Domácí vyučování 5. ročník

14. týden

pátek 9. 4. 8. - 14. 4. angličtina čtvrtek 8. 4. středa 7. 4. úterý 6. 4.

Úkoly 9. 4. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Čas minulý.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Sčítání desetinných čísel.
 • PŘ samostatná práce. PS 23/4, 5, 6. 
POKYNY K NÁVRATU DO ŠKOLY:
Zkontrolujte si všechny sešity, učebnice a pomůcky, které budete potřebovat na vyučování ve škole. Nachystejte si a dejte do pořádku pouzdro, žákovskou knížku a úkolníček. V pondělí si přineste pouzdro, žákovskou knížku, úkolníček a následující potřeby do jednotlivých předmětů:
 • český jazyk (učebnice, pracovní sešit, sešity ČJ1, ČJ2 a diktáty),
 • matematika (učebnice, PS Desetinná čísla, sešity M1 a M2),
 • vlastivěda (učebnice, sešit),
 • čtení (PS Hravá čítanka),
 • pití a svačinu.
Dále musíte mít nasazenou alespoň chirurgickou roušku (do aktovky si vezměte i náhradní). Sejdeme se v 8.00 hodin v naší třídě. Přijďte včas, první hodinu nás čeká testování. Vyučování končí 12.35 hodin. Po obědě odcházíte sami domů. 
 
Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestován v první den jeho přítomnosti ve škole. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Žákům s příznaky nemoci nebude umožněn vstup do školy. Stále je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Pokud to počasí dovolí, místo tělesné výchovy půjdou žáci ven na čerstvý vzduch. V prostorách školy bude probíhat pravidelné větrání vnitřních prostor, proto by měli mít žáci mikinu či svetřík, aby jim nebylo při větrání chladno. Ve středu nebudou žáci mívat šestou hodinu, vyučování tedy bude končit pro žáky pátého ročníku každý den 12.35
Přeji vám pohodový víkend a v pondělí se na vás všechny já i paní asistentka moc těšíme. :)
 
S pozdravem
Mgr. Eva Přikrylová
Milí páťáci,
posílám vám úkoly na tento týden.
Těším se na vás ve škole. Ať se vám daří!
See you soon!
A. Strašková
English
napiš si slovíčka z 11. lekce do slovníčku AJ1
UČ str. 43 - znovu si celé přečti, naposlouchej MP3 č. 49
UČ str. 47 - přečti si, naposlouchej MP3 č. 52 , je to též nahrané v Teams
video: první, druhé

Úkoly 8. 4. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Oběhová soustava.
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00) - 2 skupiny.
 • ČJ a M dobrovolná on-line hodina (10.05 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • ČJ samostatná práce. Do sešitu ČJ2 napište z uč. str. 90/4 (bez úkolu a). Pokud si potřebujete pravidla psaní předpon zopakovat, vraťte se na str. 33, kde si pročtěte oranžovou tabulku, a na str. 34 najdete dvojice slov v modrých tabulkách. PS 10/2, 3.
 • M samostatná práce. Do M2 spočítejte z uč. str. 43/13. PS 2. díl str. 36/1, 2, 8. V Zadání Teams splňte úkol M - Zápis zlomků na desetinná čísla a odevzdejte ke kontrole. Matematický oříšek na tento týden: vyřešte z učebnice slovní úlohu str. 43/15 - výsledek (odpověď) mi pošlete do soukromého chatu.

 

S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 7. 4. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 9.45)
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Čas budoucí.
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Střed úsečky a osa úsečky. 
 • ČJ (čtení) dobrovolná on-line hodina (11.45 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Hravá čítanka, ukázka s názvem Jak soused Pedro čekal na drobné na str. 84 - 87. Stránku si přečtěte nahlas, dále pokračujte tichým čtením. Splňte úkoly k textu č. 1, 2 a 4. Úkol č. 5 je dobrovolný. Řešení vybraných cvičení zapište do Zadání Teams do úkolu Hravá čítanka (str. 87) a odevzdejte ke kontrole.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 6. 4. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ a M dobrovolná on-line hodina (od 9.45 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • ČJ samostatná práce. PS str. 8/1 (slovesný způsob), str. 9/2, 3, 5. V Zadání Teams splňte úkol ČJ - Slovesné tvary a odevzdejte ho ke kontrole.
 • VL on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Jihomoravský kraj. 
 • ČJ a M on-line hodina Teams (9.00 - 9.45). Učivo: Čas přítomný. Porovnávání desetinných čísel.
 • M samostatná práce. PS Desetinná čísla str. 10/1, 2, 3, 4.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

13. týden

31. 3. - 6. 4. angličtina středa 31. 3. úterý 30. 3. pondělí 29. 3.
Milí páťáci,
posílám vám úkoly na další týden. Přeji vám krásné velikonoční prázdniny.
A. Strašková
English 31st March - 6th April
- kdo nemá, napište si slovíčka z 10. lekce do AJ1
UČ str. 43 poslechni si MP3 č. 49
PS str. 43 - vyplň písemně
napiš do AJ1 - pádová osobní zájmena - pronouns (v češtině ve 2. - 7. pádě - v těchto pádech se používá jeden tvar)
I.....me
you....you
he.....him
she.....her
it.....it
we.....us
you.....you
they.....them
video:  první, druhé
 
podívej se na stránky (zde je i výslovnost, tvary přivlastňovacích zájmen k zopakování, můžeš se dozvědět více)

Úkoly 31. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 9.45)
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Slovesný způsob.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Desetinná čísla. 
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Čtení vlastní knihy.
Přeji vám krásné velikonoční prázdniny. On-line vyučování začíná v úterý 6. dubna 2021 v 8.00 hodin na Teams.
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 30. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ a M dobrovolná on-line hodina (od 9.45 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • ČJ samostatná práce Do ČJ2 napište z učebnice str. 86/3. Jednoduché slovesné tvary podtrhněte modrou vlnovkou, složené slovesné tvary oranžovou vlnovkou. Dbejte na čitelnost a úpravu.
 • VL on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Jihomoravský kraj. 
 • ČJ on-line hodina Teams (9.00 - 9.45). Učivo: Slovesný způsob. 
 • M samostatná práce. V učebnici si ústně přečtěte desetinná čísla ve cv. 36/1 a 36/3. PS Desetinná čísla 7/1, 2, 4, 5. V Zadání Teams splňte úkol M - Zlomky a desetinná čísla a odevzdejte ho ke kontrole.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 29. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Slovesa.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Desetinná čísla. 
 • Vl a ČJ (čtení) dobrovolná on-line hodina (od 11.45 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • Vl samostatná práce. Zapište si zápis do sešitu, je uložen v souborech (Zápisy z on-line hodin březen 2021) - název zápisu Jihomoravský kraj 29. 3. Kde jsou v zápisu tečky, tam si vynechte místo na odpovědi, které společně dopíšeme v úterý podle informací, které nám přečtete. NEZAPOMEŇTE: Na úterní online hodinu si připravte prezentace zadaných referátů z Jihomoravského kraje.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Čtení s porozuměním text s názvem Tři veteráni str. 58 - 59. Přečtěte si text a vyplňte úkoly. V Zadání Teams splňte úkol Čtení s porozuměním (str. 59) a odevzdejte ke kontrole.
Přeji vám pěkné dny.
paní učitelka Přikrylová

12. týden

pátek 26. 3. čtvrtek 25. 4. středa 24. 3. úterý 23. 3. pondělí 22. 3.

Úkoly 26. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Slovesa.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Desetinná čísla.
 • PŘ samostatná práce. PS 23/3. Víte, jakou máte krevní skupinu? Zkuste se zeptat vašich rodičů. Svoje zjištění si zapište do sešitu přírodovědy. Pokud budete mít možnost, můžete i zjistit, jakou krevní skupinu mají vaši rodiče a sourozenci. O vašich zjištěních si popovídáme příští online hodinu přírodovědy.
Přeji vám pěkný jarní víkend. Odpočívejte aktivně, vyrazte do přírody, buďte na čerstvém vzduchu, ať rozproudíte oběhovou soustavu. :) Nezapomeňte si posunout hodiny na letní čas. Podívejte se do kalendáře, jaký významný den slavíme v neděli 28. března.
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 25. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Oběhová soustava.
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00) - 2 skupiny.
 • ČJ a M dobrovolná on-line hodina (10.05 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • ČJ samostatná práce. Na páteční online hodinu si připravte diktát podle uč. str. 83/10. Diktát si můžete přečíst, zkusit přepsat, nebo pokud máte možnost, může vám ho někdo nadiktovat. PS 8/1 nahoře - doplňte i,í/y,ý, vlnovkou podtrhněte všechna slovesa a splňte úkoly a), d), e), f). V Zadání Teams splňte úkol s názvem ČJ - infinitiv a M - pracovní sešit  a odevzdejte ke kontrole.
 • M samostatná práce. Zopakujte písemné dělení - do M2 spočítejte z uč. str. 28/8 (tři příklady se zkouškou). PS 2. díl str. 30/2 a str. 35. Řešení poté zapište do Zadání Teams do úkolu s názvem ČJ - infinitiv a M - pracovní sešit. Oříšek na tento týden je v uč. str. 62/7, řešení budete zapisovat do stejného zadání.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 24. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 9.45)
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Slovesa.
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Shodné úsečky. Na hodinu si připravte učebnici, sešit Geo, pracovní sešit 2. díl a rýsovací potřeby - kružítko, ořezanou tužku, pravítko s ryskou.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Čtení vlastní knihy. Do soukromého chatu na Teams mi napište, jakou knížku právě čtete, název knihy a jméno jejího autora.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 23. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 

Chtěla bych přede všemi pochválit Patrika, Denisu, Davida, Matěje a Kristýnu, kteří se zúčastnili dobrovolné soutěže Matematický klokan. Mám radost z toho, že jste se zapojili, udělali práci navíc a reprezentovali naši třídu v matematické soutěži.

 • ČJ a M dobrovolná on-line hodina (od 9.45 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • ČJ samostatná práce Do ČJ2 napište z učebnice str. 83/8 a). Přídavná jména tvrdá podtrhněte modře, přídavná jména měkká žlutě a přídavná jména přivlastňovací zeleně. Dbejte na čitelnost a přehlednost. Podtrhávejte pouze přídavná jména.
 • VL on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Jihomoravský kraj. 
 • ČJ on-line hodina Teams (9.00 - 9.45). Učivo: Opakování přídavných jmen. 
 • M samostatná práce. Do M2 vypočítejte z uč. 33/11, výsledky si zkontrolujte na kalkulačce. PS 34/1, 2, 6. V Zadání Teams splňte úkol M - Zápis desetinných čísel a odevzdejte ho ke kontrole.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 22. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Opakování přídavných jmen.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Desetinná čísla. 
 • Vl a ČJ (čtení) dobrovolná on-line hodina (od 11.45 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • Vl samostatná práce. Přečtěte si v uč. str. 26 o Jihomoravském kraji. Na internetu, nebo v knížce, si vyhledejte pověst z oblasti Jihomoravského kraje a napište ji stručně vlastními slovy do zadání Pověsti a pohádky. Pokud nechcete psát na počítači, můžete ji napsat zezadu do sešitu vlastivědy a v online hodině nám ji přečíst.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je tentokrát z učebnice Českého jazyka str. 76/9. Přečtěte si příběh a ústně doplňte do slov i, í/y, ý. V Zadání Teams se vám zobrazí v 8.00 hodin k tomuto textu úkol s názvem Pověsti a pohádky, který vyplňte a odevzdejte ke kontrole. Do tohoto zadání budete také psát pověst do vlastivědy.
Přeji všem úspěšný nový týden a těším se na on-line setkávání.
paní učitelka Přikrylová

11. týden

pátek 19. 3. 18. - 24. 3. angličtina čtvrtek 18. 3. středa 17. 3. úterý 16. 3. pondělí 15. 3.

Úkoly 19. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Čtení - Lodičky (recitace básně, práce s textem, přídavná jména).
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Desetinná čísla.
Matematický klokan - dobrovolná samostatná práce. Soutěž se vám zobrazí v Zadání Teams v pátek 19. 3. v 8.00, jak jsme se spolu domluvili na online hodinách, budete psát rovnou do excelového souboru (odpovědní karty), potom kliknete na odevzdat, jak jste zvyklí mi posílat ostatní zadání. Kdyby to nefungovalo, domluvíme se na pátečních online hodinách. Úkol se zobrazí pouze těm žákům, kteří projevili o dobrovolnou práci navíc zájem. Zúčastnění žáci obdrží osvědčení o účasti v soutěži a pochvalu třídního učitele do žákovské knížky.
Přeji vám pěkný nadcházející víkend a chválím vás za práci, kterou jste v uplynulém týdnu poctivě odvedli. :)
paní učitelka Přikrylová
Milí páťáci,
posílám úkoly, na kterých jsme se společně domluvili dnešní hodinu. Zároveň budu moc ráda, když si připravíte krátký osobní výzkum, o kterém jsme též mluvili v hodině - moje bloky v aj. Co mi brání se někdy projevit a bez zábran mluvit anglicky...Těším se, co si připravíte...
Have a nice time!
A. Strašková
English
UČ str. 39 poslechni si několikrát MP3 č. 44, MP3 č. 45
PS str. 39 - vyplň písemně
UČ str. 40 poslechni si několikrát, čti si nahlas společně s nahrávkou MP3 č. 46, MP3 č. 47
PS str. 40 - dobrovolné
KARTY AJ - karta č. 14 - vyplnit písemně z obou stran, druhou stranu mi příští týden budete prezentovat (obrázek, věty k němu...), učte se také nová slovíčka z těchto karet, bude se vám to hodit
video (celkem cca 13 min): video 1, video 2, video 3
pokud by si někdo chtěl rozšířit slovní zásobu - zde je odkaz na kartičky se slovíčky k vytištění (house flashcards)

Úkoly 18. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Oběhová soustava.
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00) - 2 skupiny.
 • ČJ a M dobrovolná on-line hodina (10.05 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • ČJ samostatná práce. Do sešitu ČJ2 napište z uč. str. 82/6 od pátého řádku (začnete "zl_ ps_") do konce cvičení. PS str. 7/3, 4
 • M samostatná práce. PS Desetinná čísla str. 1/1 a) b) c) a str. 2/4. V Zadání Teams splňte úkol s názvem M - Zaokrouhlování a odevzdejte ho ke kontrole, budete zde také zapisovat řešení matematického oříšku na tento týden z uč. 35/10.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 17. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 9.45)
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Desetinná čísla.
 • ČJ (čtení) dobrovolná on-line hodina (11.45 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Hravá čítanka, báseň s názvem Lodičky na str. 82 - 83. Báseň si přečtěte několikrát, natrénujte si její recitování, v pátek v online hodině mi ji přečtete všichni na známky. Splňte úkoly k textu (úkol 9 psát nebudete). Řešení vybraných cvičení zapište do Zadání Teams do úkolu Hravá čítanka (str. 82) a odevzdejte ke kontrole.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 16. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ a M dobrovolná on-line hodina (od 9.45 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • ČJ samostatná práce Do ČJ2 napište z učebnice str. 82/6 první 4 řádky (skončíte čap_ zobáky). 
 • VL on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Kraje ČR. 
 • ČJ a M on-line hodina Teams (9.00 - 9.45). Učivo: Přídavná jména. Počítáme s velkými čísly. 
 • M samostatná práce. PS 28/1, 2, 3. Odpovědi na třetí úkol (a, b, c) mi pošlete do soukromého chatu.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 15. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Desetinná čísla. 
 • Vl a ČJ (čtení) dobrovolná on-line hodina (od 11.45 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • Vl samostatná práce. Na úterní on-line hodinu si připravte již novou učebnici ("červenou") a sešit. Zopakujte si učivo z loňského roku (učebnice str. 6) - skládačka krajů, přiřazování krajských měst. V Zadání Teams splňte úkol Kraje ČR a odevzdejte ke kontrole.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Čtení s porozuměním text Jak zabránili Horáčkovi a Pažoutovi, aby vládli českému národu str. 40 - 41. Přečtěte si text, splňte úkoly k textu. Svoje řešení zapište do Zadání Teams do úkolu Čtení s porozuměním (str. 41) a odevzdejte ke kontrole. Úkoly k odevzdání se na Teams zobrazí v pondělí v 8.00 hodin. Oba dva úkoly (vlastivěda i čtení) jsou v jednom zadání, musíte je tedy vyplnit oba a pak teprve kliknout na odevzdat.
 
Těším se na viděnou a slyšenou při on-line hodinách a přeji vám všem úspěšný týden.
paní učitelka Přikrylová

10. týden

pátek 12. 3. 11. - 17. 3. angličtina čtvrtek 11. 3. středa 10. 3. úterý 9. 3. pondělí 8. 3.

Úkoly 12. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Zlomky.
 • PŘ samostatná práce. V Zadání Teams splňte úkol PŘ - Svalstvo člověka a odevzdejte ke kontrole. Svoje správné řešení si můžete zkontrolovat.
Přeji pěkný nadcházející víkend.
paní učitelka Přikrylová
Milí páťáci,
posílám úkoly na další týden, jak jsme se domluvili na hodině.
Have a nice week!
A. Strašková
English
- napsat slovíčka z 9. lekce do AJ1 (pište ta, která neumíte, nemusíte psát výslovnost)
UČ str. 37 - poslechni si MP3 č. 41MP č. 42 , máte nahrané i v Teams
PS str. 37 - vyplnit písemně (opakování Where do you live? Kde bydlíš?)
UČ str. 38 - poslechni si několikrát story MP3 č. 43
PS str. 38 - vyplnit písemně (doplňování se vztahuje k příběhu v UČ na str. 38)
AJ karty - vyplnit kartu č. 6 z obou stran - opakování - přítomný čas průběhový

Úkoly 11. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Svalová soustava.
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00) - 2 skupiny.
 • ČJ a M dobrovolná on-line hodina (10.05 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • ČJ samostatná práce. Do sešitu ČJ2 napište následující slovní spojení se správně doplněnými í/ý, i/y: hus_ peří, v mal_ch skupinách, velryb_mu mláděti, se světl_m kabátem, od horliv_ch čtenářů, s povidlov_m_ buchtami, v dešťov_ch mracích, pomal_m_ pohyby, s bíl_m_ květy, v rozsáhl_ch lesích, prav_ včel_ med, drav_ ptáci . V pátek mi ukážete na kameru, že jste cvičení napsali, a cvičení si zkontrolujeme. PS 5/2, 3. Dále vám posílám slíbené odkazy na on-line procvičování psaní i/y, í/ý v koncovkách přídavných jmen tvrdých a měkkých: koncovky přídavných jmen, koncovky přídavných jmen - škola s nadhledem, příidavná jména měkká. Český jazyk procvičujte, opakujte každý den, ať si nové učivo osvojíte.
 • M samostatná práce. PS 24/1, 7 a 28/7 (matematický oříšek, výsledek budete zapisovat do úkolu v zadání). V Zadání Teams splňte opakovací úkol s názvem M - Zlomky a zašlete ho ke kontrole.
 
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 10. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 9.45)
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích.
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Poznáváme svět - úlohy s jednotkami obsahu.
 • ČJ (čtení) dobrovolná on-line hodina (11.45 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Hravá čítanka, ukázka s názvem Pěšinka ze žužu na str. 78 - 81. Jednu stránku si přečtěte nahlas, dále pokračujte tichým čtením. Splňte úkoly k textu, č. 1, 3 a 5 jsou povinné, č. 2 a 4 dobrovolné. Řešení povinných cvičení zapište do Zadání Teams do úkolu Hravá čítanka (str. 81) a odevzdejte ke kontrole.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 9. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • M dobrovolná on-line hodina (od 9.45 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • VL on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Poslední století, závěrečné opakování.
 • ČJ on-line hodina Teams (9.00 - 9.45). Učivo: Procvičování skloňování přídavných jmen. 
 • M samostatná práce. PS 26/1, 2, 3, 5. Do sešitu M2 vypočítejte slovní úlohy z uč. str. 27/6 a 28/6 (výpočty a odpovědi) a na soukromý chat mi napište odpovědi k oběma slovním úlohám.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 8. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Skloňování přídavných jmen měkkých.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Početní operace s velkými čísly.
 • Vl a ČJ (čtení) dobrovolná on-line hodina (od 11.45 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • Vl samostatná práce. Na úterní on-line kvíz si zopakujte učivo 2. světová válka po současnost, učebnice (str. 43 - 48). Využít můžete také sešit, nebo zkušební kvíz zadaný minulý týden. Většinu otázek jsem vybírala z něho. V Zadání Teams splňte úkol Osobnosti českých dějin a odevzdejte ke kontrole.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Čtení s porozuměním text Daidalos a Ikaros str. 36 - 37. Přečtěte si text, splňte úkoly k textu. Svoje řešení zapište do Zadání Teams do úkolu Čtení s porozuměním (str. 37) a odevzdejte ke kontrole. Úkoly k odevzdání se na Teams zobrazí v pondělí v 8.00 hodin. Oba dva úkoly (vlastivěda i čtení) jsou v jednom zadání, musíte je tedy vyplnit oba a pak teprve kliknout na odevzdat.
 
V novém týdnu vám přeji mnoho úspěchů a těším se na viděnou a slyšenou při on-line hodinách.
paní učitelka Přikrylová

9. týden

pátek 5. 3. 4. - 10. 3. angličtina čtvrtek 4. 3. středa 3. 3. úterý 2. 3. pondělí 1. 3. rozvrh online hodin v aplikaci Teams

Úkoly 5. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých. Nachystejte si i diktátový sešit.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Početní operace s velkými čísly.
 • PŘ samostatná práce. Do sešitu přírodovědy si opište zápis o svalové soustavě, který jsem vám ukazovala při čtvrteční online hodině. Je uložený na Teams v souborech Zápisy z online hodin březen. Zde posílám odkaz na dvě videa o svalové soustavě, o kterých jsem vám povídala v online hodině. Jak rostou svaly, Byl jednou jeden život - Svaly a tuky
Chválím vás za práci v uplynulém týdnu a přeji vám krásný nadcházející víkend.
paní učitelka Přikrylová

Milí páťáci,

posílám úkoly na další týden. Vše jsme si řekli v hodině, takže vám nebudu posílat žádná překvapení.
Have a nice week!
A. Strašková
 
English
UČ str. 35 - listen and repeat MP3 č. 38MP3 č. 39
PS str. 35/6 - vyplň písemně - vytvoř věty podle obrázků
PS str. 35/7 - vyplň písemně - přečti si věty a doplň tabulku
UČ str. 36 - listen and then sing a song MP3 č. 40
PS str. 36/8 - odpovědi můžeš napsat podle sebe (co si myslíš)
PS str. 36/9 - doplň tabulku podle textu
AJ - karta č. 3 opposites - písemně vyplň obě strany (slova opačného významu)
videoopposite 1     opposite 2

Úkoly 4. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Svalová soustava. V hodině bude kvíz na opěrnou soustavu člověka (uč. str. 37 - 39).
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00) - 2 skupiny.
 • ČJ a M dobrovolná on-line hodina (10.05 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • ČJ samostatná práce. Do sešitu ČJ2 napište cvičení z uč. 75/7. Dbejte na čitelnost a všechna správná písmena ve slovech. Pokud si nebudete jisti správnou změnou souhlásek, zopakujte si učivo podle učebnice (žlutá tabulka nad cvičením), nebo zápisu v ČJ1. V pátek mi ukážete na kameru, že jste cvičení napsali, a cvičení mi přečtete. Pište pouze spojení v množném čísle, tak jak je to v zadání. PS 4/2, 3.
 • M samostatná práce. Vyřešte matematický oříšek z PS 20/7 a řešení - odpověď mi pošlete do soukromého chatu na Teams. Do M2 vypočítejte z uč. 26/8. Správnost výsledků si zkontrolujte na kalkulačce. PS 22/1, 2. V Zadání Teams splňte úkol M - Velká čísla a zašlete ho ke kontrole.
 
Ať se vám všechna práce podaří.
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 3. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 9.45)
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Změny v koncovkách při skloňování přídavných jmen tvrdých.
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Další jednotky obsahu.
 • ČJ (čtení) dobrovolná on-line hodina (11.45 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Hravá čítanka, ukázka s názvem Únos na str. 74 - 77. Jednu stránku si přečtěte nahlas, dále pokračujte tichým čtením. Splňte úkoly k textu. Řešení vybraných cvičení zapište do Zadání Teams do úkolu Hravá čítanka (str. 77) a odevzdejte ke kontrole.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 2. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • M a ČJ dobrovolná on-line hodina (od 9.45 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
 • ČJ samostatná práce. V Zadání Teams splňte úkol ČJ - Druhy přídavných jmen a zašlete ho ke kontrole.
 • VL on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Sametová revoluce, vznik ČR.
 • ČJ on-line hodina Teams (9.00 - 9.45). Učivo: Skloňování přídavných jmen tvrdých.

 

S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 1. 3. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Skloňování přídavných jmen tvrdých.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Počítáme s velkými čísly. 
 • Vl a ČJ (čtení) dobrovolná on-line hodina (od 11.45 - dle zájmu). Náplň hodiny: Samostatná práce.
Zadaná samostatná práce bude kontrolována a hodnocena.
 • Vl samostatná práce. Na úterní on-line hodinu si přečtěte v uč. str. 46 - 47. Příští týden budeme psát on-line kvíz na téma 2. světová válka po současnost. Podobný typ kvízu si vyzkoušejte na tomto odkazu: https://brumlik.estranky.cz/file/837/opakovanid.htm. Do soukromého chatu na Teams mi napište počet správných odpovědí, kterých jste při opakování dosáhli.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Čtení s porozuměním text Vlastík chameleón str. 48 - 49. Přečtěte si text, splňte úkoly k textu. V Zadání Teams splňte úkol Čtení s porozuměním (str. 49) a odevzdejte ho ke kontrole.
 
Ať se vám v novém týdnu vše podaří a těším se na viděnou a slyšenou při on-line hodinách.
paní učitelka Přikrylová

Vážení rodiče,

posílám Vám rozvrh on-line hodin v aplikaci Teams platný od 1. 3. 2021. V ostatních hodinách je zadána samostatná práce, kterou budu kontrolovat a hodnotit. Samostatnou práci mohou žáci plnit sami, nebo v dobrovolných hodinách s paní asistentkou. 
Pondělí 
10.00 - 10.45 český jazyk
11.00 - 11.45 matematika 
11.45 - dle zájmu samostatná práce (dobrovolná hodina) 
 
Úterý 
8.00 - 8.45 vlastivěda 
9.00 - 9.45 český jazyk, nebo matematika 
9.45 - dle zájmu samostatná práce (dobrovolná hodina)
 
Středa 
9.00 - 9.45 anglický jazyk
10.00 - 10.45 český jazyk
11.00 - 11.45 matematika (geometrie) 
11.45 - dle zájmu samostatná práce (dobrovolná hodina)
 
Čtvrtek 
8.00 - 8.45 přírodověda
9.00 - 10.00 anglický jazyk (2 skupiny)
10.05 - dle zájmu samostatná práce (dobrovolná hodina)
 
Pátek 
10.00 - 10.45 český jazyk
11.00 - 11.45 matematika
 
S pozdravem
Eva Přikrylová

7. týden

pátek 19. 2. 18. - 19. 2. angličtina čtvrtek 18. 2. středa 17. 2. úterý 16. 2. pondělí 15. 2.

Úkoly 19. 2. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Slohová cvičení - popis. Na hodinu si připrav čtení popisu vymyšleného zvířete z přesmyček spolu s nakresleným obrázkem.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Dělení, výpočet části z celku, slovní úlohy.
 • PŘ samostatná práce. Procvičte si opěrnou soustavu.:) Dbejte na správné držení těla. Zacvičte si pár cviků na posílení a protažení zádových svalů. Běžte se projít ven do přírody. Dávejte na sebe pozor a chraňte si kostru před poraněním a úrazy. Při sportech používejte chrániče a zbytečně neriskujte. V učebnici na straně 39 dole najdete 5 otázek, na které byste měli umět správně odpovědět.
 • Příští týden od 22. 2. - 26. 2. 2021 jsou jarní prázdniny. Uvidíme se a uslyšíme se tedy na on-line hodinách následující pondělí 1. 3. 2021 v 10.00 hodin. Kdyby se cokoliv změnilo, budete informováni emailem a chatem na Teamsech. Přeji vám pěkný nadcházející víkend a odpočinkové prázdniny. Načerpejte nových sil, choďte hodně na čerstvý vzduch a procvičujte tělo i mysl. Nezapomínejte na četbu vlastní knížky. Když si něco zopakujete z učiva do školy, například druhy přídavných jmen, písemné dělení, kostru člověka, poválečný vývoj ČSR, slovíčka do angličtiny, bude se vám po prázdninách lépe pracovat. :)
 
Chválím vás za poctivou práci a úkoly, které jste pečlivě splnili. Velké ocenění mají ti žáci a žákyně, kterým nemusím neustále dokola připomínat odevzdávání zadaných úloh, kteří nehledají pomůcky, když je mají mít připravené na on-line vyučování, kteří se připojují do on-line hodin vždy včas a při hodinách jsou aktivní a dávají pozor. Ostatní buďte více samostatní, hlídejte si termíny odevzdání úkolů, Teamsy si zapínejte dříve, než za "minutu" osm, nebo deset, všechny pomůcky na vyučování mějte při ruce, nejezte v hodině, zbytečně neodbíhejte a při vyvolání buďte pozornější. Myslím, že všichni víte, koho se která výtka týká.:) Nepolevujte v přípravě, ať je pro vás přechod na druhý stupeň základní školy co nejsnadnější. Těším se na shledání v pátek a poté po prázdninách.
 
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
Milí páťáci,
posílám úkoly na nadcházející dny. Ti, kteří neměli napsaná slovíčka z 8. lekce si je zapíší a nezapomenou přidat 20 slovíček navíc (česky + anglicky), která neznají a myslí si, že se jim budou hodit.
Chválím ty, kteří si vše zapsali, bylo vidět, že se připravili - Patrik👍, David👍, Denisa👍, Matěj👍, Marek M.👍, Dan👍
Ostatním věřím, že vše doplní, ukáží mi po prázdninách.
Have a nice holiday! See you!
A. Strašková
English
UČ str. 33 - několikrát poslechni MP3 č. 36
PS str. 33 - vyplň písemně
(nezapomeň: ve 3. osobě čísla jednotného se přidává ke slovesu -s, např. he eats, she eats, it eats, ale I eat, you eat, we eat, they eat)
UČ str. 34 - story - několikrát si poslechni MP3 č. 37
PS str. 34 - vyplň písemně (vztahuje se k příběhu v učebnici, nejdříve si musíš poslechnout a přečíst, abys mohl vyplnit PS)
doporučuji - video - pro ty, kteří se chtějí více naučit, zopakovat si - Talking about my hometown

Úkoly 18. 2. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Nebezpečí poranění opěrné soustavy.
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00) - 2 skupiny.
Po vyučování následuje dobrovolná hodina.
 • ČJ samostatná práce. Do sešitu ČJ2 napište cvičení z uč. 72/4. Přídavná jména tvrdá podtrhněte modře, přídavná jména měkká žlutě a přídavná jména přivlastňovací zeleně. Podtrhávejte pouze přídavná jména, dbejte na čitelnost a úpravu. PS 2/3 a 3/4 do soukromého chatu mi pošlete tajenku z tohoto úkolu.
 • M samostatná práce. Vyřešte matematický oříšek uč. str. 16/9 a řešení - odpověď mi pošlete do soukromého chatu na Teams. Do M2 vypočítejte 16/10. Zkoušku počítat nemusíte, správnost výsledků si zkontrolujte na kalkulačce. PS 16/5, 6. Příklady z pracovního sešitu si zkontrolujeme v páteční on-line hodině.
Těším se na viděnou při on-line hodinách.
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 17. 2. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 9.45)
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Druhy přídavných jmen
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Převody jednotek obsahu.
Po vyučování je opět možnost zůstat v dobrovolné hodině.
ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Hravá čítanka, ukázka s názvem Proti pravidlům na str. 70 - 73. Jednu stránku si přečtěte nahlas, dále pokračujte tichým čtením. Splňte úkoly k textu. Do soukromého chatu na Teams mi pošlete tajenku ze třetího úkolu. Čtěte si pozorně zadání úkolů, kdybyste něčemu neporozuměli, připojte se do dobrovolné hodiny. První slovo tajenky složíte z nepravdivých vět, další dvě slova z pravdivých vět. Do chatu mi napište tato tři vyluštěná slova.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 16. 2. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • VL on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Od totalitní moci k demokracii.
 • ČJ on-line hodina Teams (9.00 - 9.45). Učivo: Druhy přídavných jmen. Samostatná práce: V Zadání Teams splňte úkol ČJ - Popis. Vysvětlíme si společně.
 
Po vyučování je opět možnost zůstat v dobrovolné hodině.
 
M samostatná práce. PS str. 14/1, 4, 5. Do M2 spočítejte 2 příklady se zkouškou z uč. str. 14/5 (čtvrtý sloupeček). Zopakujte si převádění jednotek délky třeba na tomto odkazu. 
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 15. 2. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Druhy přídavných jmen.
 • M on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Převody jednotek, zlomky, dělení. 
 • Po povinném vyučování máte opět možnost zůstat v dobrovolné hodině s paní asistentkou, pokud potřebujete pomoct se samostatnou prací. Těchto hodin můžete využít také k doučování, jestliže neporozumíte probíranému učivu. Budete-li chtít něco znovu vysvětlit, nebo se vrátit k některému z úkolů, můžete se připojit.
 • Vl samostatná práce. Na úterní on-line hodinu si zopakujte kapitolu 2. světová válka a poválečný vývoj (uč. str. 43 - 45). Splňte v Zadání Teams úkol s názvem Vlastivěda - Druhá světová válka a zašlete ho ke kontrole.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Čtení s porozuměním text O tom, že všechno je trochu jinak, a něco navíc  str. 46 - 47. Přečtěte si text, splňte úkol k textu. Do soukromého chatu na Teams mi pošlete tajenku.
Ať se vám v novém týdnu vše podaří a těším se na viděnou a slyšenou při on-line hodinách.
paní učitelka Přikrylová

 

 


6. týden

pátek 12. 2. čtvrtek 11. 2. 10. - 16. 2. angličtina středa 10. 2. úterý 9. 2. pondělí 8. 2.

Úkoly 12. 2. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Přídavná jména. Na hodinu si připrav diktátový sešit, učebnici, PS - 2. díl.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Zlomky, dělení, slovní úlohy. Na hodinu si připrav pracovní sešit Zlomky, učebnici, sešit M2.
 • PŘ samostatná práce. PS str. 21/1, 2, 3. Pokud nebudeš vědět, pomůže ti učebnice str. 37-38. Úkol zkontrolujeme v on-line hodině příští týden.
 
Přeji vám všem krásný víkend.
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 11. 2. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Opěrná soustava (kostra). Na hodinu budete potřebovat učebnici, PS, sešit, okopírovaný obrázek kostry, který jste si v úterý vyzvedli, psací potřeby, pastelky.
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00) - 2 skupiny.
 • Po hodině AJ máte možnost dobrovolně se připojit do hodiny k paní asistentce, pokud budete potřebovat pomoct se samostatnou prací do češtiny, matematiky a ostatních předmětů. Využijte toho, ať máte odpoledne volné a můžete vyrazit třeba na procházku. :)
 • ČJ samostatná práce. Do sešitu ČJ2 napište následující větu se správně doplněnými i/y: V cíl_ pořadatelé poblahopřál_ vítěz_ a předal_ mu medail_. Poté z ní vypište pod sebe podstatná jména (na každý řádek jedno) a určete u nich jejich pád, číslo, rod (u muž. životnost) a vzor. PS 39/2, 40/7 - tajenku mi pošlete do soukromého chatu na Teams :). Projděte si poctivě otázky z tohoto testu, i když budete schopni tajenku uhodnout.
 • M samostatná práce. Vyřešte matematický oříšek uč. str. 15/7 a řešení - odpověď mi pošlete do soukromého chatu na Teams. Do M2 počítejte uč. 14/5 čtyři příklady (první dva sloupečky) se zkouškou. Splňte v Zadání Teams úkol s názvem M - převody jednotek a zašlete ho ke kontrole
Těším se na viděnou při on-line hodinách.
paní učitelka Přikrylová
Milí páťáci,
posílám úkoly na další týden.
Pilně se učte, připravujte. Najděte si téma, které vás baví, hledejte si k tomu slovíčka, ať si sami rozšiřujete slovní zásobu.
Užívejte zimního počasí. Choďte hodně ven.
Ať se vám všem daří!
Have a nice time!
A. Strašková
 
English
- napiš si slovíčka z 8. lekce do AJ1 do příští středy (17. 2.)
UČ str. 31 - naposlouchej MP3 č. 34
UČ str. 32 - naposlouchej, opakuj si správnou výslovnost MP3 č. 35
PS str. 31, 32 - vyplnit písemně

Úkoly 10. 2. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 9.45)
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Podstatná jména - opakování.
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Obsah obdélníku.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Hravá čítanka, ukázka s názvem Čoromoro, ... na str. 68 - 69. Jednu stránku si přečtěte nahlas, dále pokračujte tichým čtením. Splňte úkol k textu. Řešení zapište do úkolu v Zadání Teams Hravá čítanka (69) a odešlete ke kontrole.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 9. 2. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • VL on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Osvobození Československa, poválečný vývoj.
 • Mezi 10.30 - 11.00 vyzvednutí sešitů před školou (vchodem do naší šatny). Přineste mi pouze ČTENÁŘSKÝ DENÍK. Pokud někteří nebudete moct přijít, sešity zůstanou v naší třídě připravené k vyzvednutí.
 • ČJ samostatná práce. Do sešitu ČJ2 napište z uč. str. 66/7, splňte i úkol za a). Zelenou pastelkou podtrhněte podstatná jména životná, hnědou pastelkou neživotná. PS 38/7 (někteří jste stihli v pondělní on-line hodině), 39/4 + a). V Zadání Teams splňte úkol ČJ - koncovky  a zašlete ho ke kontrole.
 • M samostatná práce. PS 12/7, 9.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 8. 2. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Podstatná jména - opakování.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Průměrná rychlost.
 • Vl samostatná práce. Na úterní on-line hodinu si zopakujte kapitoly 1. světová válka a vznik Československé republiky (uč. str. 36 - 42, nebo zápisy v sešitu). Budu mít připravený on-line kvíz.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Čtení s porozuměním text Tajný vchod str. 44 - 45. Přečtěte si text, splňte úkoly k textu, poté řešení zapište do úkolu v Zadání Teams Čtení s porozuměním. Úkol se zobrazí v pondělí v 8.00 hodin.
Přeji vám úspěšný týden a těším se na setkání při on-line hodinách.
paní učitelka Přikrylová

5. týden

pátek 5. 2. 3. - 5. 2. angličtina čtvrtek 4. 2. středa 3. 2. úterý 2. 2. pondělí 1. 2.

Úkoly 5. 2. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Skloňování podstatných jmen.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. 
 • PŘ samostatná práce. PS str. 20/1, 2. Pokud nebudeš vědět, pomůže ti učebnice str. 36. Úkol zkontrolujeme v on-line hodině příští týden.
 
Oceňuji vaši pečlivou práci během uplynulého týdne a přeji vám všem krásný víkend. Chválím vás za aktivitu v hodinách a všechny úkoly, které jste splnili. Je vidět, že se snažíme a poctivě pracujete. Mám z vás radost, jen tak dál. :)
paní učitelka Přikrylová
Milí páťáci,
posílám písemně to, co jsem vám řekla v dnešní hodině.
Have a nice time.
A. Strašková
angličtina
- opakujte si, co jsme se učili dnes při hodině:
Do you (nebo we, they) like swimming?
 1. Yes, I (nebo we, they) do.
 2. No, I (nebo we, they) don´t.
Does he (nebo she, it) like cycling?
 1. Yes, he (nebo she, it) does. čteme /das/
 2.  No he (nebo she, it) doesn´t. čteme /daznt/
UČ str. 30 - story - naposlouchej několikrát, čti společně s lektorem, ať si procvičíš výslovnost MP3 č. 33 (viz příloha)
PS str. 30 - vypracuj písemně
video:
video 1 (cca 7 min)
video 2 (cca 2 min)
dobrovolné, doporučuji, náročnější:
video 3 (necelých 6 min)
video 4 (celé video cca 9 min, důležité pro vás je to do cca 3 min)
na příští týden do AJ2 (na 1 stranu nebo dvojstranu) vypracuj pečlivě téma: (nadpis) MY HOBBIES
Napiš o svých zálibách, koníčcích, co tě baví, popřípadě naopak nebaví.
Používej věty:
I like.... (Baví mě..., Líbí se mi..., Rád....) I love..., I enjoy...
I don´t like.... I hate...
Napiš alespoň 10 vět. Svou práci podpoř ilustracemi.
(nechávám na tobě, jak zpracuješ, příští středu mi každý svou práci ukáže na kameru a přečte).

Úkoly 4. 2. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Opěrná soustava (kostra).
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00) - 2 skupiny.
 • ČJ samostatná práce. Naučte se vzory podstatných jmen, procvičujte psaní koncovek podstatných jmen. PS 37/3, 38/4. Otevřete si a vyplňte cvičení a do sešitu ČJ2 přepište prvních 10 vět (napište linku, datum a online cvičení):
 • M samostatná práce. Splňte v Zadání Teams úkol s názvem M - dělení, zlomky  a zašlete ho ke kontrole. Do M2 spočítejte z uč. str. 10/3 čtyři příklady (první dva sloupečky) se zkouškou.
Těším se na viděnou při on-line hodinách.
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 3. 2. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 9.45)
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Skloňování podstatných jmen.
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Obsah obdélníku a čtverce.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Hravá čítanka, ukázka s názvem Úsměv prosím na str. 64 - 67. Jednu stránku si přečtěte nahlas, dále pokračujte tichým čtením. Splňte úkoly k textu. Některé úkoly zapište do úkolu v Zadání Teams Hravá čítanka (Úsměv prosím) a odešlete ke kontrole.

S pozdravem

paní učitelka Přikrylová

Úkoly 2. 2. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • VL on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Druhá světová válka.
 • ČJ + M on-line hodina Teams (9.00 - 9.45). Učivo: Vzory podstatných jmen. V online hodině si společně vysvětlíme samostatnou práci z pondělní online matematiky - PS str. 11. Zaměříme se na ty úkoly, ve kterých jste častěji chybovali. Na hodinu si tedy připravte pomůcky do českého jazyka a pracovní sešit do matematiky.
Pokud se někteří z vás nepřipojí na online hodiny z důvodu plánovaného výpadku elektrické energie, napíši vám po online výuce do soukromých chatů, co si máte dokončit.
 
 • ČJ + M samostatná práce. V Zadání Teams splňte úkol ČJ - vzory  a zašlete ho ke kontrole. PS do matematiky 10/6, 7. Procvičte si zlomky (výpočet části z celku). Postup jsme zopakovali v pondělní online hodině. Vyberte si jedno z uvedených cvičení , zlomky i s výsledky zapisujte do sešitu M2 (napište linku, datum a nadpis online cvičení), správnost svých výpočtů si na uvedeném odkazu rovnou zkontrolujte a cvičení si sami opravte.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 1. 2. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Skloňování podstatných jmen.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. 
 • Vl samostatná práce. Na úterní on-line hodinu si zopakujte, jak došlo k rozpadu první republiky (uč. str. 42, nebo si přečtěte zápis v sešitě). Zkuste si vyplnit opakovací online cvičení. Poznačte si dozadu do sešitu, kolik chyb jste měli v opakovacím kvízu, zapište si otázky, které jste nevěděli, nebo v kterých jste chybovali. Kdo budete mít zájem, posílám ještě jeden odkaz na online křížovku.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Čtení s porozuměním text Pštros strká hlavu do písku str. 34 - 35. Přečtěte si text, splňte úkoly k textu, poté řešení zapište do úkolu v Zadání Teams Čtení s porozuměním. Úkol se zobrazí v pondělí v 8.00 hodin.
Přeji vám úspěšný začátek druhého pololetí a těším se na setkání při on-line hodinách.
paní učitelka Přikrylová

4. týden

čtvrtek 28. 1. 27. - 29. 1. angličtina středa 27. 1. úterý 26. 1. pondělí 25. 1.

Úkoly 28. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Stavba lidského těla.
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00) - 2 skupiny.
 • ČJ a M samostatná práce. Splňte v Zadání Teams úkol s názvem ČJ a M - opakování a zašlete mi ho ke kontrole.
Ve čtvrtek 28. 1. dostanete pololetní vysvědčení, předávání bude netradiční, než jsme všichni zvyklí. Pošlu vám ho elektronicky na e-maily vašich rodičů. Na dnešní den máte zadaný pouze jeden samostatný úkol. Zbývající čas někteří využijte ještě k dokončení úkolů, které jste mi tento týden neposlali, nebo které jste nesplnili, popřípadě k doučení učiva, ve kterém stále chybujete. Nezapomínejte průběžně číst vlastní knížku. Ať příští týden začnete s čistým štítem. V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny, tento den tedy nebude probíhat on-line výuka, ani nebudu posílat úkoly. Odpočiňte si a načerpejte nových sil do druhého pololetí. :)
 
 
Všem vám přeji krásné pololetní prázdniny a těším se na viděnou při on-line hodinách.
paní učitelka Přikrylová

Milí páťáci,
posílám úkoly a témata, na která byste se měli zaměřit. Pracujte pečlivě, svědomitě. Videa, nahrávky si pusťte několikrát (během více dní).
Have a nice time!
A. Strašková

angličtina 28. 1. - 2. 2.
- kdo nemá, napíše si slovíčka ze 7. lekce do slovníčku AJ1 (která nezná, nebo neumí napsat)
- procvičuj sloveso mít a být (i v minulém čase)
UČ str. 29 - číst, procvičovat MP3 č. 31MP3 č. 32
PS str. 29 - vypracuj písemně
Karty (pracovní listy) - doplň kartu č. 2 z obou stran (vše, co zvládneš)
videa:
like x don´t like, weather, prepositions, prepositions quiz

Úkoly 27. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 9.45)
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Mluvnické kategorie podstatných jmen.
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Obsah obdélníku a čtverce.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Hravá čítanka, ukázka s názvem Útěk Kryšpína N. na str. 60 - 63. Jednu stránku si přečtěte nahlas, dále pokračujte tichým čtením. Splňte úkoly k textu.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 26. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • VL on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Cesta k zániku ČSR.
 • on-line hodina Teams (9.00 - 9.45). Učivo: Obvod a obsah rovinných útvarů. Opakování a procvičování učiva. 

 

 • ČJ samostatná práce. Do ČJ 2 napište cvičení z uč. str. 60/5. Pište čitelně, pravopis si odůvodňujte a cvičení si zkontrolujte. Procvičte si určování mluvnických kategorií u podstatných jmen. Splňte minimálně jedno cvičení na pády a jedno cvičení na čísla a rody. V Zadání Teams splňte úkol ČJ - pád, číslo, rod; n/nn a zašlete ho ke kontrole.
Pěkný den přeji vám všem.:)
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 25. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Podstatná jména - rod.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. 
 • Vl samostatná práce. Přečtěte si v uč. str. 40 - 41. V Zadání Teams splňte úkol Vlastivěda - Tvář Československé republiky a zašlete ho ke kontrole. Úkol se zobrazí v pondělí v 8.00 hodin.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Čtení s porozuměním Jak měl Aleš narozeniny str. 26-27. Přečti si text a vylušti křížovku.
Přeji vám úspěšný týden a těším se na setkání při on-line hodinách.
paní učitelka Přikrylová

3. týden

pátek 22. 1. 20. - 22. 1. angličtina čtvrtek 21. 1. středa 20. 1. úterý 19. 1. pondělí 18. 1.

Úkoly 22. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. 
 • PŘ samostatná práce. PS str. 19/3.
Oceňuji vaši poctivou a pečlivou práci během uplynulého týdne a přeji vám všem krásný víkend.
paní učitelka Přikrylová
Milí páťáci,
posílám vám učivo k procvičování na další týden, tedy od čtvrtka 21. 1. do středy 27. 1. Pracujte poctivě a pečlivě. Vím, že to je náročné, ale nepodceňujte svou přípravu. Vše se vám vrátí...
Have a nice time!
A. Strašková
 
UČ str. 24, 25 - přečíst několikrát společně s nahrávkou MP3 č. 28, MP3 č. 29
PS str. 25 - vyplnit písemně - krátké odpovědi
PS str. 26 - vyplní, kdo zvládne
pracovní karty (zelené) - vyplň kartu 1 z obou stran - Počasí/ Weather - procvičování
I need...znamená potřebuji (je to ve cvičení 2), vždy si dobře přečti zadání
krátká upoutávka se spoustou slovíček

Úkoly 21. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Člověk - součást přírody.
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00) - 2 skupiny.
 • ČJ samostatná práce. Do sešitu ČJ2 napište z uč. 59/2, cvičení napište a splňte úkol za a), jednou pastelkou podtrhejte podstatná jména v jednotném čísle, jinou barvou podtrhejte podstatná jména v čísle množném. Dbejte na čitelnost a úpravu. Při určování čísla si pomáhejte zájmeny ten, ta, to (pro číslo jednotné) a ti, ty, ta (pro číslo množné), cvičení jsme ústně prošli v on-line hodině. PS 34/2.
 • M samostatná práce. V Zadání Teams splňte úkol M - obvod, obsah a zašlete ho ke kontrole. Kdo měl chyby v PS 6/11 (máte napsáno v chatu), udělejte si opravu (do prac. sešitu). Naučte se vzorečky pro výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku. Do M2 spočítejte poslední sloupec (2 příklady se zkouškou) uč. 9/2. Zkuste vyřešit matematický oříšek: V šachovém turnaji spolu soutěžila dvě čtyřčlenná družstva a každý hráč jednoho družstva sehrál partie se všemi hráči druhého družstva. Kolik se odehrálo partiíOdpověď mi napište do soukromého chatu na Teams.
Těším se zítra na on-line viděnou.:)
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 20. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 9.45)
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Podstatná jména - číslo.
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Obsah obdélníku a čtverce.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Hravá čítanka, ukázka s názvem O tlustém pradědečkovi a loupežnících na str. 54 - - 58. Jednu stránku si přečtěte nahlas, dále pokračujte tichým čtením. Splňte úkoly č. 1, 2 a 3. Další úkoly jsou dobrovolné.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 19. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • VL on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Vznik Československé republiky.
 • M samostatná práce. PS 8/5, 6, 7. Do M2 spočítejte uč. 9/2 třetí sloupec (2 příklady se zkouškou). Postup písemného dělení dvojciferným dělitelem jste všichni zvládli pochopit při on-line hodinách, zato máte ode mě velikou pochvalu, protože je to obtížné učivo a navíc si ho vysvětlujeme na dálku, nemůžeme pracovat ve škole, kde by bylo vysvětlování jednodušší. Pokud si toto učivo chcete procvičit on-line, posílám odkazy na  cvičení - první,druhé..
 • ČJ samostatná práce. PS 32/3, 33/4 (někteří máte část cvičení hotovou z pondělní on-line hodiny). V Zadání Teams splňte úkol ČJ - Pády a zašlete ho ke kontrole. Komu to stále nejde, naučte se pády a pádové otázky (uč. str. 58). Toto učivo byste měli mít již zvládnuté. Můžete procvičovat třeba  zde, nebo zde.
Přeji vám úspěšný den a těším se na vás zítra v on-line vlastivědě. :)
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 18. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Podstatná jména.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. 
 • Vl samostatná práce. Přečtěte si v uč. str. 36-37. Na úterní on-line hodinu si ústně připravte odpovědi na následující otázky: V kterých letech probíhala první světová válka? Které státy v ní proti sobě bojovaly? Jak vypadal život lidí za války? Jak probíhalo školní vyučování v letech války? Co víte o československých legionářích? Kteří politici působili v zahraničním odboji? Vstup které země pomohl k ukončení války? Které země byly poraženy?
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Čtení s porozuměním báseň Turistická příhoda s detektivní zápletkou na str. 25. Přečtěte si text, splňte úkoly k textu, poté řešení zapište do úkolu v Zadání Teams Čtení s porozuměním. Úkol se zobrazí v pondělí v 8.00 hodin.
Přeji vám úspěšný týden a těším se na setkání při on-line hodinách.
paní učitelka Přikrylová

2. týden

pátek 15. 1. 13. - 15. 1. angličtina čtvrtek 14. 1. středa 13. 1. úterý 12. 1. pondělí 11. 1.

Úkoly 15. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Podstatná jména.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. 
 • PŘ samostatná práce. PS str. 17 (v učebnici je toto učivo na str. 32-33, informace si zde můžete vyhledat).
Přeji vám krásný zimní víkend. :)
paní učitelka Přikrylová
Přeji vám krásný zimní víkend. :)
paní učitelka Přikrylová
Milí páťáci,
posílám učivo na tento týden. Nezapomeňte - ve čtvrtek je hodina s paní asistentkou.
Samostatně se zaměřte na poslech, čtení s poslechem. Vypracujte si z PS vše, co zvládnete. Práci neodbývejte. Jinak vás to dohoní...
Have a nice winter time!
A. Strašková
 
Kdo ještě nemá, napíše si slovíčka ze 6. lekce do AJ1
UČ str. 22 - opakovat, MP3 č. 25 (song)
PS str. 21, 22 - kdo nemá (každý vypracuje, co zvládne)
UČ str. 23 - opakovat počasí poslech MP3 č. 26, MP3 č. 27
UČ str. 24 - story poslech MP3 č. 28
PS str. 23, 24 - vyplnit, co zvládneš
videa:

Úkoly 14. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Pozorování vesmíru. Opakování.
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00) - 2 skupiny
 • ČJ samostatná práce. Do sešitu ČJ2 napište z uč. 47/7 (6 vět - končíte "tam si hráli." ), PS 31/10 v prvním souvětí doplňte i/y a určete slovní druhy, nadepište je číslicemi nad slova. V Zadání Teams splňte úkol Slovní druhy a zašlete ho ke kontrole.
 • M samostatná práce. Do M2 spočítejte uč. 7/4 dva příklady - třetí sloupec. PS 8/2, 4 (kdo nemá z online hodiny, dokončí si i cvičení 1).
Zkuste vyřešit matematický oříšek: Čokoláda je dvakrát dražší než krabička sušenek. Za co zaplatí Honzík více, za tři čokolády, nebo za 6 krabiček sušenek? Odpověď mi napište do soukromého chatu na Teams.
Těším se zítra na on-line viděnou.:)
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 13. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Slovní druhy.
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Jednotky obsahu.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Hravá čítanka, ukázka s názvem Některé věci se nemohou stát. Nebo snad mohou. na str. 50 - 53. Jednu stránku si přečtěte nahlas, dále pokračujte tichým čtením. Splňte úkoly k textu.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
 
 
   

Úkoly 12. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • VL on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: První světová válka.
 • M on-line hodina Teams (9.00 - 9.45). Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Opětovné vysvětlení látky a procvičování ve dvou skupinách (uč. 7/4). V samostatné práci splňte v Zadání Teams úkol M - dělení přirozených čísel a zašlete ho ke kontrole.
 • ČJ samostatná práce. Do ČJ 2 napište z uč. 52/1, opište vzorové věty a určete slovní druhy, nadepište čísly nad slova, pokuste se vymyslet vlastní větu s co největším počtem slovních druhů (úkol a) a určete v ní slovní druhy. PS 29/2, 3.
Pěkný den přeji vám všem.:)
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 11. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Slovní druhy.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. 
 • Vl samostatná práce. Přečtěte si v uč. str. 35. V Zadání Teams splňte úkol Vlastivěda - Češi a Němci a zašlete ho ke kontrole. Úkol se zobrazí v pondělí v 8.00 hodin.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Čtení s porozuměním text s názvem Silák Bivoj str. 20-21. Přečtěte si text, splňte úkoly k textu.

Přeji vám úspěšný týden a těším se na setkání při on-line hodinách.

paní učitelka Přikrylová

1. týden

pátek 8. 1. 6. - 8. 1. angličtina čtvrtek 7. 1. středa 6. 1. úterý 5. 1. pondělí 4. 1. pokyny k výuce

Úkoly 8. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Slovní druhy. Přichystejte si i diktátový sešit.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. 
 • PŘ samostatná práce. PS 16/5. Do sešitu přírodovědy si napište datum, linku a nadpis Hvězdy, galaxie a vesmír a písemně odpovězte na dvě otázky v uč. str. 31 dole a dvě otázky na str. 33 dole. Otázky opisovat nemusíte, pište jen čísla otázek a odpovědi. Nakreslete si ke kapitole obrázek.
Přeji vám krásný víkend. :)
paní učitelka Přikrylová
Milí páťáci,
posílám úkoly na tento týden.
Dnes jsme v online hodině opakovali krátké odpovědi, přítomný čas průběhový (např. I´m sitting on the chair.). Opakujte si slovíčka z 5. lekce. Poslouchejte MP3 vždy několikrát, zkuste si číst společně s poslechem, abyste natrénovali výslovnost. Vše máte i v Teams - včetně nahrávek.
Have a nice day!
A. Strašková
 
PS str. 20 - kdo zvládne, doplní (doplňuje se sloveso být ve správném tvaru)
PS str. 21 - vyplnit

Úkoly 7. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Hvězdy, galaxie a vesmír.
 • ČJ samostatná práce. Do sešitu ČJ2 napište cv. z uč. 49/13. Procvičujte vyjmenovaná slova PS 27/6 + a), b). V Zadání Teams splňte úkol k pololetnímu opakování ČJ - psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně a zašlete ho ke kontrole.
 • M samostatná práce. PS 1. díl str. 62. Nemusíte splnit všechna cvičení naráz, procvičujte si postupně na pololetní opakování dle svého uvážení. Úkoly z geometrie cv. 10 a 11 narýsujte do geometrického sešitu. 
Zkuste vyřešit matematický oříšek (hádanku). Řešení (stačí odpověď) mi pak pošlete na Teams do soukromého chatu. Uhodni hádanku. Maminka přinesla jablka. Z poloviny upekla závin. Pak přišel domů Karel a snědl polovinu ze zbylých jablek. Po něm přišel Vítek a snědl zase polovinu. Nakonec se vrátil otec a i ten si vzal polovinu z jablek, která zbyla, takže malému Ondrovi už zůstalo jen jedno. Kolik jablek maminka přinesla?
 
Těším se zítra na on-line viděnou.:)
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 6. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Vyjmenovaná slova
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Pololetní procvičování a opakování.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Hravá čítanka, ukázka s názvem Chechtavý plyn na str. 46 - 49. Jednu stránku si přečtěte nahlas, dále pokračujte tichým čtením. Splňte úkoly k textu.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 5. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • VL on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Češi a Němci.
 • ČJ samostatná práce. Opakujte vyjmenovaná slova. PS str. 26/4. Do sešitu ČJ1 napište následující slova, jejichž pravopis si musíme pamatovat, doplňte y/ý. Vysvětlili jsme si v pondělní online výuce, pokud si nebudete jisti pravopisem, vyhledejte slovo ve slovníku, nebo na internetu. Doplněná písmena si barevně zvýrazněte. černob_l, zlatob_l, zab_vat se, b_kovec, m_dlář, m_val, prům_sl, v_m_k (na hrazdě), sm_čec, průsm_k, m_kat (m_kaná příze), m_s, jaz_kozp_t, s_rovátka, s_rovinka, cav_ky, jaz_lka, s_kavky
 • V rámci opakování na pololetní písemnou práci splňte v Zadání Teams úkol ČJ - přídavná jména odvozená příponou -ský a odešlete ho ke kontrole.
 • M samostatná práce. PS (druhý díl) 2/1, 2, 3, 4. Do M2 vyřešte z uč. str. 3/3, 3/7 slovní úlohy (výpočet, odpověď).
 
Pěkný den přeji vám všem.:)
paní učitelka Přikrylová

Úkoly 4. 1. 2021 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Vyjmenovaná slova.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. 
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Četba vlastní knihy. Zápisy do čtenářského deníku. Připomínám, že za pololetí byste měli zapsat minimálně 2 knihy. Čtenářský deník si vyberu po návratu do školy.
 • Vl samostatná práce. Zopakujte si kapitolu Národ sobě. Přečtěte si v uč. str. 32-33. Do sešitu napište zápis, dvojice spojte barevnými pastelkami (co zvládnete), zkontrolujeme si v úterý při online hodině.
 
Zápis:

Vznik Rakouska-Uherska (1867)

České země byly součástí Rakouska. Na univerzitě působil profesor T. G. Masaryk, který bojoval za samostatný český národní stát. Rozvíjela se kultura a umění.  Bylo postaveno Národní divadlo (ND), 1881 vyhořelo, 1883 znovuotevřeno – zazněla opera Libuše B. Smetany.

Utvoř dvojice:

J. Mánes opona ND
A. Dvořák socha sv. Václava
V. Hynais kniha Babička
J. V. Myslbek výzdoba orloje v Praze
B. Němcová  opera Rusalka
M. Aleš výzdoba prostorů ND
Mezi 13.00 - 14.00 vyzvednutí sešitů a pracovních sešitů před školou. Zazvoňte na naši třídu, vezměte si s sebou igelitku, nebo batoh na věci.
Těším se zítra na on-line setkání.
paní učitelka Přikrylová

Vážení rodiče,

posílám Vám rozvrh on-line hodin v aplikaci Teams, zůstává stejný jako při poslední distanční výuce. V ostatních hodinách budou mít žáci zadanou samostatnou práci, kterou zkontroluji při návratu do školy.
pondělí 10.00 - 10.45 český jazyk 11.00 - 11.45 matematika    
úterý 8.00 - 8.45 vlastivěda        
středa 9.00 - 9.45 angličtina 10.00 - 10.45 český jazyk 11.00 - 11.45 matematika (geometrie)
čtvrtek 8.00 - 8.45 přírodověda        
pátek 10.00 - 10.45 český jazyk 11.00 - 11.45 matematika    

Žáci budou potřebovat sešity a pracovní sešity, které zůstaly ve škole. Chtěla bych je poprosit, aby si pro ně v pondělí mezi 13.00 - 14.00 hodinou po online výuce přišli ke škole ke vchodu do šatny, zazvoní na naši třídu, přijdu jim otevřít a sešity jim předám před školou. Ať si vezmou igelitku, nebo batoh, do kterého si sešity dají. Pokud někdo nebude moct přijít, věci nechám v naší třídě připravené k vyzvednutí.

Jako při minulé distanční výuce stále platí následující možnosti:

 • zapůjčení PC techniky ze školy,
 • konzultační on-line hodiny pro rodiče přes Teams, nebo Skype (pokud budete potřebovat něco se mnou řešit, po předchozí domluvě),
 • individuální on-line hodiny pro žáky se mnou, nebo s paní asistentkou (mimo rozvrh, pokud budou potřebovat žáci některé zadané úkoly konzultovat, zkontrolovat, nebo splnit s pomocí).

 

Do nového roku Vám přeji pevné zdraví, štěstí, radost z Vašich dětí a už jen samé dobré zprávy. 

S pozdravem

Eva Přikrylová


48. týden

pátek 27. 11. 25. - 27. 11. angličtina čtvrtek 26. 11. středa 25. 11. úterý 24. 11. pondělí 23. 11.
Milé děti,
Vážení rodiče,
tak jsme se konečně všichni dočkali. :) Posílám poslední zadání distanční výuky. Všem dětem děkuji za jejich poctivou práci, za všechny úkoly, které splnily, za on-line hodiny, na které se připojily, a za všechno, co se naučily. Byli jste opravdu moc šikovní a jsem na vás za to velmi pyšná, jak jste to všechno zvládli. 
 
Rodičům děkuji za podporu a umožnění on-line výuky, za čas a úsilí, které distanční výuce věnovali. Vážím si toho a děkuji Vám za spolupráci.
 

Úkoly 27. 11. 2020 distanční výuka 5. ročník

 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Předložky s, se, z, ze.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Zlomky, rovnice.  V hodině bude kvíz na učivo o zlomcích.
 • PŘ samostatná práce PS 12/2, 3, (cv. 4 dobrovolné).
Zkontrolujte si všechny sešity, učebnice a pomůcky, které budete potřebovat přinést v pondělí do školy. Pohledejte žákovskou knížku a úkolníček. :) Dejte si do pořádku pouzdro. Doplňte do sešitů všechny úkoly, které vám chybí, všechno budeme postupně kontrolovat. V pondělí budeme mít tento rozvrh - český jazyk, matematika, vlastivěda, pracovní činnosti, čtení. Přineste si tedy pomůcky do těchto předmětů, některé sešity si pak zase necháte ve škole.
Podrobnější pokyny k organizaci nástupu do školy ještě upřesním při pátečním on-line vyučování.
 
Přeji vám krásný podzimní víkend a v pondělí se na vás těším ve škole v naší třídě. :)
paní učitelka Přikrylová
Milí páťáci,
posílám učivo na čtvrtek a pátek.
Ráda bych Vás pochválila za pilnou práci během distanční výuky. Vím, že to pro vás bylo hodně náročné, cením si vaší práce.
Ve čtvrtek je online hodina s paní asistentkou, nezapomeňte na to.
Ráda bych vás pochválila za to, že jste se všichni připojili na konverzaci AJ s lektorem. Myslím si, že to byla pro vás velmi cenná zkušenost.
Příští týden už se uvidíme ve škole.
See you next week!
Have a nice time!
A. Strašková
 
Angličtina
UČ str. 17, 18 mp3 č. 19, 20, 21 (viz příloha)
přečti si, poslechni si nahrávky (vždy několikrát, ať si procvičíš výslovnost)
PS str. 17, 18 vypracovat písemně
 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Půda.
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00). Rozdělená na dvě skupiny, každá skupina vždy půl hodina.
 • ČJ samostatná práce. Jedna skupina PS 20/1 opsat na linky, druhá skupina PS 20/2, podle toho, které cvičení nemáte hotové z on-line hodiny. V Zadání Teams vyplňte on-line kvíz Český jazyk - Pravopisné cvičení Předpony s-, z-, vz-. Kvíz se zobrazí ve čtvrtek v 10.00. Před vyplňováním kvízu si učivo zopakujte. Při testu nepoužívejte žádné nápovědy, pracujte samostatně.
 • M samostatná práce. PS str. 42/5, 6, 7. Do M2 spočítejte z uč. str. 54/1.
Těším se zítra na on-line viděnou.:)
paní učitelka Přikrylová
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Předložky s, se, z, ze. Za domácí úkol splňte v Zadání Teams "Český jazyk - dvojice slov". 
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Obvody obrazců. Procvičování, opakování.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Četba vlastní knihy. 
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
 • VL on-line hodina Teams (8.00-8.45). Učivo: Život na vesnici v 18. století.
 • AJ on-line hodina Teams s rodilým mluvčím (2 skupiny, první skupina od 10.00-10.45, druhá skupina 11.00-11.45, rozdělení do skupin vám řeknu v první on-line hodině vlastivědy). Připojíte se přes kalendář.
 • ČJ samostatná práce. Do sešitu čj2 napište z uč. 35/13 (bez a). Pište čitelně. Slovesa doplňujete z modré tabulky nad cvičením.
 • M samostatná práce. PS 48/1, 2, 4, 5, 6. V Teams zadání splňte úkol: Matematika - zlomky (uč. str. 52/8) a pošlete mi ho.
Pěkný den přeji vám všem.:)
paní učitelka Přikrylová
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-.
 • M on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Zlomky.
 • VL samostatná práce. Na úterní on-line hodinu si zopakujte kapitolu osvícenství (uč. str. 17-18). V hodině budeme psát on-line kvíz.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Čtení s porozuměním, str. 16-17, ukázka s názvem Samota končí v pátek. Přečtěte si text, splňte úkoly k textu.
Ať se vám poslední týden naší on-line výuky vše podaří, příští pondělí se uvidíme již ve škole. Těším se na vás. :)
paní učitelka Přikrylová

47. týden

pátek 20. 11. 18. - 20. 11. angličtina čtvrtek 19. 11. středa 18. 11. pondělí 16. 11.
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Zlomky.
 • PŘ samostatná práce. Úkol se vám zobrazí na Teams v Zadání. Online kvíz z hodiny přírodovědy máte opravený, odeslala jsem vám ho zpátky do Teams, body navíc jsou za 4 úkoly, které nebyly automaticky bodované. Všechny vás chválím za výborné výsledky. :) Jste moc šikovní.
Užijte si krásný podzimní víkend a v pondělí na viděnou možná už ve škole:), nebo v on-line hodině, jak jste zvyklí.
paní učitelka Přikrylová
Milí páťáci,
posílám pro připomenutí pokyny z online hodiny.
 1. procvičuj sloveso mít, být (přítomný, minulý čas).
 2. zapiš si slovíčka ze 4. lekce do AJ1
 3. UČ. str. 15, 16 pouštět si mp3 (první a druhá), naposlouchat, učit se správně vyslovovat
 4. PS. str. 15, 16 vyplnit písemně
 5. do AJ1 zápis (viz příloha)
Have a beautiful time!
A. Strašková
 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Horniny a nerosty - opakování (on-line kvíz).
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00). Rozdělená na dvě skupiny, každá skupina vždy půl hodina.
 • ČJ samostatná práce. Do ČJ2 napište z uč. 34/8 a). V Teams Zadání splňte úkol: "Český jazyk - opakování" a zašlete mi ho. 
 • M samostatná práce. Do M2 spočítejte z uč. 33/9 (bez zkoušky), Pracovní sešit Zlomky str. 1 celá.

 

Těším se zítra na on-line viděnou.:)
paní učitelka Přikrylová
 • AJ on-line hodina Teams od 9.00
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-.
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Obvody obrazců. Za DÚ splňte v Zadání Teams úkol Matematika - gradovaná slovní úloha.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Četba vlastní knihy. 
Připomínám: Na čtvrtek si zopakujte do přírodovědy horniny a nerosty, do on-line hodiny mám připravený kvíz.
 
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-.
 • M on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Zlomky. Za domácí úkol splňte v Teams Zadání Matematika - převod jednotek délky a času.
 • VL samostatná práce. Napište si zápis kapitoly Osvícenství do sešitu vlastivědy. Najdete ho na Teams v týmu 5. ročník, soubory, zápisy z on-line hodin.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Úkol je z pracovního sešitu Čtení s porozuměním, str. 14-15, ukázka s názvem Fachman. Přečtěte si text, splňte úkoly k textu.
V úterý 17. 11. je státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii (budeme probírat ve vlastivědě). Tento den nebude probíhat on-line výuka, ani nebudu posílat úkoly. Využijte čas k odpočinku a někteří z vás i k dokončení všech úkolů, které vám chybí. :) Ve středu již bude on-line výuka probíhat normálně, jak jste zvyklí.
Moc vás chválím za páteční on-line matematiku, jak jste všichni dokázali napsat výsledky písemného dělení do soukromého chatu v průběhu on-line hodiny. Udělali jste mi radost a za práci s aplikací Teams si zasloužíte jedničku s hvězdičkou. :) Doufám, že nám internetové připojení bude přát i tento týden.
 
Přeji vám příjemné podzimní dny a těším se na viděnou v naší on-line třídě. :) 
paní učitelka Přikrylová

46. týden

pátek 13. 11. opakování 9. - 13. 11. angličtina čtvrtek 12. 11. středa 11. 11. úterý 10. 11. pondělí 9. 11.
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-.
 • M on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Jednotky času. Písemné dělení.
 • PŘ samostatná práce. PS 10/4, 11/8. Na příští on-line hodinu (čtvrtek 19. 11.) připravím kvíz na kapitolu o horninách a nerostech (uč. str. 18 - 22).

 

Přeji vám pěkný víkend.
paní učitelka Přikrylová
Milí páťáci,
posílám učivo, které byste si měli tento týden opakovat na AJ.
Na online hodině jste byli moc šikovní. Doufám, že to tak bude i zítra s paní asistentkou.
Kdo nemá zapsaná slovíčka ze 3. lekce, doplní si je do Aj1.
 
Have a nice time!
A. Strašková
 • PŘ on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Rudy, paliva.
 • AJ on-line hodina Teams (9.00 - 10.00). Rozdělená na dvě skupiny, každá skupina vždy půl hodina, skupiny si řekneme v první online hodině.
 • ČJ samostatná práce. Do ČJ2 napište z uč. 32/2. V Teams Zadání splňte úkol: "Pravopisné cvičení - n, nn" a zašlete mi ho. 
 • M samostatná práce. Do M2 počítejte z uč. 33/1 první 3 sloupce (6 příkladů). Nezapomeňte na zkoušku. PS 48/1-6.
Těším se zítra na on-line viděnou.:)
paní učitelka Přikrylová
   
 • AJ on-line hodina Teams od 9.00
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Zdvojené souhlásky (procvičování, opakování), přídavná jména tvořená příponou -ský (procvičování, opakování).
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Trojúhelníky. Budeme rýsovat, takže si připravte všechny rýsovací potřeby (ořezanou tužku, pravítko s ryskou, kružítko).
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Četba vlastní knihy. V Teams Zadání splňte úkol: ČJ čtení - kniha, kterou čtu.
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
 • ČJ samostatná práce. Do sešitu čj2 napište z uč. 30/4 (bez a). Pište čitelně, dávejte pozor, ať jsou ve slovech všechna písmenka, která tam patří. Cvičení jsme doplňovali v pondělí společně ústně na on-line hodině. Pokud si nejste jisti, co doplnit, nahlédněte do čj1, nebo do Slovníku spisovné češtiny atd.
 • M samostatná práce. V Teams zadání splňte úkol: Matematika - oříšek (č. 2).
 • VL on-line hodina Teams od 8.00-8.45. Učivo: Vláda Marie Terezie. Vláda Josefa II. Dopoledne mi přineste ke kontrole tyto sešity: sešit do geometrie, čj2 a m2, pracovní sešity do čj a m, Hravou čítanku a žákovskou knížku, kdo má čj3 (diktáty). Pokud někdo z vás potřebuje další pomůcky ze školy (např. pravítko, kružítko), napište mi na lísteček a vložte ho k sešitům.
Přeji všem pěkný den. :)
paní učitelka Přikrylová
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Přídavná jména odvozená příponou -ský.
 • on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení a násobení.
 • VL samostatná práce. Přečtěte si uč. str. 17. Splňte úkol v Teams zadání: Vlastivěda - osobnosti na bankovkách.
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Hravá čítanka ukázka Ve školce str. 31 - 35. První stranu čtěte nahlas, dále pokračujte tichým čtením. Splňte úkoly k textu. Čtení si můžete rozvrhnout během celého tohoto týdne.
 
Velmi vás všechny chválím za to, že se vždy včas a vzorně připojujete na naše on-line hodiny, máte nachystané pomůcky na vyučování a dáváte pozor, když jste vyvolaní i pokud mluví někdo jiný. Taky jste mě potěšili, jak rychle jste se naučili posílat všechny úkoly zadané v samostatné práci v zadání na Teamsech. Je vidět, že doma opravdu poctivě pracujete a zlepšujete se. Jen tak dál. :) V úterý si vyberu ke kontrole sešity, na všem se domluvíme v on-line hodinách (vybírat budu sešit do geometrie, čj2 a m2, pracovní sešity do čj a m, Hravou čítanku a žákovskou knížku).
 
Přeji vám úspěšný týden a těším se na viděnou v naší vždy 100% on-line třídě. :) 
paní učitelka Přikrylová

45. týden

pátek 6. 11. čtvrtek 5. 11. 4. - 6. 11. angličtina středa 4. 11. úterý 3. 11. pondělí 2. 11.
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Přídavná jména odvozená příponou -ský. Na on-line hodinu si zopakujte zdvojené souhlásky, mám připravený kvíz.
 • M on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Písemné dělení.
 • samostatná práce. Vyjděte si na procházku, pozorujte horniny a nerosty. Můžete jít i o víkendu. Hledejte ukázky lidských výrobků nebo přírodních výtvorů z nerudních surovin, o kterých jsme si povídali v on-line hodině. Zapisujte si, nebo si pamatujte, co jste viděli. Pokud máte u sebe mobil, můžete i vyfotit a poslat do úkolu v Teams zadání: Přírodověda - pozorování nerudních surovin. Výsledky on-line kvízu z přírodovědy najdete v Teams zadání (složka vráceno, pro zobrazení výsledků rozklikněte znovu odkaz s kvízem).
S pozdravem
paní učitelka Přikrylová
 •  on-line hodina Teams (8.00 - 8.45). Učivo: Nerosty a horniny, nerostné suroviny.
 • Třídnická on-line hodina Teams (8.45 - 9.30). Pro zájemce, vysvětlení zadání, úkolů, dotazy, povídání. :) Zadání úkolů v Teams se aktivuje až ten den, na který je zadávám, takže úkoly, které najdete níže, uvidíte v Teamsech až 5. 11.
 • ČJ samostatná práce. Zopakujte si a naučte se pády a pádové otázky (bylo zadáno přes prázdniny). Kdo je pořád neumí, vezme si čj1 a pády a pádové otázky si tam napíše (v uč. str. 58 je najdete). V Teams Zadání splňte úkol: "Český jazyk - pádové otázky" a zašlete mi ho. Dokončete si PS str. 16/6 (někteří máte vyplněno z on-line hodiny).
 • M samostatná práce. Do sešitu geometrie narýsujte rovnostranný trojúhelník EFG s délkou strany 4 cm. Dále narýsujte rovnoramenný trojúhelník OPR, o=4 cm, p=5 cm, r=5 cm. Postupujte jako v on-line hodině, náčrt a nárys, dávejte pozor na označování stran a vrcholů. Vedle úkolu vždy napište, jaký trojúhelník jste narýsovali. V Teams Zadání splňte úkol: "Matematika - jednotky hmotnosti" a zašlete mi ho.
Těším se zítra na on-line viděnou.:)
paní učitelka Přikrylová
Dear students,
how are you? I hope that you are fine.
Here are homeworks for you. Good luck!
Have a nice time! Enjoy this beautiful autumn weather.
A. Strašková
English for these days.
Wednesday 4th November
Thursday 5th November
Friday 6th November
UČ str. 11 - nová látka - nepočitatelná podstatná jména - mají pouze jednotné číslo (jakoby se nedají spočítat, u nás řekneme 2 mléka, v aj se řekne 2 láhve mléka: two bottles of milk - množné číslo se dává k tomu slovu, jež udává "obal" - a bottle of milk - two bottles of milk / milk zůstává v jednotném čísle, bottles - množné číslo)
je to např. mléko, cukr, máslo, salám..v aj obvykle přidáváme, v čem je to "zabalené", nebo je to např. kousek něčeho
např. a piece of cheese (kousek sýru), a jar of honey (sklenice medu)
- v této lekci máte i podstatná jména počitatelná (dají se spočítat 2 jablka - two apples) - ale nějak se zabalí, do něčeho se dají např. a bag of bananas (sáček banánů), a bag of apples (sáček jablek)
UČ str. 11 mp3 č. 14
PS str. 11 vypracuj písemně
PS str. 12 vypracuj písemně
UČ str. 13 - my world - přečti si
- napiš si slovíčka My word do slovníčku AJ1
PS str. 13 vypracuj písemně
PS str. 14 průzkum ve třídě (dobrovolný úkol) a návrh reklamy (povinný úkol) - vyfoť a pošli mi na e-mail (nebo mi ukážeš ve třídě, až se vrátíme k prezenční výuce)
Těším se na vaše obrázky s anglickými popisky.
 • ČJ on-line hodina Teams (10.00 - 10.45). Učivo: Zdvojené souhlásky - procvičování, kontrola samostatné práce zadané na úterý, dělená hodina. Na začátek se připojte do naší obvyklé hodiny. 
 • M (geo) on-line hodina Teams (11.00 - 11.45). Učivo: Trojúhelníky. Budeme rýsovat, takže si připravte všechny rýsovací potřeby (ořezanou tužku, pravítko s ryskou, kružítko).
 • ČJ (čtení) samostatná práce. Četba vlastní knihy. V Teams Zadání splňte úkol: Český jazyk - vyprávění a zašlete mi ho (někteří mi už poslali).

 

Pěkný den přeji vám všem. :)

paní učitelka Přikrylová

 • VL on-line hodina Teams od 8.00-8.45. Učivo: Osvícenství, vláda Marie Terezie.
 • ČJ Do sešitu čj2 napište z uč. str. 28/6 - bez úkolu a). Ten si uděláme společně ve středu on-line. Doplňovaná slova si pozorně odůvodňujte, jako jsme to opakovali v pondělní hodině. Dávejte pozor na pravopis přídavných jmen. Procvičte si zdvojené souhlásky.  Splňte minimálně 3 cvičení a do sešitu čj2 si zapište počet chyb. Slova, ve kterých jste chybovali, si do sešitu zapište správně. Ve středu v on-line hodině se vás budu ptát.
 • M PS str. 38 (celou stranu). Pokud si s některým úkolem nebudete vědět rady, vysvětlíme si ve středu on-line.
 • Na čtvrteční on-line hodinu přírodovědy si zopakujte podle otázek v učebnici str. 13, 15 a 17 (vždy na stránkách dole) učivo o složkách neživé přírody (teplo a světlo, vzduch, voda). Mám připravený on-line kvíz.
Přeji všem pěkný den. :)
paní učitelka Přikrylová
On-line hodiny začínají v 10.00 hodin.
 • ČJ on-line hodina Teams. Učivo: Zdvojené souhlásky (opakování).
 • M on-line hodina Teams. Učivo: Písemné násobení s nulami, jednotky hmotnosti.
 • VL samostatná práce. Přečtěte si otázky v učebnici na str. 16 (opakování č. 1) a zkuste na ně odpovídat. Společně si učivo zopakujeme v úterý on-line.
 • ČJ (čtení) samostatná práce z pracovního sešitu Hravá čítanka ukázka Fňokurky str. 26-30. První stranu si přečtěte nahlas, dále už můžete pokračovat tichým čtením. Splňte úkoly k textu: povinné jsou úkoly č. 1, 2, 4, 5, 6. Nepovinné úkoly jsou č. 3 a 7. Práci si můžete rozvrhnout do více dní. 
Přeji pěkný den a těším se na on-line viděnou. :)
paní učitelka Přikrylová

43. týden

pátek 23. 10. čtvrtek 22. 10. 21. - 23. 10. angličtina středa 21. 10. úterý 20. 10. pondělí 19. 10.
 • Online výuka v pátek začíná v 10.00. 
 • Na hodiny si nachystejte všechny pomůcky, jako byste byli ve škole. Celá videokonference je naplánovaná v Teams kalendáři, tam se můžete připojit, nebo v chatu naší třídy (týmu).
 • ČJ online hodina Teams. Učivo: Zdvojené souhlásky
 • M online hodina Teams. Učivo: Písemné násobení
Kdo se nebude moci z jakéhokoliv důvodu zúčastnit online hodin, pošlete mi prosím omluvenku, emailem, nebo chatem přes Teams, a já vám následující den napíšu úkoly, které si samostatně doplníte.
 
Úkoly na prázdniny:
Choďte hodně do přírody, pijte hlavně čisté vody.
Načerpejte nových sil, užívejte volných chvil. 
A když se pořádek ztrácí, pomáhejte doma s prací.
Nezahálejte ani chvilku, zopakujte si násobilku. 
Jezte vitamíny ze zahrady, připomeňte si alespoň pády.
Pokud venku prší, padá listí, můžete si doma v klidu knížku čísti. 
Když se večer začne stmívat, nezapomeňte odpočívat. :)
 
Přeji vám krásné podzimní prázdniny a těším se na viděnou ve škole, nebo v online třídě. :)
paní učitelka Přikrylová
 • ČJ Diktát z PS 15/3 (napište do ČJ2). Při psaní cvičení dávejte pozor na všechna písmena, která musíme do souhláskových skupin napsat. Pište čitelně. Cvičení si zkontrolujte. Přečtěte si v učebnici str. 27 žluté tabulky (shrnutí z online hodiny) a ústně si doplňte cv. 2. Společně se k němu vrátíme ještě v pátek online.
 • M Vyřešte matematický oříšek uč. 30/8. Řešení (stačí odpověď) mi napište na chat do Teamsu (nepište řešení ale do skupiny, kde ho všichni uvidí, napište ho jen mně), nebo emailem. PS 46/1, 4, 7
Přeji pěkný den.
S pozdravem
Eva Přikrylová
Milí páťáci,
posílám vám úkoly na tento týden.
Have a nice time! Have a perfect holiday!
A. Strašková
Aj  21. - 23. 10.
- opakovat 2. lekci - sloveso být, předložky, čísla do 100, song
 
- do AJ1 si napiš slovíčka ze 3. lekce  (nepiš my world)
UČ str. 9 Listen and point! (mp3 12 - viz příloha)
PS str. 9 - vyplnit písemně
UČ str. 10 Story (mp3 13 viz příloha)
song, stories:
games:

Online výuka ve středu začíná v 10.00. Na hodiny si nachystejte všechny pomůcky, jako byste byli ve škole. Celá videokonference je naplánovaná v Teams kalendáři, tam se můžete připojit, nebo v chatu naší třídy (týmu).

ČJ online hodina Teams. Učivo: Zdvojené souhlásky

M geometrie online hodina Teams. Učivo: Vlastnosti úhlopříček

online hodina Teams. Učivo: Nerosty a horniny. (Tato hodina je místo pátku, kdy nebude zadána samostatná práce do přírodovědy). 

VL samostatná práce. Dopište si zápis do sešitu. Nadpis: Jan Amos Komenský = "učitel národů"

 • vyučování má děti bavit (škola hrou)
 • učení v mateřském jazyce
 • názornost, obrázky, učebnice
 • postupovat od jednoduchého ke složitému
 • netrestat bitím neznalost
 • do školy mohli chodit chlapci i dívky

 

Kdo se nebude moci z jakéhokoliv důvodu zúčastnit online hodin, pošlete mi prosím omluvenku, emailem, nebo chatem přes Teams, a já vám následující den napíšu úkoly, které si samostatně doplníte.

Přeji Vám úspěšný den a těším se zítra do naší 100% online třídy. Jste moc šikovní, mám z vás radost.:)
Eva Přikrylová
 • ČJ Zopakujte si stavbu slova (předpony, kořen, přípony), vyberte si z některých online cvičení. Do sešitu ČJ2 napište z uč. str. 25/3.
 • Přečtěte si uč. str. 18. Na obrázcích zde máte vyobrazeny nejznámější nerosty. Vyjděte si na procházku do přírody a pokuste se najít příklady hornin, jejichž součástí jsou některé z uvedených nerostů. Vzpomenete si, jaký je rozdíl mezi horninou a nerostem (cizím slovem minerálem)?
 • M Dopočítejte si do M1 z uč. str. 30/2 poslední 3 příklady (domácí úkol z online hodiny). Výsledky si zkontrolujte na kalkulačce. PS 44/1, 3, 4, 10.
 
Napište mi prosím do chatu na Teams, nebo emailem, komu se nepodařilo vyplnit a odeslat online kvíz z dnešní hodiny vlastivědy. Odkaz je už uzavřen. 
 
 
Přeji pěkný den.
S pozdravem
Eva Přikrylová

Moji milí žáci, 

moc vás všechny chválím za páteční zkušební online spojení. Jsem ráda, že se vám všem podařilo se připojit a naše online třída tedy měla 100 % účast. :) Doufám, že i celý tento týden se nám všem bude nadále dařit a všechno společně zvládneme.

 

 • Pondělní online výuka začíná v 10.00. Na hodiny si nachystejte všechny pomůcky, jako byste byli ve škole. Celá videokonference je naplánovaná v Teams kalendáři, tam se můžete připojit, nebo v chatu naší třídy (týmu).
 • ČJ online hodina Teams Učivo: Souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony.
 • M online hodina Teams Učivo: Písemné násobení dvojciferným činitelem.
 • VL online hodina Teams Učivo: Ve školních lavicích, opakování, zápis do sešitu, online kvíz Doba pobělohorská a baroko v českých zemích (uč. str. 9 - 13).
 • ČJ čtení samostatná práce z pracovního sešitu Hravá čítanka. Dokončete si text Lavina, společně jsme skončili na straně 20, přečtěte si příběh do konce, tedy str. 21-24, splňte následující úkoly k textu - úkol č. 12, 13, 14 a č. 16 na straně 25.

Kdo se nebude moci z jakéhokoliv důvodu zúčastnit online hodin, pošlete mi prosím omluvenku, emailem, nebo chatem přes Teams, a já vám následující den napíšu úkoly, které si samostatně doplníte.

Děkuji všem rodičům za spolupráci a umožnění online spojení.

S pozdravem

Mgr. Eva Přikrylová


42. týden

pátek 16. 10. 12. - 16. 10. angličtina čtvrtek 15. 10. středa 14. 10.
 • M Zopakujte si ústně násobilku. Řekněte si všechny násobky. Do M2 vypočítejte uč. 19/8 a zkontrolujte si výpočty na kalkulačce.
 • ČJ sloh Dokončete si popis z minulé hodiny v PS str. 13. Kdo má hotovo, vše si po sobě přečte a opraví si pravopisné chyby.
 • V 10.00 bude probíhat zkušební spojení přes Microsoft Teams. Připojte se do online hodiny, ať vyzkoušíme, zda to všem funguje. :)
 • Nakreslete si do sešitu koloběh vody v přírodě, využít k tomu můžete obrázek v uč. str. 16 (dole). Napište nadpis Koloběh vody v přírodě. Obrázek nemusí být složitý, ale měli byste podle vašeho obrázku umět koloběh vody v přírodě poté popsat. Inspiraci můžete najít také na internetu, třeba zde.
 
Těším se na zítřejší online setkání, přeji všem pěkný víkend a hlavně buďte všichni zdraví.
S pozdravem
Mgr. Eva Přikrylová

Milí páťáci,

posílám vám úkoly na tento týden. Učte se pilně, ať vám nic neunikne.

Have a nice time!

A. Strašková

 

UČ str. 6 zopakovat čtení příběhu

UČ str. 7 zopakovat čtení a psaní čísel, budov ve městě

PS str.7 - vypracovat, napsat správně čísla slovy

UČ str. 8 - píseň poslouchat, číst, zkusit zpívat

PS str. 8 - vypracovat písemně

- procvičovat sloveso být v minulém čase

- opakovat si ze slovníčku AJ1 předložky

 

písničky, videa:

https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk&list=TLPQMTQxMDIwMjCgctQJT3njOw&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM&t=157s

https://www.youtube.com/watch?v=Fbcimg1r1Ms

 • ČJ Napište si diktát uč. str. 24/9 do ČJ 2. Postupujte jako ve škole, napište si linku, datum a zadané cvičení. Diktovat vám může kdokoliv, pokud nemáte možnost si nechat diktát nadiktovat, cvičení opište. Následně si cvičení zkontrolujte a poté podle učebnice opravte a barevně označte chyby. Udělejte si opravu.
 • M Vypočítejte zpaměti uč. 28/1. Připomeňte si, že přednost mají závorky. PS 36/3, 5, 6
 • ČJ ústně uč. 24/8 a) b)
 • M geo Zopakuj si, co jsou to úhlopříčky čtverce a obdélníku. Najdeš v uč. str. 22, nebo sešit geometrie. Do sešitu geometrie narýsuj uč. 23/1.
 • VL Přečti si v uč. str. 14-15, zkus odpovědět na otázky za textem. Na jaké bankovce najdete portrét Jana Amose Komenského? Nabídka výukového videa: https://www.youtube.com/watch?v=RD5IQ-GLB2Y
Nepřihlášený