2008 - 2009

             výzo 2009                   co děláme v 1.třídě           špekáčky v družině

       počítačová učebna               sáňkování 2009             škola v přírodě 2009

       noví prvňáčci 09           výlet do ochozské jeskyně    plavání Vyškov 2009

         karneval 2009                     hrajeme divadlo                 jarmark 2009

        den země 2009              čarodějnice 2009        1.třída 2009 - vysvědčení  

        zápis prvňáčků