INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

03.03.2015 15:09
Vydávání formulářů
ZŠ a MŠ v Ochozi u Brna oznamuje, že dne
26. března 2015 v době od 14 do 16 hodin se budou v budově mateřské školy, ve třídě Sluníček, vydávat formuláře k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2015/2016.
Žadatel s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

  

Přijímání formulářů
Vyplněný zápisní lístek, žádost a evidenční list potvrzený pediatrem (přijímáme řádně očkované děti) odevzdají zákonní zástupci dítěte zpět do mateřské školy v týdnu
od 30.března do 3.dubna 2015 v době od 6.30 do 16.00 hod.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude vydáno do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Seznamy přijatých/nepřijatých dětí, pod registračními čísly, budou zveřejněny na webu školy www.zsochozubrna.cz a informativních nástěnkách v mateřské škole.