OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM V NAŠÍ "MATEŘINCE"

16.06.2009 18:40

Čím dál více mám pocit, že školní rok nám utíká nějak rychleji. Děti odrůstají a z „mateřáčků“ se stávají školáčci. Letošní školní rok končí a poslední den klepe na vrata prázdninám. Ráda bych se proto na chvíli zastavila a ohlédla za 10ti měsíci školního roku. Myslím si (a doufám, že to tak budou cítit i rodiče se svými dětmi a mé kolegyně), že to byl rok docela úspěšný. Přestože nám praskala školička ve švech, zvládly děti i p.učitelky rozjezd skvěle a za pár týdnů školka fungovala tak, jak to má být. Na zahradu jsme dostali nové lavičky(za to patří dík p.řediteli) a do třídy Berušek krásný nový koberec(tady je potřeba poděkovat rodičům, kteří přispěli svým sponzorským darem). Přibylo nám hraček do tříd i na pískoviště. Ale nejen to. Podařilo se nám uskutečnit několik nových velmi vydařených akcí s dětmi, jako Vynášení zimy, celodenní pěší výlet Pod Hádek, stopovanou, kterou si děti nachystaly navzájem a jiné. Je nyní na místě, poděkovat všem rodičům za jejich ochotu a úžasnou spolupráci a nadšení s jakým se zhostili svých úkolů.

Doufám, že stejně úspěšný bude i rok příští a již nyní mohu říci, že se na něj i Vás,milí rodiče a děti, těším. Dovolte mi, abych ještě touto cestou poděkovala všem zaměstnancům MŠ za jejich práci a ochotnou spolupráci i nad rámec svých povinností, především pak učitelkám, které odvádějí svou práci skvěle a nelitují času ani námahy vynaložené ve prospěch spokojenosti jim svěřených dětí.

Přeji Vám všem krásné a spokojené prázdniny plné slunce a pohody a těším se na Vás 1.září u nás ve školce.

Helena Machulová

Vedoucí učitelka MŠ