INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

03.03.2014 18:35
Vydávání formulářů
ZŠ a MŠ v Ochozi u Brna oznamuje, že dne
26. března 2014 v době od 14 do 16 hodin se budou v budově mateřské školy, ve třídě Sluníček, vydávat formuláře k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2014/2015.
Žadatel s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu v Ochozi u Brna.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

  

Přijímání formulářů
Vyplněný zápisní lístek, žádost a evidenční list potvrzený pediatrem (přijímáme řádně očkované děti) odevzdají zákonní zástupci dítěte zpět do MŠ ve dnech
2. až 4. dubna 2014 v době od 6.30 do 16.00 hod.
Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí bude vydáno do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Seznamy přijatých - nepřijatých dětí, pod registračními čísly, budou zveřejněny na webu školy www.zsochozubrna.cz a informativních nástěnkách v mateřské škole.