ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V OCHOZI U BRNA NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

28.05.2020 13:21

 Seznam žáků přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ochoz u Brna ve školním roce 2020/2021 je k dispozici zde.