2014 - 2015

loučení nejen s páťáky
 
předposlední den školy v kovárně
O dvanácti měsíčkách
 
dopravní výchova 4. a 5. třída
Den dětí
ovoce do škol
osvobození obce - vystoupení
Lipka
beseda k 2.světové válce
jaro u prvňáků
plaveme v tom
zubní prevence u prvňáčků
pálení čarodějů (a čarodějnic)
čarodky u prvňáků
prvňáci v Mahenově knihovně
částečné zatmění slunce
Lipka - běžela ovečka
kuchaři ve druhé třídě
druháci sáňkují
den zvířat
vánoce u druháků
recyklohraní
práce a hra ve 2.třídě
po prázdninách
oslava v orlovně
miskohraní u druháků
druháci a noc s Andersenem
prvňáci v zimě
jak se peče chleba
brusliči a bruslice
požární prevence ve škole
 
vánoční besídka
vánoční Brno
Den slabikáře
 
prvňáčci v čertí a andělské škole
vánoční jarmark
podzim u prvňáčků

 
zdravá svačinka