OPATŘENÍ SOUVISÍCÍ S KORONAVIREM

10.03.2020 19:04
-   do obnovení provozu školy se ruší všechny mimoškolní akce (plavání, Noc s Andersenem…)
-   nebudou probíhat žádné dětské kroužky!
-   učitelé budou zadávat dětem práci na doma  prostřednictvím mailů,
-   úkoly budou zároveň na webových stránkách školy, takže k nim bude přístup i mimo maily
-   obědy  jsou na dobu uzavření školy dětem automaticky zrušeny
-
 
  o obnovení provozu budou všechny stravující se děti přihlášené na 1. den školy, objednání nebo rušení obědů na další dny je již na zákonných zástupcích
-   provoz mateřské školy je v běžném režimu bez omezení
-   bez omezení jsou i  pronájmy tělocvičny pro dospělé !!!