NETRADIČNÍ ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2016-2017

30.06.2016 13:01

Po dohodě se zřizovatelem vyhlašuji na dny od 1.9.2016 do 7.9.2016 ředitelské volno.
Začátek školního roku začne netradičně 8.9.2016 v 8.00 hod. na zahradě místní fary.

Organizace školního roku ve dnech 8.9 a 9.9.2016

• 8.9.2016 – Zahájení školního roku v 8.00 hod. - konec vyučování v  8.45 hod. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu. Žáci prvního ročníku budou mít poté přivítání v prostorách místní fary, ve kterých bude probíhat výuka v době od 12.9.2016 do 16.9.2016

• 9.9.2016 – Začátek vyučování v 8.00 hod. Zkrácené vyučování do 11.40 hod. Ranní družina od 7.00 hod. Odpolední družina nebude v provozu. Od tohoto dne je možné přihlásit děti ke stravování.
Žáci prvního ročníku budou mít sraz na místní faře. Ostatní žáci budou mít sraz v místní Orlovně. V případě hezkého počasí je plánován výlet do blízkého okolí. V případě nepříznivého počasí bude náhradní program. Vzhledem k velkému počtu žáků a malé kapacitě školní jídelny budou žáci chodit na oběd v domluvených časových intervalech. Vyzvedávat děti si můžete před školní jídelnou nebo můžou žáci odcházet domů samostatně ( nutno napsat na lísteček ).

Organizace školního roku ve dnech 12.9. až 16.9.2016

• Škola v přírodě

Organizace školního roku ve dnech 19.9. až 23.9.2016

• Normální provoz

 

Všechny informace budou vyvěšovány zde.
Pokud to situace bude vyžadovat, budete informováni osobně prostřednictvím e-mailu.

Děkuji všem rodičům za pochopení