ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU VE DNECH 8.9. A 9.9.2016

05.09.2016 14:12

  • 8. 9. 2016 – Společné zahájení školního roku v 8.00 hod. na zahradě místní fary.
  • Žáci prvního ročníku budou po společném zahájení pokračovat v prostorách místní fary, ve kterých bude probíhat výuka v době od 9. 9. 2016 do 16. 9. 2016.
  • Ostatní žáci budou po společném zahájení na zahradě místní fary se svými učiteli, kde se dozví podrobnosti ke škole v přírodě.
  • Konec vyučování v  8.45 hod.
  • Pozor - školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu!!!

 

  • 9. 9. 2016 Začátek vyučování v 8.00 hod. Zkrácené vyučování do 11.40 hod. Ranní družina od 7.00 hod.
  • Pozor - odpolední družina nebude v provozu!!!
  • Pokud budete mít zájem o stravování, nezapomeňte přihlásit dítě ke stravování u paní Kozlové.

Od 9. 9. do 16. 9. 2016 - Žáci prvního ročníku budou mít výuku  na místní faře.

9. 9. 016 - Žáci druhého, třetího, čtvrtého a pátého ročníku budou mít sraz v místní Orlovně. V případě hezkého počasí je plánován výlet do blízkého okolí. V případě nepříznivého počasí bude náhradní program. Vzhledem k velkému počtu žáků a malé kapacitě školní jídelny budou žáci chodit na oběd v domluvených časových intervalech. Vyzvedávat děti si můžete před školní jídelnou nebo můžou žáci odcházet domů samostatně ( nutno napsat na lísteček ).

Od 12. 9. 2016 do 16. 9. 2016 – ŠVP Hálův mlýn

Od 19. 9. 2016 – Normální výuka v budově školy

( vstup do budovy pouze přes šatnu )