Aktuality

FOTKY

18.06.2018 12:50

ze školy v přírodě v Koryčanech a z výletu prvňáků a z výletu čtvrťáků a páťáků v galerii školy a další v galerii družiny.

ZAHRADNÍ SLAVNOST

18.06.2018 12:26

Zveme Vás na rozloučení se školním rokem, jehož součástí bude pasování předškoláků.


Zahradní slavnost
s divadlem Sandry Riedlové
se bude konat ve středu 20.6.2018

Začátek programu v 15.30 hod.

VÝPRAVA DO ZOO

07.06.2018 20:20

• Ve čtvrtek 14. června 2018 jedeme s dětmi mateřské školy na výlet do ZOO v Brně.

Odjezd autobusu od ZŠ v 8.30 hod.

• Dětem s sebou dejte batůžek s pláštěnkou, pitím a jídlem na celý den.

• Pití není nutné dávat do velkých lahví, dle potřeby doplníme.

• Předpokládaný návrat v 15.15 hod. až 15.35 hod.

• Mateřská škola bude v provozu do 16.30 hod.

• Na vstupné do ZOO vybíráme 100,- Kč, dopravu uhradíme z fondu rodičů.

 

NOVÉ FOTKY

31.05.2018 17:15

ve fotogalerii družiny i školy.

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HELE LIDI

31.05.2018 16:52
V úterý 5. června 2018 se děti v mateřské škole zúčastní
výchovně vzdělávacího programu HELE LIDI.

Děti se díky příběhu figur vymodelovaných z pálené hlíny
seznámí se světem nevidomých a slabozrakých.


Program ve třídě Sluníček začne v 8.00 hod.
Prosíme o včasnou docházku dětí.


Program ve třídě Berušek bude navazovat.
Předpokládaný začátek je v 9.45 hod.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - NEPŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

25.05.2018 12:49

Seznam žáků přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ochoz u Brna ve školním roce 2018/2019 je k dispozici zde.

 

NOVÉ FOTKY

17.05.2018 13:03

v galerii školní družiny a základní školy.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 V ZŠ OCHOZ U BRNA

09.05.2018 22:55

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání v ZŠ Ochoz u Brna ve školním roce 2018/2019  je k dispozici zde .

ŘEDITELSKÉ VOLNO

27.04.2018 13:43

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ dne 7. května 2018  z organizačních a technických důvodů.

Odůvodnění:

Po domluvě se zřizovatelem a firmou Matyáš s.r.o. budou v tomto termínu probíhat veškeré práce na odstranění vad a nedodělků před závěrečnou kolaudací.  
Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy www.zsochozubrna.cz, zákonní zástupci žáků budou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Vzhledem k tomu, že budou probíhat prašné a hlučné práce ve všech  prostorách školy bude mimo provoz i školní družina.
Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno se zřizovatelem.

Mgr. Martečík Jozef, ředitel školy

ČARODKY

26.04.2018 11:20

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Ocenění společnosti Scio

SCIO - národní testování

3. ročník       5. ročník

Počet návštěv: 2688

 
 

BlueBoard.cz

webmaster