ŘEDITELSKÉ VOLNO 29. - 30. ČERVNA 2015

08.06.2015 14:25

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, z organizačních a technických důvodů

vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ ve dnech 29. - 30. června 2015


Odůvodnění:

Ve škole budou probíhat práce na rekonstrukci sociálních zařízení a odpadní kanalizaci. Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy www.zsochozubrna.cz, zákonní zástupci žáků budou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Školní rok 2014/2015 bude ukončen v pátek 26. června 2015.

Vzhledem k probíhajícím demoličním pracím v prostorách sociálních zařízení bude mimo provoz i školní družina. Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno se zřizovatelem a na jednání školské rady.

Mgr. Martečík Jozef, ředitel školy