INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OCHOZI U BRNA PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

16.04.2018 14:15

VYDÁVÁNÍ FORMULÁŘŮ

ZŠ a MŠ v Ochozi u Brna oznamuje, že dne 10. května 2018 v době od 14 do 16.30 hodin se budou v budově mateřské školy, ve třídě Sluníček, vydávat formuláře k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019.
S účinností od 1. září 2017 jsou zákonní zástupci povinni přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které dovrší k 31.8.2018 věku 5 let.
Žadatel s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu.

PŘIJÍMÁNÍ FORMULÁŘŮ

Vyplněný zápisní lístek, žádost a evidenční list potvrzený pediatrem
odevzdají zákonní zástupci dítěte zpět do mateřské školy do 16. května 2018 v době provozu MŠ - od 6.30 do 16.30 hodin.
Rozhodnutí o přijetí dítěte se bude řídit
Kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy v Ochozi u Brna na školní rok 2018/2019,
která jsou vyvěšena v šatnách tříd MŠ a na webových stránkách školy.