ŽÁDOSTI K PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

06.02.2011 04:19

ZŠ a MŠ v Ochozi u Brna oznamuje, že žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list na školní rok 2011-2012 do MŠ v Ochozi u Brna je možné si vyzvednout v budově mateřské školy v pondělí 14. března 2011 od 13.30 do 15.30 hod. Tuto žádost a evidenční list, potvrzený dětským lékařem, je nutné odevzdat zpět do MŠ v pondělí 21.3.2011 od 6.30 do 16.00 hod. Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí, obdrží zákonní zástupci dětí do 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti. Pokračování...