Aktuality

NOVÉ FOTKY

02.07.2019 01:40

v galerii školy a v galerii družiny

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

24.06.2019 09:07
Zveme Vás na rozloučení se školním rokem, jehož součástí bude

slavnostní pasování předškoláků .

Slavnost se bude konat v úterý 25. června 2019 v mateřské škole.
Začátek programu s pohádkou divadla PARAVÁNEK v 15.30 hod.

Připraveno bude malé pohoštění.
Předem děkujeme všem, kteří přispějí k obohacení nabídky dobrot vlastními výrobky.

 

NOVÉ FOTKY

17.06.2019 13:11

v galerii školy a v galerii družiny

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V OCHOZI U BRNA NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

17.05.2019 11:57

Seznam žáků přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ochoz u Brna ve školním roce 2019/2020  je k dispozici zde .

SVÁTEK MATEK

09.05.2019 11:33
Oslava Svátku maminek bude v mateřské škole
ve čtvrtek 16. května 2019 v 16.00 hod.

 

ŽÁCI PŘIJATÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ

12.04.2019 00:09

Žáci, kteří byli přijati k povinné školní docházce od školního roku 2019/2020 podle školského zákona č. 561/2004 Sb. podle registračních čísel:

01/2019-ZŠ  02/2019-ZŠ  03/2019-ZŠ  04/2019-ZŠ  05/2019-ZŠ  06/2019-ZŠ  07/2019-ZŠ  08/2019-ZŠ  09/2019-ZŠ  10/2019-ZŠ  11/2019-ZŠ  12/2019-ZŠ  13/2019-ZŠ  14/2019-ZŠ  15/2019-ZŠ  16/2019-ZŠ

 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍČKO

11.04.2019 11:03

Ve středu 17. dubna 2019 zveme do mateřské školy

maminky, babičky, tatínky...

Ve třídách budou připraveny velikonoční dekorace, které si společně se svým dítětem

vytvoříte a odnesete domů.

Přijďte za námi dopoledne od 8.00 hod., vyrábět budeme do 10.00 hod. nebo odpoledne

od 14.30 hod., vyrábět budeme do 16.30 hod.

MOŽNÁ PŘIJDE I KOUZELNÍK...

10.04.2019 10:02
KELLNER MAGIC REVUE
V pátek 12. dubna 2019 dopoledne
bude v mateřské škole kouzelnické představení.

 

BATŮŽKOVÝ PROJEKT

04.04.2019 17:51

Milé  děti a rodiče,

nemáte náhodou doma starší, nepoužívaný školní batůžek? Pokud ano, připojte se k Batůžkovému projektu! Váš starý školní batůžek, naplněný použitými školními potřebami, může být pro děti v nejchudších částech světa skutečným bohatstvím! Batůžek můžete přinést do školy.

facebook: @batuzkovyprojekt nebo  www.marysmeals.cz 

za tým dobrovolníků projektu

Pavel Wawracz, pwawracz@gmail.com

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OCHOZI U BRNA PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

02.04.2019 10:42
VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ

ZŠ a MŠ v Ochozi u Brna oznamuje, že v pondělí 29. dubna 2019 se v budově mateřské školy budou vydávat formuláře k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020.

Žádosti a evidenční listy si rodiče vyzvednou ve třídě Sluníček od 8.00 hod. do 16.00 hod.


PŘIJÍMÁNÍ VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ A EVIDENČNÍCH LISTŮ

V pondělí 6. května 2019 proběhne zápis do mateřské školy, v době od 14. 30 hod. do 16.30 hod. Rodiče přinesou vyplněné formuláře, rodný list dítěte a občanský průkaz (z důvodu ověření trvalého bydliště v Ochozi u Brna).


Rozhodnutí o přijetí dítěte do Mateřské školy v Ochozi u Brna se bude řídit  Kritérii pro přijímání dětí do Mateřské ško ly v Ochozi u Brna na školní rok 2019/2020 , která jsou vyvěšena v šatnách tříd MŠ a webových stránkách školy.

ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU PŘIJATÝCH DĚTÍ

V pondělí 20. května 2019 bude v šatnách tříd mateřské školy a na webových stránkách školy zveřejněn seznam přijatých dětí pod registračními čísly.

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ocenění společnosti Scio

SCIO - národní testování

3. ročník       5. ročník

Počet návštěv: 2688

 
 

BlueBoard.cz

webmaster