Aktuality

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OCHOZI U BRNA PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

16.04.2018 14:15

VYDÁVÁNÍ FORMULÁŘŮ

ZŠ a MŠ v Ochozi u Brna oznamuje, že dne 10. května 2018 v době od 14 do 16.30 hodin se budou v budově mateřské školy, ve třídě Sluníček, vydávat formuláře k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019.
S účinností od 1. září 2017 jsou zákonní zástupci povinni přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které dovrší k 31.8.2018 věku 5 let.
Žadatel s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu.

PŘIJÍMÁNÍ FORMULÁŘŮ

Vyplněný zápisní lístek, žádost a evidenční list potvrzený pediatrem
odevzdají zákonní zástupci dítěte zpět do mateřské školy do 16. května 2018 v době provozu MŠ - od 6.30 do 16.30 hodin.
Rozhodnutí o přijetí dítěte se bude řídit
Kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy v Ochozi u Brna na školní rok 2018/2019,
která jsou vyvěšena v šatnách tříd MŠ a na webových stránkách školy.

 

BAREVNÝ LES

12.04.2018 17:03
Ve středu 18. dubna 2018 bude v mateřské škole interaktivní výukový program s Drumbeny.

Začátek programu ve třídě Sluníček v 9.15 hod.
Začátek programu ve třídě Berušek v 10.15 hod.

 

NOVÉ FOTKY

31.03.2018 09:41

ve škole i v družině

NÁVŠTĚVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU LIPKY NA PRACOVIŠTI JEZÍRKO

30.03.2018 23:33
Ve středu 4. dubna 2018 jedeme na program školského zařízení pro environmentální výchovu Lipky na pracoviště Jezírko.
Starší děti se zúčastní výukového programu vedeného lektorem

MRAVENCOVO DESATERO

Děti poznají život mravenců, seznámí se s jejich pomocníky i nepřáteli a také s prostředím ve kterém žijí.

S mladšími děti navštívíme LESNÍ NAUČNOU STEZKU, vybudovanou v okolí areálu Jezírka. Program pro mladší děti povedou učitelky.

Velká část programu probíhá venku, proto je nutné, aby měly děti s sebou batůžek s pláštěnkou a vhodné oblečení i obutí do terénu. Do batůžku přibalte dětem přezůvky a pití. Svačinu budeme brát ze školky.

Odjezd autobusu je v 8.00 hod. od ZŠ, předpokládaný návrat ve 12.30 hod.

 

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

22.03.2018 18:34

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

22.03.2018 02:38
Fotografování dětí firmou PHOTODIENST proběhne v pondělí 26. března 2018 od 8.00 hodin.
Pozadí fotografií bude mít motiv „Kvetoucí skleník“.

 

NOVÉ FOTKY

19.03.2018 12:18

v galerii školy

HELE LIDI

01.03.2018 17:11
Program se z důvodu nemoci lektora překládá. O náhradním termínu budeme informovat aktuálně.

V úterý 6. března 2018 bude v mateřské škole vzdělávací program o handicapovaných lidech HELE LIDI.


„Pohádka bez bariér“


Pohádka seznámí děti hravou formou s odlišnostmi života lidí s handicapem. Děti nebudou jen pasivními diváky, ale stanou se aktivní součástí pohádky a budou pomáhat hlavním hrdinům překonávat různé překážky.

Začátek programu ve třídě Berušek v 8.00 hod.
Začátek programu ve třídě Sluníček v 9.45 hod.

 

NOVÉ FOTKY

27.02.2018 12:35

v galerii družiny

DRUMBENY Z DŮVODU NEMOCI ZRUŠENY

28.01.2018 00:00

O náhradním termínu akce vás budeme informovat.

 

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Počet návštěv: 2688

 
 

BlueBoard.cz

webmaster