NÁVŠTĚVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU LIPKY NA PRACOVIŠTI JEZÍRKO

30.03.2018 23:33
Ve středu 4. dubna 2018 jedeme na program školského zařízení pro environmentální výchovu Lipky na pracoviště Jezírko.
Starší děti se zúčastní výukového programu vedeného lektorem

MRAVENCOVO DESATERO

Děti poznají život mravenců, seznámí se s jejich pomocníky i nepřáteli a také s prostředím ve kterém žijí.

S mladšími děti navštívíme LESNÍ NAUČNOU STEZKU, vybudovanou v okolí areálu Jezírka. Program pro mladší děti povedou učitelky.

Velká část programu probíhá venku, proto je nutné, aby měly děti s sebou batůžek s pláštěnkou a vhodné oblečení i obutí do terénu. Do batůžku přibalte dětem přezůvky a pití. Svačinu budeme brát ze školky.

Odjezd autobusu je v 8.00 hod. od ZŠ, předpokládaný návrat ve 12.30 hod.