2013 - 2014

 
zimní olympiáda v 1.třídě
vánoční úkoly v 1.třídě
slabikářový den
pekaři v 1.třídě
ježečci v 1.třídě
jarní probuzení v CVČ Lipka
jedeme do divadla
lovci mamutů
dravci v Ochozi
rození malíři v první třídě
přestávky - předmět nejlepší
práce nebo zábava?
ovocný den s ježečky
od sklepa až na půdu
možná, že přijde kouzelník
a po práci posilnění
1.den ve škole