TŘÍDA BERUŠKY                          

Paní učitelky:  Pavla Tesařová         

                      Iva Jochmanová, DiS

Rituály u Berušek
- Narozeninový den: děti přejí svým kamarádům, kteří slaví narozeniny. Zazpíváme společně narozeninovou písničku, oslavenec sedí v křesílku a děti mu jednotlivě popřejí. Oslavenec dostane hobla a děti „pohostí“.
- Komunitní kruh: děti sedí v kroužku, „učí“ se mluvit (povídají o tom, co prožily, co se jim líbilo, kde byly…) a poslouchat, vnímat, co říká někdo jiný.

 

Září-Vítej ve školce

 

V měsíci září jsme přivítali do kolektivu sedm nových dětí, celkový počet dětí ve třídě je 25. Tento měsíc jsme se seznamovali se jmény dětí formou různých her ( „Veverka Čiperka“). Nové děti se seznamovaly s prostředím třídy, režimem dne ve školce a starší děti jim přiblížily pravidla chování ve třídě a nakreslily je. Opakovali jsme známé písně s rytmickým doprovodem, říkadla s pohybem („Byl jeden domeček“ a „ Dobrý den, dobrý den“). Hráli jsme pohybové a hudebně pohybové hry („Na ježka“, „Vlaštovky“, „Všichni domů“). Ve výtvarných a pracovní činnostech jsme se věnovali tématu kamarádství, děti malovaly vodovými barvami svého kamaráda. Společně jsme zaplňovali včelí plástev Včelkami z otisků prstů. Tvořili jsme slunečnice, vystřihovali ježečky. Povídali jsme si o vlaštovkách, které odlétají do teplých krajin a zazpívali jsme si píseň „Na shledanou vlaštovičko.

 

Říjen-Co nám přinesl podzim

 

V měsíci říjnu jsme si osvojovali píseň „Lístečku dubový“. Povídali jsme si o listnatých a jehličnatých stromech a jejich plodech. Přiřazovali jsme přírodniny (plody a listy) k obrázkům stromů. Tvořili jsme koláž podzimních stromů, zapouštěli barvy podzimu do papírových listů, děti si vyzkoušely techniku frotáže. Dalším tématem byli draci, které jsme vyráběli z papíru, dokreslovali jsme jim mašle na ocas a také skládali barevnou řadu z víček od PET lahví drakům, které nám přinesl vítr na koberec ve třídě. Krásné počasí nám umožnilo prožít „Den s Podzimníčky“. Navštívili jsme také divadlo Radost, kde jsme zhlédli pohádku „Jája a Pája“.