CO JE DOBRÉ VĚDĚT O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz mateřské školy

Pondělí až pátek 6.15 hod. – 16.45 hod. Je nutné vyzvedávat děti tak, aby v 16.45 hod. mohla být mateřská škola uzavřena. Celý areál mateřské školy, včetně přístupových branek, se uzamyká od 16.45 hod. do 6.15 hod.

Scházení a vyzvedávání dětí

Scházení
Děti se scházejí ve třídě Berušek:

  • denně od 6.15 – 7.30

Dále jsou děti již ve svých třídách. Je vhodné děti přivést do 8.30 hod. Děti je nutné osobně předat učitelce.

Rozcházení

  • Odchod dětí před obědem 12.00 hod.
  • Odchod dětí po obědě 12.30 hod.
  • Odchod dětí po odpolední svačině od 14.30 hod..

Třída Berušek je v provozu do 16.00 hod.
Od 16.00 hod. do 16.45 hod. si rodiče vyzvedávají své děti ve třídě Sluníček.

Z organizačních důvodů Vás prosíme o dodržování uvedených časů.

 

Omlouvání dětí ze stravování

Plánovanou nepřítomnost dítěte nahlašujte den předem 6.15 hod. - 16.00 hod. Dítě je možné odhlásit telefonicky – 544233214, emailem ms-ochoz@volny.cz, nebo písemně do sešitu ve vstupních chodbách tříd.

V případě náhlého onemocnění je možné dítě odhlásit do 7.00 hod prvního dne nepřítomnosti, popřípadě si v první den nemoci stravu vyzvednout v kuchyni od 11.30 do 13.00 hod.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Rodiče hradí částku 400,- Kč měsíčně převodem na účet školy. Úplatu nehradí rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu rok před zahájením školní docházky. V měsíci červenci, kdy  probíhá zkrácený prázdninový provoz, rodiče hradí poměrnou část měsíční úplaty, i když jejich dítě prázdninový provoz nevyužije. V měsíci srpnu, kdy je mateřská škola uzavřena rodiče měsíční úplatu nehradí.

 

Péče o zdraví dětí

Do mateřské školy chodí děti pouze zdravé!
Dítě s příznaky nemoci může učitelka odmítnout do kolektivu přijmout.
Na začátku školního roku rodiče učitelce nahlásí své telefonní číslo, na které je možné se obrátit v případě náhlého onemocnění dítěte v mateřské škole. Také předají čestné prohlášení, že je dítě při nástupu do mateřské školy zdrávo.
Pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečnost a zdraví dítěte od doby převzetí od rodiče nebo jím pověřené osoby. Dítě předají jiné osobě než-li je rodič pouze na základě písemné dohody – Pověření k předávání a vyzvedávání dítěte z mateřské školy.

Žádáme rodiče, aby nás informovali o všech změnách, které se týkají jejich dětí (bydliště, kontaktní telefonní čísla, osoby pověřené k vyzvedávání dětí, změněný zdravotní stav dítěte).