odkazy k aktuálním informacím
 o pandemii koronaviru
Česká správa sociálního zabezpečení ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ministerstvo zdravotnictví

Aktuality

AKTUALIZACE

18.03.2012 22:34

MŠ Berušky

NOVÉ FOTKY

04.03.2012 21:42

ve fotogalerii MŠ.

FOTOGALERIE

24.02.2012 01:26

Nové fotky ve škole a téma v mateřské škole

ZÁPIS DO MŠ OCHOZ U BRNA PROBĚHNE 20.3.2012...

15.02.2012 18:17

ZŠ a MŠ v Ochozi u Brna oznamuje, že žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, evidenční list na školní rok 2012/2013 a evidenční číslo dítěte je možné si vyzvednout v budově mateřské školy v úterý 20. března 2012 od 14.00 hod. do 15.30 hod. Tuto žádost a evidenční list potvrzený dětským lékařem je nutné odevzdat zpět do MŠ v úterý 27. března 2012 od 6.30 hod. do 16.00 hod. Seznam přijatých či nepřijatých dětí dle evidenčních čísel bude zveřejněn do 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti na webových stránkách školy (www.zsochozubrna.cz) a na nástěnkách mateřské školy, a to nejméně po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte nebude v písemné podobě vystaveno. O jeho vydání je možné v MŠ požádat. Kritéria k přijetí zde.

AKCE V MŠ

15.02.2012 17:22

Ve středu 22. února proběhne v naší mateřské škole
KARNEVALOVÝ DEN
Pro děti budou připraveny zábavné hry i drobná odměna. Nebude chybět ani promenáda masek.

V úterý 28. února 2012 přijede do naší mateřské školy lektor environmentální výchovy centra Rezekvítek. Děti se zúčastní výukového programu
TŘÍDÍME S KRYSOU BELISOU
Začátek programu je v 9.00 hod. a bude probíhat v prostorách naší MŠ.

AKTUALIZACE

13.02.2012 15:39

MŠ Berušky, MŠ dokumenty

ZAPSANÍ ŽÁCI DO 1.TŘÍDY

01.02.2012 22:05

Žáci, kteří byli přijati k povinné školní docházce podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012

Registrační číslo: 01/2012-ZŠ, 02/2012-ZŠ, 03/2012-ZŠ, 04/2012-ZŠ, 05/2012-ZŠ, 06/2012-ZŠ, 07/2012-ZŠ, 08/2012-ZŠ, 09/2012-ZŠ, 10/2012-ZŠ, 11/2012-ZŠ, 12/2012-ZŠ, 13/2012-ZŠ, 14/2012-ZŠ, 15/2012-ZŠ, 16/2012-ZŠ, 17/2012-ZŠ, 18/2012-ZŠ, 19/2012-ZŠ, 20/2012-ZŠ, 21/2012-ZŠ

Rodiče dětí, kteří budou žádat o odklad školní docházky, si do 30.května 2012 zajistí kladné vyjádření od poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Tyto podklady předají vedoucí učitelce MŠ, pí.Juranové, a vyzvednou si žádost o odklad školní docházky. Ředitel školy rozhodne o odkladu školní docházky. Vystavené rozhodnutí bude možné si opět vyzvednout u vedoucí učitelky MŠ.

NOVÉ FOTKY V MŠ

31.01.2012 02:33

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

19.01.2012 19:31

DIVADLO

19.01.2012 13:51

Ve středu 25. ledna navštíví naši mateřskou školu divadlo Úsměv
s jednou z jejich nejoblíbenějších pohádek

BÁBA CHŘIPKA

Špinavá, umazaná, roztrhaná Bába chřipka usměvavou formou vštěpuje dětem zásady zdravé výživy, otužování a jak se preventivně bránit bacilům.

Začátek představení v 9.00 hod
 

<< 26 | 27 | 28 | 29 | 30 >>

DOMÁCÍ VYUČOVÁNÍ
školka
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Ocenění společnosti Scio

SCIO - národní testování

3. ročník       5. ročník

Počet návštěv: 2688

 
 

BlueBoard.cz

webmaster