ADVENT V MŠ

23.12.2009 03:07

Milí rodiče, vážení spoluobčané,
    závěr kalendářního roku se chýlí ke konci a i v naší mateřské škole je cítit napětí a vzrušení z nadcházejících nejkrásnějších svátků v roce. Uplynulé podzimní měsíce byly vyplněny spoustou práce, her, učení se novým věcem či akcemi pro děti. Za zmínku určitě stojí dobrodružná cesta plná úkolů, zakončená sladkým pokladem, kterou připravily pro své mladší kamarády děti ze třídy Sluníček,  či „Strašidlácké rejdění“ve školce. Předškolní děti navázaly tradiční setkávání se s dětmi a p.učitelkou z 1.třídy, kteří pro ně přichystali Olympijské hry. Také jsme navštívili pohádkové představení v divadle Radost a přivítali dvě divadla ve školce.
    Prosinec bude tradičně věnován Mikulášské nadílce 4.12., předvánočnímu posezení s rodiči u stromečku 17.12.od 16.hod., na které si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat, a vánoční nadílce 21.12.
Provoz mateřské školy bude ukončen 22.12. a znovu zahájen 4.1.2010.
    Přejeme všem obyvatelům obce Ochoz u Brna klidné období adventu, krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně zdraví, lásku a ochotu naslouchat druhým.

                    Za kolektiv zaměstnanců MŠ
                    ved.učitelka MŠ Helena Machulová