Aktuality

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017 / 2018 na ZŠ A MŠ OCHOZ U BRNA

30.08.2017 10:54
mateřská škola : dne 4.září 2017 v 6.30 hod. ( pondělí )
základní škola  : dne 4.září (pondělí) 2017 v 8.00 hod. na zahradě MŠ. Vzhledem k pokračující rekonstrukci školy proběhne slavnostní zahájení nového školního roku na zahradě mateřské školy.
Konec prvního školního dne je stanoven na 8.45 hod.
školní družina :

zahájení provozu dne  5.9. 2017 ( úterý )

ranní provoz od  6.45 hod.
odpolední od 11.40 do 16.30 hod.

školní jídelna : • pro děti mateřské školy je v provozu od 4.9.2017
• pro žáky základní školy od 5.9.2017 ( úterý )

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

28.08.2017 09:58
Informativní schůzka pro rodiče všech dětí, které budou navštěvovat mateřskou školu ve školním roce 2017/2018, se koná v budově MŠ v úterý 29. srpna 2017 v 16.00 hod.

Předem děkujeme za účast.

 

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

16.06.2017 14:05
Zveme Vás na rozloučení se školním rokem, jehož součástí bude slavnostní pasování předškoláků .
Slavnost se bude konat ve čtvrtek 22.června 2017 v prostorách mateřské školy.

Začátek programu s pohádkou divadla Úsměv

JAK HONZA KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL

v 15.30 hod.

Připraveno bude malé pohoštění.

Předem děkujeme všem, kteří přispějí k obohacení nabídky dobrot vlastními výrobky.

 

VÝLET DO ZOO

29.05.2017 14:32
V úterý 6. června 2017 pojedeme s dětmi na výlet do ZOO v Jihlavě.

• Odjezd autobusu od ZŠ v 8.00 hod.

• Dětem s sebou dejte batůžek s pláštěnkou, pitím a jídlem na celý den.

• Pítí není nutné dávat do velkých lahví, dle potřeby je doplníme zakoupenou vodou.

• Předpokládaný návrat 15.30 hod. - 16.00 hod.

• Mateřská škola bude v provozu do 16.30 hod.

 

OSLAVA MDD

29.05.2017 14:19
MDD oslavíme ve čtvrtek 1. června 2017 hudebním pořadem v mateřské škole
 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Začátek představení v 9.00 hod.

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - NEPŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V OCHOZI U BRNA NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

26.05.2017 16:55

Vážení rodiče,

pro přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 bylo podáno na naší mateřské škole 23 žádostí. Počet volných míst ke dni 10.5.2017 je 16. Na základě Vašich žádostí a stanovených kritérií bylo rozhodnuto takto:

Děti uvedené pod registračními čísly:

 
Pořadové číslo Registrační číslo Pořadové číslo Registrační číslo
1 20/2017 9 06/2017
2 15/2017 10 14/2017
3 07/2017 11 18/2017
4 10/2017 12 23/2017
5 12/2017 13 24/2017
6 08/2017 14 11/2017
7 21/2017 15 22/2017
8 03/2017 16 19/2017
 

BYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole v Ochozi u Brna, okr. Brno - venkov od 1.9.2017.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručováno, v případě zájmu bude na požádání vydáno v MŠ.

Rodiče přijatých dětí si vyzvednou v mateřské škole přihlášku ke stravování od 1.června 2017 do 9.června 2017.


Děti uvedené pod registračními čísly:

 
Pořadové číslo Registrační číslo Pořadové číslo Registrační číslo
1 16/2017 5 17/2017
2 05/2017 6 02/2017
3 13/2017 7 01/2017
4 26/2017  
 
NEBYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání v Základní a mateřské škole v Ochozi u Brna, okr. Brno - venkov od 1.9.2017.
Rodičům nepřijatých dětí bude vyhotoveno rozhodnutí v písemné formě, které bude připraveno k vyzvednutí v mateřské škole od 1.6.2017. Prosíme o osobní převzetí rozhodnutí do 5.6.2017.

 

NOVÉ FOTKY...

09.05.2017 12:46

...v galerii školní družiny.

ČARODKY

24.04.2017 16:30

Přijďte se s námi ve čtvrtek 27. 4. v 17:00   rozloučit se zimou.

Letos, vzhledem k přestavbě školy, do areálu Bistra  

 

Zveme školáky s rodiči, příznivce školy a vítáni budou i čarodějky, čarodějové, kouzelnice a kouzelníci.

Žáci školy a školky dostanou limonádu, buřtík a pečivo zdarma a také ostatní si mohou občerstvení zakoupit.

SEZNAM ŽÁKŮ

19.04.2017 17:45

přijatých k základnímu vzdělávání v ZŠ Ochoz u Brna ve školním roce 2017/2018 je k dispozici zde. 

NÁVŠTĚVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU LIPKY NA PRACOVIŠTI JEZÍRKO

10.04.2017 13:06
Ve středu 19.dubna 2017 jedeme na program školského zařízení pro environmentální výchovu Lipky na pracoviště Jezírko.
Starší děti se zúčastní výukového programu vedeného lektorem

VODNÍK JEZERNÍČEK VYPRAVUJE
Vodník Jezerníček představí dětem svoje kamarády z jezírka.

S mladšími dětmi navštívíme LESNÍ NAUČNOU STEZKU, vybudovanou v okolí areálu Jezírka.
Program pro mladší děti budeme zajišťovat sami.

Protože velká část programu bude probíhat venku, je nezbytné, aby měly děti s sebou batůžek s pláštěnkou a vhodné obutí i oblečení do terénu. Do batůžku přibalte dětem přezůvky a pití. Svačinu budeme brát ze školky.

Odjezd autobusu je v 8.15 hod. od ZŠ, předpokládaný návrat ve 12.30 hod.

 

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Počet návštěv: 2688

 
 

BlueBoard.cz

webmaster