Mateřská škola Ochoz u Brna

Motto: ,,Každý člověk je součástí tohoto světa a tento svět je součástí každého člověka."

Naše mateřská škola se nachází v CHKO Moravský kras.

Okolní lesy, louky i přírodní zajímavosti jsou velmi vhodné k vycházkám a výletům plných dětských her a zábavného učení. Proto se naše mateřská škola a její školní vzdělávací program „Jsme součástí světa – vnímáme jej a tvoříme“ úžeji zaměřuje na enviromentální výchovu. Vnímáme, že blízký kontakt dětí s přírodou je pro ně přirozeným zdrojem elementárních poznatků o prostředí, ve kterém žijí a příležitostí k trojrozměrnému, pestrému a názornému poznávání světa.

Jsme členem sítě Mrkvička = dlouhodobý celostátní program podporující školy se zájmem o ekologickou výchovu.

Věkově smíšené třídy Berušky, Motýlci a Sluníčka navštěvují děti zpravidla ve věku od tří do šesti let. Hlavní smysl smíšených tříd spatřujeme v přirozeném prožívání sociálních zkušeností mezi mladšími a staršími dětmi, vzájemné spolupráci, pomoci, nápodobě, učení se toleranci a respektu a v neposlední řadě možnost zařadit do jedné třídy sourozence, kamarády.

Naším záměrem je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k přírodě.

Naše mateřská škola dále nabízí tyto aktivity:

 • Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti

program 8 lekcí je zaměřen na rozvíjení grafomotoriky, výslovnosti, komunikace, rozlišování tvarů a barev, prostorovou a pravolevou orientaci, rozvoj matematických představ a logického myšlení.
V hodinách vedených učitelkou s dětmi spolupracují rodiče.

 • Seznamování s angličtinou

děti se hravou formou seznamují se základy anglického jazyka.


Akce školky 

středa 1. března 2023 Karnevalový den dopolední program bude obohacen o Bublinkový program divadla Kejkle
pátek 10. března 2023 Zábavný vzdělávací program Malá technická univerzita - Stavitel mostů - první lekce Program je určen pro nejstarší děti.
pátek 24. března 2023 Zábavný vzdělávací program Malá technická univerzita - Stavitel věží - navazující lekce Program je určen pro nejstarší děti.
neděle 26. března 2023 Ochozský velikonoční jarmark Průvod s Moranou a krátké vystoupení dětí v rámci akce pořádané spolkem Ochozské ženy.
Předpokládaný čas srazu u ZŠ v 13.50 hod.
Odchod na Zákazanec od ZŠ v 14.00 hod.
úterý 28. března 2023 Interaktivní program s prvky environmentální výchovy a muzikoterapie s Mgr. Lenkou Hradeckou  

Co je dobré vědět

O provozu mateřské školy

 • Provoz mateřské školy

Pondělí až pátek 6.15 hod. – 16.45 hod. Je nutné vyzvedávat děti tak, aby v 16.45 hod. mohla být mateřská škola uzavřena. Celý areál mateřské školy, včetně přístupových branek, se uzamyká od 16.45 hod. do 6.15 hod.

 

 • Scházení dětí

• Děti ze třídy Sluníček se scházejí ve třídě Berušek - denně od 6.15 hod. do 7.15 hod.

• Děti ze třídy Motýlků se scházejí ve třídě Berušek - denně od 6.15 hod. do 7.30 hod.

• Dále jsou děti již ve svých třídách.

• Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do MŠ, tedy do 8.30 hod. bude z důvodu dezinfekce společných prostor budova uzavřena.

 

• Děti je nutné osobně předat učitelce.

 

 • Vyzvedávání dětí

• Odchod dětí před obědem 12.00 hod.
• Odchod dětí po obědě 12.30 hod.
• Odchod dětí po odpolední svačině od 14.30 hod..

Třída Sluníček a Motýlků je v provozu do 16.00 hod., poté děti přecházejí do třídy Berušek, která je v provozu do 16.45 hod.

 

Z organizačních důvodů Vás prosíme o dodržování uvedených časů.

 

 • Úplata za předškolní vzdělávání

Rodiče hradí částku 480,- Kč měsíčně převodem na účet. Úplatu nehradí rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu rok před zahájením školní docházky. V měsíci červenci, kdy  probíhá zkrácený prázdninový provoz, rodiče hradí poměrnou část měsíční úplaty, i když jejich dítě prázdninový provoz nevyužije. V měsíci srpnu, kdy je mateřská škola uzavřena rodiče měsíční úplatu nehradí.

 

 • Péče o zdraví dětí

Do mateřské školy rodiče přivádí pouze zdravé děti!

Dítě s příznaky nemoci učitelka odmítne do kolektivu přijmout!

Mateřská škola bude dbát na dodržování zásad osobní a provozní hygieny. Dětem budou zdůrazňovány zásady osobní a respirační hygieny.

 

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!

 

Pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečnost a zdraví dítěte od doby převzetí od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby. Dítě předají jiné osobě, než-li je rodič, pouze na základě písemné dohody – Pověření k předávání a vyzvedávání dítěte z mateřské školy.
Žádáme rodiče, aby nás informovali o všech změnách, které se týkají jejich dětí (bydliště, kontaktní telefonní čísla, na které je možné se obrátit v případě náhlého onemocnění dítěte v mateřské škole, osoby pověřené k vyzvedávání dětí, změněný zdravotní stav dítěte...).

 

Žádáme rodiče, aby dětem nedávali do skříněk bonbóny, žvýkačky apod.

Vnášení hraček do mateřské školy z domova není dovoleno. Tolerujeme hračku, na kterou má dítě citovou vazbu a usnadní mu zvykání na nové prostředí.

 

Co by mělo dítě umět před nástupem do školky

Nástup do školičky je velkým krokem k samostatnosti dítěte. Jaké dovednosti usnadňují malému školáčkovi tuto situaci a bez kterých se neobejde?     

Zná, umí, dovede…

 •     své jméno
 •     poznat svoji značku ve školce
 •     sám si dojít na toaletu (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné; samozřejmě se může občas stát, že se dítě zabere do hry a nestihne doběhnout na WC a počůrá se)
 •     při jídle vydržet sedět u stolu
 •     najíst se lžící a pít ze skleničky a hrníčku
 •     obléknout se a obout (u těch nejmenších paní učitelka nebo kamarádi pomohou); s tím souvisí i to, že by dítě mělo být schopno poznat své věci
 •     umýt si ruce, utřít si je do ručníku
 •     používat kapesník
 •     uklidit své věci, hračky a další
 •     reagovat na běžné pokyny učitelky
 •     přínosem je, když umí vyjádřit své pocity, co si přeje a potřebuje

Rodiče, buďte trpěliví, ale důslední. Nelekejte se, jestli dovednosti Vašeho dítěte nejsou na dané úrovni. Postupem doby se to určitě naučí, odkouká od kamarádů ve školce. Důležité je, aby se dítě za námi těšilo.

Poprvé do školky

První dny ve školce jsou plné nových zážitků a neznámých situací pro celou rodinu. Děti se ocitají v novém prostředí, vstupují do velkého kolektivu, jsou obklopeny dospělými, které ještě neznají, mnohé jsou poprvé někde bez rodičů. Velká změna je to i pro rodiče, hlavně pro maminku, která dosud s dítětem trávila většinu času.

První dny ve školce jsou plné nových zážitků a neznámých
situací pro celou rodinu. Děti se ocitají v novém prostředí,
vstupují do velkého kolektivu, jsou obklopeny dospělými, které
ještě neznají, mnohé jsou poprvé někde bez rodičů. Velká změna
je to i pro rodiče, hlavně pro maminku, která dosud s dítětem
trávila většinu času.

 

Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte
Již před nástupem je dobré dítě pozitivně motivovat, aby se do školky těšilo. Povídejte si s ním o hračkách, kamarádech… Společně vyberte oblíbeného plyšáčka, kterého si může do školky vzít. (Popř. jinou oblíbenou hračku.) Vysvětlete mu, že je máte rádi, a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas, anebo že s ním nechcete být doma. Rodiče chodí do práce, děti do školky. V žádném případě dítě školkou nestrašte!

 

 

Postupné zvykání

Pokud Vám to umožňuje pracovní doba nebo nástup do zaměstnání, je postupné zvykání ideální. Děti si zvykají formou zkráceného pobytu na prostředí, režim i kolektiv. Vysvětlete dítěti, že bude ve školce s paní učitelkou a kamarády, paní učitelka v tuto chvíli nahrazuje jeho maminku, může se na ni se vším obrátit. Pokud o to stojí, zůstávejte s ním v prvních dnech ve školce. Čas strávený v novém prostředí prožívá každé dítě jinak, některé se vždy těší, v jiném vyvolává odloučení od maminky pocity smutku, další je v prvních dnech nadšené, ale najednou se po nějakém čase objeví bezdůvodný pláč. Buďte trpěliví.

Rozlučte se krátce
Když se budete s dítětem loučit, udělejte to krátce, dobu loučení neprotahujte. Z našich zkušeností víme, že mnohdy rodič snáší odloučení hůř než dítě a přenáší na něj své obavy. Věřte tomu, že naprostá většina dětí, se brzy po odchodu rodiče uklidní. Domluvte se na čase, kdy pro dítě přijdete (po obědě, po spinkání apod.) a tuto domluvu vždy dodržte! Neslibujte, že přijdete dřív, než budete moci.

Povídejte si s dítětem
Ptejte se a povídejte si s dítětem co se mu ve školce líbilo, s čím si hrálo, co mělo dobrého
k jídlu apod. Tyto rozhovory jsou důležité pro upevnění vztahu k mateřské škole, ale též k prohloubení vztahu mezi rodičem a dítětem. Dítě má radost, že zvládne samostatný pobyt ve školce, a když vidí ohlas rodiny a slyší chválu, cítí se úspěšné. Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky.

Komunikujte s učitelkou
Mateřská škola je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině – je tedy závislá na spolupráci s Vámi – rodiči. Neostýchejte se s námi podělit o Vaše přání, pochybnosti i obavy a s důvěrou se na nás obracejte.Více zde: https://www.zsochozubrna.cz/materska-skolka/co-je-dobre-vedet/poprve-do-skolky/
 • Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte

Již před nástupem je dobré dítě pozitivně motivovat, aby se do školky těšilo. Povídejte si s ním o hračkách, kamarádech… Společně vyberte oblíbeného plyšáčka, kterého si může do školky vzít. (Popř. jinou oblíbenou hračku.) Vysvětlete mu, že je máte rádi, a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas, anebo že s ním nechcete být doma. Rodiče chodí do práce, děti do školky. V žádném případě dítě školkou nestrašte!

 • Postupné zvykání

Pokud Vám to umožňuje pracovní doba nebo nástup do zaměstnání, je postupné zvykání ideální. Děti si zvykají formou zkráceného pobytu na prostředí, režim i kolektiv. Vysvětlete dítěti, že bude ve školce s paní učitelkou a kamarády, paní učitelka v tuto chvíli nahrazuje jeho maminku, může se na ni se vším obrátit. Pokud o to stojí, zůstávejte s ním v prvních dnech ve školce. Čas strávený v novém prostředí prožívá každé dítě jinak, některé se vždy těší, v jiném vyvolává odloučení od maminky pocity smutku, další je v prvních dnech nadšené, ale najednou se po nějakém čase objeví bezdůvodný pláč. Buďte trpěliví.

 • Rozlučte se krátce

Když se budete s dítětem loučit, udělejte to krátce, dobu loučení neprotahujte. Z našich zkušeností víme, že mnohdy rodič snáší odloučení hůř než dítě a přenáší na něj své obavy. Věřte tomu, že naprostá většina dětí, se brzy po odchodu rodiče uklidní. Domluvte se na čase, kdy pro dítě přijdete (po obědě, po spinkání apod.) a tuto domluvu vždy dodržte! Neslibujte, že přijdete dřív, než budete moci.

 • Povídejte si s dítětem

Ptejte se a povídejte si s dítětem co se mu ve školce líbilo, s čím si hrálo, co mělo dobrého
k jídlu apod. Tyto rozhovory jsou důležité pro upevnění vztahu k mateřské škole, ale též k prohloubení vztahu mezi rodičem a dítětem. Dítě má radost, že zvládne samostatný pobyt ve školce, a když vidí ohlas rodiny a slyší chválu, cítí se úspěšné. Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky.

 • Komunikujte s učitelkou

Mateřská škola je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině – je tedy závislá na spolupráci s Vámi – rodiči. Neostýchejte se s námi podělit o Vaše přání, pochybnosti i obavy a s důvěrou se na nás obracejte.

První dny ve školce jsou plné nových zážitků a neznámých
situací pro celou rodinu. Děti se ocitají v novém prostředí,
vstupují do velkého kolektivu, jsou obklopeny dospělými, které
ještě neznají, mnohé jsou poprvé někde bez rodičů. Velká změna
je to i pro rodiče, hlavně pro maminku, která dosud s dítětem
trávila většinu času.

 

Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte
Již před nástupem je dobré dítě pozitivně motivovat, aby se do školky těšilo. Povídejte si s ním o hračkách, kamarádech… Společně vyberte oblíbeného plyšáčka, kterého si může do školky vzít. (Popř. jinou oblíbenou hračku.) Vysvětlete mu, že je máte rádi, a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas, anebo že s ním nechcete být doma. Rodiče chodí do práce, děti do školky. V žádném případě dítě školkou nestrašte!

 

 

Postupné zvykání

Pokud Vám to umožňuje pracovní doba nebo nástup do zaměstnání, je postupné zvykání ideální. Děti si zvykají formou zkráceného pobytu na prostředí, režim i kolektiv. Vysvětlete dítěti, že bude ve školce s paní učitelkou a kamarády, paní učitelka v tuto chvíli nahrazuje jeho maminku, může se na ni se vším obrátit. Pokud o to stojí, zůstávejte s ním v prvních dnech ve školce. Čas strávený v novém prostředí prožívá každé dítě jinak, některé se vždy těší, v jiném vyvolává odloučení od maminky pocity smutku, další je v prvních dnech nadšené, ale najednou se po nějakém čase objeví bezdůvodný pláč. Buďte trpěliví.

Rozlučte se krátce
Když se budete s dítětem loučit, udělejte to krátce, dobu loučení neprotahujte. Z našich zkušeností víme, že mnohdy rodič snáší odloučení hůř než dítě a přenáší na něj své obavy. Věřte tomu, že naprostá většina dětí, se brzy po odchodu rodiče uklidní. Domluvte se na čase, kdy pro dítě přijdete (po obědě, po spinkání apod.) a tuto domluvu vždy dodržte! Neslibujte, že přijdete dřív, než budete moci.

Povídejte si s dítětem
Ptejte se a povídejte si s dítětem co se mu ve školce líbilo, s čím si hrálo, co mělo dobrého
k jídlu apod. Tyto rozhovory jsou důležité pro upevnění vztahu k mateřské škole, ale též k prohloubení vztahu mezi rodičem a dítětem. Dítě má radost, že zvládne samostatný pobyt ve školce, a když vidí ohlas rodiny a slyší chválu, cítí se úspěšné. Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky.

Komunikujte s učitelkou
Mateřská škola je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině – je tedy závislá na spolupráci s Vámi – rodiči. Neostýchejte se s námi podělit o Vaše přání, pochybnosti i obavy a s důvěrou se na nás obracejte.Více zde: https://www.zsochozubrna.cz/materska-skolka/co-je-dobre-vedet/poprve-do-skolky/

Co děti do mateřské školy potřebují

Do třídy:

 • pohodlné oblečení, které mu umožní pohyb a nebude vadit, když se ušpiní (třeba při výtvarných aktivitách)
 • přezůvky (nejvhodnější jsou uzavřené papuče, nutná je bílá podrážka)
 • hrníček (za účelem dodržování pitného režimu v průběhu dne)
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, kalhoty apod.) uložené ve skříňce v uzavřeném sáčku, aby se nepletlo s ostatními svršky a vše bylo pro učitelky i děti přehlednější

 

Na pobyt venku:

 • sportovní oblečení s ohledem na počasí a roční období (vhodné je oblečení, ve kterém se děti cítí pohodlně a nevadí, když se zašpiní)

 

Do postýlky:

 • pyžamo
 • polštářek s přikrývkou (rozměr dětské postýlky, lůžkoviny je nutné podepsat)

 

Povlečení a prostěradlo poskytuje mateřská škola. Ložní prádlo dostanou děti 1x měsíčně domů na vyprání, pyžamo nejméně jedenkrát za 14 dnů. Ložní prádlo se doporučuje, z hygienických důvodů, prát na 60°C a vyžehlit. Čisté ložní prádlo je třeba uložit do samostatného sáčku se jménem dítěte.

VĚCI DĚTEM PODEPIŠTE!

 

Na celý školní rok vybíráme hygienické potřeby:

 • 4 ks toaletního papíru
 • 1 tekuté mýdlo
 • 2 krabičky papírových kapesníků
 •  1x ubrousky (využíváme je při stolování)

 

Povinné předškolní vzdělávání

 • Předškolní vzdělávání pro děti, které k 31. 8. 2022 dosáhly věku 5 let a více, je povinné.
 • V naší mateřské škole probíhá v době od 8.00 hod. do 12.00 hod.
 • V případě nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit osobně, telefonicky nebo e-mailem a to první den nepřítomnosti svého dítěte. Po ukončení absence dítěte je nutná písemná omluva nepřítomnosti v Omluvném listě v šatně tříd.
Číslo účtu pro platbu stravného a školného: 181470326/0300
Telefonní číslo mateřské školy i školní jídelny: 544 233 214
E-mail: ms-ochoz@volny.cz

2022 - 2023 2021 - 2022 2020 - 2021
zimní radování u Motýlků
hry u Motýlků
karneval v MŠ
vánoční čas u Sluníček
děti a dění v obci
první dny ve školce
Tři králové u Motýlků
předvánoční čas u Motýlků
zima u Berušek
podzimní akce - uspávání ježků
mikulášská nadílka
prosincový výlet-Dům přírody
radosti u Motýlků
podzimní čas u Motýlků
divadelní a hudební představení
podzim u Berušek
vystoupení ZUŠ Jedovnice v MŠ
Sluníčka
jarní kulturní akce
velikonoční tvoření u Sluníček
vynášení Morany
Polytechnika se Smart bricks
pasování předškoláků
léto u Berušek
piknik u Motýlků
výlet do ZOO Olomouc
hrajeme společenské hry - Motýlci
Dětský den
Motýlci - pokračování
jarní radosti u Motýlků
jarní radovánky u Motýlků
výlet do Lipky
probouzející se jaro u Motýlků
jaro u Berušek
vítání jara
zima u Sluníček
zima u Berušek
karneval
divadelní a hudební představení
vánoční čas u Sluníček
mikulášská nadílka
výlet do Domu přírody
skřítek Podzimníček
podzim u Sluníček
podzim u Berušek
Motýlci- zimní radovánky, mikulášská a vánoční nadílka, karneval
Motýlci na podzim
Motýlci - dětský den, planetárium
Berušky
pasování předškoláků
výlet do planetária
Den dětí
Sluníčka
karneval
karneval
zimní čas u Sluníček
Motýlci
malá technická univerzita
O veliké řepě
podzim u Sluníček
Lipka-Jezírko
zima u Berušek
představení v MŠ
podzim u Berušek

Dokumenty

Nepřihlášený