EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY

06.01.2015 11:40
Program ESS bude zahájen 12.ledna 2015 ve třídě Sluníček a 19.ledna 2015 ve třídě Berušek. Lekce budou probíhat vždy v pondělí od 15.30 hod., ve čtrnáctidenních intervalech. Bližší informace obdržíte u učitelek ve třídách a na nástěnkách v šatnách.