PLATBY ŠKOLNÉHO V DOBĚ UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ A ŠJ

01.04.2020 22:28

Vážení rodiče,

  • vzhledem k uzavření MŠ v měsíci březnu Vám bude vrácena poměrná část školného za měsíc březen ve výši 200,- Kč . Celkové vyúčtování za školní rok 2019/2020 proběhne v řádném termínu, nejpozději do 31.8.2020.
  • Od měsíce dubna Vás žádáme o zrušení trvalých příkazů na platby do MŠ i ZŠ (týká se školného i stravného). Datum požadavku obnovení obou příkazů Vám bude v dostatečném časovém limitu oznámeno na webu školy. Platby, které v měsíci dubnu obdržíme, Vám budou vráceny zpět na Vaše účty.
  • Dotazy na konkrétní informace o platbách obdržíte u vedoucí školní jídelny a hospodářky paní Světlany Kozlové prostřednictvím e-mailu na adrese ms-ochoz@volny.cz.

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví.
Mgr. Martečík Jozef, ředitel školy