ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V OCHOZI U BRNA NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

17.05.2019 11:57

Seznam žáků přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ochoz u Brna ve školním roce 2019/2020  je k dispozici zde .