Aktuality

NETRADIČNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

03.06.2010 23:40

Vážení rodiče !
Zveme Vás na netradiční třídní schůzky, které proběhnou dne 8.6. 2010. Začátek třídních schůzek je v 16.30 hod v tělocvičně školy, kde na Vás čeká připravená divadelní scéna a s ní parta výborných herců z řad našich žáků pod profesionálním vedením našich pedagogů.
Program:

  • 1.roč. :     Indiáni
  • 2.-3. roč.: Pohádka o koťátku, O veliké řepě
  • 4.roč.:      Sůl nad zlato
  • 5.roč.:      Popelka

Dále budou následovat třídní schůzky v jednotlivých třídách, na kterých budete seznámeni s výsledky vzdělávání Vašich ratolestí ve školním roce 2009/2010.

Na všechny se moc těšíme a nezapomeňte, …začátek je v 16.30

PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM

24.05.2010 09:01

https://www.eupenizeskolam.cz/


 

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL

24.05.2010 08:59

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni žáci 1. – 5. tříd.
Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí,  zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.   
Projekt "Ovoce do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. 
Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká republika 27%. 
Projekt "Ovoce do škol" se řídí Nařízením Rady ES č. 13/20009, Nařízením Komise ES č. 288/2009 a Nařízením vlády č. 478/2009. 
SZIF schválí Žadatele o podporu, který bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do škol.
Podpora je poskytována na:
* čerstvé ovoce a zeleninu
* balené čerstvé ovoce a zeleninu (např. upravené krájením nebo strouháním), pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla
* balené ovocné a zeleninové šťávy pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty, avšak jejich podíl může činit nejvýše 25% celkového počtu dodaných produktů 
Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce. Exotické ovoce lze dodávat pro zpestření a rozšíření znalostí.
S přihlédnutím k výživovému doporučení Ministerstva zdravotnictví pro obyvatele ČR, se upřednostňují: jablka, hrušky, švestky, kedlubny, karotka, okurky salátové, ředkvičky, hrachové lusky a listové saláty.  
Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem "Ovoce do škol".
 

PROJEKT RECYKLOHRANÍ

24.05.2010 08:56

Nová hra pro školy pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.
Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z našeho katalogu. Další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.
V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, sportovního náčiní, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavných parků.
Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol.
 

ČARODKY

24.04.2010 16:16

Přijďte se s námi ve čtvrtek 29.4.2010 v 16:30 na školní zahradu rozloučit se zimou. Zveme školáky s rodiči, příznivce školy a vítáni budou i čarodějky, čarodějové, kouzelnice a kouzelníci. Pro děti ze ZŠ a MŠ je připraven párek,pečivo, hořčice a limonáda zdarma. Samozřejmostí je občerstvení pro dospělé v podobě pěnivého moku a uzených klobás, které bude možno zakoupit přímo na místě.

 

NOVÁ FOTOGALERIE

12.02.2010 16:42

 

Byla doplněna fotogalerie ze zápisu do 1. třídy.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

10.02.2010 01:17

Srdečně Vás zveme k zápisu do mateřské školy na školní rok 2010/2011. Zápis bude probíhat dne 17.3.2010 v 13.30 - 15.30 hodin. Dostavte se i s dítětem, nezapomeňte s sebou vzít občanský průkaz. 

 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

23.12.2009 03:09

Kdy:
V pátek 22. 1. 2010 v 16.30 hodin

Zveme všechny budoucí prvňáčky naší školy s rodiči k zápisu do první třídy.

Zápis bude začínat již tradičně pohádkovým představením žáků pátých tříd. Letos se bude hrát pohádka na motivy Františka Hrubína  O Šípkové Růžence. Po představení budou na děti ve škole čekat princezny, králové a jiné pohádkové bytosti, které dětem ukážou celou školu a po splnění kouzelných úkolů nakonec děti odmění.
 
V 1. třídě budou vystaveny učebnice, výukové programy a materiály, podle kterých se na naší škole učí.

ADVENT V MŠ

23.12.2009 03:07

Milí rodiče, vážení spoluobčané,
    závěr kalendářního roku se chýlí ke konci a i v naší mateřské škole je cítit napětí a vzrušení z nadcházejících nejkrásnějších svátků v roce. Uplynulé podzimní měsíce byly vyplněny spoustou práce, her, učení se novým věcem či akcemi pro děti. Za zmínku určitě stojí dobrodružná cesta plná úkolů, zakončená sladkým pokladem, kterou připravily pro své mladší kamarády děti ze třídy Sluníček,  či „Strašidlácké rejdění“ve školce. Předškolní děti navázaly tradiční setkávání se s dětmi a p.učitelkou z 1.třídy, kteří pro ně přichystali Olympijské hry. Také jsme navštívili pohádkové představení v divadle Radost a přivítali dvě divadla ve školce.
    Prosinec bude tradičně věnován Mikulášské nadílce 4.12., předvánočnímu posezení s rodiči u stromečku 17.12.od 16.hod., na které si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat, a vánoční nadílce 21.12.
Provoz mateřské školy bude ukončen 22.12. a znovu zahájen 4.1.2010.
    Přejeme všem obyvatelům obce Ochoz u Brna klidné období adventu, krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně zdraví, lásku a ochotu naslouchat druhým.

                    Za kolektiv zaměstnanců MŠ
                    ved.učitelka MŠ Helena Machulová

VÁNOČNÍ JARMARK

01.12.2009 12:44

<< 27 | 28 | 29 | 30 | 31 >>

Počet návštěv: 2688

 
 

BlueBoard.cz

webmaster