2008 - 2009

       výlet do Perníkovky                   karneval                             Mikuláš

       náš den ve školce                      čarodky                          vynášení zimy

       vánoční dílničky                  vánoční nadílka                   výlet ke Dni dětí

vycházka k Honzíkovi a Denisce