NÁVŠTĚVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU LIPKY NA PRACOVIŠTI JEZÍRKO

10.04.2017 13:06
Ve středu 19.dubna 2017 jedeme na program školského zařízení pro environmentální výchovu Lipky na pracoviště Jezírko.
Starší děti se zúčastní výukového programu vedeného lektorem

VODNÍK JEZERNÍČEK VYPRAVUJE
Vodník Jezerníček představí dětem svoje kamarády z jezírka.

S mladšími dětmi navštívíme LESNÍ NAUČNOU STEZKU, vybudovanou v okolí areálu Jezírka.
Program pro mladší děti budeme zajišťovat sami.

Protože velká část programu bude probíhat venku, je nezbytné, aby měly děti s sebou batůžek s pláštěnkou a vhodné obutí i oblečení do terénu. Do batůžku přibalte dětem přezůvky a pití. Svačinu budeme brát ze školky.

Odjezd autobusu je v 8.15 hod. od ZŠ, předpokládaný návrat ve 12.30 hod.