2012 - 2013

plavání
obrázky z vlny
jezírko
jak roste chleba
den dětí v 1.třídě
angličtina s počítačem

planetárium

pečeme perníčky

ovocný den

moravské muzeum a vánoční jarmark
kouzelnické vystoupení
den zvířátek
   návštěva divadla Radost
      slabikářový den 2

   prvňáci a král písařů

           ... a půdičku, máte?

             svačinka

           přestávky

návštěva z éteru - rádio   Petrov

        vysilující malování

         1. den ve škole