Aktuality

NOVÉ FOTKY

17.05.2018 13:03

v galerii školní družiny a základní školy.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 V ZŠ OCHOZ U BRNA

09.05.2018 22:55

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání v ZŠ Ochoz u Brna ve školním roce 2018/2019  je k dispozici zde .

ŘEDITELSKÉ VOLNO

27.04.2018 13:43

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ dne 7. května 2018  z organizačních a technických důvodů.

Odůvodnění:

Po domluvě se zřizovatelem a firmou Matyáš s.r.o. budou v tomto termínu probíhat veškeré práce na odstranění vad a nedodělků před závěrečnou kolaudací.  
Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy www.zsochozubrna.cz, zákonní zástupci žáků budou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Vzhledem k tomu, že budou probíhat prašné a hlučné práce ve všech  prostorách školy bude mimo provoz i školní družina.
Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno se zřizovatelem.

Mgr. Martečík Jozef, ředitel školy

ČARODKY

26.04.2018 11:20

PŘIJEDE DIVADLO

25.04.2018 13:24
V pondělí 30. dubna 2018 přijede do mateřské školy divadlo Úsměv s pohádkou

DOPRAVNÍ ZNAČKY

Začátek představení v 9.00 hod.

 

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OCHOZI U BRNA PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

16.04.2018 14:15

VYDÁVÁNÍ FORMULÁŘŮ

ZŠ a MŠ v Ochozi u Brna oznamuje, že dne 10. května 2018 v době od 14 do 16.30 hodin se budou v budově mateřské školy, ve třídě Sluníček, vydávat formuláře k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019.
S účinností od 1. září 2017 jsou zákonní zástupci povinni přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které dovrší k 31.8.2018 věku 5 let.
Žadatel s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu.

PŘIJÍMÁNÍ FORMULÁŘŮ

Vyplněný zápisní lístek, žádost a evidenční list potvrzený pediatrem
odevzdají zákonní zástupci dítěte zpět do mateřské školy do 16. května 2018 v době provozu MŠ - od 6.30 do 16.30 hodin.
Rozhodnutí o přijetí dítěte se bude řídit
Kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy v Ochozi u Brna na školní rok 2018/2019,
která jsou vyvěšena v šatnách tříd MŠ a na webových stránkách školy.

 

BAREVNÝ LES

12.04.2018 17:03
Ve středu 18. dubna 2018 bude v mateřské škole interaktivní výukový program s Drumbeny.

Začátek programu ve třídě Sluníček v 9.15 hod.
Začátek programu ve třídě Berušek v 10.15 hod.

 

NOVÉ FOTKY

31.03.2018 09:41

ve škole i v družině

NÁVŠTĚVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU LIPKY NA PRACOVIŠTI JEZÍRKO

30.03.2018 23:33
Ve středu 4. dubna 2018 jedeme na program školského zařízení pro environmentální výchovu Lipky na pracoviště Jezírko.
Starší děti se zúčastní výukového programu vedeného lektorem

MRAVENCOVO DESATERO

Děti poznají život mravenců, seznámí se s jejich pomocníky i nepřáteli a také s prostředím ve kterém žijí.

S mladšími děti navštívíme LESNÍ NAUČNOU STEZKU, vybudovanou v okolí areálu Jezírka. Program pro mladší děti povedou učitelky.

Velká část programu probíhá venku, proto je nutné, aby měly děti s sebou batůžek s pláštěnkou a vhodné oblečení i obutí do terénu. Do batůžku přibalte dětem přezůvky a pití. Svačinu budeme brát ze školky.

Odjezd autobusu je v 8.00 hod. od ZŠ, předpokládaný návrat ve 12.30 hod.

 

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

22.03.2018 18:34

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Ocenění společnosti Scio

SCIO - národní testování

3. ročník       5. ročník

Počet návštěv: 2688

 
 

BlueBoard.cz

webmaster