Aktuality

NOVÉ FOTKY...

09.05.2017 12:46

...v galerii školní družiny.

ČARODKY

24.04.2017 16:30

Přijďte se s námi ve čtvrtek 27. 4. v 17:00   rozloučit se zimou.

Letos, vzhledem k přestavbě školy, do areálu Bistra  

 

Zveme školáky s rodiči, příznivce školy a vítáni budou i čarodějky, čarodějové, kouzelnice a kouzelníci.

Žáci školy a školky dostanou limonádu, buřtík a pečivo zdarma a také ostatní si mohou občerstvení zakoupit.

SEZNAM ŽÁKŮ

19.04.2017 17:45

přijatých k základnímu vzdělávání v ZŠ Ochoz u Brna ve školním roce 2017/2018 je k dispozici zde. 

NÁVŠTĚVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU LIPKY NA PRACOVIŠTI JEZÍRKO

10.04.2017 13:06
Ve středu 19.dubna 2017 jedeme na program školského zařízení pro environmentální výchovu Lipky na pracoviště Jezírko.
Starší děti se zúčastní výukového programu vedeného lektorem

VODNÍK JEZERNÍČEK VYPRAVUJE
Vodník Jezerníček představí dětem svoje kamarády z jezírka.

S mladšími dětmi navštívíme LESNÍ NAUČNOU STEZKU, vybudovanou v okolí areálu Jezírka.
Program pro mladší děti budeme zajišťovat sami.

Protože velká část programu bude probíhat venku, je nezbytné, aby měly děti s sebou batůžek s pláštěnkou a vhodné obutí i oblečení do terénu. Do batůžku přibalte dětem přezůvky a pití. Svačinu budeme brát ze školky.

Odjezd autobusu je v 8.15 hod. od ZŠ, předpokládaný návrat ve 12.30 hod.

 

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

10.04.2017 12:52
Vydávání formulářů
ZŠ a MŠ v Ochozi u Brna oznamuje, že dne
10. května 2017 v době od 14 do 16.30 hodin se budou v budově mateřské školy, ve třídě Sluníček, vydávat formuláře k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018.

S účinností od 1. září 2017 jsou zákonní zástupci, dle novely školského zákona, povinni přihlásit k povinnému předškolnímu vzdělávání dítě, které k 31.8.2017 dovrší věku 5 let a starší.


Žadatel s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Přijímání formulářů
Vyplněný zápisní lístek, žádost a evidenční list potvrzený pediatrem odevzdají zákonní zástupci dítěte zpět do mateřské školy
do 16. května 2017 v době od 6.30 do 16.30 hod.

Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí bude vydáno do 30 dnů ode dne podání žádosti.

 

Seznamy přijatých - nepřijatých dětí, pod registračními čísly, budou zveřejněny na webu školy www.zsochozubrna.cz a informativních nástěnkách v mateřské škole.


 

 

V DEPOZITÁŘI

02.04.2017 15:27

se našly ještě nějaké fotky mateřské školky z minulého školního roku - asi 9 alb.

JARNÍ TVOŘENÍ S RODIČI

31.03.2017 22:19
se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna v mateřské škole. Ve třídách si se svými dětmi budete mít možnost vytvořit jarní a velikonoční dekorace.
Můžete za námi přijít dopoledne od 8.00 hod. do 10.00 hod. nebo odpoledne od 14.00 hod. Tvoření bude ukončeno v 16.30 hod., proto je nutné přijít nejpozději v 16.00 hod.
Věříme, že společně vytvořené výrobky Vás potěší a příjemně jarně naladí.

 

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

28.03.2017 10:00

NOVÉ FOTKY

23.03.2017 20:45

v družině.

A DALŠÍ...

06.03.2017 00:46

... dávka fotek ve školní galerii.

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Počet návštěv: 2688

 
 

BlueBoard.cz

webmaster