INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OCHOZI U BRNA PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

02.04.2019 10:42
VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ

ZŠ a MŠ v Ochozi u Brna oznamuje, že v pondělí 29. dubna 2019 se v budově mateřské školy budou vydávat formuláře k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020.

Žádosti a evidenční listy si rodiče vyzvednou ve třídě Sluníček od 8.00 hod. do 16.00 hod.


PŘIJÍMÁNÍ VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ A EVIDENČNÍCH LISTŮ

V pondělí 6. května 2019 proběhne zápis do mateřské školy, v době od 14. 30 hod. do 16.30 hod. Rodiče přinesou vyplněné formuláře, rodný list dítěte a občanský průkaz (z důvodu ověření trvalého bydliště v Ochozi u Brna).


Rozhodnutí o přijetí dítěte do Mateřské školy v Ochozi u Brna se bude řídit  Kritérii pro přijímání dětí do Mateřské ško ly v Ochozi u Brna na školní rok 2019/2020 , která jsou vyvěšena v šatnách tříd MŠ a webových stránkách školy.

ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU PŘIJATÝCH DĚTÍ

V pondělí 20. května 2019 bude v šatnách tříd mateřské školy a na webových stránkách školy zveřejněn seznam přijatých dětí pod registračními čísly.