INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

10.03.2016 16:19
Vydávání formulářů
ZŠ a MŠ v Ochozi u Brna oznamuje, že dne
30. března 2016 v době od 14 do 16 hodin se budou v budově mateřské školy, ve třídě Sluníček, vydávat formuláře k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/2017.
Žadatel s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

  

Přijímání formulářů
Vyplněný zápisní lístek, žádost a evidenční list potvrzený pediatrem (přijímáme řádně očkované děti) odevzdají zákonní zástupci dítěte zpět do mateřské školy v týdnu
od 4. dubna do 8.dubna 2016 v době od 6.30 do 16.30 hod.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude vydáno do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Seznamy přijatých/nepřijatých dětí, pod registračními čísly, budou zveřejněny na webu školy www.zsochozubrna.cz a informativních nástěnkách v mateřské škole.