Aktuality

NOVÉ FOTKY

31.05.2018 17:15

ve fotogalerii družiny i školy.

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HELE LIDI

31.05.2018 16:52
V úterý 5. června 2018 se děti v mateřské škole zúčastní
výchovně vzdělávacího programu HELE LIDI.

Děti se díky příběhu figur vymodelovaných z pálené hlíny
seznámí se světem nevidomých a slabozrakých.


Program ve třídě Sluníček začne v 8.00 hod.
Prosíme o včasnou docházku dětí.


Program ve třídě Berušek bude navazovat.
Předpokládaný začátek je v 9.45 hod.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - NEPŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

25.05.2018 12:49

Seznam žáků přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ochoz u Brna ve školním roce 2018/2019 je k dispozici zde.

 

NOVÉ FOTKY

17.05.2018 13:03

v galerii školní družiny a základní školy.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 V ZŠ OCHOZ U BRNA

09.05.2018 22:55

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání v ZŠ Ochoz u Brna ve školním roce 2018/2019  je k dispozici zde .

ŘEDITELSKÉ VOLNO

27.04.2018 13:43

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ dne 7. května 2018  z organizačních a technických důvodů.

Odůvodnění:

Po domluvě se zřizovatelem a firmou Matyáš s.r.o. budou v tomto termínu probíhat veškeré práce na odstranění vad a nedodělků před závěrečnou kolaudací.  
Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy www.zsochozubrna.cz, zákonní zástupci žáků budou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Vzhledem k tomu, že budou probíhat prašné a hlučné práce ve všech  prostorách školy bude mimo provoz i školní družina.
Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno se zřizovatelem.

Mgr. Martečík Jozef, ředitel školy

ČARODKY

26.04.2018 11:20

PŘIJEDE DIVADLO

25.04.2018 13:24
V pondělí 30. dubna 2018 přijede do mateřské školy divadlo Úsměv s pohádkou

DOPRAVNÍ ZNAČKY

Začátek představení v 9.00 hod.

 

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OCHOZI U BRNA PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

16.04.2018 14:15

VYDÁVÁNÍ FORMULÁŘŮ

ZŠ a MŠ v Ochozi u Brna oznamuje, že dne 10. května 2018 v době od 14 do 16.30 hodin se budou v budově mateřské školy, ve třídě Sluníček, vydávat formuláře k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019.
S účinností od 1. září 2017 jsou zákonní zástupci povinni přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které dovrší k 31.8.2018 věku 5 let.
Žadatel s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu.

PŘIJÍMÁNÍ FORMULÁŘŮ

Vyplněný zápisní lístek, žádost a evidenční list potvrzený pediatrem
odevzdají zákonní zástupci dítěte zpět do mateřské školy do 16. května 2018 v době provozu MŠ - od 6.30 do 16.30 hodin.
Rozhodnutí o přijetí dítěte se bude řídit
Kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy v Ochozi u Brna na školní rok 2018/2019,
která jsou vyvěšena v šatnách tříd MŠ a na webových stránkách školy.

 

BAREVNÝ LES

12.04.2018 17:03
Ve středu 18. dubna 2018 bude v mateřské škole interaktivní výukový program s Drumbeny.

Začátek programu ve třídě Sluníček v 9.15 hod.
Začátek programu ve třídě Berušek v 10.15 hod.

 

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Počet návštěv: 2688

 
 

BlueBoard.cz

webmaster