INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

10.04.2017 12:52
Vydávání formulářů
ZŠ a MŠ v Ochozi u Brna oznamuje, že dne
10. května 2017 v době od 14 do 16.30 hodin se budou v budově mateřské školy, ve třídě Sluníček, vydávat formuláře k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018.

S účinností od 1. září 2017 jsou zákonní zástupci, dle novely školského zákona, povinni přihlásit k povinnému předškolnímu vzdělávání dítě, které k 31.8.2017 dovrší věku 5 let a starší.


Žadatel s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Přijímání formulářů
Vyplněný zápisní lístek, žádost a evidenční list potvrzený pediatrem odevzdají zákonní zástupci dítěte zpět do mateřské školy
do 16. května 2017 v době od 6.30 do 16.30 hod.

Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí bude vydáno do 30 dnů ode dne podání žádosti.

 

Seznamy přijatých - nepřijatých dětí, pod registračními čísly, budou zveřejněny na webu školy www.zsochozubrna.cz a informativních nástěnkách v mateřské škole.