ZÁPIS DO MŠ OCHOZ U BRNA PROBĚHNE 20.3.2012...

15.02.2012 18:17

ZŠ a MŠ v Ochozi u Brna oznamuje, že žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, evidenční list na školní rok 2012/2013 a evidenční číslo dítěte je možné si vyzvednout v budově mateřské školy v úterý 20. března 2012 od 14.00 hod. do 15.30 hod. Tuto žádost a evidenční list potvrzený dětským lékařem je nutné odevzdat zpět do MŠ v úterý 27. března 2012 od 6.30 hod. do 16.00 hod. Seznam přijatých či nepřijatých dětí dle evidenčních čísel bude zveřejněn do 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti na webových stránkách školy (www.zsochozubrna.cz) a na nástěnkách mateřské školy, a to nejméně po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte nebude v písemné podobě vystaveno. O jeho vydání je možné v MŠ požádat. Kritéria k přijetí zde.