
- kdo si nestihl zapsat, zde jsou znovu (doporučuji zapsat do Čj1):
Pádové otázky:
 1. pád Kdo, co?
 2. pád (bez) Koho, čeho?
 3. pád (ke) Komu, čemu?
 4. pád (vidím) Koho, co?
 5. pád Oslovujeme, voláme.
 6. pád (o) Kom, čem?
 7. pád (s) Kým, čím?
Nezapomeňte, že předložky mohou být i jiné, v závorkách jsou pouze orientační. U pádů mohu použít více předložek.
 
Matematika
PS str. 11 společně si vysvětlíme na online hodině
 
Angličtina
pokud nemáš zapsáno, dopiš si slovíčka ze 4. lekce do slovníčku AJ1
UČ str 16 story (příběh) - mp3 č 18 - třikrát si poslechni, pak si přečti společně s nahrávkou
PS str. 16 - vyplň písemně (společně si zkontrolujeme v pátek)
- k vyplnění PS potřebuješ vědět, co znamenají slovíčka: MY /mai/ - můj, moje, YOUR /jór/ tvůj, tvoje (předpokládám, že téměř všichni znají, tak jen pro jistotu )
 
Čtení
- Čtenářský deník - kdo má přečtenou další knihu, napíše si ji podle osnovy do Čtenářského deníku, nakreslí vlastní ilustraci
- kdo už má hotovo, nebo ještě nemá nic dalšího přečteného, pokračuje ve čtení vlastní knihy...

Vážení a milí rodiče,

posílám úkoly na úterý 10. 11.
Ráda bych připomněla, že je možnost zapůjčit pc techniku ze školy. Pokud někdo používá tablet či telefon, možná by se mu zápůjčka přišla vhod. Dále opět nabízím možnost spolupráce při vypracovávání úkolů s paní asistentkou. V případě zájmu o pc nebo vyučování s paní asistentkou se na mne obraťte, ráda zařídím vše potřebné.
Přeji pěkný večer
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na úterý 10. 11. Online hodina začíná v 8.00. Společně si řekneme, jak budete pracovat, abyste vše co nejlépe zvládli sami. Projdeme si společně úkoly na dnešní den.
Mějte se báječně
A. Strašková
 
Český jazyk
PS str. 15 celá - opakování předpony a předložky od, nad, pod, před - vždy píšeme -d
 
Matematika
PS str. 10 celá (opakování)
UČ str. 30/5 napsat do M1 - velmi jednoduše (číslo, pod to šipky - tisíce T, stovky S, desítky D, jednotky J) - Nadpis: Čísla do 10 000
 
Angličtina
napiš si z papíru slovíčka 4. lekce (pokud je to pro tebe hodně najednou, rozděl si práci na polovinu a zbytek si napiš ve středu)
UČ str. 15 - listen, repeat and point (poslouchej, opakuj, ukazuj) - výslovnost nových slovíček mp3 č. 16
UČ str 15 - listen, ask and answer (poslouchej, ptej se a odpověz) - procvičování otázky What´s this? (Co je to?) mp3 č. 17
PS str. 15 vypracuj písemně
 
Čtení

PS Čtení s porozuměním ("myšák") str. 16, 17 - příběh Tadeáš - vyplň co nejvíce, podaří se někomu vyluštit všechny úkoly?

Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na pondělí 9. 11.
Děkuji za předání.
Přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
začíná nám další týden distančního vyučování.
Každý den se uvidíme společně na online výuce.
Pracujte i samostatně na svých úkolech. Přemýšlejte, když si čtete zadání. Pokud nebudete něčemu rozumět, máte možnost se zeptat při online vyučování. Využijte toho. Je velmi důležité, abyste se cvičili v samostatné práci. K tomu je třeba umět pozorně číst a svědomitě si plánovat čas.
Skupiny i nadále zůstávají - po, st, pá.
Společné hodiny jsou út, čt od 8.00.
Pokud někdo chybí na online vyučování, je třeba omluvenka (přes e-mail).
Skupina 1 v 10.00
Skupina 2 v 11.00
Podívejte se vždy na naplánovanou schůzku v kalendáři, abyste věděli, co si máte připravit.
Mějte se báječně
A. Strašková
 
Pondělí 9. 11.
Český jazyk
PS str. 14 - předložky a předpony (opakování)
 
Matematika
PS str. 9 - co kdo zvládne
 
Angličtina
UČ str. 14 - opakování 1. - 3. lekce - přečti si otázky či pokyny, zkus odpovědět nebo udělat podle pokynu
např. stand up, please (postavíš se)
songs: first, second, third
 
Přírodověda
UČ str. 16 přečíst
UČ 16/1, 2, 3, 4 otázky dole pod textem - odpovědět na ně zezadu do sešitu
Napsat: Dnešní datum, pod něj 16/1 (+ odpověď), takto vypracuj všechny čtyři otázky. Odpovědi by měly být krátké, jednoduché, výstižné. Nepiš zbytečnosti. (pokud nevíš odpověď hned, podívej se do sešitu nebo do učebnice) Tyto otázky slouží k opakování kapitoly Rostliny.
odkaz k učebnici str. 16 (elektronická učebnice s odkazy):
 
Čtení
Hravá čítanka (hnědá - knihovna) str. 36 Lev a myš - přečti, vypracuj úkoly

45. týden

pátek 6. 11. čtvrtek 5. 11. středa 4. 11. 4. a 6. 11. - vlastivěda úterý 3. 11. pondělí 2. 11.
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na pátek 6. 11. Děkuji za předání.
Moc děkuji všem rodičům, kteří své dítě, pokud na online výuce z nějakého důvodu chybí, řádně omlouvají.
Přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pátek 6. 11.
Nezapomeňte na online výuku.
Skupina 1 v 10.00
Skupina 2 v 11.00
Připojujte se prosím přes kalendář.
Mějte se krásně, těším se na viděnou
A. Strašková
 
pátek 6. 11.
Český jazyk
PS str. 12/1 - spodní polovina strany - Slohová cvičení - pracovní postup: Výroba bambulky (sloh) - vypracuj písemně
 
Matematika
PS str. 8 - vypracovat písemně
 
Čtení
Hravá pracovní čítanka (hnědá s knihovnou) str. 38, 39 - Proč je v lese tráva nízká, vylušti úkoly 1, 2 na str. 39
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na čtvrtek 5. 11.
Děkuji za předání.
Přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám vám úkoly na čtvrtek 5. 11.
Bude online hodina, a to od 8.00. Přihlašujte se prosím v 7.55 přes kalendář. Bude to třídnická hodina a hodina čtení. Podrobnosti máte napsané v Teams.
Těším se na vás.
A. Strašková
 
Středa 5. 11.
Český jazyk
UČ str. 22 - přečti si znovu žlutou tabulku
napiš si zápis do ČJ1:
Zdvojené souhlásky
- dvě stejná písmena - rozhraní předpony a kořene př. bezzubý, oddělení
- podobně znějící hlásky - rozhraní předpony a kořene př. bezstarostný, odtržený
(nezapomeň vždy napsat datum a stranu + cvičení, které píšeš)
UČ str. 22/2 napsat do ČJ2 (nezapomeň - synonyma jsou slova stejného nebo podobného významu)
- vynech řádek, UČ str. 22/3 napsat do ČJ2 (dělali jsme spolu ústně online ve středu, takže doufám, že budete mít všichni správně)
doporučuji: video s vysvětlením - učebnice, kontrola cvičení (cca 5 min, video je jinak delší):
 
Matematika
27/32 - 6 příkladů do M2
27/37 - napiš do M2
27/39 napiš do M2 (zápis, výpočet, odpověď)
dobrovolně - příklady z této strany ústně (čím více spočítáte, tím více se naučíte , ale nechávám na vaší přípravě)
 
Přírodověda
- napiš si nebo nalep zápis do sešitu  Přírodověda  - doporučuji napsat, abyste si co nejvíce procvičili psaní, i si více zapamatujete, naučíte, ale nechám na vás, jak se rozhodnete
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na středu 4. 11.
Děkuji za předání.
Přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na středu.
Mám velkou radost, že jsme se v úterý společně sešli na online výuce. Bylo to s vámi super.
Jak by se řeklo: "Bezva pokec!"
Mějte se krásně
A. Strašková
 
Středa - online
Skupina 1 v 10.00
Skupina 2 v 11.00
 
Středa 4. 11.
 
Český jazyk
PS str. 13 vyplň vše, co zvládneš
kořen - společný pro všechna příbuzná slova
předpona  - před kořenem
příponová část (přípona, koncovka) - za kořenem
př. porybný: předpona po-, kořen -ryb-, příponová část -ný
UČ str. 22 přečíst (budeme dělat společně online - nová látka)
 
Matematika
UČ str. 26/24, 30 napsat do M2
UČ str. 26/25, 26, 27, 28, 29 - ústně (něco stihneme online)
 
Angličtina
UČ str. 13 Me and my school přečíst (budeme dělat společně online)
PS str. 13, 14 - vyplň písemně
Dlouhodobý úkol: Na čtvrtku anglicky napiš a nakresli povídání o sobě, nadpis: Me and my school - ukážete mi na online hodině ve čtvrtek 12. 11., později mi odevzdáte ve škole
 
Čtení
Čítanka (zapůjčená s tvrdými deskami) str. 25 báseň Strýc MUMU - přečti si několikrát, i nahlas, soustřeď se na pěkný přednes
Jaký máš názor na tuto báseň? Líbí se ti? Proč? Nelíbí se ti? Proč?

Diskuse proběhne ve čtvrtek. Těším se na vaše názory.

Milí čtvrťáci, distanční výuka pokračuje, takže posílám učivo na tento týden. Zde najdete vyplněný zápis z minulého zadání, nemusíte nic tisknout, jen si zkontrolujte, zda máte vše správně vyplněno, ať se neučíte s chybami. 

Na tento týden jsem pro vás připravila malý on-line kvíz. Do jeho řešení se pusťte, až si učivo zopakujete, jedná se o kapitolu Velkomoravská říše v uč. str. 13-15. 

Po jeho odeslání si můžete ihned zobrazit správné odpovědi a dosažený počet bodů. Při vyplňování kvízu pracujte samostatně, poctivě a bez nápověd. Kvíz můžete vyplňovat kdykoliv, bude otevřený do neděle 8. 11. do 18.00, poté kvíz uzavřu a již nebude možné jej vyplnit.  Také moc děkuji za zaslané dobrovolné úkoly a ukázky vaší samostatné práce, moc jste mě tím potěšili a máte ode mě velikou pochvalu za práci, kterou jste udělali. Všechno vynaložené úsilí se vám vrátí. :)

 
Nové učivo na 4. 11. a 6. 11.: VZNIK ČESKÉHO STÁTU, VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT
Přečtěte si uč. str. 16, podívejte se na videa.
Motivační videa:  první a druhé
 
Využít k učení můžete i tuto prezentaci na tomto odkazu , číslo 46 a 47, nebo tuto prezentaci.
 
Přeji vám pěkné dny a ať se vám učení daří.
paní učitelka Přikrylová
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na úterý 3. 11.
Děkuji za předání, přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na úterý. V 8.00 bude začínat třídnická hodina. Pokyny k ní máte v Teamsech. Mějte se krásně
A. Strašková
 
Český jazyk
PS str. 12/1 a, b, c, d, e, f, g (bez slohu) - opakování: slova mnohoznačná, lichotivá, souřadná, nadřazená, souznačná
 
Matematika
UČ str. 25/16 do M2
UČ str. 25/17, 18, 19, 20 ústně
UČ str. 25/21 jen vypočítej do M2 (bez vymýšlení slovních úloh) - pozor: Závorky mají přednost. Pokud nejsou vyznačeny závorky, přednost má násobení a dělení.
 
Angličtina
procvičování 3. lekce, procvičovat sloveso být (slovníček AJ1)
UČ str. 12 listen and match (poslouchej a spoj - co k sobě patří)
PS str. 12 vyplň, použij slova z rámečku, napiš je do bublin
- dopiš zbylá slovíčka ze 3. lekce do sešitu AJ1
 
Čtení
PS Čtení s porozuměním (kdo nemá) str. 12, 13 - Danny, mistr světa - vyplň, co zvládneš
Vážení a milí rodiče,
bohužel školy zůstávají ještě dále zavřené. Proto přecházíme k dalším opatřením, abychom co nejvíce podpořili žáky a jejich rodiče.
Ráda bych se s Vámi podělila o některé novinky, které nás čekají od příštího týdne.
Výuka bude pokračovat pondělí, středa, pátek po skupinách (tak, jak to bylo před podzimními prázdninami), kde se budu zaměřovat na vysvětlení nového učiva, procvičení hlavních předmětů ČJ, M, AJ.
Skupina č. 1 začíná vždy v 10.00, skupina č. 2 v 11.00 (po, st, pá). Dále vyučuji v pondělí a ve středu pedagogické intervence (ti, kterých se to týká budou připomenutím zvlášť informováni).
Přidávám další hodiny v úterý a ve čtvrtek vždy od 8.00 do 8.45. Jde o třídnickou hodinu. Slouží k tomu, abychom si řekli, jak vypracovat úkoly na daný den, aby se děti společně viděly, popovídaly si, pokud by měl někdo problém s učením, abych mohla více pomoci. Nic není konečné. To znamená, že vyzkoušíme, jak bude rozvrh tímto způsobem fungovat, v případě potřeby se bude dále upravovat. Jde mi o to, aby mělo vše co nejhladší průběh, aby se dětem suplovala i socializační část školní docházky. Jsem si vědoma toho, že pro děti i pro Vás, rodiče, není tato forma výuky jednoduchá. Ani pro mne to není snadné.  Moc ráda bych se vrátila k prezenční výuce, ale zatím to nejde.
Děkuji Vám tímto za stálou spolupráci.
Dále bych Vám chtěla připomenout, že je možné ze školy zapůjčit PC techniku (někteří rodiče tuto možnost již využili). Proto, pokud by měl někdo problém s připojováním - např. má více dětí, které absolvují výuku ve stejnou dobu (např. má ještě druhostupňáka), nebo zjistil, že připojení přes tablet či telefon je nevyhovující, napište mi. Váš požadavek předám panu řediteli. Škola se Vám bude snažit v zápůjčce maximálně vyjít vstříc.
Dále bych chtěla nabídnout možnost konzultací a pomoci s vypracovánáním úkolů od paní asistentky, která působí v naší třídě. Někteří tuto nabídku již využívají. Pokud by byli ještě další zájemci, paní asistentka si ráda přidá tyto žáčky do svého plánu. Stačí, když se mi ozvete, dáme vše dohromady, abychom mohli tuto dobu co nejlépe zvládnout.
Když budete mít nějaký dotaz, nebo budete potřebovat něco prokonzultovat, neváhejte se na mne obrátit. Ráda pomohu, pokud to bude v mé moci.
Přeji vše dobré, pěkné podzimní dny
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
moc mne mrzí, že se ještě nevracíme společně do školních lavic. 😞 Nic s tím momentálně neuděláme. Takže jsem se tomu snažila přizpůsobit i další rozvrh a výuku. Abych vám co nejvíce mohla pomoci a také abyste se častěji viděli a slyšeli, budete mít možnost se připojovat ještě v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 8.45. Zatím to nazveme třídnická hodina. Budeme si tam povídat, konzultovat případné vaše problémy s učivem, s pochopením látky apod. Uvidíme, jak to bude fungovat, kdyžtak v případě potřeby to změníme na výuku nějakého předmětu. Spolu se o tom poradíme, stejně jako při rozdělování hodin na skupiny. Budu chtít znát váš názor. Zajímá mě to. Chtěla bych, aby vám to co nejlépe pasovalo, abyste se mohli i v této situaci při distanční výuce co nejvíce zlepšovat a pokračovat dál ve vašem růstu...
Posílám také úkoly na pondělí. Co nejvíce zkusíme opět stihnout při online výuce, něco čeká pak na vaši samostatnou práci.
Vím že se každý z vás snaží, jak nejlépe umí. A o to jde. Držím všem palce.
V pondělí bude videokonference podle skupin (jak jste si odhlasovali). Najdete vše v kalendáři Teams.
Přeji krásný víkend a v pondělí se na vás těším 🤗
A. S. Tříďas
 
Pondělí 2. 11.
Monday 2nd November
Český jazyk (Czech language)
UČ str. 21 přečíst
UČ str. 21/3 první odstavec napiš do ČJ2
 
Matematika (Maths)
UČ str. 24/8 napsat barevně do M1 - nadpis Písemné dělení
UČ str. 24/9, 14 do M2
UČ str. 24/10, 11 ústně
 
Angličtina (English)
- napiš si dalších 10 slovíček ze 3. lekce do sešitu AJ1(z papíru)
UČ str. 11 přečíst, poslouchat a opakovat správně výslovnost č. 13 mp3
find /faind/ najít (najdi)
PS str. 11 vyplnit - numbers /nambrs/ čísla, food /fůd/ jídlo
PS str. 10 vyplnit, pokud zvládneš (můžeš použít ke kontrole UČ str. 10 - story)
písnička:
 
Přírodověda (Science)
UČ str. 14, 15, 16 přečíst, prohlédnout obrázky
doporučuji, podívejte se na elektronickou učebnici s odkazy (můžete si poslechnout čtení, prohlédnout další obrázky...):
 
Čtení
Hravá čítanka (hnědá) Starosti s princem str. 28, 29, 30 přečti si, vyplň, co zvládneš

43. týden

pátek 23. 10. čtvrtek 22. 10. středa 21. 10. úterý 20. 10. pondělí 19. 10.
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na pátek 23. 10.
Děkuji za předání.
Přeji pěkný den
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na pátek 23. 10.
S těmi, kteří jsou online se také uvidíme a uslyšíme ve videokonferenci. Bude to opět po skupinách, to se nám dobře osvědčilo. 1. skupina od 10.00, 2. skupina od 11.05 hod. Těším se na vás. 😉
Opatrujte se,🤗 přeji vám krásné prázdniny, ať se i počasí vydaří!☀
A. S. Tříďas
 
Český jazyk
Slohová výchova PS 24, 25 Nepostradatelný pomocník - vyplň písemně
 
Čtení
Pracovní čítanka (hnědá) str. 27 přečíst, vyplnit - dostanete se k dalšímu klíči.
 
Matematika
Uč. str. 23/1 - přečíst, prozkoumat, 2 písemné dělení do M2, procvičovat násobilku
video (opakování vysvětlení, již jsem vám posílala), znovu se na to prosím podívejte, ať to dobře pochopíte, zároveň si to s výkladem můžete i psát do sešitu:
 
Přírodověda
Posílám odkaz, kde si můžete rozklikat mnoho obrázků, pustit si čtení, dostat se na stránky vztahující se k učivu. Jsou to 2 dvojstrany z učebnice přírodovědy, které jsme probrali. Mrkněte, třeba se vám z toho bude dobře učit.👍
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na čtvrtek 22. 10.
Děkuji za předání.
Mějte se pěkně
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
jak se vám dnes daří? Doufám, že dobře. Posílám vám úkoly na čtvrtek. Ať vám to jde pěkně od ruky! 😉 Nezapomeň při práci používat hlavu👦, několikrát si přečti zadání, ať všemu porozumíš co nejvíce samostatně.
Přeji vám krásný den 😄
A. S. Tříďas
 
Český jazyk
video - opakování slova citově zabarvená (pouze si poslechni a tím zopakuj)
 
PS str. 11 vypracuj, co se ti podaří...
ČJ1 zapiš si (společně jsme dělali ve videokonferenci uč. str. 18, 19):
Předložky
- píšeme zvlášť, čteme dohromady se slovem
- mezi předložku a podst. jméno mohu vložit např. přídavné jméno (před domem - před krásným domem)
- píšeme d - před, od, nad, pod
 
Předpony
- jsou součástí slova - s kořenem dohromady 1 slovo
- odjet, nadjet, předjet, podjet - kořen -jet
- píšeme d - před-, od-, nad-, pod-
 
Matematika
zhlédni video (pokračování vysvětlení písemného dělení)
 
UČ. str. 23/3, 4, 6, 7
video o tom, co má v matematice při počítání přednost
 
Přírodověda
UČ. str. 12, 13 - přečíst
- zápis do velkého sešitu (viz příloha) - můžeš si vytisknout a nalepit (nezapomeň zastřihnout, ať papír nepřesahuje sešit), nebo přepsat ručně
- nakreslit obrázky (UČ. str. 12, 13 - viz zápis)
 
Čtení
Čítanka (růžová s obrázkem ducha, tlustá) - str. 46 báseň Most a Drozd - přečíst, zamyslet se nad otázkami 1, 2 pod textem
str. 46, 47, 48 - Pišťucha má problémy - přečíst (polovinu strany nahlas, dále tiché čtení)
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly pro Vaše děti.
Děkuji za předání a přeji pěkný večer.
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám vám úkoly na středu 21. 10. Dnes budeme volat po skupinách. Obě skupiny budou mít ČJ, M, popř. AJ.
V závěru přeposílám vlastivědu od paní učitelky Přikrylové.
Těším se na vás na online výuce! 😊
Z učiva se snažte zvládnout co nejvíce samostatně. Ale zbytečně se nestresujte. 😱Když vám něco nepůjde, nezoufejte😰. Kdo je na online výuce, může se zeptat, pokud něčemu nerozumí🤔 . Nebo mi může napsat e-mail. Ráda pomůžu.
Neseďte ale celý den pouze u 💻 a neklikejte stále 🖱nebo na ⌨.
Užívejte krásné počasí😎. Hlavně mějte dobrou náladu! 😁
 
Přeji krásný den!
A. S. Tříďas
 
Skupina 1: 10.00 až 10.55
Patří do ní tito žáci (čísla, která máte ve škole): 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17
 
Skupina 2: 11.05 až 12.00
Patří do ní tito žáci (čísla, která máte ve škole): 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18
 
Český jazyk
PS str. 10 - opakování - spisovná, nespisovná slova (co kdo zvládne) - vždy si pečlivě přečti zadání, podtrhni si barevně, co máš dělat, lépe se ti bude pracovat slova příbuzná - opakování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5864
 
Matematika
UČ. str. 20/27, 28, 29, 30, 31, 32 - do M2 (co kdo zvládne)
podívej se na video s novou látkou (písemné dělení), zatím se nemusíš učit, jen zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=yzNEt1-St5w
 
Angličtina
PS. str. 9 - Numbers. (čísla) - vyplnit písemně
(nahrávky jsou také v Teams - soubory)
dobrovolné (doporučuji k procvičování, opakování):
videa - čísla do 20:
hry:
 
Vlastivěda 21. 10. a 23. 10. 2020 distanční výuka (4. ročník)
(od paní učitelky Přikrylové)
 
Opakování č. 2 - Velkomoravská říše (uč. str. 15)
Milí čtvrťáci, v příloze vám posílám zápis do sešitu. Kdo máte možnost, můžete si jej vytisknout, zápis vyplňte, vybarvěte si obrázek a nalepte do sešitu, papír si trochu zastřihněte (stačí okraje), ať se vám vejde na stránku sešitu. Pokud nemůžete tisknout, opište si zápis do sešitu. Obrázek si nakreslete vlastní, využijte učebnici str. 13.
V učebnici na straně 15 najdete otázky k opakování, přečtěte si je a zkuste na ně odpovídat. Pokud nebudete znát odpověď, vraťte se na strany 13-14, nebo se podívejte do svého doplněného zápisu.
Dobrovolný úkol: Zkus nakreslit na papír vybrané písmeno (nebo víc písmen) z hlaholice. Pokud umíš pracovat v počítačovém programu Malování, můžeš kreslit i v něm. Pokud to zvládneš, pošli mi svůj obrázek na email infozsochoz@seznam.cz, nebo mi ho ukážeš při návratu do školy.
 
Ať se vám daří co nejlépe, přeji krásné prázdniny a těším se na viděnou.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
Vážení a milí rodiče,
píši úkoly na úterý 20. 10.
Děkuji za předání.
Mějte se pěkně
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
jsem moc ráda, že jsem téměř všechny dnes viděla během společné videokonference. Jde vám to většině moc dobře, jen někteří by mohli dávat větší pozor. Od příště si vás rozdělím do dvou skupin, ale vše se včas dozvíte. Mnozí měli ke konci druhé hodiny již problém se soustředit, dvě skupiny by tuto potíž měly odstranit.😉
Přeji vám pěkné učení, většina by to měla zvládnout bez problémů sama.
Mějte se báječně a nezapomeňte chodit ven 😊(pokud můžete). Je krásné počasí, tak si to ještě užijte...😁
A. S. Tříďas
 
Český jazyk
- UČ. str. 18 zopakovat - pouze přečíst, prohlédnout obrázky nahoře (říci si rozdíl mezi předponou, předložkou)
- PS str. 9 - kdo co zvládne
Matematika
- UČ str. 22 - přečíst si o kolmých přímkách (rýsovali jsme společně do sešitu ještě ve škole) - vypracovat ústně
video k opakování:
Angličtina
- napsat do AJ1 slovíčka ze 3. lekce - až ke slovíčku twins (včetně) - z papíru, který jste dostávali ode mne ve škole (na začátku roku)
- opakovat 2. lekci slovíčka, sloveso být
- opakovat UČ. str 8, 9 (viz příloha 1, příloha 2) - všechny nahrávky jsou také v týmu 4. třída - soubory
- PS. str 8 - vypracovat písemně
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na pondělí 19. 10.
Moc Vám děkuji za spolupráci.
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
je pondělí 19. 10. Kdybychom byli ve škole, povídali bychom si o tom, jak jste se měli o víkendu. Určitě jste zažili něco zajímavého...
Tady jsou úkoly na dnešní den. Jste šikulky, jistě to dobře zvládnete. 👍
V 10.00 začíná videokonference, nezapomeňte se připojit. Nachystejte si vše potřebné dopředu, máte to napsané v Teams - kalendář.
Přeji všem krásný den, těším se na vás 😉
A. S. Tříďas
 
Český jazyk
PS str. 8 - opakování - slova protikladná (opozita = antonyma), souznačná (synonyma), vyplnit písemně
 
Matematika
UČ str. 20/21, 22, 23, 24, 25 do M2 - kdo co zvládne
 
Přírodověda
UČ str. 11, 12 přečíst k nadpisu fotosyntéza (včetně = i fotosyntéza)
PS 8/1 vypracovat - můžeš i s pomocí učebnice
 
Angličtina
- opakovat slovíčka UČ str. 7
- opakovat písničku UČ str.8 (nahrávka č. 8, 9 - soubory Teams)
PS str. 7 vypracovat písemně
video - slovíčka školní potřeby:
 
Čtení
- pokračovat ve čtení vlastní knihy

42. týden

pátek 16. 10. čtvrtek 15. 10. středa 14. 10.
Vážení a milí rodiče,
posílám úkoly na pátek 16. 10.
Přeji pěkný večer
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
doufám, že se všichni máte dobře.😉
V pátek v 9.30 nás čeká zkouška Teams, je to vše napsané v naší skupině (naplánovaná videokonference).
Dala jsem vám tam také nahrané soubory angličtiny se zvukovými nahrávkami z 1. a 2. lekce, abyste si mohli lépe opakovat. Kliknete si na náš tým, nahoře kliknete na soubory a najdete si Chatterbox, příslušnou nahrávku - song, story...podle malého čísla v kolečku. Nahrála jsem Vám tam také úkoly na pátek.
Dále tam máte naplánované schůzky na pondělní online učení.
Nezapomeňte na každodenní čtení vlastní knihy. Polovinu strany čtěte vždy nahlas, dále pokračujte v tichém čtení.
Mějte se krásně, užijte si víkend😊
A. S. alias Tříďas
 
Český jazyk - sloh
PS Slohová výchova str. 10, 11 (charakteristika osoby), vyplnit podle zadaných úkolů, čtěte pozorně
 
Matematika
PS str. 7/1, 2, 3, 4, 5 - kdo co zvládne, čtěte pozorně, v zadání slovních úloh si podtrhávejte barevně, co znáte, ať se vám lépe pracuje 
 
Čtení
PS Pracovní čítanka (hnědá) str. 24, 25, 26 - přečíst
str. 26/1, 2 - odpovědět na otázky
Vážení a milí rodiče,
prosím o předání úkolů Vašim dětem.
Pokud by některé z dětí mělo již svůj e-mail a chtělo by posílat a vyzvedávat si úkoly samo, stačí, když mi napíšete, přidám adresu k příjemcům (úkoly by tedy chodily na e-mail Vám i Vašemu dítěti). Tuto možnost nabízím, neboť se v praxi mnohým osvědčila. Záleží na Vás a Vašich dětech.😉
Moc děkuji za spolupráci, vážím si toho.
Přeji pěkný večer
A. Strašková
 
Moji milí žáci,
posílám úkoly na další den, tedy na čtvrtek 15. 10., pěkně pracujte, jste šikulky👍. Zkuste co nejvíce úkolů splnit samostatně. Měli byste to bez potíží zvládnout.  Jen se ničeho nebojte, usmějte se na sebe do zrcadla a hned od rána se dejte do práce. S chutí do toho a půl je hotovo😉 A s další chutí máte hotovou celou přípravu do školy😁
Mějte se krásně, držím palce, ať jde vše jako po másle (ale pozor, abyste neuklouzli).
A. Strašková
 
1. Vypracuj si vždy jeden předmět, pak si udělej krátkou přestávku, např. 10 minut, napij se, uvolni se, protáhni se, pokračuj dalším předmětem.
2. Najdi si takový systém, který ti bude vyhovovat a při kterém uděláš co nejvíce práce a budeš přitom v pohodě.
3. Důležité je, aby tě učení bavilo.
4. Nezapomeň ale také chodit ven, jak jen je to možné. Mozek ti pak bude mnohem lépe vstřebávat informace a bude se ti lépe pracovat.
 
Český jazyk
PS str. 8 vypracovat písemně vše, co zvládneš
(pokud  neporozumíš hned zadání 🤔, nevzdávej se, přečti si klidně třikrát, podtrhni si v zadání důležitá slova, zvýrazni si nebo si zadání přečti nahlas - to také mnohdy pomáhá, aby se lépe rozumělo)
 
Matematika
PS str. 6 napsat a procvičit celou stranu včetně rýsování (vše, co zvládneš)
 
Přírodověda
UČ str. 9, 10 četli jsme společně ve škole, prohlédni si obrázky
do sešitu si napiš:
Houby:
- výživa - např. rozkladem odumřelých těl rostlin a živočichů nebo z kořenů rostlin
- rozmnožují se výtrusy
 
Pravidla sběru hub:
1. Sbíráme houby, které známe.
2. Kontrola dospělým člověkem.
3. Dáváme je do košíku.
4. Podhoubí necháme a zahrneme.
5. 🍄, které nesbíráme, neničíme.
toto si nepiš, jen si přečti:
(Mohou sloužit jako potrava 🐿🐗🐻🐌 nebo jako skrýš 🐛🐜🕷🐌)
videa k opakování, která mne zaujala:
 
Vlastivěda - posílá paní učitelka Přikrylová:

Vlastivěda 14. 10. a 16. 10. 2020 distanční výuka (4. ročník)

Velkomoravská říše
Uč. str. 13-14
Milí čtvrťáci, tuto kapitolu jste si už četli minulou hodinu, po jejím zvládnutí byste měli být schopni odpovědět na otázky na straně 14. Můžete si kapitolu znovu přečíst, nebo můžete využít následující odkazy na výuková videa a procvičování učiva. Nechám na vás, co ke svému učení využijete. 
Nabídka výukových videí: https://www.youtube.com/watch?v=N3DqW2bOkAQ

Vážení a milí rodiče,

posílám informace k distanční výuce. Zároveň přeposílám informace od pana ředitele a úkoly na 14. 10.. Postupně budu zasílat další zprávy, abyste se dozvěděli vše ve správný čas.

Předem Vám velmi děkuji za spolupráci, vážím si toho. Vím, že to není pro mnohé z Vás jednoduchá situace, ani pro mne to není jednoduché, ale společně to jistě dobře zvládneme. :-)

Přeji pěkný večer, hodně sil do dalších dní. A. Strašková

 

úkoly - středa 14. 10.

Český jazyk

 • uč. str. 17 přečíst, 17/2 ústně
 • třikrát pomalu přečíst žlutou tabulku, říci si, co je důležité (co bych si z toho měl/a zapsat, pamatovat)
 • zápis do ČJ1 (nezapomeň podtrhávat barevně, podle pravítka):
 • příbuzná slova

          - stejný kořen, souvisí významem (př. lov, lovec, výlov)

          - kořen - společná část, i samostatné slovo (lov)

          - předpona - před kořenem (/lov)

          - příponová část - za kořenem (lov/ec/ký)

          - slova nesouvisí významem - nejsou příbuzná (letuška - letní)

 

Matematika

PS str. 5/1, 2, 5, 6, 7- kdo zvládne, může udělat celou stranu, pokud nerozumíš, přečti si znovu, pracuj co nejvíce samostatně

- ve slovních úlohách barevně podtrhni, co znáš, ať se ti lépe pracuje

- opakování - video Matýskova matematika (geometrie - kolmice):

https://www.youtube.com/watch?v=7bhpujrieh0

opakování - jednotky délky:

https://www.youtube.com/watch?v=9YkbnGH1EnE&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=54

https://www.youtube.com/watch?v=T7i57l_xZTY&list=PLlQgBpv1udkITChIKR-d71QlXrPchZx4u&index=55

 

Angličtina

- opakovat 1. a 2. lekci, učit se sloveso být (napsané v AJ 1, v pouzdře je kartička)

videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY

https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

Nepřihlášený