POUČENÍ K PŘIHLÁŠCE NA STRAVOVÁNÍ

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou 137/2005 o školním stravování. Dítě je přihlášeno na základě vyplnění přihlášky ke stravování na celý školní rok k pravidelnému odběru stravy.

Pro zařazení dítěte do příslušné kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhne v příslušném školním roce ( tj. období od 1.9. do 31.8. následujícího roku ) Proto prosím o vyplnění kolonky s datem narození dítěte.

 

Ceny stravného :

kategorie 3-6 let

 
celodenní strava 37,- Kč oběd 20,- Kč + svačinka 7,- + odpolední svačinka 7,- Kč + 3,- Kč pití
polodenní stravování 30,-Kč oběd 20,- Kč + svačinka 7,- Kč + 3,- Kč pití
   
kategorie 7-10 let MŠ  
celodenní strava 39,- Kč oběd 22,- Kč + svačinka 7,- Kč + odpolední svačinka 7,- Kč + 3,- Kč pití
polodenní stravování 32,- Kč oběd 22,- Kč + svačinka 7,- Kč + 3,- Kč pití
   
kategorie 7-10 let ZŠ oběd 22,- Kč
kategorie 11 let oběd 24,- Kč

 

V případě onemocnění je rodič povinen odhlásit dítě ze stravování. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a je možné v době od 11,15 hod do 13,00 hod stravu odebrat do jídlonosiče ve školní kuchyni. Neodhlášená strava další dny propadá bez náhrady.

Odhlášky jsou možné telefonicky nebo osobně do 14,00 hod. na následující den, případně do 7,00 hod. na daný den. Při odhlášení dítěte je nutno uvést termín nástupu dítěte do MŠ. Prodloužení nemoci je zároveň nutno nahlásit ve školní jídelně a prodloužit odhlášku.

V době nemoci nemá dítě na poskytování stravování nárok. ( dle zákona 561/2004 § 119 )

V měsíci srpnu Vám bude ztrhnuta záloha ve výši:

850,- Kč MŠ

 

550,- Kč ZŠ

Od dalšího měsíce bude strhávána částka pouze za odebrané jídlo.

Přeplatky se na konci školního roku vrátí na příslušné účty.

 

Ve Vaší bance : zřídíte svolení ke strhávání stravného  tzv. povolení k inkasu, ( zřízeno do konce měsíce července )
  nahlásíte číslo účtu školní jídelny - ČSOB 181470326/0300, variabilní symbol - bude vypsán na přihlášce
  oznámíte výši maximální částky, kterou bude moci jídelna čerpat, v našem případě 850,-Kč MŠ, 550,- Kč ZŠ

 

Telefonický kontakt do ŠJ je 544233214.

Provozní řád je vyvěšen v chodbách MŠ a ZŠ a ve školní jídelně.

 

                                                                                        Světlana Kozlová - vedoucí stravování