Domácí vyučování 5. ročník

43. týden

čtvrtek 22. 10. týden 21. - 23. 10. angličtina středa 21. 10. úterý 20. 10. pondělí 19. 10.
ČJ Diktát z PS 15/3 (napište do ČJ2). Při psaní cvičení dávejte pozor na všechna písmena, která musíme do souhláskových skupin napsat. Pište čitelně. Cvičení si zkontrolujte. Přečtěte si v učebnici str. 27 žluté tabulky (shrnutí z online hodiny) a ústně si doplňte cv. 2. Společně se k němu vrátíme ještě v pátek online.
M Vyřešte matematický oříšek uč. 30/8. Řešení (stačí odpověď) mi napište na chat do Teamsu (nepište řešení ale do skupiny, kde ho všichni uvidí, napište ho jen mně), nebo emailem. PS 46/1, 4, 7
Přeji pěkný den.
S pozdravem
Eva Přikrylová
Milí páťáci,
posílám vám úkoly na tento týden.
Have a nice time! Have a perfect holiday!
A. Strašková
Aj  21. - 23. 10.
- opakovat 2. lekci - sloveso být, předložky, čísla do 100, song
 
- do AJ1 si napiš slovíčka ze 3. lekce  (nepiš my world)
UČ str. 9 Listen and point! (mp3 12 - viz příloha)
PS str. 9 - vyplnit písemně
UČ str. 10 Story (mp3 13 viz příloha)
song, stories:
games:
Online výuka ve středu začíná v 10.00. Na hodiny si nachystejte všechny pomůcky, jako byste byli ve škole. Celá videokonference je naplánovaná v Teams kalendáři, tam se můžete připojit, nebo v chatu naší třídy (týmu).
 
ČJ online hodina Teams. Učivo: Zdvojené souhlásky
 
M geometrie online hodina Teams. Učivo: Vlastnosti úhlopříček
 
online hodina Teams. Učivo: Nerosty a horniny. (Tato hodina je místo pátku, kdy nebude zadána samostatná práce do přírodovědy). 
 
VL samostatná práce. Dopište si zápis do sešitu. Nadpis: Jan Amos Komenský = "učitel národů"
  • vyučování má děti bavit (škola hrou)
  • učení v mateřském jazyce
  • názornost, obrázky, učebnice
  • postupovat od jednoduchého ke složitému
  • netrestat bitím neznalost
  • do školy mohli chodit chlapci i dívky

 

Kdo se nebude moci z jakéhokoliv důvodu zúčastnit online hodin, pošlete mi prosím omluvenku, emailem, nebo chatem přes Teams, a já vám následující den napíšu úkoly, které si samostatně doplníte.

Přeji Vám úspěšný den a těším se zítra do naší 100% online třídy. Jste moc šikovní, mám z vás radost.:)
Eva Přikrylová
ČJ Zopakujte si stavbu slova (předpony, kořen, přípony), vyberte si z některých online cvičení. Do sešitu ČJ2 napište z uč. str. 25/3.
 
Přečtěte si uč. str. 18. Na obrázcích zde máte vyobrazeny nejznámější nerosty. Vyjděte si na procházku do přírody a pokuste se najít příklady hornin, jejichž součástí jsou některé z uvedených nerostů. Vzpomenete si, jaký je rozdíl mezi horninou a nerostem (cizím slovem minerálem)?
 
M Dopočítejte si do M1 z uč. str. 30/2 poslední 3 příklady (domácí úkol z online hodiny). Výsledky si zkontrolujte na kalkulačce. PS 44/1, 3, 4, 10.
 
Napište mi prosím do chatu na Teams, nebo emailem, komu se nepodařilo vyplnit a odeslat online kvíz z dnešní hodiny vlastivědy. Odkaz je už uzavřen. 
 
 
Přeji pěkný den.
S pozdravem
Eva Přikrylová

Moji milí žáci, 

moc vás všechny chválím za páteční zkušební online spojení. Jsem ráda, že se vám všem podařilo se připojit a naše online třída tedy měla 100 % účast. :) Doufám, že i celý tento týden se nám všem bude nadále dařit a všechno společně zvládneme.

 

Pondělní online výuka začíná v 10.00. Na hodiny si nachystejte všechny pomůcky, jako byste byli ve škole. Celá videokonference je naplánovaná v Teams kalendáři, tam se můžete připojit, nebo v chatu naší třídy (týmu).

ČJ online hodina Teams Učivo: Souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony.

M online hodina Teams Učivo: Písemné násobení dvojciferným činitelem.

VL online hodina Teams Učivo: Ve školních lavicích, opakování, zápis do sešitu, online kvíz Doba pobělohorská a baroko v českých zemích (uč. str. 9 - 13).

ČJ čtení samostatná práce z pracovního sešitu Hravá čítanka. Dokončete si text Lavina, společně jsme skončili na straně 20, přečtěte si příběh do konce, tedy str. 21-24, splňte následující úkoly k textu - úkol č. 12, 13, 14 a č. 16 na straně 25.

Kdo se nebude moci z jakéhokoliv důvodu zúčastnit online hodin, pošlete mi prosím omluvenku, emailem, nebo chatem přes Teams, a já vám následující den napíšu úkoly, které si samostatně doplníte.

Děkuji všem rodičům za spolupráci a umožnění online spojení.

S pozdravem

Mgr. Eva Přikrylová


42. týden

pátek 16. 10. týden 12. - 16. 10. angličtina čtvrtek 15. 10. středa 14. 10.
  • M Zopakujte si ústně násobilku. Řekněte si všechny násobky. Do M2 vypočítejte uč. 19/8 a zkontrolujte si výpočty na kalkulačce.
  • ČJ sloh Dokončete si popis z minulé hodiny v PS str. 13. Kdo má hotovo, vše si po sobě přečte a opraví si pravopisné chyby.
  • V 10.00 bude probíhat zkušební spojení přes Microsoft Teams. Připojte se do online hodiny, ať vyzkoušíme, zda to všem funguje. :)
  • Nakreslete si do sešitu koloběh vody v přírodě, využít k tomu můžete obrázek v uč. str. 16 (dole). Napište nadpis Koloběh vody v přírodě. Obrázek nemusí být složitý, ale měli byste podle vašeho obrázku umět koloběh vody v přírodě poté popsat. Inspiraci můžete najít také na internetu, třeba zde.
 
Těším se na zítřejší online setkání, přeji všem pěkný víkend a hlavně buďte všichni zdraví.
S pozdravem
Mgr. Eva Přikrylová

Milí páťáci,

posílám vám úkoly na tento týden. Učte se pilně, ať vám nic neunikne.

Have a nice time!

A. Strašková

 

UČ str. 6 zopakovat čtení příběhu

UČ str. 7 zopakovat čtení a psaní čísel, budov ve městě

PS str.7 - vypracovat, napsat správně čísla slovy

UČ str. 8 - píseň poslouchat, číst, zkusit zpívat

PS str. 8 - vypracovat písemně

- procvičovat sloveso být v minulém čase

- opakovat si ze slovníčku AJ1 předložky

 

písničky, videa:

https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk&list=TLPQMTQxMDIwMjCgctQJT3njOw&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM&t=157s

https://www.youtube.com/watch?v=Fbcimg1r1Ms

ČJ Napište si diktát uč. str. 24/9 do ČJ 2. Postupujte jako ve škole, napište si linku, datum a zadané cvičení. Diktovat vám může kdokoliv, pokud nemáte možnost si nechat diktát nadiktovat, cvičení opište. Následně si cvičení zkontrolujte a poté podle učebnice opravte a barevně označte chyby. Udělejte si opravu.

M Vypočítejte zpaměti uč. 28/1. Připomeňte si, že přednost mají závorky. PS 36/3, 5, 6

ČJ ústně uč. 24/8 a) b)

M geo Zopakuj si, co jsou to úhlopříčky čtverce a obdélníku. Najdeš v uč. str. 22, nebo sešit geometrie. Do sešitu geometrie narýsuj uč. 23/1.

VL Přečti si v uč. str. 14-15, zkus odpovědět na otázky za textem. Na jaké bankovce najdete portrét Jana Amose Komenského? Nabídka výukového videa: https://www.youtube.com/watch?v=RD5IQ-GLB2Y

Nepřihlášený